Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0354(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2018

Viták :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0123

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 47k
2019. február 14., Csütörtök - Strasbourg
A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I
P8_TA(2019)0123A8-0274/2018
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0796),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0005/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. november 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0274/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 283., 2018.8.10., 19. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 14-én került elfogadásra a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0354

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/515 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat