Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0813(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0065/2019

Teksty złożone :

A8-0065/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0119

Teksty przyjęte
PDF 119kWORD 47k
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg
Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją *
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13483/2018),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0484/2018),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(1), w szczególności jej art. 26a ust. 2,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Prawną (A8-0065/2019),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności