Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0071/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0071/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 24
CRE 12/02/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.11
CRE 13/02/2019 - 16.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0113

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 132kWORD 55k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
P8_TA(2019)0113B8-0071/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (2018/2775(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (O-000122/2018 – B8‑0001/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυτό της κάνναβης αποτελείται από περισσότερες από 480 ενώσεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 100 κανναβινοειδή τα οποία αποτελούνται από ψυχοτρόπες και μη ψυχοτρόπες ενώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις ενώσεις που αποτελούν το φυτό της κάνναβης δεν υπάρχουν παρά μόνο στην κάνναβη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η κανναβιδιόλη (CBD) είναι τα πλέον γνωστά κανναβινοειδή που έχουν ταυτοποιηθεί στην κάνναβη, όπου η THC αποτελεί το κύριο ψυχοτρόπο και εξαρτησιογόνο συστατικό της κάνναβης, ενώ η CBD δεν έχει μεθυστική ή εθιστική επίδραση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυάριθμα άλλα κανναβιδοειδή από τα οποία αποτελείται το φυτό της κάνναβης, όπως κανναβιχρωμίνη, κανναβινόλη, κανναβιδιολικό οξύ, κανναβιγερόλη και τετραϋδροκανναβιβαρίνη, μπορεί να έχουν νευροπροστατευτική δράση, να συμβάλλουν στη μείωση ορισμένων συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς – όπως ο χρόνιος πόνος, η φλεγμονή ή οι βακτηριακές λοιμώξεις – και να διεγείρουν την ανάπτυξη των οστών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που προέρχονται από την κάνναβη και χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς είναι ευρέως γνωστά ως «κάνναβη για ιατρική χρήση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος αυτός εν γένει δεν προσδιορίζεται από νομικής πλευράς και ότι εξακολουθεί να είναι ασαφής και να επιδέχεται διάφορες ερμηνείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στον όρο «κάνναβη για ιατρική χρήση» και φάρμακα με βάση την κάνναβη τα οποία έχουν υποστεί κλινικές δοκιμές και έχουν λάβει κανονιστική έγκριση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο δεν εμποδίζουν τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης ή προϊόντων με βάση την κάνναβη για τη θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην προσέγγισή τους όσον αφορά τη νομοθεσία για την κάνναβη, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για την κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς, για παράδειγμα όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα επιτρεπτών συγκεντρώσεων THC και CBD, γεγονός που ενδέχεται να προκαλεί δυσκολίες στις χώρες που ακολουθούν μια πιο συνετή προσέγγιση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς ή η οικιακή καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο πολιτικής για την κάνναβη για ιατρική χρήση, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εξελίσσεται· λαμβάνοντας υπόψη τις παρανοήσεις που εξακολουθούν να επικρατούν, ακόμη και μεταξύ εθνικών διοικήσεων, σχετικά με τις διάφορες χρήσεις της κάνναβης, με αποτέλεσμα συχνά να συγχέεται η νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγική χρήση με την ανάγκη παροχής ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης σε κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς σε όλους τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της κάνναβης εν γένει μπορεί να προκαλέσει εθισμό και ευθύνεται για σημαντικά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, παραμένει αναγκαία η πρόληψη και η παρακολούθηση του εθισμού, όπως και ο έλεγχος των παράνομων πρακτικών, ιδίως εάν η κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2018, κανένα φάρμακο με βάση την κάνναβη δεν είχε λάβει έγκριση μέσω της κεντρικής διαδικασίας έγκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ενώ μόνο ένα τέτοιο προϊόν υπόκειται επί του παρόντος στην εν λόγω διαδικασία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα φάρμακο με βάση την κάνναβη έχει εγκριθεί με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ, για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας που προκαλεί η σκλήρυνση κατά πλάκας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την επανεξέταση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της κάνναβης που χρησιμοποιείται σε ιατρικό περιβάλλον, προκύπτουν πειστικά ή ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η κάνναβη και τα κανναβινοειδή έχουν θεραπευτική δράση, όπως στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου σε ενήλικες (π.χ. σε καρκινοπάθειες), ως αντιεμετική θεραπεία κατά της ναυτίας και του εμέτου που προκαλεί η χημειοθεραπεία ή για τη βελτίωση των συμπτωμάτων σπαστικότητας που αναφέρουν οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, και ότι συνιστούν αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή για ασθενείς που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές, διαταραχή μετατραυματικής καταπόνησης και κατάθλιψη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η κάνναβη ή τα κανναβινοειδή ενδέχεται να είναι αποτελεσματικά στην αύξηση της όρεξης και στη μείωση της απώλειας βάρους που συνδέεται με το HIV/AIDS, στην ανακούφιση συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών όπως η ψύχωση ή το σύνδρομο Tourette, και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της επιληψίας, καθώς και της νόσου του Alzheimer, της αρθρίτιδας, του άσθματος, του καρκίνου, της νόσου του Crohn και του γλαυκώματος, και ότι συμβάλλουν επίσης στη μείωση του κινδύνου παχυσαρκίας και διαβήτη και μετριάζουν τη δυσμηνόρροια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα στοιχεία σχετικά με την έρευνα και τη χρηματοδότηση της κάνναβης για ιατρική χρήση παραμένουν ελλιπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα για την κάνναβη για ιατρική χρήση δεν έλαβε καμία άμεση ενίσχυση στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος έρευνας και ότι ο συντονισμός μεταξύ των ερευνητικών σχεδίων για την κάνναβη για ιατρική χρήση στα κράτη μέλη είναι υποτυπώδης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά για το διάστημα 2013-2020, αναγνωρίζεται ότι η μη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με τις πρόσφατες τάσεις στην πολιτική για την κάνναβη έχει επισημανθεί από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και ότι αποτελεί ένα από τα θέματα που εγείρονται συχνότατα στο πλαίσιο της διερεύνησης της ύπαρξης ή μη ζητημάτων που δεν καλύπτονται από την εν λόγω στρατηγική·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα τυποποίησης για τη σήμανση και την επισήμανση των φαρμάκων που περιέχουν THC και CBD και άλλα κανναβιδοειδή που ενυπάρχουν στο φυτό της κάνναβης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ οι αξιόπιστες πληροφορίες για το ιατρικό προσωπικό – φοιτητές ιατρικής, ιατρούς και φαρμακοποιούς, ψυχιάτρους και ούτω καθεξής – σχετικά με τον αντίκτυπο των ιατρικών προϊόντων που περιέχουν THC και CBD είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες και ότι υπάρχει επίσης έλλειψη πληροφοριών και προειδοποιήσεων για τους νέους και για τις γυναίκες που σκέφτονται να γίνουν μητέρες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενδοενωσιακή ρύθμιση σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φαρμάκων με βάση την κάνναβη·

1.  καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να συνεργαστούν για να εκπονήσουν νομικό ορισμό της κάνναβης για ιατρική χρήση και να ορίσουν με σαφήνεια τη διάκριση μεταξύ των φαρμάκων με βάση την κάνναβη που έχουν εγκριθεί από τον EMA ή άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς, της κάνναβης για ιατρική χρήση που δεν υποστηρίζεται από κλινικές δοκιμές και άλλων εφαρμογών της κάνναβης (π.χ. ψυχαγωγικές ή βιομηχανικές)·

2.  θεωρεί ότι η έρευνα για τα δυνητικά οφέλη φαρμάκων που προέρχονται από κάνναβη και για την κάνναβη εν γένει υποχρηματοδοτείται και ότι θα πρέπει να τύχει κατάλληλης μεταχείρισης στο πλαίσιο του προσεχούς ένατου προγράμματος-πλαισίου και των εθνικών προγραμμάτων έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, οι πιθανές χρήσεις των THC, CBD και άλλων κανναβινοειδών για ιατρική θεραπεία, καθώς και οι επιδράσεις τους στο ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων που προκύπτουν από την εμπειρία της εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης κάνναβης·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα κανονιστικά, οικονομικά και πολιτισμικά εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην επιστημονική έρευνα σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς και στην έρευνα για την κάνναβη εν γένει· καλεί ακόμη την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια αξιόπιστης, ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας βασιζόμενης σε ευρύ φάσμα υλικού σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς·

4.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί κατά προτεραιότητα η έρευνα για την κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές, αξιοποιώντας την πρωτοποριακή έρευνα σε άλλες χώρες και εστιάζοντας στους τομείς που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν περισσότερες έρευνες και να δώσουν κίνητρα για καινοτομία όσον αφορά σχέδια για τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς·

6.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συνολική στρατηγική για να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την ανεξάρτητη έρευνα, την ανάπτυξη, την έγκριση, την εμπορία, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την αποφυγή της κατάχρησης προϊόντων που προέρχονται από κάνναβη· υπογραμμίζει την ανάγκη τυποποίησης και ενοποίησης των προϊόντων που περιέχουν φάρμακα με βάση την κάνναβη·

7.  τονίζει τη σημασία που έχουν η στενή συνεργασία και ο συντονισμός με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για τα επόμενα βήματα της ΕΕ στον τομέα της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς·

8.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα δίκτυο στο οποίο θα συμμετέχουν ο ΕΟΦ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι οργανώσεις των ασθενών, η κοινωνία των πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι ΜΚΟ, μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν στους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα τη δέουσα ιατρική κατάρτιση και να προαγάγουν την αύξηση των γνώσεων σχετικά με την ιατρική κάνναβη με βάση ανεξάρτητη και εκτεταμένη έρευνα· καλεί ακόμη τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους ιατρούς να ενεργούν ελεύθερα σύμφωνα με την επαγγελματική τους κρίση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη που έχουν λάβει κανονιστική έγκριση σε ασθενείς με συναφείς παθήσεις, και να επιτραπεί στους φαρμακοποιούς να εκτελούν νόμιμα τις συνταγές αυτές· επισημαίνει ότι όλο το ιατρικό προσωπικό – όπως φοιτητές ιατρικής, ιατροί και φαρμακοποιοί – θα πρέπει να διαθέτει κατάρτιση και να έχει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στα αποτελέσματα ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να βελτιωθεί η ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα με βάση την κάνναβη και να διασφαλιστεί ότι, όπου επιτρέπεται, τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ορισμένες παθήσεις καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία με τον τρόπο που καλύπτονται τα άλλα φάρμακα· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ασφαλή και ισότιμη επιλογή για τους ασθενείς μεταξύ των διαφόρων τύπων φαρμάκων με βάση την κάνναβη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ασθενείς παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους από ειδικευμένους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου·

11.  τονίζει ότι, προκειμένου να κατοχυρωθεί η πρόσβαση των ασθενών στην ορθή, εξατομικευμένη θεραπεία η οποία καλύπτει τις ατομικές ανάγκες τους ως ασθενών με μία ή πολλαπλές διαταραχές, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι παρέχεται στους ασθενείς ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με το πλήρες φάσμα των χαρακτηριστικών των φυτικών στελεχών που χρησιμοποιούνται στα χορηγούμενα φάρμακα· επισημαίνει ότι πληροφορίες αυτού του είδους θα ενισχύσουν τη θέση των ασθενών και θα επιτρέψουν στους ιατρούς να συνταγογραφούν φαρμακευτική αγωγή που συνεκτιμά τις ολιστικές ανάγκες του ασθενούς και της αντίστοιχης θεραπείας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη συναφή νομοθεσία τους σχετικά με τη χρήση φαρμάκων με βάση την κάνναβη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ίδια θετική επίδραση με τη χρήση συνήθων φαρμάκων που δεν προκαλούν εθισμό·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή διαθεσιμότητα φαρμάκων με βάση την κάνναβη ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες, είτε μέσω της παραγωγής με βάση τις οικείες εθνικές ιατρικές προδιαγραφές είτε ενδεχομένως με εισαγωγές που συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα φάρμακα με βάση την κάνναβη·

14.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να κατοχυρωθεί ότι η ασφαλής και ελεγχόμενη κάνναβη που χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς μπορεί να προέρχεται μόνο από προϊόντα που παράγονται από κάνναβη και τα οποία έχουν υποβληθεί σε κλινικές δοκιμές, κανονιστική αξιολόγηση και έγκριση·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η έρευνα σχετικά με την ιατρική κάνναβη και η χρήση της στην Ένωση δεν ευνοούν κατ’ ουδένα τρόπο τα εγκληματικά δίκτυα ναρκωτικών ή δεν οδηγούν στην εξάπλωσή τους·

16.  υπογραμμίζει ότι μια συνολική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη που θα θεμελιώνεται σε αποδείξεις θα απέφερε επιπλέον πόρους στις δημόσιες αρχές, θα περιόριζε τη μαύρη αγορά κατανάλωσης, θα διασφάλιζε την ποιότητα και την ακριβή επισήμανση, γεγονός που θα συνέβαλλε στον έλεγχο των σημείων πώλησης, θα περιόριζε τη διοχέτευση της ουσίας αυτής σε ανηλίκους και θα εξασφάλιζε στους ασθενείς ασφάλεια δικαίου και ασφαλή πρόσβαση με σκοπό την ιατρική χρήση – με την εφαρμογή ειδικών μέτρων προφύλαξης για τους νέους και τις εγκύους·

17.  τονίζει ότι η αυστηρή πρόληψη του εθισμού των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί μέρος κάθε κανονιστικού πλαισίου·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου