Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2782(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0097/2019

Pateikti tekstai :

B8-0097/2019

Debatai :

PV 12/02/2019 - 22
CRE 12/02/2019 - 22

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0112

Priimti tekstai
PDF 152kWORD 48k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras
Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos
P8_TA(2019)0112B8-0097/2019

2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumų ir strategijų (2018/2782(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8, 9, 10 ir 19 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. vasario 4 d. Paryžiuje vykusiame pirmajame pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime kovos su vėžiu tema priimtą Kovos su vėžiu chartiją(1),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendaciją dėl vėžio tyrimų(2),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 24 d. Komisijos komunikatą „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ (COM(2009)0291),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 23 d. Komisijos ataskaitą „2009 m. birželio 24 d. Komisijos komunikato „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ įgyvendinimas ir 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacijos dėl vėžio atrankinės patikros (2003/878/EB) antroji įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2014)0584),

–  atsižvelgdamas į savo 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl krūties vėžio Europos Sąjungoje(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl krūties vėžio susirgimų išsiplėtusioje Europos Sąjungoje(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kovos su vėžiu išsiplėtusioje Europos Sąjungoje(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl su amžiumi susijusių moterų ligų prevencijos(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės skatinimo psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų srityje(8),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB(9),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. bendrųjų vėžio kontrolės veiksmų (CanCon) leidinį „Europos išsamios vėžio kontrolės kokybės gerinimo vadovas“ (angl. European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro leidinį „Europos masto tyrimo dėl krūties vėžio prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaita: Europos Komisijos kovos su krūties vėžiu iniciatyvos pagalbinė informacija apie krūties vėžio sveikatos priežiūros politiką ir iniciatyvas“ (angl. Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units: ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl Prancūzijos įmonės PIP pagamintų nekokybiškų silikoninių krūtų implantų(10),

–  atsižvelgdamas į Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto nuomonę dėl įmonės Poly Implant Prothèse (PIP) pagamintų silikoninių produktų saugumo, kuri buvo paskelbta 2012 m. vasario 1 d.(11),

–  atsižvelgdamas į savo 2001 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl peticijų dėl silikoninių implantų, kurios paskelbtos priimtinomis (peticijos Nr. 470/1998 ir 771/1998)(12), ir visų pirma į neseniai gautą peticiją Nr. 0663/2018 dėl krūtų implantų ir poveikio moterų sveikatai,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl moterų vėžinių susirgimų ir gretutinių sutrikimų įveikimo politikos iššūkių ir strategijų (O-000134/2018 – B8-0006/2019),

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažįstama, kad asmenys turi teisę į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisę į gydymą;

B.  kadangi vienas iš trijų europiečių per savo gyvenimą suserga vėžiu ir kasmet ES nuo vėžio miršta apie 1,3 mln. žmonių, o tai sudaro maždaug 26 proc. visų mirties atvejų(13);

C.  kadangi plaučių vėžys yra pagrindinė mirties dėl vėžio priežastis ES, po jo eina kolorektalinis vėžys ir krūties vėžys;

D.  kadangi vėžiu ir kitomis susijusiomis gretutinėmis ligomis suserga tiek moterys, tiek vyrai, tačiau, kadangi kiekvienai lyčiai būdingi skirtingi vėžio tipai, o moterų ir vyrų diagnostikos ir prevencijos metodai skiriasi, būtina vykdyti tikslinę politiką;

E.  kadangi pagrindinės vėžio formos, su kuriomis susiduria moterys, yra krūties, gimdos ir gimdos kaklelio vėžys; kadangi krūties vėžys yra labiausiai paplitusi moterims mirtina vėžio forma ne tik ES (16 proc.), bet ir visame pasaulyje;

F.   kadangi duomenys rodo, kad moterys, dirbančios naktinėmis pamainomis, susiduria su 30 % didesne rizika susirgti krūties vėžiu;

G.  kadangi duomenys rodo, kad iki pusės visų mirties nuo vėžio atvejų būtų galima išvengti(14), jei vėžys aptinkamas laiku ir tinkamai gydomas;

H.  kadangi pacienčių, sergančių krūties vėžiu, išgyvenimo rodiklis gali siekti 80 proc. ankstyvos diagnozės ir gydymo laiku atvejais;

I.  kadangi nuo vėžio kenčiančios moterys dažnai susiduria su rimtomis ir dažnai nepakankamai įvertintomis psichologinėmis problemomis, ypač tais atvejais, kai atliekama mastektomija arba histerektomija;

J.  kadangi vėžys gali daryti neigiamą poveikį vaisingumui ir sukelti fizines pasekmes moterims, pvz., skausmą, limfostazę ir kt.;

K.  kadangi vėžys daro neigiamą poveikį moterų asmeniniam, socialiniam ir profesiniam gyvenimui ir labai paveikia jų savivertę ir savęs priimtinumą;

L.  kadangi reikėtų skirti ypatingą dėmesį vėžiu ir gretutinėmis ligomis sergančioms moterims ir vyrams, kurie susiduria su specifiniais sunkumais, susijusiais su jų ligomis ir pareigomis šeimoje – vaikų, vyresnio amžiaus asmenų ar neįgaliųjų priežiūra;

M.  kadangi kiekviena moteris ir vyras, sergantis vėžiu ar gretutinėmis ligomis, turi turėti lygias galimybes gauti atrankinės patikros, gydymo ir prieinamas bei aukštos kokybės po gydymo teikiamos paramos paslaugas;

N.  kadangi ankstyvas vėžio nustatymas atliekant medicinines apžiūras gali išgelbėti sergančiųjų gyvybes; kadangi dėl to itin svarbu sudaryti geresnes galimybes naudotis prevencinėmis priemonėmis atliekant medicinines apžiūras;

O.  kadangi net ir šiuo metu teikiamų gydymo paslaugų kokybės aspektu ES išlieka didelių skirtumų tiek valstybių narių viduje, tiek tarp jų: privačiomis ir viešosiomis situacijomis, kaimo ir miesto vietovėse, regionuose ir miestuose, net ir skirtingose to paties miesto ligoninėse; kadangi valstybių narių sveikatos priežiūros sistemos ir standartai labai skiriasi; kadangi Vidurio ir Rytų Europoje sergamumo ir mirtingumo rodikliai labai skiriasi nuo Europos vidurkio; kadangi atsakomybė už sveikatos priežiūros sistemų organizavimą ir nuostatas dėl vėžio diagnostikos ir gydymo tenka atskiroms valstybėms narėms; kadangi bendradarbiavimas ir keitimasis geriausia patirtimi ES lygmeniu teikia didelės pridėtinės vertės;

P.  kadangi bet kokioje sėkmingoje vėžio ir gretutinių ligų gydymo terapijoje turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius moterų ir vyrų poreikius ir jų skirtumus, susijusius su prevencija ir sergančiųjų vėžiu gydymu, į įtraukią komunikaciją su pacientais, vėžį išgyvenusiais asmenimis, šeimos nariais, slaugytojais, medicinos darbuotojais ir mokslininkais;

Q.  kadangi vis dar trūksta sergančiųjų vėžiu holistinio gydymo, o gydymo struktūra dažnai yra nelanksti ir neatspindi moterų, ypač jaunų moterų ir LGBTIQ+ moterų, poreikių;

R.  kadangi sergančios moterys ir vyrai turėtų turėti galimybę susipažinti su tikslia informacija apie kiekvieną savo ligos etapą ir apie prevenciją, kokybišką atrankinę patikrą, diagnostiką, stebėseną, gydymą ir pagalbą po išgijimo;

S.  kadangi vėžio gydymas sukelia sunkias pasekmes – tiek fizines, tiek psichologines, ir kadangi labai svarbu užtikrinti gerą pacientų ir jų šeimų gyvenimo kokybę, jiems suteikiant tinkamą paramą ir pagalbą, pritaikytą prie konkrečių jų situacijų ir konkrečių jų poreikių;

T.  kadangi vėžio poveikis žmonių gyvenimui ir žmonių kančioms kelia didelį nerimą ir, siekiant išgelbėti žmonių gyvybes, gali būti daroma daug daugiau sutelkiant išteklius, žinias ir esamas technologijas;

U.  kadangi moteris ir vyrus vėžys paveikia skirtingai, o moterims, išgyvenusioms vėžį, gali kilti ypatingų sunkumų grįžti į darbą, mokytis ir gyventi šeimoje; kadangi esama įrodymų, kad ankstyvos psichologinės ir socialinės priemonės daro teigiamą poveikį nuo vėžio išgyvenusiems asmenims, turintiems su užimtumu susijusių problemų; kadangi psichologinė ir socialinė reabilitacija ir profesinė reabilitacija turėtų būti plėtojamos taikant į asmenį orientuotą požiūrį ir atsižvelgiant į lyčių aspektą;

V.  kadangi kiekvienais metais tūkstančiai moterų dėl medicininių ar estetinių priežasčių, o kartais dėl jų abiejų, gauna krūtų protezus jokiais būdais realiai neatsižvelgiant į riziką prieš šiuos protezus rekomenduojant pacientėms; kadangi įmonės PIP byloje visas dėmesys buvo skiriamas vienam gamintojui, o kiti subjektai nebuvo plačiau ir nuodugniai tiriami; kadangi kiti nei įmonė PIP krūtų implantų gamintojai neteikia jokios informacijos apie silikono gelio, kurį šiuo tikslu naudoja farmacijos pramonė, sudėtį ir nedidelį ar didelį nepageidaujamą poveikį; kadangi gamintojai nesugeba užtikrinti, kad implantai būtų 100 proc. patvarūs, o laidžių implantų klausimas vis dar neišspręstas; kadangi suplyštančių implantų dalis ir invazinė rizika, kurią kelia silikonas visame kūne, yra tikra problema; kadangi chirurgai turėtų siūlyti alternatyvas krūtų implantams, kadangi tai yra beveik negrįžtama operacija, dėl kurios moterys, įskaitant vėžiu ir gretutinėmis ligomis sergančias moteris, gali patirti tiek sužalojimų, tiek rimtų sveikatos problemų; kadangi keliose ataskaitose nustatytas tiesioginis ryšys tarp silikoninių implantų naudojimo ir anaplastinės didelių ląstelių limfomos (ALCL) – retos rūšies ne Hodžkino limfomos, dėl kurios iš daugiau nei 409 užfiksuotų ligos atvejų mirties atvejų buvo mažiausiai 14;

W.  kadangi aplinkos veiksniai daro poveikį sveikatai, nes dėl tam tikrų žinomų kancerogenų didėja rizika moterims ir vyrams;

X.  kadangi ilgėjanti gyvenimo trukmė ateityje kels mokslinių, demografinių ir medicininių problemų, o moterys paprastai gyvena ilgiau nei vyrai;

Y.  kadangi vėžio priežasčių ir gydymo aukštos kokybės moksliniai tyrimai yra labai svarbūs siekiant pagerinti ligų prevenciją, diagnozavimą, sėkmingą gydymą ir patologijos valdymą;

Z.  kadangi pacientams, siekiantiems pasinaudoti geriausiais vėžinių susirgimų gydymo būdais ir gyvybę gelbstinčiomis procedūromis, gali teikti keliauti už savo regionų ar valstybių narių; kadangi pacientai, kuriems reikia gydymo ne ES šalyse, gali susidurti su rimtomis kliūtimis, trukdančiomis laiku pasinaudoti procedūromis;

AA.  kadangi moterys sudaro didžiąją dalį darbo jėgos tam tikruose pramonės sektoriuose ir joms dažnai kyla didesnė su darbu susijusių vėžinių susirgimų rizika dėl kancerogeninių medžiagų poveikio;

1.  palankiai vertina pažangą, padarytą ankstyvo ligos nustatymo srityje, dėl kurios padidėjo sergančiųjų krūties vėžiu išgyvenimo rodikliai, ir atkreipia dėmesį į tai, kad visos valstybės narės turėtų siekti gerinti kitų rūšių vėžio, pvz., kiaušidžių ar gimdos kaklelio vėžio, ir gretutinių ligų gydymą;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad krūties vėžys yra labiausiai paplitusi moterų mirtina liga ES, po jos – plaučių, kolorektalinis ir kasos vėžys, o prostatos ir plaučių vėžys tebėra labiausiai paplitęs tarp vyrų;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares sveikatos politikoje toliau kovai su vėžiu teikti pirmenybę, plėtojant ir diegiant išsamią ES strategiją ir įrodymais pagrįstą ekonomiškai efektyvią kovos su vėžiu ir gretutinėmis ligomis politiką; pabrėžia, kad vykdant šiuos veiksmus būtų atsižvelgiama į konkrečius moterų ir vyrų poreikius ir renkami tikslūs ir išsamūs pagal lytį suskirstyti su vėžiu susiję sergamumo ir (arba) išgyvenimo duomenys, siekiant užtikrinti, kad konkretūs veiksmai būtų skirti vėžiu sergantiems pacientams, kartu atliekami moksliniai tyrimai, inicijuojami prevenciniai veiksmai kovojant su tam tikrų rūšių vėžiu ir užtikrinama prieiga prie tikslios informacijos, atrankinė patikra, diagnostika, stebėsena, gydymas ir po gydymo teikiama parama, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūrą;

4.  pabrėžia, kad nors už sveikatos priežiūros sistemų organizavimą ir ilgalaikės priežiūros teikimą atsako atskiros valstybės narės, bendradarbiaujant Europos lygmeniu ir veiksmingai naudojant ES lėšas galima prisidėti prie veiksmingos ES kovos su vėžiu ir gretutinėmis ligomis strategijos kūrimo, remiant ir papildant regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu vykdomas priemones ir padedant valstybėms narėms spręsti bendras problemas; todėl ragina Komisiją suteikti galimybę valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi, susijusia su vėžio gydymo modeliais ir vėžio programų standartais, kurie būtų pritaikyti prie konkrečių situacijų ir finansinių pajėgumų, siekiant užtikrinti sąveiką sprendžiant bendras problemas;

5.  ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant geriau ES mastu koordinuoti moterų vėžio mokslinius tyrimus, kurie yra labai suskaidyti ir įvairūs visoje ES; ragina Komisiją geriau pasinaudoti novatoriška kovos su vėžiu partneryste (angl. iPAAC) siekiant geresnio koordinavimo, ypač kiaušidžių vėžio srityje;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares rengti informuotumo apie lyčių vėžį, kuris neproporcingai paveikia moteris, ir apie tai, kaip užkirsti kelią vėžiui, didinimo kampanijas teikiant informaciją apie prevenciją užtikrinančius pakeičiamus gyvenimo būdo veiksnius, pvz., mitybą, alkoholio vartojimą ir fizinį aktyvumą; pabrėžia, kad tokiu būdu moterys taip pat turėtų būti skatinamos dalyvauti krūties arba gimdos kaklelio vėžio atrankinės patikros programose;

7.  ragina valstybes nares numatyti švietimo ir raštingumo sveikatos klausimais programas ir kampanijas, kuriomis būtų siekiama suteikti daugiau galių moterims ir mergaitėms ir suteikti joms priemonių praktikuoti asmeninę sveikatos priežiūrą visoje sveikatos srityje, taip pat naudotis viešosiomis visapusiškomis ir nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

8.  ragina valstybes nares bendradarbiauti vėžio prevencijos srityje, visapusiškai įgyvendinant Europos kovos su vėžiu kodeksą(15);

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų kuo labiau sumažintas kancerogenų, toksiškų reprodukcijai ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikis moterims ir vyrams;

10.  atkreipia dėmesį į ypatingą vyrų, visų pirma transseksualių vyrų, sergančių krūties arba gimdos vėžiu, padėtį; ragina valstybes nares užtikrinti, kad psichikos sveikatos paslaugų teikimas būtų pritaikytas kovai su sunkumais, kuriuos tokie asmenys gali patirti; pabrėžia medikų ir paramedikų informavimo apie tokio pobūdžio padėtį teikiant tinkamą mokymą svarbą;

11.  pakartoja, kad reikia skleisti konkrečią ir tikslią medžiagą, ir ragina Komisiją ir valstybes nares rengti informavimo kampanijas, skirtas įvairių rūšių vėžiui ir skirtingoms pacientų grupėms, nesvarbu, ar tai būtų moterys, ar vyrai, atsižvelgiant į visus esminius veiksnius, pvz., šeimos istoriją, amžių, socialinę ir ekonominę padėtį ar gyvenamąją vietą;

12.  pažymi, kad trečdalis gyventojų vis dar neturi aukštos kokybės vėžio registracijos, daugiausia regionuose, kuriuose yra mažiausiai išteklių ir prasčiausia sveikatos būklė; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant sukurti vėžio registrus;

13.  pakartoja, kad duomenų apie atrankinės vėžio patikros veiklą rinkimas turėtų būti susietas su Eurostato Europos gyventojų sveikatos tyrimu (angl. EHIS) ir Nacionaliniu sveikatos tyrimu apklausos būdu, siekiant gauti tikslesnės informacijos apie dalyvavimą savanoriškose ir organizuotose atrankinėse patikrose ir jų dažnumą;

14.  ragina Komisiją ir valstybes nares vidurinėse mokyklose inicijuoti informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas apie žmogaus papilomos virusą (ŽPV) siekiant informuoti mergaites ir jaunas moteris apie šią infekciją;

15.  ragina valstybes nares skatinti steigti modernius centrus, kuriuose onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams kvalifikuoti viduriniosios grandies specialistai, psichologai ir kiti susiję medicinos darbuotojai teiktų specializuotą psichologinę pagalbą, kad teikiant įvairių formų psichologinę pagalbą būtų tenkinami konkretūs vėžiu sergančių pacientų poreikiai jiems gydantis; pažymi, kad dėl nuolatinių technologinių pokyčių medicinos srityje medicinos darbuotojai nuolat turi įgyti žinių, kurios būtinos norint anksti nustatyti ligą ir užtikrinti gydymo kokybę;

16.  ragina valstybes nares stiprinti nestacionariosios sveikatos priežiūros plėtrą, kad būtų teikiamos įvairesnės paslaugos, kurių reikia vėžį išgyvenusiems ir lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms; pabrėžia, kad nestacionarioji sveikatos priežiūra turėtų būti plėtojama atsižvelgiant į lyčių aspektą siekiant patenkinti specialius moterų, išgyvenusių vėžį, poreikius, kai jos grįžta į švietimo ir mokymo, užimtumo ir šeimos gyvenimą, ir atsižvelgiant į jų psichosocialinius poreikius;

17.  palankiai vertina Komisijos paramą plėtojant Europos krūties vėžio paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą; tvirtina, kad pagal šią sistemą turėtų būti pateiktos gairės dėl reabilitacijos, išgyvenamumo ir palaikomosios slaugos, ypatingą dėmesį skiriant vėžiu sergančių ir vėžį išgyvenusių moterų, esančių pažeidžiamoje padėtyje, poreikiams;

18.  ragina valstybes nares teikiant veiksmingesnį finansavimą ir daugiau išteklių užtikrinti geresnes galimybes laiku atlikti atrankinę patikrą, taip pat pradėti informuotumo didinimo kampanijas skatinant visas rizikos grupes, kurioms gresia pavojus, pasinaudoti ankstyvo sveikatos patikrinimo privalumais;

19.  ragina valstybes nares pasinaudoti ES lėšomis, pvz., Europos struktūriniais ir sanglaudos fondais ir Europos investicijų banko priemonėmis, be kita ko, siekiant sukurti kokybiškos atrankinės patikros, prevencijos ir gydymo centrus, kurie būtų lengvai prieinami visiems pacientams;

20.  ragina valstybes nares, naudojantis Komisijos pagalba ir pasinaudojant įvairiomis ES finansavimo galimybėmis, finansuoti paslaugas, kuriomis teikiama parama šeimoms, kuriose vienas iš narių yra vėžiu sergantis ligonis, įskaitant konsultacijas šeimos klausimais ir vėžio sergantiems ligoniams ir jų šeimoms teikiamas konsultacijas vaisingumo klausimais;

21.  ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant visapusiškai remti PSO kovos su gimdos kaklelio vėžiu strategiją;

22.  ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai įgyvendinti galiojančią teisinę sistemą, ypač priežiūros, budrumo ir kontrolės srityse, susijusiose su didelės rizikos medicinos prietaisų naudojimu ir jų poveikiu moterų sveikatai; taip pat ragina jas toliau plėtoti priemones, kuriomis būtų užtikrinamas krūtų implantų saugumas; mano, kad būtina skubiai atlikti išsamų rizikos, susijusios su tokiais implantais, vertinimą, visų pirma atsižvelgiant į vėžio, kuriuo serga moterys, ypač anaplastinės didelių ląstelių limfomos, atvejus;

23.  ragina įsteigti tyrimo komitetą, kuris nagrinėtų silikoninių implantų poveikį moterų sveikatai, ypač galimą ryšį su vėžio formomis ir gretutinėmis ligomis;

24.  ragina skirti daugiau dėmesio ir daugiau išteklių ankstyvam kiaušidžių vėžio nustatymui ir pagrindiniams moksliniams tyrimams;

25.  ragina Komisiją pirmenybę teikti veiksmams, kuriais siekiama panaikinti atotrūkį tarp Vidurio ir Rytų Europos ir Europos vidurkio, susijusio su kiaušidžių ir gimdos kaklelio vėžio paplitimu ir mirtingumu nuo jo, panaikinant struktūrinę šalių nelygybę, organizuojant veiksmingas ir ekonomiškai efektyvias vėžio atrankinės patikros paslaugas;

26.  ragina valstybes nares taip pat skirti dėmesį moterų ir vyrų, kurie serga vėžiu ir gretutinėmis ligomis ir kurių ligų negalima išgydyti, gyvenimo kokybės gerinimui, pvz., remiant slaugos namus;

27.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros; pabrėžia, kad ji turėtų apimti konkrečias priemones, kuriomis siekiama sumažinti moterų, dirbančių naktinėmis pamainomis, vėžio riziką; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia asmens teisių į atostogas svarbą ir ragina užtikrinti lanksčias darbo sąlygas, kuriomis būtų galima spręsti konkrečias problemas, su kuriomis susiduria dirbantys tėvai ir (arba) slaugytojai, prižiūrintys sergančiuosius vėžiu ir gretutinėmis ligomis;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119111
(2) OL L 327, 2003 12 16, p. 34.
(3) OL C 68 E, 2004 3 18, p. 611.
(4) OL C 313 E, 2006 12 20, p. 273.
(5) OL C 247 E, 2009 10 15, p. 11.
(6) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 95.
(7) OL C 434, 2015 12 23, p. 38.
(8) OL C 252, 2018 7 18, p. 99.
(9) OL L 117, 2017 5 5, p. 1.
(10) OL C 332 E, 2013 11 15, p. 89.
(11) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(12) OL C 53 E, 2002 2 28, p. 231.
(13) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics
(14) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/lt/
(15) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/lt/

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika