Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2562(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0107/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0115

Přijaté texty
PDF 133kWORD 47k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk
Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o situaci v Čečensku a o případu Ojuba Titijeva (2019/2562(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Čečensku, a zejména na usnesení ze dne 8. února 2018 o „Rusku, případ Ojuba Titijeva a Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál“(1) a ze dne 23. října 2014 o „zrušení nevládní organizace Memoriál (nositelky Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku“(2),

–  s ohledem na prohlášení předsedů svého Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva ze dne 12. ledna 2018, v němž vyzývají k okamžitému propuštění obránce lidských práv Ojuba Titijeva,

–  s ohledem na prohlášení EU ze dne 19. ledna 2018 o porušování lidských práv týkajícím se Střediska pro ochranu lidských práv v Rusku Memoriál a na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 11. ledna 2018 o zadržení ředitele Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál v Čečenské republice a ze dne 27. června 2018 o případech ruských obhájců lidských práv Ojuba Titijeva a Jurije Dmitrijeva,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, a jichž je Ruská federace smluvní stranou,

–  s ohledem na prohlášení OSN o obráncích lidských práv, které přijalo Valné shromáždění OSN dne 9. prosince 1998,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy,

–  s ohledem na ústavu Ruské federace, a zejména na její kapitolu 2 o lidských a občanských právech a svobodách;

–  s ohledem na sedmou pravidelnou zprávu o Ruské federaci, kterou na svém 3136. a 3137. zasedání, jež se konala ve dnech 16. a 17. března 2015, projednal Výbor OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu zpravodaje OBSE v rámci Moskevského mechanismu o údajném porušování lidských práv a beztrestnosti v Čečenské republice Ruské federace ze dne 21. prosince 2018,

–  s ohledem na pokyny Evropské unie týkající se zastánců lidských práv,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ruská federace se jakožto signatář Všeobecné deklarace lidských práv, Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod a lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní závazky Ruské federace zahrnují povinnost chránit ochránce lidských práv; vzhledem k tomu, že zákon o „zahraničních agentech“ z roku 2012 významně omezil schopnost nevládních organizací nezávisle pracovat a efektivně fungovat; vzhledem k tomu, že podle tohoto zákona označilo ministerstvo spravedlnosti Ruské federace Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál za „zahraničního agenta“;

C.  vzhledem k tomu, že v posledních letech zakouší Čečensko dramatické zhoršení situace v oblasti lidských práv, což v praxi brání nezávislým novinářům a aktivistům v oblasti lidských práv, aby pokračovali ve své práci, aniž by ohrožovali své životy a životy svých rodinných příslušníků, přátel a kolegů; vzhledem k tomu, že četné zprávy o systematickém a závažném porušování lidských práv v Čečensku ukazují na to, že čečenské a ruské orgány nedodržují zásady právního státu;

D.  vzhledem k tomu, že Ojub Titijev, ředitel čečenské kanceláře střediska memoriál, byl dne 9. ledna 2018 zatčen, oficiálně obžalován a poslán do vazby na základě vykonstruovaného obvinění z nelegálního získání a držení omamných látek; vzhledem k tomu, že Ojub Titijev tato obvinění popírá a další nevládní organizace a obránci lidských práv je odsoudili jako vykonstruovaná a coby pokus zabraňovat jeho práci a práci jeho organizace v oblasti lidských práv;

E.  vzhledem k tomu, že soudy vazbu Ojuba Titijeva několikrát prodloužily předtím, než 19. července 2018 započalo soudní jednání před městským soudem v Šali v Čečensku; vzhledem k tomu, že se očekává, že rozsudek bude vynesen v polovině února 2019; vzhledem k tomu, že Ojubu Titijevovi hrozí, že bude odsouzen za trestný čin, kterého se nedopustil, a stráví ve vězení až deset let;

F.  vzhledem k tomu, že rodina Ojuba Titijeva byla vystavena obtěžování a hrozbám, což ji donutilo Čečensko opustit; vzhledem k tomu, že středisko Memoriál bylo v roce 2018 terčem dalších aktů včetně žhářského útoku na jeho kanceláře v Ingušsku dne 17. ledna 2018, útoku na automobil advokáta pana Titijeva v Dagestánu dne 22. ledna 2018 a útoku na vedoucího kanceláře střediska Memoriál v Dagestánu dne 28. března 2018; vzhledem k tomu, že od vraždy předchůdkyně Ojuba Titijeva ve funkci ředitele čečenské kanceláře střediska memoriál Natalji Estěmirovové v roce 2009 nebyli doposud pachatelé tohoto zločinu postaveni před soud;

G.  vzhledem k tomu, že Memoriál je jednou z posledních zbývajících organizací, které jsou nadále činné v oblasti lidských práv v Čečensku – konkrétně se jedná o dokumentování a odhalování porušování lidských práv, pomoc obětem těchto činů a pomoc při usilování o spravedlnost – a byla pravděpodobně napadena v rámci odvetných opatření za odhalení případů porušování lidských práv a usilování o spravedlnost v souvislosti s těmito případy; vzhledem k tomu, že organizaci Memoriál byla v roce 2009 udělena Sacharovova cena Evropského parlamentu za svobodu myšlení a Ojubu Titijevovi byly v roce 2018 uděleny francouzsko-německá cena za lidská práva a právní stát (v prosinci), cena Václava Havla za lidská práva (v říjnu) a cena Moskevské helsinské skupiny pro lidská práva (v květnu);

H.  vzhledem k tomu, že čečenští činitelé opakovaně vyhrožují obráncům lidských práv, znevažují jejich činnost a veřejně neodsoudili hrozby násilí vůči nim, čímž vytvořili a udržují atmosféru beztrestnosti pro pachatele násilných činů na obráncích lidských práv; vzhledem k tomu, že většina obětí tak neusiluje o dosažení spravedlnosti, protože se obává odvetných opatření ze strany místních orgánů;

1.  znovu opakuje svou výzvu k okamžitému propuštění Ojuba Titijeva, ředitele Střediska pro ochranu lidských práv Memoriál v Čečenské republice, který byl zadržen dne 9. ledna 2018 a obviněn z nezákonného nabytí a držení drog a do poloviny února 2019 má být v jeho věci vynesen rozsudek; naléhavě vyzývá čečenské orgány, aby zajistily důsledné dodržování lidských a zákonných práv Ojuba Titijeva, včetně jeho práva na spravedlivý soud, volný přístup k právnímu zástupci a lékařské péči a ochranu před soudním zastrašováním a kriminalizací;

2.  ostře odmítá opakovaná veřejná prohlášení čečenských činitelů, kterými znevažují činnost jednotlivců a organizací vystupujících na ochranu lidských práv, a jejich útoky proti konkrétním osobám, jakož i skutečnost, že veřejně neodsoudili a nevyšetřili hrozby a násilné činy vůči těmto skupinám a osobám;

3.  vyjadřuje hluboké politování nad znepokojivým trendem zatýkání, útoků a zastrašování nezávislých novinářů, obránců lidských práv a jejich přívrženců i řádných občanů, jež se zdají být součástí koordinovaných kampaní; domnívá se, že případ Ojuba Titijeva je názornou ukázkou mnoha dalších pronásledování na základě vykonstruovaných důkazů, o něž se opírá vadný soudní systém v Čečenské republice a Ruské federaci; připomíná, že podobná obvinění z držení drog byla vznesena i proti novináři portálu Kavkazskij uzel Žalaudimu Gerijevovi a lidskoprávnímu aktivistovi Ruslanu Kutajevovi, a žádá také jejich propuštění;

4.  naléhavě vyzývá orgány Čečenské republiky i Ruské federace, aby se zdržely obtěžování a pronásledování svých občanů a skoncovaly s klimatem beztrestnosti pachatelů násilí na obráncích lidských práv, jejich rodinných příslušnících, kolezích a přívržencích a na jejich organizacích;

5.  vyzývá Ruskou federaci, aby chránila všechny své občany a plně dodržovala jejich lidská práva, aby se řídila svou ústavou a svými právními předpisy a aby plnila své mezinárodní závazky k respektování zásad právního státu a základních svobod a lidských práv všech svých občanů, včetně těch, kteří věnují svůj čas, své zdroje a svou práci obraně práv svých spoluobčanů;

6.  vyzývá ruské orgány, aby zrušily zákon o „nežádoucích organizacích“ z roku 2015 a zákon o „zahraničních agentech“ z roku 2012 a další související právní předpisy, které jsou soustavně zneužívány k obtěžování a pronásledování obránců lidských práv a organizací občanské společnosti; vyjadřuje znepokojení nad tím, že některé ruské nevládní organizace musely ukončit činnost, aby se ubránily nařčení, že jsou „zahraničními agenty“, a aby se vyhnuly soudnímu stíhání;

7.  požaduje okamžité ukončení obtěžování a zatýkání obránců lidských práv v Čečensku, která se zakládají na vykonstruovaných obviněních, útoků na jejich kolegy a rodinné příslušníky a zastrašování jejich přívrženců, jež zjevně slouží k maření a v konečném důsledku k ukončení legitimní a užitečné činnosti jejich organizací;

8.  znovu vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy, aby nadále pozorně sledovaly lidskoprávní situaci v Čečensku, včetně soudu s Ojubem Titijevem, aby žádaly okamžité skoncování s výše uvedeným porušováním lidských práv, aby na případy všech osob, které jsou pronásledovány z politických důvodů, upozorňovaly na příslušných schůzkách se zástupci Ruska a aby nadále nabízely rychlou a účinnou pomoc obětem pronásledování a jejich rodinám, mimo jiné při vyřizování žádostí o azyl;

9.  vyzývá Komisi, aby spolupracovala s mezinárodními lidskoprávními organizacemi činnými v Ruské federaci a s ruskými lidskoprávními organizacemi a občanskou společností navzdory ruskému zákonu o „zahraničních agentech“ a aby nadále nabízela podporu Memoriálu a dalším podobným organizacím;

10.  vyzývá mezinárodní sportovní osobnosti a umělce, aby se zdrželi účasti na veřejných akcích v Čečensku nebo na akcích sponzorovaných představiteli Čečenské republiky; opětovně vyjadřuje podporu přijetí evropské verze „zákona Magnitského“ s cílem postihovat pachatele závažných případů porušování lidských práv a vyzývá Radu, aby bezodkladně pokračovala v práci na tomto dokumentu; v této souvislosti zdůrazňuje, že těm, kteří se v Čečenské republice Ruské federace dopouštějí porušování lidských práv, by neměla být udělována víza EU a tyto osoby by neměly mít možnost vlastnit majetek v členských státech EU;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a čečenským orgánům.

(1) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 31.
(2) Úř. věst. C 274, 27.7.2016, s. 21.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí