Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0813(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0065/2019

Předložené texty :

A8-0065/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0119

Přijaté texty
PDF 120kWORD 42k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk Konečné znění
Návrh Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií *
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13483/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0484/2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), a zejména na čl. 26a odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0065/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí