Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2564(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0111/2019

Forhandlinger :

PV 14/02/2019 - 8.3
CRE 14/02/2019 - 8.3

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0117

Vedtagne tekster
PDF 136kWORD 50k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
P8_TA(2019)0117RC-B8-0111/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (2019/2564(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, navnlig beslutning af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(1), af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen(2), af 8. oktober 2015 om sagen om Ali Mohammed al-Nimr(3), af 31. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien(4) og af 25. oktober 2018 om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul(5),

–  der henviser til erklæringerne af 29. maj 2018 fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder om nylige anholdelser i Saudi-Arabien og af 31. juli 2018 om de vilkårlige tilbageholdelser af menneskerettighedsforkæmpere og -aktivister i Saudi-Arabien, herunder kvinderettighedsaktivister,

–  der henviser til erklæringen af 12. oktober 2018 fra flere af FN's særlige rapportører, hvori der opfordres til øjeblikkelig løsladelse af alle kvinderettighedsforkæmpere,

–  der henviser til rapporten fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) fra december 2017,

–  der henviser til Saudi-Arabiens medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd og af FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) og landets medlemskab af Eksekutivrådet for CSW fra og med januar 2019,

–  der henviser til kommissær Christos Stylianides' tale på vegne af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) i forbindelse med Europa-Parlamentets drøftelse den 4. juli 2017 af valget af Saudi-Arabien som medlem af CSW,

–  der henviser til NF/HR's åbningstale ved det 5. ministermøde mellem EU og Den Arabiske Liga, hvori hun anførte: "og lad mig sige, at samarbejdet mellem Europa og den arabiske verden aldrig har været så vigtigt og, efter min mening, aldrig har været så nødvendigt",

–  der henviser til FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger af 9. marts 2018 fra Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder om de kombinerede tredje og fjerde periodiske rapporter om Saudi-Arabien,

–  der henviser til rapporten fra Panelet til Undersøgelse af Tilbageholdelser vedrørende tilbageholdte kvindeaktivister i Saudi-Arabien,

–  der henviser til den lov om bekæmpelse af chikane, som det saudiarabiske Shura-Råd godkendte den 28. maj 2018,

–  der henviser til den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) af Saudi-Arabien i november 2018,

–  der henviser til Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks for 2018, der har Saudi-Arabien rangeret som nr. 169 ud af 180 lande,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed og ytringsfrihed til den saudiarabiske blogger, Raif Badawi, i 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at aktivister, der er blevet arresteret af de saudiarabiske myndigheder for deres kvinderettighedsaktivisme, fortsat tilbageholdes uden sigtelse; der henviser til, at aktivisterne bl.a. er Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi og Hatoon al-Fassi, som alle er kvinderettighedsaktivister, samt mandlige tilhængere af bevægelsen, herunder Mohammed al-Rabea; der henviser til, at disse aktivister er kendt for deres kampagne mod forbuddet mod, at kvinder må køre bil, og er fortalere for afskaffelse af systemet med mænds formynderskab; der henviser til, at de blev arresteret forud for den forventede ophævelse af forbuddet mod, at kvinder må køre bil, den 24. juni 2018; der henviser til, at nogle af dem angiveligt vil blive henvist til en retssag ved Den Særlige Straffedomstol, som oprindeligt blev oprettet til at retsforfølge tilbageholdte i forbindelse med terrorhandlinger;

B.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperen Israa al-Ghomgham fra Qatif-regionen stadig er udsat for vilkårlig tilbageholdelse; der henviser til, at den dødsstraf, hun er blevet idømt, for nylig er blevet droppet, men at der stadig rettes ikke nærmere angivne anklager mod hende; der henviser til, at der er bekymring for så vidt angår Israa al-Ghomghams fysiske og mentale sundhed;

C.  der henviser til, at rapporter fastholder, at saudiarabiske forhørsledere har tortureret, mishandlet og seksuelt misbrugt mindst tre af de kvindelige aktivister, der blev tilbageholdt i maj 2018; der henviser til, at familiemedlemmer til kvindeaktivisterne, såsom Loujain al-Hathlouls forældre, er underlagt rejseforbud;

D.  der henviser til, at Saudi-Arabiens ministerium for medier har afvist påstandene om tortur af tilbageholdte i kongeriget som ubegrundede meldinger;

E.  der henviser til, at aktivisten Loujain al-Hathloul har været tilbageholdt siden marts 2018 efter at have deltaget i et møde, hvor Saudi-Arabien blev gennemgået, i FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder; der henviser til, at hun blev anbragt i isolation fra maj til september 2018, hvor hendes forældre beretter, at hun blev tortureret;

F.  der henviser til, at en delegation fra den Saudiarabiske Menneskerettighedskommission besøgte Loujain al-Hathloul efter offentliggørelsen af rapporterne om tortureringen af hende; der henviser til, at de ikke kunne garantere hendes beskyttelse; der henviser til, at en offentlig anklager efterfølgende besøgte hende for at tage imod hendes vidneudsagn;

G.  der henviser til, at Loujain al-Hathloul er blevet indstillet til Nobels fredspris for 2019;

H.  der henviser til, at Saudi-Arabien stadig pålægger kvinder nogle af de strengeste begrænsninger til trods for regeringens nylige reformer, der sigter mod at fremme kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet; der henviser til, at det saudiarabiske politiske og sociale system fortsat er diskriminerende, reelt gør kvinder til andenrangsborgere, ikke tillader nogen religions- og trosfrihed, diskriminerer landets store udenlandske arbejdsstyrke groft og slår hårdt ned på alle kritiske røster;

I.  der henviser til, at Saudi-Arabien har en række diskriminerende love, navnlig de retlige bestemmelser om personlig status, situationen for kvindelige vandrende arbejdstagere, civilstandsloven, arbejdsloven, statsborgerskabsloven og systemet med mænds formynderskab, som gør kvinders mulighed for at udøve deres rettigheder i henhold til CEDAW afhængig af tilladelse fra en mandlig værge;

J.  der henviser til, at saudiarabiske kvinder under systemet med mænds formynderskab fratages selv den mest grundlæggende kontrol over deres liv; der henviser til, at der fortsat findes diskriminerende love vedrørende ægteskab og skilsmisse, og at kvinder i henhold til loven er forpligtet til at indhente tilladelse fra en mandlig værge for at tilmelde sig en videregående uddannelse, søge arbejde, rejse eller gifte sig; der henviser til, at saudiarabiske kvinder med udenlandske ægtefæller, i modsætning til deres mandlige modparter, ikke kan videregive deres nationalitet til deres børn eller ægtefæller;

K.  der henviser til, at Saudi-Arabiens generelle forbehold over for CEDAW ifølge Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder er uforenelige med konventionens genstand og formål og er ulovlige i henhold til dennes artikel 28;

L.  der henviser til, at siden kronprins Mohammed bin Salman Al Saud kom til magten i juni 2017, er mange menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og kritikere blevet vilkårligt tilbageholdt eller uretmæssigt idømt lange fængselsstraffe blot for at gøre brug af deres ret til ytringsfrihed;

M.  der henviser til, at reformdagsordenen Vision 2030, der sigter mod at skabe økonomiske og sociale forandringer i landet, bl.a. gennem styrkelse af kvinders status, burde have været en reel mulighed for, at saudiarabiske kvinder kunne sikre deres retlige frigørelse, som er absolut afgørende for en fuld udøvelse af deres rettigheder i henhold til CEDAW; der imidlertid henviser til, at den nylige bølge af arrestationer og påståede tortur af kvinderettighedsforkæmpere strider mod dette mål og kan aflede opmærksomheden fra reformdagsordenen; der henviser til, at Vision 2030-dekretet mangler en egentlig retlig ramme;

N.  der henviser til, at ytrings-, presse- og mediefrihed såvel online som offline er en afgørende forudsætning og katalysator for demokratisering og reformer og er afgørende for kontrol med magten;

O.  der henviser til, at Saudi-Arabien har en af de højeste henrettelsesrater i verden; der henviser til, at det gennemsnitlige antal henrettelser pr. år mellem 2014 og 2017 var mindst 126; der henviser til, at myndighederne idømmer dødsstraf for ikkevoldelige lovovertrædelser, såsom narkotikasmugling, forræderi og utroskab; der henviser til, at lovovertrædelser såsom apostasi, som i henhold til international menneskerettighedslovgivning ikke bør være en kriminel handling, også har ført til brug af dødsstraf;

P.  der henviser til, at Saudi-Arabiens score i FN's indeks for menneskelig udvikling for 2018 var 0,853, hvilket placerer landet som nr. 39 ud af 188 lande og territorier; der henviser til, at Saudi-Arabiens score i FN's indeks for ulighed mellem kønnene var 0,234, hvilket placerer landet som nr. 39 ud af 189 lande i 2017-indekset; der henviser til, at landet har en score i FN's kønsudviklingsindeks (GDI) på 0,877 (hvilket placerer landet som nr. 39 i verden);

1.  fordømmer på det kraftigste tilbageholdelsen af kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, der har agiteret for ophævelse af kørselsforbuddet, samt af alle fredelige menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater og aktivister, og udtrykker bestyrtelse over de troværdige rapporter om systematisk tortur af flere af dem, herunder Loujain al-Hathloul;

2.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade disse kvinderettighedsforkæmpere og alle menneskerettighedsforkæmpere, advokater, journalister og andre samvittighedsfanger, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og for deres fredelige arbejde på menneskerettighedsområdet, og til at give internationale uafhængige observatører mulighed for at mødes med tilbageholdte kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;

3.  opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at lette uafhængige lægers adgang til de tilbageholdte; understreger, at behandlingen af alle tilbageholdte, herunder menneskerettighedsforkæmpere, under frihedsberøvelse skal opfylde de betingelser, der er fastsat i grundprincipperne for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling, som blev vedtaget ved FN's Generalforsamlings resolution 43/173 af 9. december 1988;

4.  insisterer på, at uafhængige observatører bør inkludere observatører fra EU-delegationen til Saudi-Arabien eller fra EU's institutioner samt FN's mandatindehavere på menneskerettighedsområdet, som f.eks. den særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf eller internationale NGO'er;

5.  insisterer på, at de saudiarabiske myndigheder sætter en stopper for alle former for chikane, herunder på retsligt niveau, mod Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa Al-Ghomgham, Mohammed al-Rabea og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i landet, således at de er i stand til at udføre deres arbejde uden uberettigede hindringer eller frygt for repressalier mod dem og deres familier;

6.  fordømmer den vedvarende undertrykkelse og tortur af menneskerettighedsforkæmpere, herunder kvinderettighedsforkæmpere, i Saudi-Arabien, som underminerer troværdigheden af reformprocessen i landet; fordømmer den vedvarende systemiske diskrimination mod kvinder og piger i Saudi-Arabien;

7.  opfordrer indtrængende Saudi-Arabien til offentligt at garantere alle tilbageholdte aktivisters sikkerhed, give de tilbageholdte kvinder adgang til kontakt med advokater og familiemedlemmer, fremlægge bevis for deres velbefindende og løslade dem, der sidder fængslet udelukkende for på fredelig vis at advokere for reformer;

8.  hylder og støtter de saudiarabiske kvinderettighedsforkæmpere, som stræber efter en ligeværdig og fair behandling i deres samfund, og dem, der på trods af de vanskeligheder, de bliver udsat for, har forsvaret menneskerettighederne;

9.  er dybt bekymret over udbredelsen af kønsbaseret vold i Saudi-Arabien, som fortsat i høj grad er underrapporteret og udokumenteret, og som bl.a. er blevet begrundet med henvisning til bagstræberiske grunde såsom behovet for at disciplinere kvinder under mænds formynderskab; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at vedtage omfattende lovgivning, der specifikt definerer og kriminaliserer alle former for kønsbaseret vold mod kvinder, navnlig kvindelig kønslemlæstelse, voldtægt, herunder voldtægt inden for ægteskabet, seksuelle overgreb og seksuel chikane, og til at fjerne alle de hindringer, som kvinder støder på, når de søger adgang til klage og domstolsprøvelse; udtrykker dyb bekymring over rapporterne om en fremherskende praksis med børneægteskaber;

10.  fordømmer eksistensen af systemet med mænds formynderskab, hvorved der stadig forventes tilladelse fra en mandlig værge på en række områder, herunder i forbindelse med rejser til udlandet, adgang til sundhedsydelser, valg af bopæl, ægteskab, indgivelse af klager i retssystemet samt retten til at forlade statsstyrede krisecentre for voldsramte kvinder og løsladelse fra tilbageholdelsescentre; understreger, at dette system afspejler det dybt rodfæstede patriarkalske system, som hersker i landet; opfordrer indtrængende den saudiarabiske regering til omgående at afskaffe systemet med mænds formynderskab og ophæve andre love, der diskriminerer kvinder og piger;

11.  bemærker den nylige vedtagelse af en lov, i henhold til hvilken saudiarabiske kvinder kan modtage besked pr. SMS, hvis de bliver skilt, for at beskytte dem mod, at deres ægteskab bringes til ophør uden deres vidende; understreger, at denne lov ikke gør noget ved det forhold, at saudiarabiske kvinder kun kan opnå skilsmisse i ekstremt begrænsede tilfælde, f.eks. med deres mands samtykke, eller hvis deres mand har skadet dem;

12.  giver udtryk for bekymring over de statslige webtjenester, hvormed mandlige værger kan spore kvinder, specificere, hvornår og hvordan de kan krydse de saudiarabiske grænser, og få SMS-opdateringer næsten i realtid, når de rejser;

13.  glæder sig over ophævelsen af forbuddet mod, at kvinder må køre bil i kongeriget, som led i Vision 2030-dagsordenen;

14.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at revidere loven om foreninger og fonde fra december 2015 for at give kvindeaktivister ret til at organisere sig og arbejde frit og uafhængigt uden ubehørig indblanding fra myndighedernes side; opfordrer endvidere indtrængende til en revision af terrorbekæmpelsesloven, loven om bekæmpelse af cyberkriminalitet og presse- og publikationsloven, som hele tiden anvendes til at retsforfølge menneskerettighedsforkæmpere, samt af alle diskriminerende bestemmelser, der findes i retssystemet, bl.a. på områder som arv;

15.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, ophæve forbeholdene vedrørende CEDAW og ratificere den valgfri protokol til CEDAW, således at saudiarabiske kvinder fuldt ud kan nyde godt af de rettigheder, der er nedfældet i konventionen, samt til at sætte en stopper for børneægteskaber, tvangsægteskaber og de lovpligtige regler for kvinders påklædning; opfordrer indtrængende Saudi-Arabien til at fremsætte en stående invitation til alle Menneskerettighedsrådets mandatindehavere vedrørende særlige procedurer til at aflægge besøg i landet;

16.  understreger, at udøvelsen af retten til ytringsfrihed og retten til foreningsfrihed og til frit at deltage i fredelige forsamlinger er beskyttet i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at tillade en uafhængig presse og uafhængige medier og sikre ytringsfrihed både online og offline samt retten til foreningsfrihed og til frit at deltage i fredelige forsamlinger for alle Saudi-Arabiens indbyggere; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at fjerne de begrænsninger, der er pålagt menneskerettighedsforkæmpere, som forbyder dem at ytre sig på de sociale medier og til de internationale medier;

17.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af dens afskaffelse; opfordrer til en gennemgang af samtlige dødsdomme for at sikre, at de retssager, der gik forud, foregik i overensstemmelse med internationale standarder;

18.  anbefaler, at der sendes en ad hoc-delegation fra Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) til Saudi-Arabien inden udgangen af indeværende valgperiode for at besøge de fængslede kvinder og holde de nødvendige møder med de saudiarabiske myndigheder;

19.  noterer sig dialogen mellem EU og Saudi-Arabien og tilskynder til yderligere dialog;

20.  beklager de ineffektive erklæringer fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne vedrørende sagerne om de kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, der har været tilbageholdt siden maj 2018;

21.  opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at tage sagerne om Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada samt alle andre kvindelige menneskerettighedsforkæmpere op i deres dialoger med de saudiarabiske myndigheder, og at kræve, at de løslades; insisterer på, at EU's diplomater, indtil de bliver løsladt, skal opfordre de saudiarabiske myndigheder til at garantere deres sikkerhed og til at fortsætte med fuldstændige undersøgelser af rapporterne om tortur;

22.  opfordrer Kommissionen og Parlamentet til at undersøge fraværet af registreringer af Saudi-Arabien i EU's åbenhedsregister;

23.  opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at tage sagerne om Israa al-Ghomgham, hendes mand, Mousa al-Hashim, og deres fire medtiltalte, Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Khalid al-Ghanim og Mujtaba al-Muzain, op i deres dialoger med de saudiarabiske myndigheder, og at kræve, at de løslades; opfordrer endvidere til, at sagen vedrørende Sheikh Salman Al-Awda tages op, og at der stilles krav om, at han løslades;

24.  opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at etablere en fælles holdning med henblik på at sikre, at de europæiske diplomatiske tjenester i Saudi-Arabien systematisk anvender de mekanismer, der er fastsat i EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, herunder offentlige erklæringer, diplomatiske demarcher, overvågning af retssager og fængselsbesøg, i forbindelse med de saudiarabiske kvinderettighedsforkæmpere, der har været tilbageholdt siden maj 2018;

25.  opfordrer til, at Europa-Parlamentet fremlægger en resolution om situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien på det næste møde i FN's Menneskerettighedsråd; opfordrer EU til på det næste møde i Menneskerettighedsrådet og i Kommissionen for Kvinders Status at rejse spørgsmålet om medlemskab for lande med tvivlsomme menneskerettighedsforhold, herunder i forbindelse med respekten for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene; opfordrer EU til at stille forslag i FN's Menneskerettighedsråd om udnævnelse af en særlig rapportør om menneskerettigheder i Saudi-Arabien;

26.  opfordrer endnu en gang de saudiarabiske myndigheder til at sætte en stopper for enhver yderligere piskning af Raif Badawi og til at løslade ham omgående og betingelsesløst; insisterer på, at alle højtstående repræsentanter for EU, navnlig NF/HR og alle kommissærerne, systematisk rejser Raif Badawis sag, når de er i kontakt med deres saudiarabiske modparter, og anmoder om at møde ham under deres besøg i landet; forpligter sig til at optrappe sin indsats til støtte for hans løsladelse; opfordrer sin formand til at rejse til Riyadh for at tage Sakharovprismodtagernes sag op direkte med myndighederne;

27.  opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig gennemførelse af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at udvide deres beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere, især kvindelige menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer NF/HR til at aflægge rapport om den nuværende situation med hensyn til det militære og sikkerhedsmæssige samarbejde mellem medlemsstaterne og det saudiarabiske regime;

28.  gentager sin opfordring til Rådet om at nå frem til en fælles holdning med henblik på at indføre en EU-dækkende våbenembargo over for Saudi-Arabien og til at efterleve fælles holdning 2008/944/CFSP(6); opfordrer til en embargo på eksport af overvågningssystemer og andre produkter med dobbelt anvendelse, der kan anvendes i Saudi-Arabien med henblik på at undertrykke dets borgere, herunder kvindelige menneskerettighedsforkæmpere; er stærkt foruroliget over de saudiarabiske myndigheders anvendelse af disse våben og af cyberovervågningsteknologi; minder medlemsstaterne om, at deres fortsatte våbenhandler med Saudi-Arabien er i strid med EU's fælles holdning om våbeneksport; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at foreslå, og Rådet til at vedtage, anvendelse af begrænsede foranstaltninger over for Saudi-Arabien som reaktion på krænkelser af menneskerettighederne, herunder indefrysning af aktiver og visumforbud;

29.  opfordrer indtrængende NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at føre en dialog med Saudi-Arabien om menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og landets foruroligende rolle i regionen; giver udtryk for sin villighed til at føre en konstruktiv og åben dialog med de saudiarabiske myndigheder, herunder med parlamentarikerne, om gennemførelsen af deres internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; opfordrer til udveksling af ekspertviden om retlige anliggender med henblik på at styrke beskyttelsen af individuelle rettigheder i Saudi-Arabien;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, Kommissionen for Kvinders Status, FN's Menneskerettighedsråd, Hans Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og Kronprins Mohammad bin Salman Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og generalsekretæren for Kongeriget Saudi-Arabiens Center for National Dialog.

(1) EUT C 378 af 9.11.2017, s. 64.
(2) EUT C 310 af 25.8.2016, s. 29.
(3) EUT C 349 af 17.10. 2017, s. 34.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0232.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0434.
(6) Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik