Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0198/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0198/2018

Viták :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0121

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 54k
2019. február 14., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. február 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0487),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0309/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. április 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. március 23-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. december 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Külügyi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0198/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 262., 2018.7.25., 94. o.
(2) HL C 247., 2018.7.13., 28. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 14-én került elfogadásra az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0224

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/452rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Az Európai Parlament kérésére az Európai Bizottság vállalja a következőket:

–  megosztja az Európai Parlamenttel azokat a szabványosított formanyomtatványokat, amelyeket az Európai Bizottság a tagállamoknak a rendelet 5. cikke szerinti éves jelentéstételi kötelezettséggel való megfelelése megkönnyítése érdekében fog készíteni, amint azokat véglegesíti, valamint

–  minden évben megosztja az Európai Parlamenttel az ilyen szabványosított formanyomtatványokat, az éves jelentésnek a rendelet 5. cikke (3) bekezdése szerinti, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak való benyújtásával párhuzamosan.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat