Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες
 Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ***I
 Κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 ***I
 Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας *
 Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
 Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I
 Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) ***I
 Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Κατάσταση στη Βενεζουέλα
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Κείμενα (744 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου