Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0434(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0061/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0061/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Pieņemtie teksti
PDF 151kWORD 53k
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra
Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
3.  Papildus 2. punktā minētajiem sertifikātiem šo regulu piemēro 5. pantā minētajiem teorētiskajiem apmācību moduļiem.
3.  Papildus 2. punktā minētajiem sertifikātiem šo regulu piemēro 5. pantā minētajiem apmācību moduļiem.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un attiecas uz ražojumu, daļu un ierīču izmantošanu, paliek spēkā, lai tos varētu turpināt izmantot gaisa kuģos vai kā gaisa kuģus.
Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un attiecas uz ražojumu, daļu un ierīču izmantošanu, paliek spēkā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts
Teorētisko apmācību moduļu pārnešana
Apmācību moduļu pārnešana
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
Atkāpjoties no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/20111 un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/20142, dalībvalstu vai attiecīgi Aģentūras kompetentās iestādes ņem vērā pārbaudes, ko mācību organizācijas, uz kurām attiecas Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, veikušas pirms šīs regulas 10. panta 2. punkta otrajā daļā minētās piemērošanas dienas, tā, it kā tās būtu veikusi mācību organizācija, kas ir dalībvalsts kompetentās iestādes uzraudzībā.
Atkāpjoties no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/20111 un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/20142, dalībvalstu vai attiecīgi Aģentūras kompetentās iestādes ņem vērā pārbaudes, ko Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes uzraudzībā esošas mācību organizācijas gan ir veikušas, taču to rezultātā vēl nav izsniegta licence, pirms šīs regulas 10. panta 2. punkta otrajā daļā minētās piemērošanas dienas, tā, it kā tās būtu veikusi mācību organizācija, kas ir dalībvalsts kompetentās iestādes uzraudzībā.
__________________
__________________
1 Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas Regulai (EK) Nr. 216/2008. (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).
1 Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas Regulai (EK) Nr. 216/2008. (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).
2 Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).
2 Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Pēc Aģentūras pieprasījuma 3. un 4. pantā minēto sertifikātu turētāji iesniedz kopijas no visiem revīzijas ziņojumiem, konstatējumiem un korektīvo darbību plāniem, kas attiecas uz sertifikātu un kas izsniegti trīs gadu laikā pirms pieprasījuma. Ja šādi dokumenti nav iesniegti Aģentūras pieprasījumā noteiktajos termiņos, Aģentūra var atsaukt saskaņā ar 3. vai 4. pantu iegūto labumu.
2.  Pēc Aģentūras pieprasījuma 3. pantā minēto sertifikātu turētāji un 4. pantā minēto sertifikātu izsniedzēji iesniedz kopijas no visiem revīzijas ziņojumiem, konstatējumiem un korektīvo darbību plāniem, kas attiecas uz sertifikātu un kas izsniegti trīs gadu laikā pirms pieprasījuma. Ja šādi dokumenti nav iesniegti Aģentūras pieprasījumā noteiktajos termiņos, Aģentūra var atsaukt saskaņā ar 3. vai 4. pantu iegūto labumu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
3.  Šīs regulas 3. vai 4. pantā minēto sertifikātu turētāji nekavējoties informē Aģentūru par jebkuru Apvienotās Karalistes iestāžu rīcību, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu vai Regulu (ES) 2018/1139.
3.  Šīs regulas 3. pantā minēto sertifikātu turētāji un 4. pantā minēto sertifikātu izsniedzēji nekavējoties informē Aģentūru par jebkuru Apvienotās Karalistes iestāžu rīcību, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu vai Regulu (ES) 2018/1139.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa
Šīs regulas piemērošanas vajadzībām un šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto sertifikātu turētāju uzraudzībai Aģentūra rīkojas kā kompetentā iestāde, kas norādīta trešo valstu vienībām saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008.
Šīs regulas piemērošanas vajadzībām un šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto sertifikātu turētāju vai izsniedzēju uzraudzībai Aģentūra rīkojas kā kompetentā iestāde, kas norādīta trešo valstu vienībām saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa
Komisijas Regula (ES) Nr. 319/20141 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kurām ir šīs regulas 1. panta 2. punktā minētie sertifikāti, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgo sertifikātu turētājiem, kas izsniegti trešo valstu juridiskajām vai fiziskajām personām.
Komisijas Regula (ES) Nr. 319/20141 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kurām ir šīs regulas 1. panta 2. punktā minētie sertifikāti vai kuras tos izsniedz, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgo sertifikātu turētājiem, kas izsniegti trešo valstu juridiskajām vai fiziskajām personām.
__________________
__________________
1 Komisijas 2014. gada 27. marta Regula (ES) Nr. 319/2014 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 593/2007 (OV L 95, 28.3.2014., 58. lpp.).
1 Komisijas 2014. gada 27. marta Regula (ES) Nr. 319/2014 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 593/2007 (OV L 95, 28.3.2014., 58. lpp.).
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2.6.a punkts (jauns)
2.6.a  Regulas (ES) Nr. 1321/2014, M daļa, H apakšdaļa, M.A.801. iedaļas b) punkta 2. un 3. apakšpunkts un c) punkts (pēc tehniskās apkopes pabeigšanas izsniegti izmantošanas sertifikāti).

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0061/2019).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika