Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0434(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0061/2019

Predložena besedila :

A8-0061/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Sprejeta besedila
PDF 144kWORD 52k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg
Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 13. februarja 2019, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
3.  Poleg certifikatov iz odstavka 2 se ta uredba uporablja tudi za module teoretičnega usposabljanja iz člena 5.
3.  Poleg certifikatov iz odstavka 2 se ta uredba uporablja tudi za module usposabljanja iz člena 5.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
Certifikati iz člena 1(2)(b) v zvezi z uporabo izdelkov, delov in naprav ostanejo veljavni, da se omogoči njihova nadaljnja uporaba v zrakoplovu ali kot zrakoplov.
Certifikati iz člena 1(2)(b) v zvezi z uporabo izdelkov, delov in naprav ostanejo veljavni.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Člen 5 – naslov
Prenos modulov teoretičnega usposabljanja
Prenos modulov usposabljanja
Sprememba 4
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
Z odstopanjem od Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 in Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 pristojni organi držav članic ali Agencija, kakor je ustrezno, upoštevajo izpite, ki so bili opravljeni v okviru organizacij za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa Združenega kraljestva pred datumom začetka uporabe iz drugega pododstavka člena 10(2) te uredbe, kot da bi bili opravljeni v okviru organizacije za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa države članice.
Z odstopanjem od Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 in Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 pristojni organi držav članic ali Agencija, kakor je ustrezno, upoštevajo izpite, ki so bili opravljeni v okviru organizacij za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa Združenega kraljestva pred datumom začetka uporabe iz drugega pododstavka člena 10(2) te uredbe, vendar na njihovi podlagi še ni bila izdana licenca, kot da bi bili opravljeni v okviru organizacije za usposabljanje pod nadzorom pristojnega organa države članice.
__________________
__________________
1 Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).
1 Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).
2 Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).
2 Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).
Sprememba 5
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
2.  Imetniki certifikatov iz členov 3 in 4 na zahtevo Agencije predložijo izvode vseh revizijskih poročil, ugotovitev in načrtov popravnih ukrepov v zvezi s certifikatom, ki so bili izdani v treh letih pred vložitvijo zahtevka. Če takšni dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija v svoji zahtevi, lahko Agencija odvzame ugodnosti, pridobljene v skladu s členom 3 ali 4, kakor je ustrezno.
2.  Imetniki certifikatov iz člena 3 in izdajatelji certifikatov iz člena 4 na zahtevo Agencije predložijo izvode vseh revizijskih poročil, ugotovitev in načrtov popravnih ukrepov v zvezi s certifikatom, ki so bili izdani v treh letih pred vložitvijo zahtevka. Če takšni dokumenti niso bili predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija v svoji zahtevi, lahko Agencija odvzame ugodnosti, pridobljene v skladu s členom 3 ali 4, kakor je ustrezno.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
3.  Imetniki certifikatov iz člena 3 ali 4 te uredbe nemudoma obvestijo Agencijo o vseh ukrepih organov Združenega kraljestva, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi v skladu s to uredbo ali Uredbo (EU) 2018/1139.
3.  Imetniki certifikatov iz člena 3 ali izdajatelji certifikatov iz člena 4 te uredbe nemudoma obvestijo Agencijo o vseh ukrepih organov Združenega kraljestva, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovimi obveznostmi v skladu s to uredbo ali Uredbo (EU) 2018/1139.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
Za namene te uredbe in za nadzor imetnikov certifikatov iz člena 1(2) te uredbe Agencija deluje kot pristojni organ za subjekte iz tretjih držav na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139 ter izvedbenih in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008.
Za namene te uredbe in za nadzor imetnikov ali izdajateljev certifikatov iz člena 1(2) te uredbe Agencija deluje kot pristojni organ za subjekte iz tretjih držav na podlagi Uredbe (EU) 2018/1139 ter izvedbenih in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 216/2008.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, se uporablja za pravne in fizične osebe s certifikati iz člena 1(2) te uredbe pod enakimi pogoji kot za imetnike ustreznih certifikatov, ki so bili izdani pravnim ali fizičnim osebam iz tretjih držav.
Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, se uporablja za pravne in fizične osebe s certifikati ali ki izdajajo certifikate iz člena 1(2) te uredbe pod enakimi pogoji kot za imetnike ustreznih certifikatov, ki so bili izdani pravnim ali fizičnim osebam iz tretjih držav.
__________________
__________________
1 Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 95, 28.3.2014, str. 58).
1 Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 (UL L 95, 28.3.2014, str. 58).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 2 – točka 2.6 a (novo)
2.6 a  Uredba (EU) št. 1321/2014, del M, poddel H, točke M.A.801 (b) 2, 3 in (c) (Potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja).

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0061/2019).

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov