Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0813(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0065/2019

Predkladané texty :

A8-0065/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0119

Prijaté texty
PDF 121kWORD 42k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom *
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13483/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0484/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26a ods. 2,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0065/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia