Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0434(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0061/2019

Předložené texty :

A8-0061/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Přijaté texty
PDF 154kWORD 46k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. února 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
3.  Kromě osvědčení uvedených v odstavci 2 se toto nařízení použije na moduly teoretického výcviku uvedené v článku 5.
3.  Kromě osvědčení uvedených v odstavci 2 se toto nařízení použije na moduly výcviku uvedené v článku 5.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) týkající se používání výrobků, letadlových částí a zařízení zůstávají v platnosti, aby se tyto mohly dále používat v letadlech nebo jako letadla.
Osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) týkající se používání výrobků, letadlových částí a zařízení zůstávají v platnosti.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 5 – název
Přenos modulů teoretického výcviku
Přenos modulů výcviku
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
Odchylně od nařízení Komise (EU) č. 1178/20111 a nařízení Komise (EU) č. 1321/20142 příslušné orgány členských států nebo případně agentura zohlední zkoušky, které byly složeny před dnem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení ve výcvikových organizacích, jež podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu Spojeného království, a to jako kdyby byly složeny ve výcvikové organizaci, která podléhá dozoru ze strany příslušného orgánu členského státu.
Odchylně od nařízení Komise (EU) č. 1178/20111 a nařízení Komise (EU) č. 1321/20142 příslušné orgány členských států nebo případně agentura zohlední zkoušky, které byly složeny před dnem použitelnosti tohoto nařízení uvedeným v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení ve výcvikových organizacích, jež podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu Spojeného království, ale po nichž ještě nebyla vydána licence, a to jako kdyby byly složeny ve výcvikové organizaci, která podléhá dozoru ze strany příslušného orgánu členského státu.
__________________
__________________
1 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1.
1 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1.
2 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1.
2 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Na žádost agentury držitelé osvědčení uvedených v článcích 3 a 4 poskytnou kopie všech zpráv o auditu, zjištění a plánů nápravných opatření týkajících se osvědčení, které byly vydány v průběhu tří let před touto žádostí. Pokud dotčené dokumenty nebudou poskytnuty ve lhůtě stanovené agenturou v její žádosti, agentura může případně odejmout výsadu plynoucí z článku 3 nebo 4.
2.  Na žádost agentury držitelé osvědčení uvedených v článku 3 a vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 poskytnou kopie všech zpráv o auditu, zjištění a plánů nápravných opatření týkajících se osvědčení, které byly vydány v průběhu tří let před touto žádostí. Pokud dotčené dokumenty nebudou poskytnuty ve lhůtě stanovené agenturou v její žádosti, agentura může případně odejmout výsadu plynoucí z článku 3 nebo 4.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Držitelé osvědčení uvedených v článku 3 nebo 4 tohoto nařízení neprodleně uvědomí agenturu o jakémkoli opatření ze strany orgánů Spojeného království, které by mohlo být v rozporu s jejich povinnostmi podle tohoto nařízení nebo nařízení (EU) 2018/1139.
3.  Držitelé osvědčení uvedených v článku 3 nebo vydavatelé osvědčení uvedených v článku 4 tohoto nařízení neprodleně uvědomí agenturu o jakémkoli opatření ze strany orgánů Spojeného království, které by mohlo být v rozporu s jejich povinnostmi podle tohoto nařízení nebo nařízení (EU) 2018/1139.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
Pro účely tohoto nařízení a pro účely dozoru nad držiteli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je agentura příslušným orgánem pro subjekty ze třetích zemí podle nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení nebo podle nařízení (ES) č. 216/2008.
Pro účely tohoto nařízení a pro účely dozoru nad držiteli nebo vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení je agentura příslušným orgánem pro subjekty ze třetích zemí podle nařízení (EU) 2018/1139 a prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedeného nařízení nebo podle nařízení (ES) č. 216/2008.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, za stejných podmínek jako na držitele odpovídajících osvědčení vydaných právnickým a fyzickým osobám třetích zemí.
Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které jsou držiteli nebo vydavateli osvědčení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, za stejných podmínek jako na držitele odpovídajících osvědčení vydaných právnickým a fyzickým osobám třetích zemí.
__________________
__________________
1 Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007. Úř. věst. L 95, 28.3.2014, s. 58.
1 Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007. Úř. věst. L 95, 28.3.2014, s. 58.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2.6 a (nový)
2.6 a  nařízení (EU) č. 1321/2014, část M, hlava H, bod M.A.801 písm. b) odst. 2, 3 a písm. c) (osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby).

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0061/2019).

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí