Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0436(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0063/2019

Indgivne tekster :

A8-0063/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Vedtagne tekster
PDF 144kWORD 45k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at forhindre deraf følgende alvorlige forstyrrelser, herunder forstyrrelser af den offentlige orden, er det derfor nødvendigt at oprette en række midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for transportvirksomheder med tilladelser fra Det Forenede Kongerige at udføre transportere gods ad vej mellem Det Forenede Kongeriges område og de resterende 27 medlemsstater. For at sikre en passende ligevægt mellem Det Forenede Kongerige og de resterende medlemsstater bør de rettigheder, der tildeles, således være betinget af tildeling af tilsvarende rettigheder og være genstand for visse betingelser til sikring af fair konkurrence.
(4)  For at forhindre deraf følgende alvorlige forstyrrelser, herunder forstyrrelser af den offentlige orden, er det derfor nødvendigt at oprette en række midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for transportvirksomheder med tilladelser fra Det Forenede Kongerige at transportere gods ad vej mellem Det Forenede Kongeriges område og de resterende 27 medlemsstater eller fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område via transit gennem en eller flere medlemsstater. For at sikre en passende ligevægt mellem Det Forenede Kongerige og de resterende medlemsstater bør de rettigheder, der tildeles, således være betinget af tildeling af tilsvarende rettigheder og være genstand for visse betingelser til sikring af fair konkurrence.
Ændring 2
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
(2)   "bilateral transport":
2)   "godkendt transport":
a)  kørsel med et læsset køretøj, hvor afgangsstedet og ankomststedet befinder sig i henholdsvis Unionen og Det Forenede Kongerige, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande
a)  kørsel med et læsset køretøj fra Unionens område til Det Forenede Kongeriges område eller omvendt, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande
b)   kørsel uden last i forbindelse med de former for transport, der er nævnt i litra a) "EU-transportvirksomhed"
b)   kørsel med et læsset køretøj fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område, med transit gennem Unionens område
ba)  kørsel uden last i forbindelse med de former for transport, der er nævnt i litra a) og b)
Ændring 3
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5
(5)   "tilladelse fra Det Forenede Kongerige": en tilladelse udstedt af Det Forenede Kongerige i forbindelse med international transport, herunder bilateral transport
5)   "tilladelse fra Det Forenede Kongerige": en tilladelse udstedt af Det Forenede Kongerige i forbindelse med international transport for så vidt angår godkendt transport
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift
Retten til udførelse af bilateral transport
Retten til udførelse af godkendt transport
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige kan udføre bilateral transport på de betingelser, der er fastsat ved denne forordning.
1.  Transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige kan udføre godkendt transport på de betingelser, der er fastsat ved denne forordning.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning
2.  Følgende former for bilateral transport kan udføres af fysiske og juridiske personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige, uden at der kræves en tilladelse fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 2, stk. 5:
2.  Følgende former for godkendt transport kan udføres af fysiske og juridiske personer, som er etableret i Det Forenede Kongerige, uden at der kræves en tilladelse fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 2, stk. 5:
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning
Ved bilateral transport i overensstemmelse med denne forordning skal følgende regler overholdes:
Ved godkendt transport i overensstemmelse med denne forordning skal følgende regler overholdes:
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen vurderer, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-transportvirksomheder, retligt eller faktisk ikke svarer til de rettigheder, som tildeles transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige i henhold til denne forordning, eller at rettighederne ikke er lige tilgængelige for alle EU-transportvirksomheder, kan Kommissionen, for at genskabe lige vilkår, ved hjælp af delegerede retsakter:
2.  Hvis Kommissionen vurderer, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige tildeler EU-transportvirksomheder, retligt eller faktisk ikke svarer til de rettigheder, som tildeles transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige i henhold til denne forordning, eller at rettighederne ikke er lige tilgængelige for alle EU-transportvirksomheder, kan Kommissionen, for at genskabe lige vilkår, ved hjælp af delegerede retsakter:
a)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge
a)   suspendere anvendelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, i denne forordning, hvis der ikke gives tilsvarende rettigheder til EU-transportvirksomheder, eller når de tildelte rettigheder er minimale
b)  suspendere anvendelsen af denne forordning eller
b)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge, eller
c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger.
c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger såsom finansielle forpligtelser eller driftsmæssige begrænsninger.
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen fastslår, at nævnte vilkår som resultat af en af de situationer, der er omhandlet i stk. 3, er mærkbart mindre gunstige en de dem, transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige nyder godt af, kan Kommissionen, for at afhjælpe denne situation, ved hjælp af delegerede retsakter:
2.  Hvis Kommissionen fastslår, at nævnte vilkår som resultat af en af de situationer, der er omhandlet i stk. 3, er mærkbart mindre gunstige end dem, transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige nyder godt af, kan Kommissionen, for at afhjælpe denne situation, ved hjælp af delegerede retsakter:
a)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for transportvirksomheder fra Det Forenede Kongerige, eller for antallet af kørsler eller for begge
a)   suspendere anvendelsen af artikel 3, stk. 1 og 2, i denne forordning, hvis der ikke gives tilsvarende rettigheder til EU-transportvirksomheder, eller når de tildelte rettigheder er minimale
b)  suspendere anvendelsen af denne forordning eller
b)  fastsætte begrænsninger for den højst tilladte kapacitet, som er tilgængelig for britiske transportvirksomheder, eller for antallet af kørsler eller for begge, eller
c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger.
c)  træffe andre formålstjenlige foranstaltninger såsom finansielle forpligtelser eller driftsmæssige begrænsninger.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0063/2019).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik