Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2562(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0107/2019

Разисквания :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0115

Приети текстове
PDF 131kWORD 53k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно положението в Чечения и случая на Оюб Титиев (2019/2562(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Чечения, по-специално резолюцията от 8 февруари 2018 г. със заглавие „Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“(1) и резолюцията от 23 октомври 2014 г. относно закриването на НПО „Мемориал“(носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия(2),

—  като взе предвид изявлението на председателите на комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека от 12 януари 2018 г., в което се призовава за незабавното освобождаване на защитника на правата на човека Оюб Титиев,

—  като взе предвид изявлението на ЕС от 19 януари 2018 г. относно нарушенията на правата на човека във връзка с Центъра за правата на човека „Мемориал“ в Русия и изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 11 януари 2018 г. относно задържането на директора на Центъра за права на човека „Мемориал“ в Чеченската република и от 27 юни 2018 г. относно случаите на руските правозащитници Оюб Титиев и Юрий Дмитриев,

—  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, в които се установява, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и по които Руската федерация е страна,

—  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1998 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2 от нея относно правата и свободите на човека и гражданина,

—  като взе предвид Седмия периодичен доклад относно Руската федерация, разгледан от Комисията на ООН по правата на човека на нейните 3136-о и 3137-о заседания, проведени на 16 и 17 март 2015 г.;

—  като взе предвид доклада на докладчика на ОССЕ в рамките на Московския механизъм относно обвинения в предполагаеми нарушения на правата на човека и относно безнаказаността в Чеченската република на Руската федерация от 21 декември 2018 г.,

—  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Руската федерация, като страна, подписала Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека, както и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните свободи и правата на човека;

Б.  като има предвид, че международните ангажименти на Руската федерация включват задължението за закрила на защитниците на правата на човека; като има предвид, че законът за „чуждестранните агенти“ от 2012 г. ограничава сериозно способността на НПО да работят независимо и ефективно; като има предвид, че съгласно този закон Центърът за права на човека „Мемориал“ е обозначен като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Руската федерация;

В.  като има предвид, че през последните години Чечения преживя драматично влошаване на положението с правата на човека, което ефективно пречи на независимите журналисти и на активистите в областта на правата на човека да продължават своята работа, без да излагат на риск собствения си живот и живота на членовете на своите семейства, приятели и колеги; като има предвид, че многобройните съобщения за системни и сериозни нарушения на правата на човека в Чечения показват неспособността на чеченските и руските власти да гарантират зачитането на принципите на правовата държава;

Г.  като има предвид, че Оюб Титиев, директор на офиса за Чечения на „Мемориал“, беше арестуван на 9 януари 2018 г. и официално подведен под съдебна отговорност и задържан под стража въз основа на изфабрикувани обвинения за незаконно придобиване и притежание на наркотици; като има предвид, че тези обвинения бяха отхвърлени от Оюб Титиев и бяха осъдени от други НПО и защитници на правата на човека като изфабрикувани и като опит да се попречи на неговата работа и на дейността на неговата организация в областта на правата на човека;

Д.  като има предвид, че съдилищата са удължили задържането на Оюб Титиев няколко пъти преди започването на съдебните заседания в Градския съд в град Шали (Шела) в Чечения на 19 юли 2018 г.; като има предвид, че присъдата е предстояща и се очаква да бъде произнесена в средата на февруари 2019 г.; като има предвид, че съществува опасност Оюб Титиев да бъде обявен за виновен за престъпление, което не е извършил, и рискува да изтърпи лишаване от свобода за срок от до десет години;

Е.  като има предвид, че семейството на Оюб Титиев е било подложено на тормоз и заплахи, така че те да бъдат принудени да напуснат Чечения; като има предвид, че НПО „Мемориал“ е била обект на други действия през 2018 г., включително нападение и палеж на нейните офиси в Ингушетия на 17 януари 2018 г., нападение срещу автомобила на адвоката на г-н Титиев в Дагестан на 22 януари 2018 г. и нападение срещу ръководителя на офиса на „Мемориал“ в Дагестан на 28 март 2018 г.; като има предвид, че след убийството през 2009 г. на г-жа Наталия Естемирова, предшественик на г-н Оюб Титиев и ръководител на бюрото на „Мемориал“ в Чечения, извършителите на това престъпление все още не са изправени пред съда;

Ж.  като има предвид, че „Мемориал“ е една от последните останали организации, които продължават да работят в областта на правата на човека в Чечения, а именно да документират и изобличават нарушенията на правата на човека, да оказват помощ на жертвите на такива нарушения и да им помагат да търсят справедливост, и е вероятно организацията да е била обект на атаки като ответна реакция на изобличенията и търсенето на правосъдие за нарушения на правата на човека; като има предвид, че „Мемориал“ е носител на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта през 2009 г., а през 2018 г. Оюб Титиев беше удостоен с френско-германската награда за защита на правата на човека и принципите на правовата държава (през декември), наградата „Вацлав Хавел“ за правата на човека (октомври) и наградата на Московската хелзинкска група за правата на човека (през май);

З.  като има предвид, че представители на официалните власти в Чечения са заплашвали многократно защитници на правата на човека или са осъждали тяхната дейност и не са осъждали публично заплахите за насилие срещу тях, като по този начин са създавали и са поддържали климат на безнаказаност за извършителите на актове на насилие срещу защитници на правата на човека; като има предвид, че поради тази причина жертвите често се въздържат от търсене на правосъдие, тъй като се страхуват от репресивни мерки от страна на местните органи;

1.  отново отправя своя призив за незабавното освобождаване на Оюб Титиев, директор на бюрото на Центъра за права на човека „Мемориал“ в Чечения, който беше задържан на 9 януари 2018 г. и обвинен в незаконно придобиване и притежание на наркотици и който очаква да получи своята присъда до средата на февруари 2019 г.; настоятелно призовава чеченските власти да гарантират пълно зачитане на човешките и законните права на Оюб Титиев, включително правото му на справедлив процес, безпрепятствен достъп до неговия адвокат и до медицински грижи, както и защита от съдебен тормоз и криминализиране;

2.  остро осъжда многократните публични изявления на чеченските длъжностни лица, които осъждат работата на защитници на правата на човека и организации или насочват атаки срещу конкретни лица, както и липсата на публично осъждане и разследване на заплахи и актове на насилие срещу тези групи и лица;

3.  изразява своята дълбока загриженост във връзка с тревожната тенденция на арести, нападения и сплашвания, които изглежда са част от координирани кампании, срещу независими журналисти, защитници на правата на човека и техни поддръжници, както и срещу обикновени граждани; счита, че случаят на Оюб Титиев е типичен за редица други случаи на наказателно преследване, основани на изфабрикувани доказателства, което е в основата на порочната съдебна система в Чеченската република и в Руската федерация; припомня, че подобни обвинения, свързани с притежание на наркотици, също така са били повдигнати и срещу кореспондента на вестник „Кавказки възел“ Жалауди Гериев и срещу активиста за правата на човека Руслан Кутаев, и призовава те да бъдат освободени;

4.  настоятелно призовава властите на Република Чечения и на Руската федерация да сложат край на тормоза и преследването на своите граждани и да сложат край на климата на безнаказаност за извършителите на актове на насилие срещу защитници на правата на човека, срещу членове на техните семейства, колеги и поддръжници и срещу техните организации;

5.  призовава Руската федерация да защитава всички свои граждани при пълно зачитане на техните права на човека, да спазва своята собствена конституция и законодателство и да спазва международните си ангажименти за зачитане на принципите на правовата държава и основните свободи и правата на човека на всички свои граждани, включително на тези, които посвещават своето време и средства и работят за защитата на правата на своите съграждани;

6.  призовава руските власти да отменят закона от 2015 г. относно „нежеланите организации“ и закона от 2012 г. относно „чуждестранните агенти“, както и всички други свързани законодателни актове, които са били използвани последователно за тормоз и нападения срещу защитници на правата на човека и срещу организации на гражданското общество; изразява загриженост във връзка с факта, че се е наложило някои руски неправителствени организации да бъдат закрити, за да не бъдат заклеймявани като „чуждестранни агенти“ и за да избегнат съдебно преследване;

7.  призовава за незабавно прекратяване на тормоза и арестите на защитници на правата на човека в Чечения, преследвани въз основа на изфабрикувани обвинения, на нападенията срещу техни колеги и членове на техните семейства, както и на сплашването на техни поддръжници, които изглежда биват извършвани с цел възпрепятстване и в крайна сметка прекратяване на законната и полезна работа на техните организации;

8.  призовава отново Комисията, ЕСВД и държавите членки да продължават да следят отблизо положението с правата на човека в Чечения, включително съдебния процес на Оюб Титиев, да призовават за незабавно прекратяване на гореспоменатите нарушения на правата на човека, да дава гласност на случаите на всички лица, преследвани по политически причини, по време на съответните срещи с руски представители, и да продължават да предлагат бързо и ефикасно подпомагане на жертвите на преследване и на членовете на техните семейства, включително когато разглеждат искания за предоставяне на убежище;

9.  призовава Комисията да се ангажира с международните организации за правата на човека, действащи в Руската федерация , както и с руските организации за правата на човека и с гражданското общество, въпреки руското законодателство относно „чуждестранните агенти“, и да продължава да предлага подкрепа на „Мемориал“ и на други подобни организации;

10.  призовава международните спортни знаменитости и хората на изкуството да се въздържат от участие в обществени мероприятия в Чечения или в събития, спонсорирани от ръководството на Чеченската република; отново изразява своята подкрепа за закон „Магнитски“ на Европейския съюз, който следва да санкционира извършителите на тежки нарушения на правата на човека, и призовава Съвета да продължи да работи по този въпрос без забавяне; подчертава във връзка с това, че на извършителите на нарушения на правата на човека в Република Чечения на Руската федерация не следва да се издават визи за ЕС, нито да им бъде разрешавано да държат активи в държавите — членки на ЕС;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на чеченските органи.

(1) OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 31.
(2) OВ C 274, 27.7.2016 г., стр. 21.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност