Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/3003(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0089/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0089/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0102

Elfogadott szövegek
PDF 124kWORD 43k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt, bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpont
P8_TA(2019)0102B8-0089/2019

Az Európai Parlament határozata a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt, bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpont tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2018)09118),

–  tekintettel a Bizottság 2018. december 19-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2019. február 4-i levélre,

–  tekintettel a Bizottság 2018. december 19-i, „Felkészülés az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 2019. március 30-án való kilépésére: a Bizottság rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtása” című közleményére (COM(2018)0890),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére és 82. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 13. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) 13. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) 13. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóságok által 2018. november 27-én, a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (15) bekezdése alapján benyújtott, a kétoldalú biztosítéki követelmények hatálya alá nem tartozó kétoldalú szerződések novációjáról szóló szabályozástechnikai standardok tervezetére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus fontos szabályokat tartalmaz az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező és az EU-27 területén székhellyel rendelkező szerződő felek között létrejött ügyletekre vonatkozóan, és része a megállapodás nélküli brexit esetén alkalmazandó rendkívüli intézkedéseknek;

B.  mivel a Parlament egyetért azzal, hogy az illetékes hatóságok és a pénzügyi piacok számára fontos bizonyos, novációból származó ügyletek 12 hónapos korlátozott ideig tartó mentesítése abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szerződő fél az EU-27 területén székhellyel rendelkező szerződő félre módosul;

C.  mivel a Parlament úgy véli, hogy az elfogadott szabályozástechnikai standardok „nem azonosak” az európai felügyeleti hatóságok által benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetekkel, hiszen a Bizottság módosításokat eszközölt a tervezetben, és úgy véli, hogy három hónap (a felülvizsgálati időszak) áll a rendelkezésére ahhoz, hogy kifogást emeljen a szabályozástechnikai standardokkal szemben; mivel a Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy csak azokban az esetekben jelezzen egy hónapos felülvizsgálati időszakot, amikor a Bizottság módosítások nélkül fogadta el az európai felügyeleti hatóságok tervezetét, vagyis ha a szabályozástechnikai standardok tervezete és elfogadott változata „azonosak”;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(3) HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat