Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0436(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2019

Predložena besedila :

A8-0063/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Sprejeta besedila
PDF 142kWORD 51k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg
Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. februarja 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Da bi se izognili resnim motnjam, tudi glede javnega reda, je zato treba določiti začasen sklop ukrepov, s katerimi bi se cestnim prevoznikom v tovornem prometu, ki imajo licenco v Združenem kraljestvu, omogočil prevoz blaga po cesti med ozemljem Združenega kraljestva in ozemljem preostalih sedemindvajsetih držav članic. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodeljevanjem enakovrednih pravic in bi zanje morali veljati določeni pogoji, ki zagotavljajo pošteno konkurenco.
(4)  Da bi se izognili resnim motnjam, tudi glede javnega reda, je zato treba določiti začasen sklop ukrepov, s katerimi bi se cestnim prevoznikom v tovornem prometu, ki imajo licenco v Združenem kraljestvu, omogočil prevoz blaga po cesti med ozemljem Združenega kraljestva in ozemljem preostalih sedemindvajsetih držav članic ali od ozemlja Združenega kraljestva do ozemlja Združenega kraljestva s tranzitom prek ene ali več držav članic. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med Združenim kraljestvom in preostalimi državami članicami, bi morale biti tako dodeljene pravice pogojene z dodeljevanjem enakovrednih pravic in bi zanje morali veljati določeni pogoji, ki zagotavljajo pošteno konkurenco.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
(2)   „dvostranski prevoz“ pomeni:
(2)   „dovoljeni prevoz“ pomeni:
(a)  vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom, pri kateri sta odhodni in namembni kraj na ozemlju Unije oziroma na ozemlju Združenega kraljestva, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;
(a)  vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom od ozemlja Unije do ozemlja Združenega kraljestva ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita skozi eno državo članico ali tretjo državo oziroma več držav članic ali tretjih držav;
(b)   prazno vožnjo v povezavi s prevozom iz točke (a);
(b)   vožnjo, ki se opravlja s polnim vozilom od ozemlja Združenega kraljestva do ozemlja Združenega kraljestva, s tranzitom prek ozemlja Unije;
(ba)  prazno vožnjo v povezavi s prevozom iz točk (a) in (b);
Sprememba 3
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5
(5)   „licenca Združenega kraljestva“ pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za opravljanje mednarodnih prevozov, vključno z dvostranskim prevozom;
(5)   „licenca Združenega kraljestva“ pomeni licenco, ki jo izda Združeno kraljestvo za dovoljene prevoze v okviru mednarodnih prevozov;
Sprememba 4
Predlog uredbe
Člen 3 – naslov
Pravica do opravljanja dvostranskega prevoza
Pravica do opravljanja dovoljenega prevoza
Sprememba 5
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dvostranski prevoz.
1.  Cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva lahko pod pogoji, določenimi v tej uredbi, opravljajo dovoljeni prevoz.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko opravljajo naslednje dvostranske prevoze, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(5):
2.  Fizične ali pravne osebe s sedežem v Združenem kraljestvu lahko opravljajo naslednje dovoljene prevoze, ne da bi se zahtevala licenca Združenega kraljestva v smislu člena 2(5):
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del
Med dvostranskim prevozom v skladu s to uredbo se upoštevajo naslednja pravila:
Med dovoljenim prevozom v skladu s to uredbo se upoštevajo naslednja pravila:
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, niso pravno ali dejansko enakovredne tistim, ki so bile podeljene cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva v skladu s to uredbo, ali da te pravice niso enako na voljo vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, lahko za ponovno vzpostavitev enakovrednosti z delegiranimi akti:
2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih Združeno kraljestvo podeli cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, niso pravno ali dejansko enakovredne tistim, ki so bile podeljene cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva v skladu s to uredbo, ali da te pravice niso enako na voljo vsem cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Unije, lahko za ponovno vzpostavitev enakovrednosti z delegiranimi akti:
(a)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje;
(a)   začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2 ) te uredbe, kadar ni enakovrednih pravic za upravljavce cestnega prevoza blaga v Uniji ali če so podeljene pravice minimalne;
(b)  začasno prekine uporabo te uredbe ali
(b)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje ali
(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe.
(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe, kot so finančne dajatve ali operativne omejitve.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
2.  Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 znatno manj ugodni od tistih, ki jih uživajo cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, lahko zaradi izboljšanja razmer z delegiranimi akti:
2.  Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 znatno manj ugodni od tistih, ki jih uživajo cestni prevozniki v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, lahko zaradi izboljšanja razmer z delegiranimi akti:
(a)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje;
(a)   začasno prekine uporabo člena 3(1) in (2 ) te uredbe, kadar ni enakovrednih pravic za upravljavce cestnega prevoza blaga v Uniji ali če so podeljene pravice minimalne,
(b)  začasno prekine uporabo te uredbe; ali
(b)  določi mejne vrednosti za dovoljeno zmogljivost, ki je na voljo cestnim prevoznikom v tovornem prometu iz Združenega kraljestva, ali za število potovanj ali oboje ali
(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe.
(c)  sprejme druge ustrezne ukrepe, kot so finančne dajatve ali operativne omejitve.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0063/2019).

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov