Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0434(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0061/2019

Texte depuse :

A8-0061/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Texte adoptate
PDF 144kWORD 52k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3
3.  În plus față de certificatele enumerate la alineatul (2), prezentul regulament se aplică modulelor de pregătire teoretică menționate la articolul 5.
3.  În plus față de certificatele enumerate la alineatul (2), prezentul regulament se aplică modulelor de pregătire menționate la articolul 5.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) referitoare la utilizarea produselor, a pieselor și a echipamentelor rămân valabile, pentru a se permite utilizarea neîntreruptă a acestora în aeronave sau ca aeronave.
Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) referitoare la utilizarea produselor, a pieselor și a echipamentelor rămân valabile.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu
Reportarea modulelor de pregătire teoretică
Reportarea modulelor de pregătire
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei1 și de la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei2, autoritățile competente din statele membre sau agenția, după caz, iau în considerare examinările efectuate în cadrul organizațiilor de pregătire care fac obiectul supravegherii de către autoritatea competentă din Regatul Unit înainte de data aplicării menționată la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei organizații de pregătire care face obiectul supravegherii de către autoritatea competentă a unui stat membru.
Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei1 și de la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei2, autoritățile competente din statele membre sau agenția, după caz, iau în considerare examinările efectuate în cadrul organizațiilor de pregătire care fac obiectul supravegherii de către autoritatea competentă din Regatul Unit dar care nu au condus încă la eliberarea licenței înainte de data aplicării menționată la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei organizații de pregătire care face obiectul supravegherii de către autoritatea competentă a unui stat membru.
__________________
__________________
1 Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. JO L 311, 25.11.2011, p. 1.
1 Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. JO L 311, 25.11.2011, p. 1.
2 Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu. JO L 362, 17.12.2014, p. 1.
2 Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu. JO L 362, 17.12.2014, p. 1.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  La cererea agenției, titularii certificatelor menționate la articolele 3 și 4 transmit copii ale tuturor rapoartelor de audit, ale constatărilor și ale planurilor de acțiuni corective care sunt relevante pentru certificat și care au fost eliberate în cursul celor trei ani care preced cererea. Dacă documentele respective nu sunt transmise până la termenele-limită indicate de agenție în solicitarea sa, agenția poate retrage beneficiul obținut în temeiul articolului 3 sau 4, după caz.
2.  La cererea agenției, titularii certificatelor menționate la articolul 3 și și emitenții de certificate menționate la articolul 4 transmit copii ale tuturor rapoartelor de audit, ale constatărilor și ale planurilor de acțiuni corective care sunt relevante pentru certificat și care au fost eliberate în cursul celor trei ani care preced cererea. Dacă documentele respective nu sunt transmise până la termenele-limită indicate de agenție în solicitarea sa, agenția poate retrage beneficiul obținut în temeiul articolului 3 sau 4, după caz.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Titularii certificatelor menționate la articolul 3 sau 4 din prezentul regulament informează fără întârziere agenția cu privire la eventualele acțiuni întreprinse de autoritățile din Regatul Unit care ar putea intra în conflict cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139.
3.  Titularii certificatelor menționate la articolul 3 sau emitenții de certificate menționate la articolul 4 din prezentul regulament informează fără întârziere agenția cu privire la eventualele acțiuni întreprinse de autoritățile din Regatul Unit care ar putea intra în conflict cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
În scopul prezentului regulament și în ceea ce privește supravegherea titularilor certificatelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează drept autoritatea competentă prevăzută pentru entitățile din țări terțe în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.
În scopul prezentului regulament și în ceea ce privește supravegherea titularilor certificatelor sau emitenților de certificate menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează drept autoritatea competentă prevăzută pentru entitățile din țări terțe în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei1 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament în aceleași condiții ca titularii certificatelor de același tip eliberate persoanelor fizice sau juridice din țări terțe.
Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei1 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin sau emit certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament în aceleași condiții ca titularii certificatelor de același tip eliberate persoanelor fizice sau juridice din țări terțe.
__________________
__________________
1 Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007. JO L 95, 28.3.2014, p. 58
1 Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007. JO L 95, 28.3.2014, p. 58
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2.6 a (nou)
2.6 a  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, partea H, subpartea H, punctele M.A.801 (b) 2, 3 și (c) (certificate de punere în serviciu în ceea ce privește finalizarea întreținerii).

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0061/2019).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate