Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0224(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0198/2018

Esitatud tekstid :

A8-0198/2018

Arutelud :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0121

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 58k
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0487),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0309/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. aprilli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 23. märtsi 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 5. detsembri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, väliskomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi (A8-0198/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse koos lõpliku õigusaktiga Euroopa Liidu Teataja L‑seerias;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 262, 25.7.2018, lk 94.
(2) ELT C 247, 13.7.2018, lk 28.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. veebruaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik
P8_TC1-COD(2017)0224

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/452) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Euroopa Parlamendi taotlusel kohustub Euroopa Komisjon:

–  jagama Euroopa Parlamendiga standardvorme, mille Euroopa Komisjon koostab, et lihtsustada liikmesriikidel määruse artikli 5 kohase iga-aastase aruandluskohustuse täitmist, pärast seda, kui need on lõplikult valmis, ning

–  jagama igal aastal Euroopa Parlamendiga neid standardvorme, esitades samas Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase aruande vastavalt määruse artikli 5 lõikele 3.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika