Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0224(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0198/2018

Předložené texty :

A8-0198/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0121

Přijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk
Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0487),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0309/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 23. března 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zahraniční věci a Hospodářského a měnového výboru (A8-0198/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 94.
(2) Úř. věst. C 247, 13.7.2018, s. 28.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. února 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie
P8_TC1-COD(2017)0224

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/452.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

V návaznosti na žádost Evropského parlamentu se Evropská komise zavazuje:

–  sdílet s Evropským parlamentem standardizované formuláře, které Evropská komise připraví s cílem usnadnit členským státům plnění povinností podávat každoročně zprávy podle článku 5 nařízení, jakmile budou tyto formuláře dokončeny, a

–  sdílet s Evropským parlamentem tyto standardizované formuláře každý rok souběžně s předkládáním výroční zprávy Evropskému parlamentu a Radě v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí