Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0813(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0065/2019

Texte depuse :

A8-0065/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0119

Texte adoptate
PDF 111kWORD 47k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia *
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13483/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0484/2018),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(1), în special articolul 26a alineatul (2),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0065/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate