Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0436(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0063/2019

Teksty złożone :

A8-0063/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Teksty przyjęte
PDF 152kWORD 51k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  W celu uniknięcia poważnych zakłóceń, w tym w zakresie porządku publicznego, konieczne jest zatem ustanowienie zestawu środków tymczasowych umożliwiających przewoźnikom drogowego transportu towarów posiadającym licencję w Zjednoczonym Królestwie na transport drogowy towarów między terytorium tego ostatniego a pozostałymi 27 państwami członkowskimi. Aby zapewnić odpowiednią równowagę między Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi państwami członkowskimi, przyznane w ten sposób prawa powinny być uzależnione od przyznania równoważnych praw i podlegać określonym warunkom zapewniającym uczciwą konkurencję.
(4)  W celu uniknięcia poważnych zakłóceń, w tym w zakresie porządku publicznego, konieczne jest zatem ustanowienie tymczasowego zestawu środków umożliwiających przewoźnikom drogowego transportu towarów posiadającym licencję w Zjednoczonym Królestwie transport drogowy towarów między terytorium tego ostatniego a pozostałymi 27 państwami członkowskimi lub z terytorium Zjednoczonego Królestwa na jego własne terytorium, z tranzytem przez przynajmniej jedno państwo członkowskie. Aby zapewnić odpowiednią równowagę między Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi państwami członkowskimi, przyznane w ten sposób prawa powinny być uzależnione od przyznania równoważnych praw i podlegać określonym warunkom zapewniającym uczciwą konkurencję.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2
2)   „transport dwustronny” oznacza:
2)   „dozwolony transport” oznacza:
a)  przejazd pojazdu z ładunkiem, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się odpowiednio na terytorium Unii i na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z tranzytem przez przynajmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie albo bez takiego tranzytu;
a)  przejazd pojazdu z ładunkiem, z terytorium Unii na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem przez przynajmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie albo bez takiego tranzytu;
b)   przejazd bez ładunku w związku z transportem, o którym mowa w lit. a);
b)   przejazd pojazdu z ładunkiem z terytorium Zjednoczonego Królestwa na jego własne terytorium z tranzytem przez terytorium Unii;
ba)  przejazd bez ładunku w związku z transportem, o którym mowa w lit. a) i b);
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5
5)   „licencja Zjednoczonego Królestwa” oznacza licencję wydaną przez Zjednoczone Królestwo do celów transportu międzynarodowego, w tym transportu dwustronnego;
5)   „licencja Zjednoczonego Królestwa” oznacza licencję wydaną przez Zjednoczone Królestwo do celów transportu międzynarodowego w odniesieniu do dozwolonego transportu;
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek
Prawo do wykonywania transportu dwustronnego
Prawo do wykonywania dozwolonego transportu
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Przewoźnicy drogowego transportu towarów w Zjednoczonym Królestwie mogą, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, prowadzić transport dwustronny.
1.  Przewoźnicy drogowego transportu towarów w Zjednoczonym Królestwie mogą, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, wykonywać dozwolony transport.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mogą prowadzić następujące rodzaje transportu dwustronnego bez obowiązku posiadania licencji Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu art. 2 ust. 5:
2.  Osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mogą wykonywać następujące rodzaje dozwolonego transportu bez obowiązku posiadania licencji Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu art. 2 ust. 5:
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie
W trakcie transportu dwustronnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przestrzegane są następujące przepisy:
W trakcie dozwolonego transportu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przestrzegane są następujące przepisy:
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo przewoźnikom drogowego transportu towarów z Unii nie są de iure lub de facto równoważne prawom przyznanym przewoźnikom drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub że prawa te nie są w równym stopniu dostępne dla wszystkich unijnych przewoźników drogowego transportu towarów, wówczas Komisja może, w celu przywrócenia równoważności, w drodze aktów delegowanych:
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo przewoźnikom drogowego transportu towarów z Unii nie są de iure lub de facto równoważne prawom przyznanym przewoźnikom drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub że prawa te nie są w równym stopniu dostępne dla wszystkich unijnych przewoźników drogowego transportu towarów, wówczas Komisja może, w celu przywrócenia równoważności, w drodze aktów delegowanych:
a)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki;
a)   zawiesić stosowanie art. 3 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy nie przyznaje się równoważnych praw przewoźnikom transportu drogowego towarów w Unii lub jeżeli przyznane prawa są minimalne;
b)  zawiesić stosowanie niniejszego rozporządzenia; lub
b)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki; lub
c)  przyjąć inne stosowne środki.
c)  przyjąć inne stosowne środki, takie jak należności finansowe lub ograniczenia działalności.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że w wyniku którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 3, wspomniane warunki są o wiele mniej korzystne niż te, z których korzystają przewoźnicy drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa, może – w celu zaradzenia tej sytuacji – w drodze aktów delegowanych:
2.  W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że w wyniku którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 3, wspomniane warunki są o wiele mniej korzystne niż te, z których korzystają przewoźnicy drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa, może – w celu zaradzenia tej sytuacji – w drodze aktów delegowanych:
a)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki;
a)   zawiesić stosowanie art. 3 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy nie przyznaje się równoważnych praw przewoźnikom transportu drogowego towarów w Unii lub jeżeli przyznane prawa są minimalne;
b)  zawiesić stosowanie niniejszego rozporządzenia; lub
b)  ustanowić ograniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników drogowego transportu towarów ze Zjednoczonego Królestwa lub ograniczenia liczby możliwych przejazdów, lub wprowadzić obydwa te środki; lub
c)  przyjąć inne stosowne środki.
c)  przyjąć inne stosowne środki, takie jak należności finansowe lub ograniczenia działalności.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0063/2019).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności