Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0436(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Elfogadott szövegek
PDF 150kWORD 48k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Az Európai Parlament 2019. február 13-án elfogadott módosításai a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Ezért a – többek között a közrend tekintetében fellépő – komoly zavarok megelőzése érdekében ideiglenes intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyságban engedélyezett közúti árufuvarozók számára, hogy közúti árufuvarozást végezzenek az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó huszonhét tagállam között. Az Egyesült Királyság és az Unióban maradó tagállamok közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében ezen jogok biztosítását attól kell függővé tenni, hogy az Egyesült Királyság egyenértékű jogokat biztosít-e, és hogy fennállnak-e bizonyos, a tisztességes versenyhez elengedhetetlen feltételek.
(4)  Ezért a – többek között a közrend tekintetében fellépő – komoly zavarok megelőzése érdekében ideiglenes intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyságban engedélyezett közúti árufuvarozók számára, hogy közúti árufuvarozást végezzenek az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó huszonhét tagállam között vagy az Egyesült Királyság területéről egy vagy több tagállamon áthaladva az Egyesült Királyság területére. Az Egyesült Királyság és az Unióban maradó tagállamok közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében ezen jogok biztosítását attól kell függővé tenni, hogy az Egyesült Királyság egyenértékű jogokat biztosít-e, és hogy fennállnak-e bizonyos, a tisztességes versenyhez elengedhetetlen feltételek.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
(2)   „kétoldalú fuvarozás”:
(2)   „engedélyezett fuvarozás”:
a)  egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út, amelynél a kiindulási pont és a végpont az Unió területén, illetve az Egyesült Királyság területén van, egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül történő tranzittal vagy anélkül;
a)  egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út az Unió területéről az Egyesült Királyság területére vagy fordítva egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül történő tranzittal vagy anélkül;
b)   az a) pontban említett fuvarozásokkal kapcsolatban üresen megtett út;
b)   egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított, az Egyesült Királyság területéről az Egyesült Királyság területére tartó, az Unió területén áthaladó út;
ba)  az a) és b) pontban említett fuvarozásokkal kapcsolatban üresen megtett út;
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés
(5)   „egyesült királyságbeli engedély”: az Egyesült Királyság által nemzetközi fuvarozás céljából – beleértve a kétoldalú fuvarozást is – kibocsátott engedély;
(5)   „egyesült királyságbeli engedély”: az Egyesült Királyság által nemzetközi fuvarozás céljából egy engedélyezett fuvarozás tekintetében kibocsátott engedély;
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím
A kétoldalú fuvarozás folytatásához való jog
Az engedélyezett fuvarozás folytatásához való jog
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e rendeletben megállapított feltételek szerint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók kétoldalú fuvarozást is végezhetnek.
(1)  Az e rendeletben megállapított feltételek szerint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók engedélyezett fuvarozást is végezhetnek.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés - bevezető rész
(2)  A következő típusú kétoldalú fuvarozást az Egyesült Királyságban letelepedett természetes vagy jogi személy a 2. cikk (5) bekezdése értelmében vett egyesült királyságbeli engedély nélkül végezheti:
(2)  A következő típusú engedélyezett fuvarozást az Egyesült Királyságban letelepedett természetes vagy jogi személy a 2. cikk (5) bekezdése értelmében vett egyesült királyságbeli engedély nélkül végezheti:
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az e rendelet szerinti kétoldalú szállítás során be kell tartani a következő szabályokat:
Az e rendelet szerinti engedélyezett szállítás során be kell tartani a következő szabályokat:
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre valamennyi uniós közúti árufuvarozó számára, az egyenértékűség helyreállítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:
(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre valamennyi uniós közúti árufuvarozó számára, az egyenértékűség helyreállítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:
a)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében;
a)   felfüggesztheti e rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazását, amennyiben nem biztosítanak egyenértékű jogokat az uniós közúti árufuvarozóknak, vagy ha a megadott jogok minimálisak; vagy
b)  felfüggesztheti e rendelet alkalmazását; vagy
b)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében; vagy
c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat.
c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat, például pénzügyi kötelezettségeket vagy működési korlátozásokat állapíthat meg.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:
(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:
a)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében;
a)   felfüggesztheti e rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazását, amennyiben nem biztosítanak egyenértékű jogokat az uniós közúti árufuvarozóknak, vagy ha a megadott jogok minimálisak; vagy
b)  felfüggesztheti e rendelet alkalmazását; vagy
b)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében; vagy
c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat.
c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat, például pénzügyi kötelezettségeket vagy működési korlátozásokat állapíthat meg.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0063/2019).

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat