Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0436(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2019

Předložené texty :

A8-0063/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Přijaté texty
PDF 151kWORD 47k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. února 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby se zabránilo následným vážným komplikacím, a to i pokud jde o veřejný pořádek, je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která podnikatelům v silniční nákladní dopravě s licencí ze Spojeného království umožní přepravovat zboží po silnici mezi jeho územím a zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna poskytnutím rovnocenných práv a měla by podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.
(4)  Aby se zabránilo následným vážným komplikacím, a to i pokud jde o veřejný pořádek, je proto nezbytné stanovit dočasný soubor opatření, která podnikatelům v silniční nákladní dopravě s licencí ze Spojeného království umožní přepravovat zboží po silnici mezi jeho územím a zbývajícími dvaceti sedmi členskými státy nebo z území Spojeného království na území Spojeného království s průjezdem přes jeden nebo více členských států. Aby byla zajištěna řádná rovnováha mezi Spojeným královstvím a zbývajícími členskými státy, měla by být takto udělená práva podmíněna poskytnutím rovnocenných práv a měla by podléhat určitým podmínkám zajišťujícím spravedlivou hospodářskou soutěž.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
2)   „dvoustrannou přepravou“ se rozumí:
2)   „povolenou přepravou“ se rozumí:
a)  jízda vozidla s nákladem, při které leží výchozí a cílové místo na území Unie na území Spojeného království, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi;
a)  jízda vozidla s nákladem z území Unie na území Spojeného království nebo naopak s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi;
b)   jízda bez nákladu souvisejícípřepravami uvedenými v písmeni a);
b)   jízda vozidla s nákladem z území Spojeného království na území Spojeného královstvíprůjezdem přes území Unie;
ba)  jízda bez nákladu související s přepravami uvedenými v písmenech a) a b);
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5
5)   „licencí Spojeného království“ se rozumí licence vydaná Spojeným královstvím pro účely mezinárodní přepravy včetně dvoustranné přepravy;
5)   „licencí Spojeného království“ se rozumí licence vydaná Spojeným královstvím pro účely mezinárodní přepravy v souvislosti s povolenou přepravou;
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 3 – název
Právo provozovat dvoustrannou přepravu
Právo provozovat povolenou přepravu
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království mohou za podmínek stanovených v tomto nařízení provozovat dvoustrannou přepravu.
1.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království mohou za podmínek stanovených v tomto nařízení provozovat povolenou přepravu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí
2.  Dvoustrannou přepravu následujících druhů mohou provozovat fyzické či právnické osoby usazené ve Spojeném království, aniž by byla požadována licence Spojeného království ve smyslu čl. 2 odst. 5:
2.  Povolenou přepravu následujících druhů mohou provozovat fyzické či právnické osoby usazené ve Spojeném království, aniž by byla požadována licence Spojeného království ve smyslu čl. 2 odst. 5:
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
V rámci dvoustranné přepravy v souladu s tímto nařízením se dodržují následující pravidla:
V rámci povolené přepravy v souladu s tímto nařízením se dodržují následující pravidla:
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie, může za účelem obnovení rovnocennosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:
2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným podnikatelům v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni podnikatelé v silniční nákladní dopravě z Unie, může za účelem obnovení rovnocennosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:
a)   omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí;
a)  pozastavit uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud nejsou podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie udělena rovnocenná práva nebo pokud jsou udělená práva minimální;
b)   pozastavit používání tohoto nařízení nebo
b)   omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí nebo
c)  přijmout jiná vhodná opatření.
c)  přijmout jiná vhodná opatření, jako jsou finanční poplatky nebo provozní omezení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, může k nápravě této situace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:
2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, může k nápravě této situace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci:
a)   omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí;
a)  pozastavit uplatňování čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud nejsou podnikatelům v silniční nákladní dopravě z Unie udělena rovnocenná práva nebo pokud jsou udělená práva minimální;
b)   pozastavit používání tohoto nařízení nebo
b)   omezit přípustnou kapacitu, kterou mají k dispozici podnikatelé v silniční nákladní dopravě ze Spojeného království, počet jízd nebo obojí nebo
c)  přijmout jiná vhodná opatření.
c)  přijmout jiná vhodná opatření, jako jsou finanční poplatky nebo provozní omezení.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0063/2019).

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí