Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/3003(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0089/2019

Predložena besedila :

B8-0089/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0102

Sprejeta besedila
PDF 117kWORD 49k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: datum, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS
P8_TA(2019)0102B8-0089/2019

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2018)09118),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 19. decembra 2018, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. februarja 2019,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. decembra 2018 z naslovom Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije dne 30. marca 2019: izvajanje načrta Komisije za nepredvidljive razmere (COM(2018)0890),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov(1) ter zlasti členov 11(5) in 82(6) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(2),

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(3),

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(4),

–  ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov o novaciji dvostranskih pogodb, za katere ne veljajo zahteve glede dvostranskega kritja, ki so jih 27. novembra 2018 v skladu s členom 11(15) Uredbe (EU) št. 648/2012 predložili evropski nadzorni organi,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker delegirani akt vsebuje pomembna pravila v zvezi s transakcijami, sklenjenimi med nasprotno stranko s sedežem v Združenem kraljestvu in nasprotno stranko, ki je ustanovljena v EU-27, in je del svežnja ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora;

B.  ker se Parlament strinja, da je pomembno, da pristojni organi in finančni trgi izvzamejo nekatere transakcije, ki izhajajo iz novacije, za omejeno obdobje 12 mesecev, če se nasprotna stranka s sedežem v Združenem kraljestvu spremeni v nasprotno stranko v EU-27;

C.  ker Parlament meni, da sprejeti regulativni tehnični standardi niso „enaki“ kot osnutki regulativnih tehničnih standardov, ki so jih evropski nadzorni organi predložili zaradi sprememb, ki jih je Komisija vnesla v ta osnutek, in meni, da ima tri mesece časa („obdobje pregledov“) za nasprotovanje regulativnim tehničnim standardom; ker Parlament poziva Komisijo, naj določi enomesečno obdobje pregledov samo v primerih, ko je Komisija sprejela osnutke evropskih nadzornih organov brez sprememb, torej ko so osnutek in sprejeti regulativni tehnični standardi „enaki“;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 12.
(3) UL L 331, 15.12.2010, str. 48.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov