Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0434(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0061/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0061/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Elfogadott szövegek
PDF 151kWORD 46k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
A légi közlekedés biztonsága, tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Az Európai Parlament 2019. február 13-án elfogadott módosításai a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
(3)  Ez a rendelet a (2) bekezdésben felsorolt bizonyítványokon és tanúsítványokon kívül az 5. cikkben említett elméleti képzési modulokra is alkalmazandó.
(3)  Ez a rendelet a (2) bekezdésben felsorolt bizonyítványokon és tanúsítványokon kívül az 5. cikkben említett képzési modulokra is alkalmazandó.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, termékek, alkatrészek és berendezések használatára vonatkozó bizonyítványok és tanúsítványok érvényesek maradnak annak érdekében, hogy az említett áruk légi járműveken, illetve légi járművekként továbbra is használhatók legyenek.
Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, termékek, alkatrészek és berendezések használatára vonatkozó bizonyítványok és tanúsítványok érvényesek maradnak.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím
Elméleti képzési modulok átvitele
Képzési modulok átvitele
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
Az 1178/2011/EU1 és az 1321/2014/EU2 bizottsági rendelettől eltérve az illetékes tagállami hatóságok vagy adott esetben az Ügynökség úgy veszik figyelembe az Egyesült Királyság illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezetek előtt az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett hatálybalépési időpontot megelőzően tett vizsgákat, mintha azokat egy valamely tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezet előtt tették volna.
Az 1178/2011/EU1 és az 1321/2014/EU2 bizottsági rendelettől eltérve az illetékes tagállami hatóságok vagy adott esetben az Ügynökség úgy veszik figyelembe az Egyesült Királyság illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezetek előtt az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett hatálybalépési időpontot megelőzően tett, ám engedély kiadását még eredményező vizsgákat, mintha azokat egy valamely tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó képzési szervezet előtt tették volna.
__________________
__________________
1 A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).
1 A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).
2 A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).
2 A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Ügynökség kérésére a 3. és 4. cikkben említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosai másolatot készítenek a bizonyítványok és tanúsítványok szempontjából releváns összes, a kérést megelőző három év során kiadott ellenőrzési jelentésről, megállapításról és korrekciós intézkedési tervről. Amennyiben e dokumentumokat az Ügynökség kérésében meghatározott határidőn belül nem nyújtják be, az Ügynökség adott esetben visszavonhatja a 3. vagy a 4. cikk alapján biztosított előnyt.
(2)  Az Ügynökség kérésére a 3. cikkben említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosai és a bizonyítványok és tanúsítványok 4. cikkben említett kibocsátói másolatot készítenek a bizonyítványok és tanúsítványok szempontjából releváns összes, a kérést megelőző három év során kiadott ellenőrzési jelentésről, megállapításról és korrekciós intézkedési tervről. Amennyiben e dokumentumokat az Ügynökség kérésében meghatározott határidőn belül nem nyújtják be, az Ügynökség adott esetben visszavonhatja a 3. vagy a 4. cikk alapján biztosított előnyt.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az e rendelet 3. vagy 4. cikkében említett bizonyítványok, illetve tanúsítványok birtokosai haladéktalanul tájékoztatják az Ügynökséget az Egyesült Királyság hatóságai által végrehajtott bármely olyan intézkedésről, amely ellentétes lehet az e rendelet vagy az (EU) 2018/1139 rendelet szerinti kötelezettségeikkel.
(3)  Az e rendelet 3. cikkében említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosai és a bizonyítványok és tanúsítványok 4. cikkben említett kibocsátói haladéktalanul tájékoztatják az Ügynökséget az Egyesült Királyság hatóságai által végrehajtott bármely olyan intézkedésről, amely ellentétes lehet az e rendelet vagy az (EU) 2018/1139 rendelet szerinti kötelezettségeikkel.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
E rendelet alkalmazásában, valamint az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosainak felügyelete céljából az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet és az az alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a 216/2008/EK rendelet értelmében vett illetékes hatóságként jár el a harmadik országbeli jogalanyok tekintetében.
E rendelet alkalmazásában, valamint az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványok és tanúsítványok birtokosainak és kibocsátóinak felügyelete céljából az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet és az az alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a 216/2008/EK rendelet értelmében vett illetékes hatóságként jár el a harmadik országbeli jogalanyok tekintetében.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 319/2014/EU bizottsági rendelet1 ugyanazon feltételek mellett alkalmazandó az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványokkal, illetve tanúsítványokkal rendelkező jogi és természetes személyekre, mint a harmadik országbeli jogi vagy természetes személyek részére kiállított megfelelő bizonyítványok, illetve tanúsítványok birtokosaira.
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 319/2014/EU bizottsági rendelet1 ugyanazon feltételek mellett alkalmazandó az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványokkal, illetve tanúsítványokkal rendelkező, valamint a bizonyítványokat és tanúsítványokat kibocsátó jogi és természetes személyekre, mint a harmadik országbeli jogi vagy természetes személyek részére kiállított megfelelő bizonyítványok, illetve tanúsítványok birtokosaira.
__________________
__________________
1 A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 95., 2014.3.28., 58. o.).
1 A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 95., 2014.3.28., 58. o.).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 2.6 a pont (új)
2.6a.  Az 1321/2014/EU rendelet M. része H. alrészének M.A.801. b) 2., 3. és c) pontja (a karbantartás befejezése után kibocsátott üzembehelyezési bizonyítványok).

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0061/2019).

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat