Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0168(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0035/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0035/2019

Viták :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 74k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
Gépjármű-felelősségbiztosítás ***I
P8_TA(2019)0110A8-0035/2019

Az Európai Parlament 2019. február 13-án elfogadott módosításai a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A gépjármű-felelősségbiztosítás különösen fontos az európai polgárok számára, legyenek akár biztosítottak vagy egy baleset esetleges károsultjai. A gépjármű-felelősségbiztosítás a biztosítók számára szintén nagy jelentőséggel bír, mivel az az Unióban a nem életbiztosítási piac fontos szegmensét képezi. A gépjármű-felelősségbiztosítás hatással van a személyek, áruk és járművek szabad mozgására is. Ezért a pénzügyi szolgáltatások terén az uniós fellépés egyik kulcsfontosságú célkitűzése a gépjármű-felelősségbiztosítás belső piacának megerősítése és egységesítése.
(1)  A gépjármű-felelősségbiztosítás különösen fontos az európai polgárok számára, legyenek akár biztosítottak vagy egy balesetből eredően esetlegesen károsultak. A gépjármű-felelősségbiztosítás a biztosítók számára szintén nagy jelentőséggel bír, mivel az az Unióban a nem életbiztosítási piac fontos szegmensét képezi. A gépjármű-felelősségbiztosítás jelentős hatással van a személyek, áruk és járművek szabad mozgására, és ennek következtében a belső piacra és a schengeni térségre is. Ezért a pénzügyi szolgáltatások terén az uniós fellépés egyik kulcsfontosságú célkitűzése a gépjármű-felelősségbiztosítás belső piacának megerősítése és egységesítése.
(Ha ezt a módosítást elfogadják, ennek megfelelően további módosításokat kell kidolgozni e módosító aktus cikkeihez.)
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A Bizottság elvégezte a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 működésének értékelését, beleértve annak eredményességét, hatékonyságát és más unió szakpolitikákkal való összhangját. Az értékelés megállapította, hogy a 2009/103/EK irányelv összességében jól működik és a legtöbb aspektusa tekintetében nem szorul módosításra. Ugyanakkor négy olyan terület került meghatározásra, ahol a célzott módosítások indokoltak lehetnek: a biztosító fizetésképtelensége esetén a balesetek károsultjainak nyújtott kártérítés, a biztosítási fedezet kötelező legkisebb összegei, a gépjárművek biztosításának tagállamok általi ellenőrzése, és a kötvénytulajdonosok kártörténeti igazolásainak új biztosító általi felhasználása.
(2)  A Bizottság elvégezte a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 működésének értékelését, beleértve annak eredményességét, hatékonyságát és más unió szakpolitikákkal való összhangját. Az értékelés megállapította, hogy a 2009/103/EK irányelv összességében jól működik és a legtöbb aspektusa tekintetében nem szorul módosításra. Ugyanakkor négy olyan terület került meghatározásra, ahol a célzott módosítások indokoltak lehetnek: a biztosító fizetésképtelensége esetén a balesetek károsultjainak nyújtott kártérítés, a biztosítási fedezet kötelező legkisebb összegei, a gépjárművek biztosításának tagállamok általi ellenőrzése, és a kötvénytulajdonosok kártörténeti igazolásainak új biztosító általi felhasználása. E négy területen kívül a károsultak megfelelőbb védelme érdekében új szabályok bevezetésére van szükség a gépjármű által vontatott pótkocsit érintő balesetekben felmerülő felelősség tekintetében.
__________________
__________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/103/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (HL L 263., 2009.10.7., 11. o.).
15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/103/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (HL L 263., 2009.10.7., 11. o.).
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Egyes gépjárművek, például az elektromos kerékpárok és a segway-ek kisebbek, ennélfogva kevésbé valószínű, hogy jelentős személyi vagy tulajdoni kárt okoznának, mint más gépjárművek. Aránytalan lenne, és nem lenne időtálló, ha bekerülnének a 2009/103/EK irányelv hatálya alá, mivel ez drága és túlzott biztosítási fedezetet tenne kötelezővé e járművekre vonatkozóan. Egy ilyen helyzet továbbá aláásná az ilyen járművek elterjedését és gátolná az innovációt, annak ellenére, hogy nincs elegendő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ezek a járművek ugyanolyan léptékben okoznának károsultakat eredményező balesetet, mint más járművek, például a személygépkocsik vagy teherautók. A szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban az uniós szintű követelményeknek olyan járművekre kell vonatkozniuk, amelyek potenciálisan jelentős kárt okozhatnak határokon átnyúló helyzetekben. Ennélfogva szükséges, hogy a 2009/103/EK irányelv hatályát azokra a járművekre korlátozzák, amelyek tekintetében forgalombahozataluk előtt az Unió szükségesnek tartja a biztonsági és védelmi követelményeket, vagyis azokra a járművekre, amelyekre az uniós típusjóváhagyás vonatkozik.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Azonban fontos lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy nemzeti szinten dönthessenek azon károsultak védelmének megfelelő szintjéről, akik az uniós típusjóváhagyás alá nem tartozó járművek miatt szenvednek kárt. Ennélfogva fontos, hogy a tagállamoknak módjában álljon olyan rendelkezések fenntartása vagy újak bevezetése, melyek fedezik az ilyen egyéb típusú járművek használóinak védelmét, a közlekedési balesetek lehetséges károsultjainak védelme érdekében. Amennyiben egy tagállam ilyen biztosítási fedezet megkövetelése mellett dönt – kötelező biztosítás formájában –, úgy számításba kell vennie annak lehetőségét, hogy a járművet határokon átnyúló helyzetben használhatják, és szükség lehet a lehetséges károsultak védelmére egy másik tagállamban.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)  Helyénvaló továbbá kizárni a 2009/103/EK irányelv hatálya alól a kifejezetten motorsportokra szánt járműveket, mivel ezen járművek általában más felelősségbiztosítás alá esnek, és nem vonatkozik rájuk a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, amennyiben kizárólag versenyzésre használják őket. Mivel ezeket a járműveket meghatározott útvonalon vagy területen használják, a versenyzésben részt nem vevő járművekkel vagy személyekkel való baleset esélye is csekély. Fontos azonban, hogy a tagállamok fenntartsák a kötelező rendelkezéseket, vagy újakat vezessenek be a motorsporteseményeken részt vevő járművek fedezete érdekében.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új)
(3d)   Az irányelv megfelelő egyensúlyt teremt a közérdek, illetve a közigazgatási szervekre, a biztosítókra és a biztosítottakra háruló potenciális költségek között, a javasolt intézkedések költséghatékonyságának biztosítása céljából.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
3 e preambulumbekezdés (új)
(3e)  A jármű forgalomban való használata magában foglalja a jármű használatát köz- és magánútszakaszokon. Ez magában foglal minden útszakaszt, parkolót vagy más, ezzel egyenértékű magánterületet, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők. A jármű nyilvánosság elől elzárt helyen való használata nem tekinthető a jármű forgalomban való használataként. Mindazonáltal ha a járművet bármikor forgalomban használják, és így a kötelező biztosítás követelménye vonatkozik rá, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a járműnek olyan biztosítási fedezete legyen, amely kiterjed a lehetséges károsultakra a szerződés időtartama alatt, függetlenül attól, hogy a járművet a baleset idején a forgalomban használják-e vagy sem, kivéve ha a járművet motorsporteseményen használják. A tagállamoknak módjukban kell állnia, hogy korlátozzák a nem forgalomfüggő biztosítási fedezetet azokban az esetekben, ahol nem észszerűen elvárható a fedezet, például abban az esetben, ha egy traktor a baleset idején nem közlekedési eszközként szolgált, hanem munkagépként a szükséges funkció ellátásához szükséges hajtóerő leadására.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
3 f preambulumbekezdés (új)
(3f)  A 2009/103/EK irányelv hatálya alól ki kell zárni a kizárólag nem közlekedési helyzetben való járműhasználatot. A tagállamok továbbá nem írhatják elő olyan járművek biztosítási fedezetét, amelyeket közlekedési célú használatra való alkalmatlanságuk miatt tartósan vagy ideiglenesen töröltek a nyilvántartásból, mert például múzeumban vannak, restaurálás alatt állnak, vagy mert egyéb okokból, pl. idényszerű használat miatt, hosszabb ideig nem használják őket.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A tagállamoknak jelenleg tartózkodniuk kell olyan gépjárművek biztosításának ellenőrzésétől, amelyek szokásos üzembentartási helye egy másik tagállam területén található, vagy amelyek szokásos üzembentartási helye harmadik országban található, és amelyek egy másik tagállam területéről lépnek a területükre. Az új technológiai fejlesztések lehetővé teszik a járművek biztosításának ellenőrzését a járművek megállítása nélkül, így nem akadályozzák a személyek szabad mozgását. Ezért csak abban az esetben célszerű lehetővé tenni a járművek biztosításának ellenőrzését, ha az megkülönböztetésmentes, szükséges és arányos, az adott nemzeti területen alkalmazott általános ellenőrzési rendszer részét képezi és nem szükséges hozzá a jármű megállítása.
(4)  A tagállamoknak jelenleg tartózkodnak olyan gépjárművek biztosításának ellenőrzésétől, amelyek szokásos üzembentartási helye egy másik tagállam területén található, vagy amelyek szokásos üzembentartási helye harmadik országban található, és amelyek egy másik tagállam területéről lépnek a területükre. Az új technológiai fejlesztések – például az automatikus rendszámfelismerést lehetővé tévő technológia – lehetővé teszik a járművek biztosításának különálló ellenőrzését a járművek megállítása nélkül, így nem akadályozzák a személyek szabad mozgását. Ezért csak abban az esetben célszerű lehetővé tenni a járművek biztosításának ellenőrzését, ha az megkülönböztetésmentes, szükséges és arányos, az adott nemzeti területen alkalmazott általános ellenőrzési rendszer részét képezi, melynek keretében az ellenőrzést végző tagállamban üzemben tartott járműveket is ellenőrzik, nem szükséges hozzá a jármű megállítása, és ha az érintett személy jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek maradéktalan tiszteletben tartásával végzik.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Annak érdekében, hogy egy ilyen rendszer működőképes legyen, szükség van a tagállamok közötti információcserére a gépjármű-felelősségbiztosítási ellenőrzések lehetővé tételéhez, még akkor is, ha a gépjárművet másik tagállamban jegyezték be. Az ilyen információcserét – a meglévő EUCARIS-rendszer (Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer) alapján – megkülönböztetésmentes módon kell elvégezni, mivel minden járművet ugyanolyan ellenőrzésnek kell alávetni. Az ezen irányelv által bevezetett módosításoknak korlátozott közigazgatási hatása lesz, mivel ez az információcsere-rendszer már létezik, és használják közlekedési szabálysértések kezelésére.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)   A biztosítás nélküli gépjárművezetés, azaz kötelező kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással nem rendelkező gépjárművek használata egyre nagyobb probléma az Unión belül. A biztosítás nélküli gépjárművezetésből adódó kárigényeknek az Unió egészén belül a 2011. évre vonatkozó becsült költsége 870 millió EUR. Hangsúlyozni kell, hogy a biztosítás nélküli gépjárművezetés negatív hatással van az érdekelt felek széles körére, ideértve a balesetek károsultjait, a biztosítókat, garanciaalapokat és a gépjármű-felelősségbiztosítási kötvénytulajdonosokat.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Ezen alapelveknek megfelelően a tagállamok nem őrizhetnek meg adatokat annál hosszabb ideig, mint amennyi annak megállapításához szükséges, hogy egy jármű rendelkezik-e érvényes biztosítással. Ha a járműről megállapítják, hogy érvényesen biztosítva van, úgy az ellenőrzéssel kapcsolatos összes adatot törölni kell. Ha az ellenőrző rendszer nem képes megállapítani, hogy egy jármű rendelkezik-e érvényes biztosítással, úgy az ezzel kapcsolatos adatokat legfeljebb 30 napig, illetve addig lehet megőrizni, amíg a jármű érvényes biztosítását bemutatják, attól függően, hogy melyik időtartam a rövidebb. Azon járművek esetében, amelyek nem rendelkeznek érvényes biztosítással, észszerű előírni, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat mindaddig megőrizzék, amíg az esetleges közigazgatási vagy bírósági eljárásokat lefolytatják, és a járműre vonatkozóan érvényes biztosítást kötnek.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A közlekedési balesetek károsultjainak eredményes és hatékony védelméhez szükséges, hogy a károsultak az általuk elszenvedett személyi sérülések, illetve anyagi károk esetén minden esetben kártérítésben részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy a felelős fél biztosítója fizetőképes vagy sem. Ezért a tagállamoknak létre kell hozniuk vagy ki kell jelölniük egy szervezetet, amely elsődleges kártérítést nyújt a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező károsult feleknek, és jogosult a felelős fél járművének biztosítási kötvényét kiállító biztosító letelepedése szerinti tagállam ugyanezen célból létrehozott vagy kijelölt szervezetétől követelni a kártérítés megtérítését. A párhuzamos kárigények benyújtásának elkerülése érdekében azonban a közlekedési balesetek károsultjainak nem engedélyezhető a kártérítési igény ezen szervezettel szembeni követelése, ha már benyújtották kárigényüket, vagy peres eljárást kezdeményeztek az érintett biztosítóval szemben, és a kárigény még elbírálás alatt áll, illetve a peres eljárás még folyamatban van.
(7)  A közlekedési balesetek következtében károsultak eredményes és hatékony védelméhez szükséges, hogy a károsultaknak az általuk elszenvedett személyi sérülésekért, illetve anyagi károkért járó összeget minden esetben megtérítsék, tekintet nélkül arra, hogy a felelős fél biztosítója fizetőképes vagy sem. Ezért a tagállamoknak létre kell hozniuk vagy ki kell jelölniük egy szervezetet, amely késedelem nélkül – legalább a 2009/103/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett biztosítási kötelezettség mértékéig vagy – ha ez utóbbi magasabb összeg – a tagállam által előírt garancia mértékéig – elsődleges kártérítést nyújt a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező károsultaknak, és jogosult a felelős fél járművének biztosítási kötvényét kiállító biztosító székhelye szerinti tagállam ugyanezen célból létrehozott vagy kijelölt szervezetétől követelni a kártérítés megtérítését. A párhuzamos kárigények benyújtásának elkerülése érdekében azonban a közlekedési balesetek károsultjainak nem engedélyezhető a kártérítési igény ezen szervezettel szembeni követelése, ha már benyújtották kárigényüket, és a kárigény még elbírálás alatt áll.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Lehetővé kell tenni a biztosítókkal új biztosítási szerződést kötni szándékozó kötvénytulajdonosok korábbi kártörténeteinek könnyű hitelesítését, hogy az új biztosítási szerződések megkötése során elősegítsék e kártörténetek elismerését. A kártörténeti igazolások ellenőrzésének és hitelesítésének egyszerűsítése érdekében fontos, hogy e kártörténeti igazolások tartalma és formátuma azonos legyen az összes tagállamban. Ezenfelül, ha a biztosítók a gépjármű-felelősségbiztosítási díjak megállapításánál figyelembe veszik a kártörténetet, nem tehetnek különbséget a nemzetiség alapján, illetve kizárólag a kötvénytulajdonos korábbi lakóhelye szerinti tagállam alapján. Ahhoz, hogy a tagállamok ellenőrizhessék a kártörténeti igazolások biztosítók általi kezelési módját, a biztosítóknak közzé kell tenniük a kártörténet biztosítási díjak számításához történő felhasználására vonatkozó politikájukat.
(8)  Lehetővé kell tenni a biztosítókkal új biztosítási szerződést kötni szándékozó kötvénytulajdonosok korábbi kártörténeteinek könnyű hitelesítését, hogy az új biztosítási szerződések megkötése során elősegítsék e kártörténetek elismerését. A kártörténeti igazolások ellenőrzésének és hitelesítésének egyszerűsítése érdekében fontos, hogy e kártörténeti igazolások tartalma és formátuma azonos legyen az összes tagállamban. Ezenfelül, ha a biztosítók a gépjármű-felelősségbiztosítási díjak megállapításánál figyelembe veszik a kártörténetet, nem tehetnek különbséget a nemzetiség alapján, illetve kizárólag a kötvénytulajdonos korábbi lakóhelye szerinti tagállam alapján. Továbbá a biztosítóknak a más tagállamból származó igazolásokat a saját tagállamukban kiadottakkal egyenlően kell kezelniük, és arra vonatkozóan minden olyan kedvezményt alkalmazniuk kell, amelyre egy egyébként azonos hátterű másik potenciális ügyfél jogosult lenne, valamint a tagállam nemzeti joga által előírt kedvezményeket is. A tagállamok részére továbbra is lehetőséget kell biztosítani, hogy „bonus-malus” rendszerekre vonatkozó nemzeti jogszabályokat fogadjanak el, mivel az ilyen rendszerek nemzeti jellegűek, határokon átnyúló elemek nélkül, és így a szubszidiaritás elvének megfelelően az ilyen rendszerekkel kapcsolatos döntéshozatalnak tagállami jogkörben kell maradnia. Ahhoz, hogy a tagállamok ellenőrizhessék, hogy a biztosítók hogyan kezelik a kártörténeti igazolásokat, a biztosítóknak közzé kell tenniük a kártörténet biztosítási díjak számításához történő felhasználására vonatkozó szabályokat.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a kártörténeti igazolás tartalmára és formájára vonatkozóan a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni20.
törölve
__________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Annak érdekében, hogy a biztosítási díjak számítása során teljes mértékben érvényesüljön a kártörténeti igazolások felhasználása, a tagállamoknak ösztönözniük kell a biztosítók átlátható ár-összehasonlító eszközökben való részvételét.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a legkisebb összegek összhangban maradjanak a kialakuló gazdasági helyzettel (és idővel ne veszítsenek értékükből), a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete legkisebb összegének a kialakuló valós gazdasági helyzet tükrözése céljából történő kiigazítása, valamint a 10a. cikk szerint a kártérítés biztosítására létrehozott, illetve a kártérítés biztosításának feladatával megbízott szervezetek eljárásbeli feladatait és kötelezettségeit a megtérítésre vonatkozóan meghatározza. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
(10)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kártörténeti igazolások tartalmának és formájának meghatározása céljából. Annak biztosítása érdekében, hogy a gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet legkisebb összegei összhangban maradjanak a változó gazdasági helyzettel (és idővel ne veszítsenek értékükből), a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett legkisebb összegek kiigazítása, valamint a 2009/103/EK irányelv 10a. cikke szerint a kártérítés biztosítására létrehozott, illetve a kártérítés biztosításának feladatával megbízott szervezetek eljárásbeli feladatainak és kötelezettségeinek a megtérítés tekintetében történő meghatározása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
__________________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az irányelv működésének értékelése részeként az Európai Bizottságnak nyomon kell követnie irányelv alkalmazását, tekintettel a károsultak számára, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi ügyek miatti fizetési késedelmekből származó fennálló követelések összegére, a biztosítási fedezet tagállamokban alkalmazott legkisebb összegére, a határokon átnyúló forgalomhoz kapcsolódóan a biztosítás nélküli gépjárművezetés miatt felmerülő követelések összegére és a kártörténeti igazolásokkal kapcsolatos panaszok számára.
(11)  A 2009/103/EK irányelv működésének értékelése részeként az Európai Bizottságnak nyomon kell követnie az irányelv alkalmazását, tekintettel a károsultak számára, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi ügyek miatti fizetési késedelmekből származó fennálló követelések összegére, a biztosítási fedezet tagállamokban alkalmazott legkisebb összegére, a határokon átnyúló forgalomhoz kapcsolódóan a biztosítás nélküli gépjárművezetés miatt felmerülő követelések összegére és a kártörténeti igazolásokkal kapcsolatos panaszok számára. A Bizottságnak továbbá nyomon kell követnie és felül kell vizsgálnia a 2009/103/EK irányelvet a technológia fejlődésének fényében – beleértve az önvezető és részben önvezető járművek növekvő mértékű használatát – annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv továbbra is betöltse célját, azaz védje a gépjárműbalesetek potenciális károsultjait. Elemeznie kell a nagy sebességű könnyű járművek felelősségbiztosítási rendszereit és a bonus-malus rendszerre vonatkozó lehetséges uniós szintű megoldást is.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a közlekedési balesetek károsultjai számára az egész Unióban azonos szintű minimális védelem biztosítását, és a biztosítók fizetésképtelensége esetén a károsultak védelmének biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok hatásukból adódóan az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.
(12)  Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a közlekedési baleset miatt károsultak számára az egész Unióban azonos szintű minimális védelem biztosítását, a biztosítók fizetésképtelensége esetén a károsultak védelmének biztosítását és az Unió belső határait átlépő potenciális biztosítottakkal szemben a biztosítók által a kártörténeti igazolások hitelesítése tekintetében alkalmazott bánásmód egyenlőségének biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok hatásukból adódóan az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  Annak érdekében, hogy következetes megközelítést biztosítsunk azon esetek károsultjai számára, amikor egy gépjárművet erőszakos bűncselekmény vagy terrorcselekmény elkövetése céljából fegyverként használnak, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 2009/103/EK irányelv 10. cikkével összhangban létrehozott vagy engedélyezett nemzeti kártérítési szervezetük foglalkozzon minden ilyen cselekményből vagy bűncselekményből eredő követeléssel.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
(-1)  A „sérült” (victim) kifejezés helyébe a „károsult” (injured party) kifejezést, a „sérültek” (victims) kifejezés helyére pedig a „károsultak” (injured parties) kifejezést kell léptetni az irányelv teljes szövegében.
(A „károsult” pontos végleges megfogalmazását eseti alapon kell megállapítani, nyelvhelyességi szempontok szerint, és e módosítás elfogadása a módosított irányelv további, erre vonatkozó módosításait eredményezné.)
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2009/103/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont
1a.  „gépjárműhasználat”: a rendeltetése szerint rendszeresen szállítási eszközként használandó gépjármű minden olyan használata, amely összeegyeztethető e gépjármű szokásos funkciójával, függetlenül a gépjármű jellemzőitől és attól, hogy a gépjárművet milyen úton használják, valamint attól, hogy az álló helyzetben van-e vagy mozog.”;
1a.  „gépjárműhasználat”: a gépjármű forgalomban történő használata, amely összeegyeztethető a gépjármű rendeltetése szerinti közlekedési eszközként való használatával a baleset idején, függetlenül a gépjármű jellemzőitől és attól, hogy a gépjárművet milyen terepen használják, valamint attól, hogy álló helyzetben van-e vagy mozog;
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2009/103/EK irányelv
2 cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új)
1a.  A 2. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„Ezen irányelv kizárólag az (EU) 2018/858 rendelet*, a 167/2013/EU rendelet**, vagy a 168/2013/EU rendelet*** hatálya alá tartozó járművekre alkalmazandó.
Ezen irányelv nem vonatkozik azokra a járművekre, amelyeket kizárólag versenysportban vagy azzal kapcsolatos sporttevékenységekben való részvétel keretében, zárt területen történő használatra szántak.
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).
** Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.).
*** Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).”
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
2009/103/EK irányelv
3 cikk – 4 a bekezdés (új)
1b.  A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ha egy járműnek az (1) bekezdés alapján biztosítással kell rendelkeznie, akkor a tagállamok biztosítják, hogy a biztosítás az alábbi esetekben bekövetkező baleset esetén is érvényes legyen, és a károsultak számára fedezetet biztosítson:
a)  ha a jármű részt vesz a forgalomban, és nem elsődleges rendeltetésének megfelelően használják; valamint
b)  a jármű forgalomban történő használatán kívül.
A tagállamok az (5) bekezdés b) pontjában említetteknek megfelelően korlátozásokat fogadhatnak el a jármű forgalomban történő használatán kívüli használatra vonatkozó biztosítási fedezetről. Ez a rendelkezés csak kivételes és szükséges esetben használható, ha a tagállamok úgy ítélik meg, hogy az ilyen fedezet túlmegy a gépjármű-felelősségbiztosításoktól észszerűen elvárható kereteken. Ez a rendelkezés soha nem használható az ebben az irányelvben meghatározott elvek és szabályok megkerülésére."
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/103/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Mindazonáltal a tagállamok végezhetnek a biztosításra vonatkozó ellenőrzést, feltéve, hogy az mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, szükséges és az elérendő céllal arányos, és
Mindazonáltal a tagállamok végezhetnek a biztosításra vonatkozó ellenőrzést, feltéve, hogy az megkülönböztetésmentes, szükséges és az elérendő céllal arányos, tiszteletben tartja az érintett személyek jogait, szabadságait és jogos érdekeit, valamint
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/103/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  az adott nemzeti területen alkalmazott általános ellenőrzési rendszer részét képezi és ahhoz nem szükséges a gépjármű megállítása.
b)  az adott nemzeti területen alkalmazott általános ellenőrzési rendszer részét képezi, melynek keretében az ellenőrzést végző tagállamban szokásos üzembentartási hellyel rendelkező járműveket is ellenőrzik, és nem szükséges hozzá a gépjármű megállítása.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/103/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A biztosítások (1) bekezdésben említett ellenőrzése céljából a tagállamok lehetővé teszik a többi tagállam számára, hogy azok automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:
a)  arra vonatkozó adatok, hogy a jármű rendelkezik-e kötelező biztosítással;
b)  a jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó, a 3. cikk szerinti felelősségbiztosításukkal kapcsolatos adatok.
Az ilyen adatokhoz való hozzáférés a tagállamok (EU) 2015/413 irányelv* 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontjain keresztül adható meg.
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 68., 2015.3.13., 9. o.).
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/103/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A kimenő kérelem formájában végrehajtott kereséseket a biztosítást ellenőrző tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának a teljes forgalmi rendszám felhasználásával kell elvégeznie. A kereséseket a 2008/616/IB határozat* mellékletének 3. fejezetében leírt eljárásoknak megfelelően kell végezni. A biztosítást ellenőrző tagállam a jármű kötelező biztosítása érvényességének megállapítása érdekében szerzett adatokat ezen irányelv 3. cikkének megfelelően használja.
__________________
* A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/103/EK irányelv
4 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  A tagállamok a lehető legteljesebb mértékben biztosítják a továbbított adatok biztonságát és védelmét a meglévő szoftveralkalmazások – például a 2008/616/IB tanácsi határozat 15. cikkében említett szoftveralkalmazás – és azok módosított verzióinak használata révén, a 2008/616/IB tanácsi határozat melléklete 3. fejezetének megfelelően. A szoftveralkalmazások módosított verziói biztosítják mind a valós idejű online, mind pedig a csomagokban történő adatcsere lehetőségét, ez utóbbi lehetővé teszi több kérelem vagy válasz egyetlen üzenetben történő cseréjét.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/103/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új)
A tagállamok mindenekelőtt meghatározzák a pontos célt, hivatkoznak a vonatkozó jogalapra, megfelelnek a vonatkozó biztonsági követelményeknek és tiszteletben tartják a szükségesség, arányosság és célhoz kötöttség elvét, továbbá arányos adatmegőrzési időszakot határoznak meg.
Az e cikknek megfelelően kezelt személyes adatok nem őrizhetők meg a biztosítás ellenőrzésének elvégzéséhez szükségesnél hosszabb ideig. A szóban forgó adatokat maradéktalanul törölni kell, mihelyt azok az adott célhoz már nem szükségesek. Ha a biztosítás ellenőrzése megállapítja, hogy a jármű rendelkezik a 3. cikk szerinti kötelező biztosítással, úgy az ellenőrzést végző személy azonnal törli az adatokat. Ha az ellenőrzés nem tudja megállapítani, hogy a jármű rendelkezik-e a 3. cikk szerinti kötelező biztosítással, az adatokat arányos ideig, legfeljebb 30 napig, illetve addig kell megőrizni, amíg megállapítást nyer az érvényes biztosítás megléte, attól függően, hogy melyik időtartam a rövidebb.
Ha egy tagállam megállapítja, hogy egy jármű a 3. cikk szerinti kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, úgy a 27. cikknek megfelelően büntetést szabhat ki.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/103/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  személyi sérülés esetén: 6 070 000 EUR balesetenként, a sérültek számától függetlenül, vagy 1 220 000 EUR sérültenként;
a)  személyi sérülés esetén: 6 070 000 EUR balesetenként, a károsultak számától függetlenül, vagy 1 220 000 EUR károsultanként;
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/103/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  anyagi kár esetén káreseményenként 1 220 000 EUR, a károsultak számától függetlenül.
b)  anyagi kár esetén balesetenként 1 220 000 EUR, a károsultak számától függetlenül.
Módosítások 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
2009/103/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
3a.   A 10. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
Valamennyi tagállam létrehoz vagy felhatalmaz egy szervezetet, amelynek feladata, hogy legalább a biztosítási kötelezettség mértékéig megtérítse azt a kárt, amely egy azonosítatlan gépjármű, vagy a 3. cikkben meghatározott biztosítási kötelezettségnek eleget nem tevő gépjármű által okozott anyagi kár vagy személyi sérülés következtében keletkezett.
„Valamennyi tagállam létrehoz vagy felhatalmaz egy szervezetet, amelynek feladata, hogy legalább a 9. cikk (1) bekezdésében említett biztosítási kötelezettség vagy – ha ez magasabb összeg – a tagállam által előírt garancia mértékéig megtérítse azt a kárt, amely egy azonosítatlan gépjármű, vagy a 3. cikkben meghatározott biztosítási kötelezettségnek eleget nem tevő gépjármű által okozott anyagi kár vagy személyi sérülés következtében keletkezett, ideértve azokat az eseteket is, amikor egy gépjárművet erőszakos bűncselekmény vagy terrorcselekmény elkövetése céljából fegyverként használnak.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/103/EK irányelv
10a cikk
10a. cikk
10a. cikk
Károsult felek védelme a biztosító fizetésképtelensége vagy együttműködésének hiánya esetén.
Károsult felek védelme a biztosító fizetésképtelensége esetén.
(-1)  A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy a károsult felek kártérítésre jogosultak legyenek legalább a 9. cikk (1) bekezdésében említett biztosítási kötelezettség mértékéig vagy – ha ez utóbbi magasabb összeg – a tagállam által előírt garancia mértékéig az olyan gépjármű által okozott személyi sérülés vagy anyagi kár esetén, amelynek biztosítójára az alábbi körülmények vonatkoznak:
a)  a biztosító csődeljárás alatt áll; vagy
b)  a biztosító a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 268. cikkének d) pontjában meghatározott felszámolási eljárás alatt áll.
(1)  A tagállamok létrehoznak vagy felhatalmaznak egy szervezetet, hogy kártérítést nyújtson a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező károsult feleknek legalább a 9. cikk (1) bekezdésében említett biztosítási kötelezettség mértékéig az olyan gépjármű által okozott személyi sérülés vagy anyagi kár esetén, amelynek biztosítójára az alábbi körülmények vonatkoznak:
(1)  Minden tagállam létrehoz vagy felhatalmaz egy szervezetet, hogy kártérítést nyújtson a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező károsult feleknek az (-1) bekezdésben említett helyzetekben.
a)  a biztosító csődeljárás alatt áll;
b)  a biztosító a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 268. cikkének d) pontjában meghatározott felszámolási eljárás alatt áll***;
c)  a biztosító vagy kárrendezési megbízottja nem adott indokolással ellátott választ a kárigényben hivatkozott körülményekre három hónapon belül azon időpontot követően, hogy a károsult a biztosítónak benyújtotta kárigényét.
(2)  A károsultak nem nyújthatnak be kárigényt az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek, ha közvetlenül a biztosítónak nyújtottak be kárigényt, illetve közvetlenül a biztosítóval szemben indítottak peres eljárást, és e kártérítési, illetve peres eljárás még folyamatban van.
(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet két hónapon belül válaszol a kárigényre azon időpontot követően, hogy a károsult benyújtotta kártérítési igényét.
(3)  A károsult kárigényét közvetlenül az (1) bekezdésben meghatározott szervezethez nyújthatja be. Ez a szervezet a károsult által kérésére nyújtott információk alapján a kártérítés megfizetésére vonatkozóan a károsult kárigénye benyújtásának dátumától számított három hónapon belül indokolással ellátott választ ad a károsultnak.
Amennyiben kártérítés illeti meg a károsultat, az (1) bekezdésben említett szerv válasza közlésétől számított három hónapon belül teljes kártérítést nyújt a károsultnak, vagy – megállapodás szerinti időszakos kifizetések formájában nyújtott kártérítés esetén – megkezdi az ilyen jellegű kifizetéseket.
Ha a károsult kártérítési igényt nyújtott be egy olyan biztosítónak vagy annak kárrendezési megbízottjának, amelynél a kárigény benyújtása előtt vagy alatt az (-1) bekezdésben említett körülmények álltak elő, és a károsult még nem kapott indokolással ellátott választ e biztosítótól vagy kárrendezési megbízottjától, a károsult számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kártérítési igényét az (1) bekezdésben említett szervezetnek újból benyújtsa.
(4)  Ha a károsult lakóhelye az (1) bekezdésben említett biztosító letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban található, az (1) bekezdésben említett szervezet, amely kártérítésben részesítette a károsultat az annak lakóhelye szerinti tagállamban, jogosult a kártérítésként kifizetett összeg megtérítését követelni azon tagállam (1) bekezdésben említett szervezetétől, ahol a felelős fél kötvényét kiállító biztosító telephelye található.
(4)  Ha a biztosító a 2009/138/EK irányelv 14. cikkének megfelelő felhatalmazását attól a tagállamtól eltérő tagállamban kapta, ahol az (1) bekezdésben említett szervezet illetékes, úgy ez a szervezet jogosult a kártérítésként kifizetett összeg megtérítését követelni azon tagállam (1) bekezdésben említett szervezetétől, ahol a biztosító a felhatalmazását megkapta.
(5)  Az (1)–(4) bekezdés nem érinti:
(5)  Az (-1)–(4) bekezdés nem érinti:
a)  a tagállamoknak azt a jogát, hogy az (1) bekezdésben említett szervezet által fizetett kártérítést kiegészítő vagy nem kiegészítő jellegű kártérítésnek tekintsék;
a)  a tagállamoknak azt a jogát, hogy az (1) bekezdésben említett szervezet által fizetett kártérítést kiegészítő vagy nem kiegészítő jellegű kártérítésnek tekintsék;
b)  a tagállamoknak azt a jogát, hogy ugyanazon balesetre vonatkozóan rendelkezzenek a kárigények rendezéséről:
b)  a tagállamoknak azt a jogát, hogy ugyanazon balesetre vonatkozóan rendelkezzenek a kárigények rendezéséről:
i.  az (1) bekezdésben említett szervezet;
i.  az (1) bekezdésben említett szervezet;
ii.  a balesetért felelősséget viselő személy, illetve személyek;
ii.  a balesetért felelősséget viselő személy, illetve személyek;
iii.  a károsult kártalanítására kötelezett egyéb biztosítók, illetve társadalombiztosítási szervek között.
iii.  a károsult kártalanítására kötelezett egyéb biztosítók, illetve társadalombiztosítási szervek között.
(6)  A tagállamok nem engedhetik meg, hogy az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a kár megtérítését bármilyen más, az ezen irányelvben előírtaktól eltérő feltételhez kösse, így különösen ahhoz, hogy a károsultnak bizonyítania kelljen, hogy a felelős fél képtelen vagy nem hajlandó fizetni.
(6)  A tagállamok nem engedhetik meg, hogy az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a kár megtérítését bármilyen csökkentéshez vagy más, az ezen irányelvben előírtaktól eltérő feltételhez kösse. A tagállamok különösen nem engedhetik meg, hogy az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a kár megtérítését ahhoz kösse, hogy a károsultnak bizonyítania kelljen, hogy a felelős fél vagy a biztosító képtelen vagy nem hajlandó fizetni.
(7)  A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 28b. cikkben meghatározott eljárással összhangban abból a célból, hogy a megtérítésre vonatkozóan meghatározza a 10a. cikk alapján létrehozott vagy felhatalmazott szervezetek eljárásbeli feladatait és kötelezettségeit.
(7)   Ez a cikk hatályba lép:
a)  miután a tagállamok által létrehozott vagy felhatalmazott, az (1) bekezdésben említett valamennyi szervezet egymással megállapodást kötött feladataik és kötelezettségeik, illetve a megtérítésre vonatkozó eljárások kérdésében;
b)  a Bizottság által meghatározott időpontban, miután a tagállamokkal szorosan együttműködve megállapította, hogy az a) pontban említett megállapodás létrejött.”
(7a)  A 20. cikk (1) bekezdésében említett károsultak az (-1) bekezdésben említett helyzetekben kárigénnyel fordulhatnak a 24. cikkben említett, lakhelyük szerinti tagállamban található kártérítési szervezethez.
(7b)  A károsult közvetlenül a kártérítési szervezethez fordulhat kárigényével, amely – a kérésére a károsult által benyújtott információk alapján – a károsult kárigénye benyújtásának dátumától számított három hónapon belül köteles indokolással ellátott választ adni a károsult részére.
A kárigény beérkezésekor a kártalanítási szervezet a következő személyeket vagy szervezeteket tájékoztatja a károsult kárigényének kézhezvételéről:
a)  a csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló biztosítót;
b)  az ilyen biztosítóhoz a 2009/138/EK irányelv 268. cikkének f) pontja szerint kinevezett felszámolót;
c)  azon tagállam kártérítési szervezetét, ahol a baleset bekövetkezett; valamint
d)  azon tagállam kártérítési szervezetét, ahol a biztosítót a 2009/138/EK irányelv 14. cikkének megfelelően felhatalmazták, amennyiben ez a tagállam nem egyezik meg azzal, ahol a baleset bekövetkezett.
(7c)  A (7b) bekezdésben említett információk kézhezvételekor a baleset bekövetkeztének helye szerinti tagállam kártérítési szervezete tájékoztatja a károsult lakhelye szerinti tagállam kártérítési szervezetét arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdésben említett szervezet által fizetett kártérítés kiegészítő jellegűnek tekintendő-e vagy sem. A károsult lakhelye szerinti tagállam kártérítési szervezetének ezt az információt figyelembe kell vennie a kártérítés során.
(7d)  Az a kártérítési szervezet, amely kártérítésben részesítette a károsultat annak lakóhely szerinti tagállamában, jogosult a kártérítésként kifizetett összeg megtérítését kérni azon tagállam kártérítési szervezetétől, ahol a biztosítót a 2009/138/EK irányelv 14. cikkének megfelelően felhatalmazták.
(7e)  Az utóbbi szervezetre átszállnak a károsultat az (1) bekezdésben említett, azon tagállamban létrehozott kártérítési szervezettel szemben megillető jogok, ahol a biztosítót a 2009/138/EK irányelv 14. cikkének megfelelően felhatalmazták, amennyiben a károsult lakóhelye szerinti tagállam kártérítési szervezete kártérítést nyújtott személyi sérülés vagy anyagi kár esetén.
Valamennyi tagállam köteles elismerni a jogok bármely más tagállam által biztosított átszállását.
(7f)  A kártérítési szervezetek közötti, a 24. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásnak rendelkezéseket kell tartalmaznia a kártérítési szervezetek e cikkből következő megtérítésre vonatkozó funkcióival, kötelezettségeivel és eljárásaival kapcsolatban.
(7g)  Az (7) bekezdés a) pontjában említett megállapodás hiányában, vagy a (7) bekezdés f) pontja szerinti megállapodás [e módosító irányelv hatálybalépését követő két év] -ig történő módosításának hiányában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28b. cikkben említett eljárással összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek meghatározzák az e cikk értelmében létrehozott vagy felhatalmazott szervezetek eljárási feladatait és eljárási kötelezettségeit a visszatérítés tekintetében, vagy módosítják a 24. cikk (3) bekezdés szerinti megállapodást, vagy szükség esetén mindkettőt megteszik.
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).
***Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
2009/103/EK irányelv
15 cikk
4a.  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:
15. cikk
15. cikk
Gépjármű szállítása egyik tagállamból a másikba
Gépjármű szállítása egyik tagállamból a másikba
(1)  A 88/357/EGK irányelv 2. cikke d) pontjának második francia bekezdésétől eltérve, amikor egy gépjárművet egyik tagállamból egy másikba szállítanak, a rendeltetési tagállamot kell a kockázat helye szerinti tagállamnak tekinteni a gépjármű szállításának a vásárló általi elfogadásától kezdődően harmincnapos időtartamig, még akkor is, ha a gépjárművet a rendeltetési tagállamban hivatalosan nem vették nyilvántartásba.
(1)  A 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 13. cikke 13. pontjának b) pontjától eltérve, amikor egy gépjárművet egyik tagállamból egy másikba szállítanak, vagy a bejegyzés helye szerinti tagállamot, vagy a rendeltetési tagállamot kell a kockázat helye szerinti tagállamnak tekinteni a gépjármű szállításának a vásárló általi elfogadásától kezdődően harmincnapos időtartamig, még akkor is, ha a gépjárművet a rendeltetési tagállamban hivatalosan nem vették nyilvántartásba.
(2)  Abban az esetben, ha a gépjármű az e cikk (1) bekezdésében említett időszak folyamán úgy volt részese egy balesetnek, hogy közben nem rendelkezett biztosítással, a rendeltetési tagállamnak a 10. cikk (1) bekezdésében említett szervezete felel a 9. cikkben meghatározott kártérítésért.
(2)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a biztosítók értesítsék a jármű bejegyzése szerinti tagállam információs központját arról, hogy a kérdéses jármű használatára vonatkozóan biztosítási kötvényt állítottak ki.
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).”
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)
2009/103/EK irányelv
15 a cikk (új)
4b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„15a. cikk
Felelősség gépjármű által vontatott pótkocsit érintő baleset esetén
Olyan baleset esetén, amelyet gépjármű által vontatott pótkocsiból álló járműegyüttes okozott, a károsult részére a kártérítést a pótkocsit biztosító vállalkozás fedezi, amennyiben:
–  a járművekre külön felelősségbiztosításokat kötöttek; valamint
–  a pótkocsi azonosítható, az azt vontató gépjármű azonban nem.
Az ilyen esetben a károsult részére kártérítést fizető biztosító visszkeresettel fordulhat a vontató gépjárművet biztosító vállalkozáshoz, ha a nemzeti jog így rendelkezik.”
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
2009/103/EK irányelv
16 cikk – 3 bekezdés
„A tagállamok biztosítják, hogy a második albekezdésben említett biztosítók, illetve szervezetek a második albekezdésben említett más biztosító, illetve szervezet által kiállított kártörténeti igazolások figyelembevétele során nem különböztetik meg hátrányosan a kötvénytulajdonosokat nemzetiségük alapján, vagy kizárólag amiatt, hogy korábban másik tagállamban rendelkeztek lakóhellyel, illetve a biztosítási díjukra nem számítanak fel felárat.
A tagállamok biztosítják, hogy a második albekezdésben említett biztosítók és szervezetek a második albekezdésben említett más biztosító, illetve szervezet által kiállított kártörténeti igazolások figyelembevétele során nem különböztetik meg hátrányosan a kötvénytulajdonosokat nemzetiségük alapján, vagy kizárólag amiatt, hogy korábban másik tagállamban rendelkeztek lakóhellyel, illetve a biztosítási díjukra nem számítanak fel felárat.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
2009/103/EK irányelv
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ha egy biztosító a díjak megállapítása során figyelembe veszi a kártörténeti igazolásokat, akkor a más tagállamokban működő biztosítók által kiállított kártörténeti igazolásokat is a saját tagállamában működő biztosítók által kiállítottakkal egyenlő módon figyelembe kell vennie, és a díjak kezelésével kapcsolatban a nemzeti jognak megfelelő minden jogszabályi követelményt alkalmaznia kell.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
2009/103/EK irányelv
16 cikk – 4 bekezdés
A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítók közzéteszik a kártörténeti igazolások biztosítási díjak számításához történő felhasználására vonatkozó politikájukat.
A biztosítók árképzési politikáinak sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a biztosítók közzétegyék a kártörténeti igazolások biztosítási díjak számításához történő felhasználására vonatkozó politikájukat.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
2009/103/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28a. cikk (2) bekezdésének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza a második albekezdésben említett kártörténeti igazolás tartalmát és formáját. Ezen igazolás az alábbiak mindegyikére vonatkozóan tartalmazza az információkat:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a második bekezdésben említett kártörténeti igazolás tartalmának és formájának meghatározása céljából. Ezen igazolás minimálisan az alábbiakra vonatkozóan tartalmazza az információkat:
a)  a kártörténeti igazolást kiállító biztosító megnevezése;
a)  a kártörténeti igazolást kiállító biztosító megnevezése;
b)  a kötvénytulajdonos személyazonossága;
b)  a kötvénytulajdonos személyazonossága, ideértve születési idejét, értesítési címét, valamint – adott esetben – vezetői engedélyének számát és keltét is;
c)  a biztosított gépjármű;
c)  a biztosított jármű és annak jármű-azonosító száma;
d)  a biztosított gépjármű fedezetének időszaka;
d)  a gépjárműre kötött biztosítás kezdetének és megszűnésének napja:
e)  a kártörténeti igazolás által érintett időszak alatt harmadik személy által támasztott kártérítési igények száma és értéke.
e)  a kártörténeti igazolás által érintett időszak alatt harmadik személy által támasztott kártérítési igények száma, amelyekben a biztosított volt a vétkes fél, beleértve az egyes igények dátumát és jellegét – az anyagi kár vagy személyi sérülés vonatkozásában –, valamint annak feltüntetése, hogy az igényt lezárták-e vagy sem.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
2009/103/EK irányelv
16 cikk – 5 a bekezdés (új)
A Bizottság az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt minden érintett érdekelttel konzultál, és törekszik az érdekeltek közötti kölcsönös megállapodásra a kártörténeti igazolás tartalmát és formáját illetően.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
2009/103/EK irányelv
16 a cikk (új)
5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„16a. cikk
Ár-összehasonlító eszköz
(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a fogyasztók ingyenesen hozzáférhessenek legalább egy független összehasonlító eszközhöz, amely lehetővé teszi számukra a 3. cikk hatálya alá tartozó kötelező biztosításokat nyújtó szolgáltatók általános árainak és díjainak összehasonlítását és értékelését a fogyasztók által nyújtott információk alapján.
(2)  A kötelező biztosításokat nyújtó szolgáltatók az ilyen eszközhöz előírt minden információt átadnak az illetékes hatóságoknak, és gondoskodnak arról, hogy az információk pontosak legyenek, és az e pontossághoz szükséges időközönként frissüljenek. Egy ilyen eszköz a 3. cikk hatálya alá tartozó kötelező biztosításokon túl további gépjármű-biztosítási opciókat is tartalmazhat.
(3)  Az összehasonlító eszköz:
a)  működése szempontjából szolgáltatóktól független, azaz biztosítja, hogy a különböző szolgáltatók egyenlő súllyal szerepeljenek a keresési találatokban;
b)  egyértelműen feltünteti az összehasonlító eszköz tulajdonosait és üzemeltetőit;
c)  az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív kritériumokat határoz meg;
d)  nyelvezete egyszerű és egyértelmű;
e)  pontos és naprakész tájékoztatást nyújt, továbbá jelzi a legutóbbi frissítés időpontját;
f)  minden kötelező biztosítást nyújtó és a releváns információkat rendelkezésre bocsátó szolgáltató számára nyitott, és széles körű, a piac jelentős részét lefedő ajánlatokat foglal magában, továbbá amennyiben a megadott információk nem adnak teljes képet a piacról, azt az eredmények megjelenítése előtt egyértelműen jelzi;
g)  lehetővé teszi a helytelen információk hatékony bejelentését;
h)  jelzi, hogy az árak a szolgáltatók által nyújtott tájékoztatáson alapulnak, és azok a biztosítókra nézve nem kötelező érvényűek.
(4)  Az illetékes hatóságoknak a (3) bekezdés a)–h) pontjában megadott követelményeknek megfelelő összehasonlító eszközöket az eszközt rendelkezésre bocsátó szolgáltató kérésére tanúsítással kell ellátniuk.
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28b. cikkben említett eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, kiegészítve ezen irányelvet azáltal, hogy meghatározza az ilyen összehasonlító eszköz formáját és funkcióit, valamint a biztosítók által nyújtandó információk kategóriáit a biztosítási kötvények egyedi jellegének fényében.
(6)  Egyéb uniós jogszabályok sérelme nélkül, és a 27. cikknek megfelelően a tagállamok rendelkezhetnek az olyan összehasonlító eszközök üzemeltetőire kiszabható büntetésekről – beleértve a pénzbüntetést –, amelyek félrevezetik a fogyasztókat, vagy nem tüntetik fel egyértelműen tulajdonosi szerkezetüket, valamint azt, hogy részesülnek-e bármely biztosító által nyújtott juttatásban.”
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
2009/103/EK irányelv
18 a cikk (új)
5b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„18a. cikk
Baleseti jelentésekhez való hozzáférés
A tagállamok biztosítják a károsultak azon jogát, hogy az illetékes hatóságoktól megfelelő időben kézhez kaphassák a baleseti jelentések egy példányát. A nemzeti jognak megfelelően, ha egy tagállam a teljes baleseti jelentés azonnali kiadásában akadályoztatva van, úgy a károsult részére a jelentés kivonatos változatát kell átadnia addig, amíg a teljes változat hozzáférhetővé nem válik. A szöveg rövidítését a feltétlenül szükséges részekre és az uniós vagy nemzeti jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges mértékre kell korlátozni.”
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a c pont (új)
2009/103/EK irányelv
23 cikk – 1 a bekezdés (új)
5c.  A 23. cikk a következőképpen módosul:
a)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a biztosítókat kötelezzék az (1) bekezdés a) pontjában említett nyilvántartás által előírt minden szükséges információ biztosítására, beleértve az egy biztosító által kibocsátott kötvény által lefedett összes rendszámot. A tagállamoknak arra is kötelezniük kell a biztosítókat, hogy az információs központot tájékoztassák a kötvények érvénytelenné válásáról a kötvény érvényességi idejének végét, illetve a nyilvántartott jármű fedezetének más módon való megszűnését megelőzően.”;
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont – b pont (új)
2009/103/EK irányelv
23 cikk – 5 a bekezdés (új)
b)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A tagállamok gondoskodnak az (1) bekezdés a) pontjában említett nyilvántartás karbantartásáról és frissítéséről, valamint annak a gépjármű-nyilvántartási adatbázisokba való teljes körű integrálásáról és – az (EU) 2015/413 irányelv értelmében – a nemzeti kapcsolattartó pontok számára való elérhetővé tételéről.”;
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont – c pont (új)
2009/103/EK irányelv
23 cikk – 6 bekezdés
c)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(6)  Az (1)–(5) bekezdésből származó személyes adatok kezelésének összhangban kell lennie a 95/46/EK irányelv alapján hozott nemzeti intézkedésekkel.
(6) Az (1)–(5a) bekezdésből származó személyes adatok kezelésének összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 rendelettel.
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)
2009/103/EK irányelv
26 a cikk (új)
5d.  A szöveg a következő 26a. cikkel egészül ki:
„26a. cikk
Kártalanítási szervezetek
(1)  A tagállamoknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy a 10., 10a. és 24. cikkben említett kártérítési szervezetek igazgatása egyetlen olyan igazgatási egységként történjen, amely az ezen irányelv hatálya alá tartozó különböző kártérítési szervezetek minden funkcióját lefedi.
(2)  Ha egy adott tagállam az ilyen szervezeteket nem egyetlen igazgatási egységként igazgatja, úgy erről és döntésének indokolásáról értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot.”
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 e pont (új)
2009/103/EK irányelv
26 b cikk (új)
5e.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„26b. cikk
Elévülési idő
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a határokon átnyúló közúti közlekedési balesetek során keletkező személyi sérülésekkel és vagyoni kárral kapcsolatos kártérítéssel összefüggő, a 19. cikkben és a 20. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekre legalább négy éves elévülési idő legyen alkalmazandó. Az elévülési időt attól a naptól számítják, amelyen a kárigénylő tudomást szerzett – vagy alapos okkal feltételezhető, hogy tudomást kellett szereznie – a sérülés, veszteség vagy kár mértékéről, annak okáról és a felelős személy és a polgári jogi felelősségét fedező biztosító vagy a kártérítés nyújtásáért felelős kárrendezési megbízott vagy kártérítési szervezet kilétéről, amelyhez a kártérítési igényt be kell nyújtani.
(2)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a kártérítési igénnyel kapcsolatban alkalmazandó nemzeti jog négy évnél hosszabb elévülési időt határoz meg, ezt a hosszabb elévülési időt kelljen alkalmazni.
(3)  A tagállamok naprakész információkkal látják el a Bizottságot a közlekedési balesetek által okozott károkra vonatkozó nemzeti elévülési szabályaikról. A Bizottság az Unió valamennyi hivatalos nyelvén nyilvánosan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi a tagállamok által közölt ezen általános információk összefoglalóit.”
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 f pont (új)
2009/103/EK irányelv
26 c cikk (új)
5f.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„26c. cikk
Az elévülés felfüggesztése
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 26a. cikkben meghatározott elévülést felfüggesszék arra az időre, amely azzal veszi kezdetét, hogy a kárigénylő benyújtja kártérítési igényét
a)  a balesetet okozó személy biztosítójához vagy annak a 21. és 22. cikkben említett kárrendezési megbízottjához; vagy
b)  a 24. és 25. cikkben említett kártérítési szervezethez, és azzal zárul, hogy a követelés címzettje elutasítja a kárigényt.
(2)  Amennyiben az elévülési idő fennmaradó része, miután véget ért a felfüggesztési idő, kevesebb mint hat hónap, a tagállamok biztosítják, hogy a kárigénylőnek legalább további hat hónap álljon rendelkezésére arra, hogy bírósági eljárást indítson.
(3)  A tagállamok biztosítják, hogy ha valamely időtartam szombaton, vasárnap vagy valamely hivatalos ünnepnapon jár le, az a rákövetkező munkanap végéig meghosszabbodjon.”
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 g pont (új)
2009/103/EK irányelv
26 d cikk (új)
5g.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„26d. cikk
Határidő-számítás
A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben foglalt bármely időtartam kiszámítása a következőképpen történjen:
a)  az időtartam számítása az érintett esemény bekövetkeztének napját követő nappal kezdődik;
b)  ha egy időtartamot években határoznak meg, az a megfelelő rákövetkező év azonos nevű hónapjában és azonos számú napján jár le, mint amely hónapban és napon az említett esemény bekövetkezett. Ha a megfelelő rákövetkező hónapnak nincs azonos számú napja, az időtartam az adott hónap utolsó napján jár le;
c)  az időtartamok a bírósági szünetek idejére nem függesztődnek fel.”
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2009/103/EK irányelv
28a. cikk
28a. cikk
törölve
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottság munkáját a 2004/9/EK bizottsági határozat alapján létrehozott európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság segíti****.Az említett bizottságot a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni*****.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2009/103/EK irányelv
28 b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 30. cikkben említett dátumtól kezdődően határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 9. cikk (2) bekezdésében és 10a. cikk (7) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól ...[az ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottságnak a 10a. cikk (7g) bekezdésében, a 16. cikk ötödik bekezdésében és a 16a. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása [ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/-től számított ötéves időtartamra szól.
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2009/103/EK irányelv
28 b cikk – 5 bekezdés
(5)  A 9. cikk (2) bekezdése és 10a. cikk (7) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(5)  A 9. cikk (2) bekezdése, a 10a. cikk (7g) bekezdése, a 16. cikk ötödik bekezdése és a 16a. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2009/103/EK irányelv
28 c cikk
28c. cikk
28c. cikk
Értékelés
Értékelés és felülvizsgálat
El kell végezni ezen irányelv értékelését legkésőbb annak átültetése időpontjától számított hét éven belül. A Bizottság az értékelés következtetéseit saját észrevételeivel együtt az Európai Parlament, a Tanács, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé tárja.
Legkésőbb az ezen irányelv átültetését követő öt éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyben értékeli ezen irányelv végrehajtását, különös tekintettel az alábbiakra:
a)  ezen irányelv alkalmazása a technológiai fejlődés fényében, különös tekintettel az önvezető és részben önvezető járművekre;
b)  ezen irányelv hatályának megfelelősége, figyelembe véve a különböző gépjárművek által okozott baleseti kockázatokat a várható piaci változásokra tekintettel, különösen a 168/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdése h), i), j) és k) pontjában említett kategóriába tartozó, nagy sebességű, könnyű gépjárművek – például az elektromos kerékpárok, a segway-ek vagy az elektromos rollerek – esetében, valamint azt, hogy az irányelvben foglalt felelősségbiztosítási rendszer várhatóan kielégíti-e a jövőbeli igényeket;
c)  a biztosítási vállalkozások ösztönzése arra, hogy a biztosítási szerződéseik tartalmazzanak bonus-malus rendszert, amelyben a biztosítási díjakat befolyásolja a kötvénytulajdonosok kártörténeti kimutatása, többek között a károkozás nélküli közlekedést jutalmazó kedvezmények révén.
Az említett jelentéshez a Bizottságnak csatolnia kell észrevételeit és adott esetben jogalkotási javaslatát is.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0035/2019).

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat