Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0436(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2019

Texte depuse :

A8-0063/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Texte adoptate
PDF 138kWORD 51k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prin urmare, pentru a se evita perturbări grave care ar decurge de aici, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică, este necesar să se stabilească o serie temporară de măsuri care să permită operatorilor de transport rutier de mărfuri autorizați în Regatul Unit să transporte bunuri pe cale rutieră între teritoriul acestuia și celelalte douăzeci și șapte de state membre. Pentru a asigura un echilibru adecvat între Regatul Unit și celelalte state membre, drepturile astfel conferite ar trebui să fie condiționate de acordarea de drepturi echivalente și să fie supuse unor condiții care să asigure concurența loială.
(4)  Prin urmare, pentru a se evita perturbări grave care ar decurge de aici, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică, este necesar să se stabilească o serie temporară de măsuri care să permită operatorilor de transport rutier de mărfuri autorizați în Regatul Unit să transporte bunuri pe cale rutieră între teritoriul acestuia și celelalte douăzeci și șapte de state membre sau de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, tranzitând unul sau mai multe state membre. Pentru a asigura un echilibru adecvat între Regatul Unit și celelalte state membre, drepturile astfel conferite ar trebui să fie condiționate de acordarea de drepturi echivalente și să fie supuse unor condiții care să asigure concurența loială.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
(2)   „transport bilateral” înseamnă:
(2)   „transport autorizat” înseamnă:
(a)  o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinație se află în teritoriul Uniunii și, respectiv, în teritoriul Regatului Unit, cu sau fără tranzit prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe;
(a)  o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul de pe teritoriul Uniunii către teritoriul Regatului Unit sau invers, cu sau fără tranzit prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe;
(b)   o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menționate la litera (a);
(b)   o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, cu tranzit prin teritoriul Uniunii;
(ba)  o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menționate la literele (a) și (b);
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5
(5)   „licență în Regatul Unit” înseamnă o licență eliberată de Regatul Unit în scopul transportului internațional de mărfuri, inclusiv în cel al transportului de mărfuri bilateral;
(5)   „licență în Regatul Unit” înseamnă o licență eliberată de Regatul Unit în scopul transportului internațional de mărfuri, cu privire la un transport autorizat;
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu
Dreptul de a efectua transporturi bilaterale
Dreptul de a efectua transporturi autorizate
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Operatorii de transport rutier din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, să efectueze transporturi bilaterale.
1.  Operatorii de transport rutier din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, să efectueze transporturi autorizate.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Persoanele fizice sau juridice stabilite în Regatul Unit pot efectua transporturi bilaterale de următoarele tipuri, fără a fi necesară o licență în Regatul Unit în sensul articolului 2 alineatul (5):
2.  Persoanele fizice sau juridice stabilite în Regatul Unit pot efectua transporturi autorizate de următoarele tipuri, fără a fi necesară o licență în Regatul Unit în sensul articolului 2 alineatul (5):
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
În cursul transporturilor bilaterale, în conformitate cu prezentul regulament, trebuie respectate următoarele reguli:
În cursul transporturilor autorizate, în conformitate cu prezentul regulament, trebuie respectate următoarele reguli:
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  În cazul în care stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune nu sunt, de jure sau de facto, echivalente cu cele acordate operatorilor de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament, sau că drepturile respective nu sunt disponibile în mod egal pentru toți operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune, Comisia poate, pentru a restabili echivalența, prin intermediul unor acte delegate:
2.  În cazul în care stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune nu sunt, de jure sau de facto, echivalente cu cele acordate operatorilor de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament, sau că drepturile respective nu sunt disponibile în mod egal pentru toți operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune, Comisia poate, pentru a restabili echivalența, prin intermediul unor acte delegate:
(a)  să stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele;
(a)   să suspende aplicarea articolul 3 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament în cazul în care nu li se acordă drepturi echivalente operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune sau în cazul în care drepturile acordate sunt minime;
(b)  să suspende aplicarea prezentului regulament sau
(b)  să stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele; sau
(c)  să adopte orice alte măsuri adecvate.
(c)  să adopte alte măsuri adecvate, cum ar fi taxele financiare sau restricțiile operaționale.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3), condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, Comisia poate, pentru a remedia această situație, prin intermediul unor acte delegate:
2.  În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3), condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, Comisia poate, pentru a remedia această situație, prin intermediul unor acte delegate:
(a)  să stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele;
(a)   să suspende aplicarea articolul 3 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament în cazul în care nu li se acordă drepturi echivalente operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune sau în cazul în care drepturile acordate sunt minime;
(b)  să suspende aplicarea prezentului regulament sau
(b)  să stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele; sau
(c)  să adopte orice alte măsuri adecvate.
(c)  să adopte alte măsuri adecvate, cum ar fi taxele financiare sau restricțiile operaționale.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0063/2019).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate