Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0111/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 8.3
CRE 14/02/2019 - 8.3

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0117

Prijaté texty
PDF 146kWORD 52k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
P8_TA(2019)0117RC-B8-0111/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (2019/2564(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii, najmä z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike(1), z 12. februára 2015 o prípade Rá'ifa Badawího(2), z 8. októbra 2015 o prípade Alího Muhammada al-Nimra(3), z 31. mája 2018 o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii(4) a z 25. októbra 2018 o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 29. mája 2018 o nedávnych zatknutiach v Saudskej Arábii a vyhlásenie z 31. júla 2018 o svojvoľnom zadržiavaní obhajcov a aktivistov v oblasti ľudských práv v Saudskej Arábii vrátane aktivistov za práva žien,

–  so zreteľom na vyhlásenie viacerých osobitných spravodajcov OSN z 12. októbra 2018, v ktorom vyzývajú na okamžité prepustenie všetkých obhajcov práv žien,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) z decembra 2017,

–  so zreteľom na členstvo Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva a Komisie OSN pre postavenie žien (CSW), ako aj na jej budúce členstvo vo výkonnej rade CSW počnúc januárom 2019,

–  so zreteľom na prejav, ktorý v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) predniesol komisár Christos Stylianides v rámci rozpravy v Európskom parlamente 4. júla 2017 o zvolení Saudskej Arábie za člena CSW,

–  so zreteľom na úvodný prejav podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky na 5. schôdzi ministrov zahraničných vecí EÚ a Ligy arabských štátov, v ktorom sa uvádza: „a chcela by som povedať, že spolupráca medzi Európou a arabským svetom nebola nikdy taká dôležitá, a myslím, že nikdy nebola taká potrebná“,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien z 9. marca 2018 o spojenej tretej a štvrtej pravidelnej správe Saudskej Arábie,

–  so zreteľom na správu Komisie pre preskúmanie zadržiavania aktivistov za práva žien v Saudskej Arábii,

–  so zreteľom na návrh zákona o boji proti obťažovaniu, ktorý 28. mája 2018 schválila Poradné zhromaždenie Saudskej Arábie,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie (UPR) Saudskej Arábie z novembra 2018,

–  so zreteľom na index slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2018, ktorý uvádza Saudskú Arábiu na 169. mieste zo 180 krajín,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESC) z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a prejavu saudskému blogerovi Rá’ifovi Badawímu v roku 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže aktivisti, ktorých zatkli saudskoarabské orgány pre ich aktivizmus za práva žien, sú naďalej zadržiavaní bez toho, aby voči nim bolo vznesené obvinenie; keďže medzi aktivistov patria Ludžajn al-Hadlúl, Azíza al-Júsuf, Ímán an-Nafdžán, Núf Abdalazíz, Májá az-Zahrání, Samar Badawí, Nasíma as-Sáda, Šádan al-Anizí, Abír Na´mánkání, Amal al-Harbí a Hatún al-Fásí, z ktorých sú všetky aktivistky za práva žien, ako aj muži, ktorí podporujú toto hnutie, okrem iného Muhammad ar-Rabí´a; keďže títo aktivisti sú známi svojimi kampaňami proti zákazu viesť motorové vozidlo, ktorý platí pre ženy, a za zrušenie systému mužského poručníctva; keďže boli zatknutí ešte pred zrušením zákazu žien viesť motorové vozidlo, ktoré sa očakávalo 24. júna 2018; keďže niektorí z nich budú údajne postavení pred Špecializovaný kriminálny súd, ktorý bol pôvodne zriadený s cieľom súdiť osoby zadržiavané v súvislosti s trestnými činmi terorizmu;

B.  keďže obhajkyňa ľudských práv Isrá´a al-Ghamghám z regiónu al-Qatíf je naďalej svojvoľne zadržiavaná; keďže jej trest smrti bol nedávno zrušený, ale ešte stále je obviňovaná z bližšie nešpecifikovaných obvinení; keďže existujú obavy o telesný a duševný stav pani al-Ghamghámovej;

C.  keďže podľa správ saudskoarabskí vyšetrovatelia mučili a sexuálne zneužívali aspoň tri aktivistky zadržané v máji 2018 a zle s nimi zaobchádzali; keďže na rodinných príslušníkov aktivistiek, ako sú rodičia Ludžajny al-Hadlúl, bol vydaný zákaz cestovania;

D.  keďže ministerstvo médií Saudskej Arábie odmietlo obvinenia z mučenia zadržiavaných osôb v kráľovstve s tým, že ide o nepodložené správy;

E.  keďže aktivistka Ludžajn al-Hadlúl je od marca 2018 zadržiavaná po tom, čo sa zúčastnila na revíznom zasadnutí o Saudskej Arábii v rámci Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien; keďže od mája do septembra 2018 bola umiestnená v samoväzbe, počas ktorej bola podľa jej rodičov mučená;

F.  keďže delegácia Európskej komisie pre ľudské práva v Saudskej Arábii navštívila Ludžajn al-Hadlúlovú po uverejnení správ o jej mučení; keďže jej ochranu sa im nepodarilo zaručiť; keďže prokurátor ju následne navštívil, aby zaznamenal jej svedeckú výpoveď;

G.  keďže Ludžajn al-Hadlúl bola v roku 2019 nominovaná na Nobelovou cenu za mier;

H.  keďže Saudská Arábia aj napriek nedávnym vládnym reformám zameraným na posilnenie práv žien v oblasti zamestnanosti ukladá ženám jedny z najprísnejších obmedzení; keďže politický a spoločenský systém Saudskej Arábie aj naďalej zostáva diskriminačný a v podstate robí zo žien druhotriednych občanov, neumožňuje žiadnu slobodu náboženského vyznania a viery, výrazne diskriminuje značnú komunitu zahraničných pracovníkov a tvrdo potláča akékoľvek vyjadrenie nesúhlasu;

I.  keďže v Saudskej Arábii je v platnosti niekoľko diskriminačných zákonov, najmä právne ustanovenia týkajúce sa osobného štatútu a situácie migrujúcich pracovníčok, zákon o rodinnom stave, zákonník práce, zákon o štátnom občianstve a systém mužského poručníctva, v rámci ktorého ženy môžu využívať väčšinu svojich práv, ktoré vyplývajú z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, iba v prípade, že dostanú povolenie od mužského poručníka;

J.  keďže saudskoarabské ženy v rámci systému mužského poručníctva nemajú ani najzákladnejšiu kontrolu nad svojím životom; keďže diskriminačné zákony týkajúce sa manželstva a rozvodu zostávajú v platnosti a keďže sa zo zákona vyžaduje, aby ženy získali povolenie mužského poručníka na zápis do vysokoškolského vzdelávania, hľadanie zamestnania, cestovanie alebo manželstvo; keďže saudskoarabské ženy so zahraničnými manželmi na rozdiel od mužov nemôžu preniesť svoju štátnu príslušnosť na svoje deti alebo manželov;

K.  keďže všeobecné výhrady Saudskej Arábie k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien sú podľa výboru pre odstránenie diskriminácie žien v rozpore s cieľom a účelom dohovoru a podľa jeho článku 28 sú neprípustné;

L.  keďže odvtedy, čo korunný princ Muhammad bin Salmán Ál Sa´úd získal moc v júni 2017, sú mnohí obhajcovia ľudských práv, aktivisti a kritici svojvoľne zadržiavaní alebo nespravodlivo odsudzovaní na dlhé tresty odňatia slobody len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu;

M.  keďže reformný program Vízia na rok 2030, ktorý prináša hospodársku a sociálnu transformáciu krajiny vrátane posilnenia postavenia žien, mal byť pre saudskoarabské ženy skutočnou príležitosťou na to, aby sa zabezpečila ich právna emancipácia, čo je absolútne nevyhnutné pre plné uplatňovanie ich práv vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien; keďže však nedávna vlna zatýkania a údajného mučenia aktivistov za práva žien sa zdá byť v rozpore s týmto cieľom a môže viesť k odkloneniu od reformného programu; keďže program Vízia na rok 2030 nemá riadny právny rámec;

N.  keďže sloboda prejavu a sloboda tlače a médií, on-line aj off-line, sú rozhodujúcimi podmienkami a hybnými silami demokratizácie a reforiem a veľmi dôležitou kontrolou moci;

O.  keďže Saudská Arábia má jednu z najvyšších mier popráv vo svete; keďže v rokoch 2014 až 2017 bol priemerný počet popráv najmenej 126 za rok; keďže orgány ukladajú trest smrti za nenásilné trestné činy, ako je pašovanie drog, vlastizrada a cudzoložstvo; keďže trestné činy, ako je odpadlíctvo od viery, ktoré by podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv nemali byť kriminalizované, viedli aj k uplatneniu trestu smrti;

P.  keďže hodnota OSN indexu ľudského rozvoja Saudskej Arábie za rok 2018 je 0,853, čo znamená, že zo 188 krajín a území sa umiestnila na 39. mieste; keďže hodnota OSN indexu rodových rozdielov v Saudskej Arábii predstavuje 0,234 a táto krajina je podľa indexu z roku 2017 na 39. mieste zo 189 krajín; keďže hodnota OSN indexu rodového rozvoja (GDI) je 0,877 (39. miesto na svete);

1.  dôrazne odsudzuje zadržiavanie obhajcov ľudských práv žien, ktorí sa zasadzovali za zrušenie zákazu riadenia motorových vozidiel, ako aj všetkých obhajcov ľudských práv, novinárov, právnikov a aktivistov, a je pohoršený dôveryhodnými správami o systematickom mučení niektorých z nich vrátane Ludžajn al-Hadlúlovej;

2.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili týchto obhajcov práv žien a všetkých obhajcov ľudských práv, právnikov, novinárov a iných väzňov svedomia, ktorí sú zadržiavaní a boli odsúdení len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a za činnosť v oblasti ľudských práv, a aby umožnili medzinárodným nezávislým pozorovateľom stretnúť sa so zadržiavanými obhajcami ľudských práv;

3.  naliehavo vyzýva saudskoarabské orgány, aby zadržiavaným osobám uľahčili prístup k nezávislým lekárom; zdôrazňuje, že pri zaobchádzaní so všetkými zadržiavanými osobami, vrátane obhajcov ľudských práv, sa počas zadržiavania musia dodržiavať podmienky ustanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988;

4.  trvá na tom, že nezávislí pozorovatelia by mali zahŕňať pozorovateľov z delegácie EÚ v Saudskej Arábii alebo inštitúcií EÚ, ako aj držiteľov mandátov OSN pre ľudské práva, ako sú osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie alebo medzinárodné MVO;

5.  trvá na tom, aby saudskoarabské orgány skoncovali so všetkými formami obťažovania, a to aj na súdnej úrovni, namierenými proti Ludžajn al-Hadlúlovej, Azíze al-Júsufovej, Ímán an-Nafdžánovej, Núf Abdalazízovej, Májí az-Zahráníovej, Samar Badawíovej, Nasíme as-Sádaovej, Šádan al-Anizíovej, Abír Na´mánkáníovej, Amal al-Harbíovej, Hatún al-Fásíovej, Isrá´a al-Ghamghámoej a Muhammadovi ar-Rabí´ovi a proti všetkým ostatným obhajcom ľudských práv v krajine, aby mohli vykonávať svoju prácu bez neopodstatnených prekážok alebo v strachu z represálií voči nim a ich rodinám;

6.  odsudzuje pretrvávajúce prenasledovanie a mučenie obhajcov ľudských práv vrátane obhajcov práv žien v Saudskej Arábii, ktoré podkopáva dôveryhodnosť reformného procesu v krajine; odsudzuje neustálu systematickú diskrimináciu žien a dievčat v Saudskej Arábii;

7.  vyzýva Saudskú Arábiu, aby verejne zaručila bezpečnosť všetkých zadržiavaných aktivistov, umožnila zadržiavaným ženám prístup k právnikom a rodinným príslušníkom, poskytla dôkazy o tom, že majú dobré podmienky, a prepustila tých, ktorí sú väznení výlučne za pokojné vyzývanie na uskutočnenie reformy;

8.  vyjadruje uznanie a podporu saudskoarabským obhajcom práv žien, ktorí sa snažia o rovnocenné a spravodlivé zaobchádzanie v spoločnosti a tým, ktorí obhajujú ľudské práva napriek ťažkostiam, ktorým čelia;

9.  je hlboko znepokojený rozšírením násilia založeného na rodovej príslušnosti v Saudskej Arábii, ktoré sa ešte stále v prevažnej miere nenahlasuje ani nezaznamenáva a odôvodňuje sa takými spiatočníckymi dôvodmi, ako je potreba zaviesť pod ochranou mužov disciplínu u žien; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby prijali komplexné právne predpisy s cieľom konkrétne vymedziť a trestne stíhať všetky formy rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách, najmä mrzačenie ženských pohlavných orgánov, znásilnenie vrátane znásilnenia medzi manželmi, sexuálneho násilia a sexuálneho obťažovania, a aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia prístupu žien k spravodlivosti; vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o pretrvávajúcej praxi manželstiev maloletých;

10.  odsudzuje existenciu systému mužského poručníctva, podľa ktorého sa stále očakáva súhlas mužského poručníka v mnohých oblastiach, okrem iného pri cestovaní do zahraničia, prístupe k zdravotníckym službám, výbere miesta bydliska, sobáši, podávaní sťažností na justičné orgány, odchode zo štátnych zariadení pre zneužívané ženy a väzenských zariadení; zdôrazňuje, že tento systém je odrazom hlboko zakoreneného patriarchálneho systému, ktorý v tejto krajine stále prevláda; naliehavo vyzýva saudskoarabskú vládu, aby bezodkladne zrušila systém mužského poručníctva a zrušila iné právne predpisy, ktoré diskriminujú ženy a dievčatá;

11.  berie na vedomie nedávne prijatie zákona, podľa ktorého môžu byť saudskoarabské ženy informované prostredníctvom textovej správy o tom, že sa s nimi manžel rozvádza, aby boli chránené pred tým, že ich manželstvo sa skončí bez ich vedomia; zdôrazňuje, že tento zákon nehovorí nič o tom, že saudské ženy môžu dosiahnuť rozvod len v mimoriadne obmedzených prípadoch, napríklad so súhlasom svojho manžela alebo v prípade, že manžel im ublížil;

12.  vyjadruje znepokojenie nad verejnými webovými službami, pomocou ktorých môžu mužskí poručníci sledovať ženy, zistiť, kedy a ako môžu prekročiť saudské hranice, a získavať aktualizované textové správy o ich cestách v takmer reálnom čase;

13.  víta prísľub zrušenia zákazu riadenia motorových vozidiel v kráľovstve, ktorý platí pre ženy, v rámci programu Vízia na rok 2030;

14.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zrevidovali zákon o združeniach a nadáciách z decembra 2015 s cieľom umožniť aktivistkám organizovať sa a slobodne a nezávisle pracovať bez zbytočného zasahovania zo strany štátnych orgánov; ďalej naliehavo vyzýva na revíziu zákona o boji proti terorizmu, zákona proti počítačovej kriminalite a zákona o tlači a publikácii, ktoré sa opakovane používajú na stíhanie obhajcov ľudských práv, ako aj všetkých diskriminačných ustanovení v právnom systéme, a to aj v oblastiach ako dedičstvo;

15.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby ratifikovali ICCPR, zrušili výhrady k CEDAW, aby saudskoarabské ženy mohli v plnej miere využívať práva zakotvené v dohovore, a skoncovali s manželstvami maloletých a nútenými manželstvami a zrušili povinné pravidlá týkajúce sa obliekania žien; naliehavo žiada Saudskú Arábiu, aby stále pozvanie na návštevu krajiny rozšírila na všetky osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva;

16.  zdôrazňuje, že uplatňovanie práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného združovania a zhromažďovania je chránené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; vyzýva orgány Saudskej Arábie, aby povolili nezávislú tlač a médiá a zabezpečili slobodu prejavu online aj offline, ako aj slobodu združovania a pokojného zhromažďovania pre všetkých obyvateľov Saudskej Arábie; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby odstránili obmedzenia vzťahujúce sa na obhajcov ľudských práv, ktoré im zakazujú vystupovať na sociálnych médiách a poskytovať rozhovory medzinárodným masovokomunikačným prostriedkom;

17.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; žiada preskúmanie všetkých rozsudkov trestu smrti, aby sa zabezpečilo, že sa v rámci súdnych procesov, ktoré im predchádzali, dodržali medzinárodné normy;

18.  odporúča vyslať ad hoc delegáciu Podvýboru pre ľudské práva (DROI) a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) pred skončením súčasného mandátu v Saudskej Arábii s cieľom navštíviť väznené ženy a uskutočniť potrebné stretnutia so saudskoarabskými orgánmi;

19.  berie na vedomie angažovanosť EÚ a Saudskej Arábie a podporuje ďalší dialóg;

20.  vyjadruje poľutovanie nad neúčinnými vyhláseniami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členských štátov, pokiaľ ide o prípady obhajcov ľudských práv žien zadržiavaných od mája 2018;

21.  vyzýva PK/VP, ESVČ a členské štáty, aby vo svojich dialógoch so saudskoarabskými orgánmi upozornili na prípady Ludžajn al-Hadlúlovej, Ímán an-Nafdžánovej, Azízy al-Júsufovej, Samar Badawíovej, Nasíme as-Sádaovej a všetkých ostatných obhajkýň ľudských práv a žiadali o ich prepustenie; trvá na tom, že až do ich prepustenia by diplomati EÚ mali vyzývať saudskoarabské orgány, aby zaručili ich bezpečnosť a aby plne vyšetrili údajné mučenie;

22.  vyzýva Komisiu a Európsky parlament, aby sa zamysleli nad tým, že v rámci registra transparentnosti EÚ chýbajú zoznamy Saudskej Arábie;

23.  vyzýva PK/VP, ESVČ a členské štáty, aby sa v rámci dialógov so saudskoarabskými orgánmi zaoberali prípadmi Isrá´ al-Ghumghámovej a jej manžela Músá al-Hášima a štyroch osôb, ktoré sú obžalované spolu s nimi, a to Ahmada al-Matrúda, Alího Uwajšího, Chálida al-Ghánima a Mudžtabá al-Muzajna, a žiadali ich prepustenie; ďalej žiada, aby nastolili prípad šajcha Salmána al-Awdu a žiadali jeho prepustenie;

24.  vyzýva PK/VP, ESVČ a členské štáty, aby vytvorili jednotnú pozíciu s cieľom zabezpečiť, aby európske diplomatické služby v Saudskej Arábii systematicky využívali mechanizmy uvedené v usmerneniach EÚ týkajúcich sa obhajcov ľudských práv vrátane verejných vyhlásení, diplomatických demaršov, monitorovania súdnych procesov a návštev väzníc, pokiaľ ide o ochrancov práv saudskoarabských žien zadržiavaných od mája 2018;

25.  žiada, aby sa na nasledujúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva predložilo uznesenie o situácii obhajcov ľudských práv v Saudskej Arábii; vyzýva EÚ, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre ľudské práva a v Komisii pre postavenie žien nastolila otázku členstva štátov s pochybnou minulosťou v oblasti ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o dodržiavanie práv žien a rodovej rovnosti; vyzýva EÚ, aby navrhla vymenovanie osobitného spravodajcu pre ľudské práva v Saudskej Arábii v Rade OSN pre ľudské práva;

26.  opätovne vyzýva saudskoarabské orgány, aby zastavili akékoľvek ďalšie bičovanie Rá’ifa Badawího a okamžite a bezpodmienečne ho prepustili; trvá na tom, aby všetci vysokí predstavitelia EÚ, najmä PK/VP a všetci komisári, systematicky upozorňovali na prípad Rá’ifa Badawího v rámci svojich kontaktov so saudskoarabskými predstaviteľmi a aby žiadali stretnutie s ním počas svojich návštev v krajine; zaväzuje sa, že zintenzívni svoje úsilie na podporu jeho prepustenia; vyzýva svojho predsedu, aby odcestoval do Rijádu s cieľom upozorniť priamo tamojšie orgány na prípad laureátov Sacharovovej ceny;

27.  vyzýva PK/VP, ESVČ a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv a aby posilnili ochranu a podporu ochrancov ľudských práv, najmä obhajkýň ľudských práv; vyzýva PK/VP, aby podala správu o súčasnom stave vojenskej a bezpečnostnej spolupráce členských štátov EÚ so saudskoarabským režimom;

28.  vyzýva Radu, aby prijala spoločnú pozíciu s cieľom zaviesť celoeurópske embargo na vývoz zbraní do Saudskej Arábie a aby dodržiavala spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP(6); žiada embargo na vývoz sledovacích systémov a ďalších položiek s dvojakým použitím, ktoré sa môžu používať v Saudskej Arábii na účely represie voči jej občanom vrátane obhajkýň ľudských práv; je znepokojený tým, že saudskoarabské orgány využívajú tieto zbrane a technológie kybernetického dohľadu; pripomína členským štátom, že ich ďalšie dohody so Saudskou Arábiou sú v rozpore so spoločnou pozíciou EÚ o vývoze zbraní; vyzýva ESVČ, aby navrhla, a Radu, aby prijala, používanie obmedzených opatrení proti Saudskej Arábii v reakcii na porušenia ľudských práv vrátane zmrazenia aktív a zákazu vydávania víz;

29.  naliehavo vyzýva VP/PK, ESVČ a členské štáty, aby so Saudskou Arábiou naďalej viedli dialóg o ľudských právach, základných slobodách a znepokojujúcej úlohe krajiny v regióne; vyjadruje svoju pripravenosť viesť konštruktívny a otvorený dialóg so saudskoarabskými orgánmi, vrátane poslancov parlamentu, o vykonávaní ich medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv; vyzýva na výmenu odborných znalostí týkajúcich sa spravodlivosti a právnych záležitostí s cieľom posilniť ochranu práv jednotlivcov v Saudskej Arábii;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, Komisii pre postavenie žien, Rade OSN pre ľudské práva, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdulazízovi Ál Sa´údovi a korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi Ál Sa´údovi, vláde kráľovstva Saudskej Arábie a generálnemu tajomníkovi Centra pre národný dialóg Saudskoarabského kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 64.
(2) Ú. v. EÚ C 310, 25.8.2016, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 34.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0232.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0434.
(6) Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia