Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel
 Ändringar av parlamentets arbetsordning
 En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde ***I
 Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 ***I
 Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn *
 Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland Danmark *
 Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier
 Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I
 Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) ***I
 Genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3
 Genetiskt modifierade majsen 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
 Genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Situationen i Venezuela
 Årsrapporten om konkurrenspolitik
Texter (447 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy