Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2562(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0107/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0115

Prijaté texty
PDF 132kWORD 46k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o situácii v Čečensku a o prípade Ojuba Titijeva (2019/2562(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Čečensku, najmä uznesenie z 8. februára 2018 o Rusku – prípad Ojuba Titijeva a centrum pre ľudské práva Memorial(1) a z 23. októbra 2014 o zatvorení mimovládnej organizácie Memorial (víťaza Sacharovovej ceny za rok 2009) v Rusku(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedov Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva z 12. januára 2018, v ktorých sa vyzýva na okamžité prepustenie obhajcu ľudských práv Ojuba Titijeva,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ z 19. januára 2018 o porušovaní ľudských práv, ktoré sa týka centra pre ľudské práva Memorial v Rusku, a na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) z 11. januára 2018 o zadržiavaní riaditeľa centra pre ľudské práva Memorial v Čečenskej republike a z 27. júna 2018 o prípadoch ruských obhajcov ľudských práv Ojuba Titijeva a Jurija Dmitrijeva,

–  so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré oba ustanovujú, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a ktorých je Ruská federácia zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrancoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä kapitolu 2 venovanú ľudským a občianskym právam a slobodám,

–  so zreteľom na siedmu pravidelnú správu o Ruskej federácii, ktorú posudzoval Výbor OSN pre ľudské práva na svojom 3136. a 3137. zasadnutí 16. a 17. marca 2015,

–  so zreteľom na správu spravodajcu OBSE v rámci moskovského mechanizmu z 21. decembra 2018 o údajnom porušovaní ľudských práv a beztrestnosti v Čečenskej republike Ruskej federácie,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ruská federácia sa ako zmluvná strana Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zaviazala obhajovať zásady demokracie, právneho štátu a rešpektovať základné slobody a ľudské práva;

B.  keďže medzinárodné záväzky Ruskej federácie zahŕňajú povinnosť chrániť obhajcov ľudských práv; keďže zákon z roku 2012 o „zahraničných agentoch“ výrazne obmedzuje schopnosť MVO pracovať nezávisle a účinne; keďže Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie na základe tohto zákona označilo centrum pre ľudské práva Memorial za „zahraničného agenta“;

C.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Čečensku sa v posledných rokoch dramaticky zhoršila, čo výrazne bráni nezávislým novinárom a aktivistom za ľudské práva, aby pokračovali vo svojej práci bez ohrozenia vlastných životov, životov svojich rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov; keďže početné správy o systematickom a vážnom porušovaní ľudských práv v Čečensku poukazujú na to, že čečenské a ruské orgány nedodržiavajú zásady právneho štátu;

D.  keďže Ojub Titijev, riaditeľ čečenskej kancelárie organizácie Memorial, bol 9. januára 2018 zatknutý, oficiálne obvinený a opätovne vzatý do väzby na základe vymyslených obvinení z nezákonného získavania a prechovávania narkotík; keďže tieto obvinenia Ojub Titijev poprel a odsúdili ich aj mimovládne organizácie a obhajcovia ľudských práv ako vykonštruované a ako pokus o bránenie v práci jemu a jeho organizácii v oblasti ľudských práv;

E.  keďže súdy pred súdnym pojednávaním, ktoré sa začalo na súde mesta Šali v Čečensku 19. júla 2018, niekoľkokrát predĺžili väzbu Ojubovi Titijevovi; keďže rozsudok sa očakáva čoskoro v polovici februára 2019; keďže hrozí, že Ojub Titijev bude uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorý nespáchal, a vo väzení strávi až desať rokov;

F.  keďže rodina Ojuba Titijeva čelí obťažovaniu a hrozbám, ktoré ju donútili odísť z Čečenska; keďže organizácia Memorial čelila v roku 2018 ďalším útokom vrátane podpaľačského útoku na svoje kancelárie v Ingušsku 17. januára 2018, útoku na auto právnika pána Titijeva v Dagestane 22. januára 2018 a útoku na vedúceho svojej kancelárie v Dagestane 28. marca 2018; keďže od zavraždenia predchodkyne Ojuba Titijeva vo funkcii riaditeľky čečenskej kancelárie v roku 2009 Natálie Estemirovovej stále neboli páchatelia tohto trestného činu postavení pred súd;

G.  keďže centrum Memorial je jednou z posledných zostávajúcich organizácií, ktoré pokračujú v práci v oblasti ľudských práv v Čečensku, zaznamenáva a odhaľuje porušovania ľudských práv, pomáha obetiam takéhoto porušovania práv a pomáha im pri presadzovaní spravodlivosti, a pravdepodobne sa stalo terčom odplaty za odhaľovanie porušovania ľudských práv a presadzovanie spravodlivosti v tejto oblasti; keďže organizácia Memorial získala Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia v roku 2009 a v decembri 2018 dostal Ojub Titijev francúzsko-nemeckú cenu za ľudské práva a právny štát, Cenu za ľudské práva Václava Havla (v októbri) a cenu moskovskej helsinskej skupiny pre ľudské práva (máj);

H.  keďže čečenskí úradníci opakovane zastrašujú obhajcov ľudských práv alebo znevažujú ich prácu a verejne neodsúdili hrozby násilia proti nim, čím vytvárajú a podporujú atmosféru beztrestnosti voči páchateľom násilných činov, ktorých sa dopúšťajú na obhajcoch ľudských práv; keďže väčšina obetí sa preto neusiluje o spravodlivosť z dôvodu obáv z odvetných opatrení miestnych orgánov;

1.  opakuje svoju výzvu na okamžité prepustenie Ojuba Titijeva, riaditeľa kancelárie centra pre ľudské práva Memorial v Čečensku, ktorý bol 9. januára 2018 zadržaný a obvinený z nezákonného získavania a prechovávania drog a ktorý očakáva rozsudok vo svojej veci v polovici februára 2019; naliehavo vyzýva čečenské orgány, aby zabezpečili plné rešpektovanie ľudských a zákonných práv Ojuba Titijeva vrátane jeho práva na spravodlivý proces, neobmedzený prístup k právnemu zástupcovi a lekárskej starostlivosti a ochranu pred súdnym obťažovaním a kriminalizáciou;

2.  rozhodne odsudzuje opakované verejné vyhlásenia čečenských úradníkov, ktorí znevažujú prácu obhajcov ľudských práv a organizácií alebo sa zameriavajú na konkrétne osoby, ako aj ich neschopnosť verejne odsúdiť a vyšetrovať zastrašovanie a násilné činy voči týmto skupinám a jednotlivcom;

3.  vyjadruje vážne obavy zo znepokojujúceho trendu zatýkania, útokov a zastrašovania nezávislých novinárov, obhajcov ľudských práv a ich podporovateľov, ako aj bežných občanov, ktoré sa zdajú byť súčasťou koordinovaných kampaní; domnieva sa, že prípad Ojuba Titijeva je názorným príkladom mnohých iných prípadov trestného stíhania postavených na vykonštruovaných dôkazoch, ktoré poukazujú na nefunkčný systém súdnictva v Čečenskej republike a Ruskej federácii; pripomína, že podobné obvinenia z prechovávania drog boli vznesené proti kaukazskej novinárke Zhalaudii Gerjevovej a aktivistovi za ľudské práva Ruslanovi Kutajevovi a požaduje ich prepustenie;

4.  naliehavo vyzýva orgány Čečenskej republiky a Ruskej federácie, aby ukončili obťažovanie a prenasledovanie svojich občanov a atmosféru beztrestnosti pre páchateľov násilných činov voči obhajcom ľudských práv, ich rodinným príslušníkom, kolegom a podporovateľom a ich organizáciám;

5.  vyzýva Ruskú federáciu, aby chránila všetkých svojich občanov pri plnom rešpektovaní ich ľudských práv, dodržiavala ústavu a právne predpisy a medzinárodné záväzky rešpektovať zásady právneho štátu a základné slobody a ľudské práva všetkých svojich občanov vrátane tých, ktorí venujú svoj čas, zdroje a prácu ochrane práv svojich spoluobčanov;

6.  vyzýva ruské orgány, aby zrušili zákon o „nežiaducich organizáciách“ z roku 2015 a zákon z roku 2012 o „zahraničných agentoch“, ako aj všetky ostatné právne predpisy, ktoré sa neustále používajú na prenasledovanie a útoky proti obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že niektoré ruské mimovládne organizácie museli ukončiť svoju činnosť, aby sa vyhli obvineniam, že sú „cudzími agentmi“ a žalobám;

7.  žiada, aby sa okamžite skoncovalo s obťažovaním a zatýkaním obhajcov ľudských práv v Čečensku na základe vykonštruovaných obvinení, útokmi na ich kolegov a rodinných príslušníkov a zastrašovaním ich podporovateľov, čo v konečnom dôsledku vyznieva ako snaha o bránenie legitímnej a užitočnej práci ich organizácií;

8.  opakuje svoju výzvu Komisii, ESVČ a členským štátom, aby naďalej pozorne monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv v Čečensku vrátane súdneho procesu Ojuba Titijeva, požadovali okamžité ukončenie porušovania ľudských práv, na príslušných stretnutiach s ruskými zástupcami upozorňovali na prípady všetkých osôb stíhaných z politických dôvodov a naďalej poskytovali rýchlu a účinnú pomoc obetiam prenasledovania a ich rodinným príslušníkom, a to aj v prípade žiadostí o azyl;

9.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva, ktoré pôsobia v Ruskej federácii, a s ruskými organizáciami pre ľudské práva a občianskou spoločnosťou napriek ruskému zákonu o zahraničných agentoch, a aby naďalej podporovala centrum Memorial a ďalšie podobné organizácie;

10.  vyzýva medzinárodné športové osobnosti a umelcov, aby sa nezúčastňovali na verejných podujatiach v Čečensku alebo podujatiach, ktoré sponzoruje vedenie Čečenskej republiky; opätovne potvrdzuje svoju podporu „Magnickém zákonu“ Európskej únie“, ktorým by sa mali sankcionovať osoby, ktoré porušujú ľudské práva, a vyzýva Radu, aby v tejto veci bezodkladne konala; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že porušovateľom ľudských práv v Čečenskej republike Ruskej federácie by sa nemali udeľovať víza EÚ ani poskytovať možnosť vlastniť aktíva v členských štátoch EÚ;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie a čečenským orgánom.

(1) Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 274, 27.7.2016, s. 21.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia