Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris - Brisele
 Grozījumi Parlamenta Reglamentā
 Savienības Muitas kodekss: Campione d'Italia pašvaldības teritorijas un Lugāno ezera Itālijas teritoriālo ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā ***I
 Noteikumi par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā ***I
 Dominikānas Republikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem *
 Ekvadoras un Ukrainas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem *
 Hondurasas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem *
 Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem *
 Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, tostarp attiecības starp ES, Grenlandi un Dāniju *
 2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošanu
 .eu augstākā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība ***I
 Nacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās (NKI regula) ***I
 Ģenētiski modificēti eļļas rapši Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3
 Ģenētiski modificēta kukurūza 5307 (SYNØ53Ø7-1)
 Ģenētiski modificēta kukurūza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Ģenētiski modificēta kokvilna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Stāvoklis Venecuēlā
 Gada ziņojums par konkurences politiku
Teksti (458 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika