Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/3004(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0090/2019

Predložena besedila :

B8-0090/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0101

Sprejeta besedila
PDF 116kWORD 48k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa
P8_TA(2019)0101B8-0090/2019

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2018)09122),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 19. decembra 2018, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. februarja 2019,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. decembra 2018 z naslovom Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije dne 30. marca 2019: izvajanje načrta Komisije za nepredvidljive razmere (COM(2018)0890),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov(1) ter zlasti členov 5(2) in 82(6) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2),

–  ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov o novaciji pogodb, za katere še ni začela veljati obveznost kliringa, ki jih je 8. novembra 2018 v skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker delegirani akt vsebuje pomembna pravila v zvezi s transakcijami, sklenjenimi med nasprotno stranko s sedežem v Združenem kraljestvu in nasprotno stranko, ki je ustanovljena v EU-27, in je del svežnja ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora;

B.  ker se Parlament strinja, da je pomembno, da pristojni organi in finančni trgi izvzamejo nekatere transakcije, ki izhajajo iz novacije, za omejeno obdobje 12 mesecev, če se nasprotna stranka s sedežem v Združenem kraljestvu spremeni v nasprotno stranko v EU-27;

C.  ker Parlament meni, da sprejeti regulativni tehnični standardi niso „enaki“ kot osnutki regulativnih tehničnih standardov, ki so jih evropski nadzorni organi predložili zaradi sprememb, ki jih je Komisija vnesla v ta osnutek, in meni, da ima tri mesece časa („obdobje pregledov“) za nasprotovanje regulativnim tehničnim standardom; ker Parlament poziva Komisijo, naj določi enomesečno obdobje pregledov samo v primerih, ko je Komisija sprejela osnutke evropskih nadzornih organov brez sprememb, torej ko so osnutek in sprejeti regulativni tehnični standardi „enaki“;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov