Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0813(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0065/2019

Indgivne tekster :

A8-0065/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0119

Vedtagne tekster
PDF 111kWORD 47k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien *
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2019 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (13483/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0484/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(1), særlig artikel 26a, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0065/2019),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik