Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0076(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0360/2018

Indgivne tekster :

A8-0360/2018

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0124

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 50k
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I
P8_TA(2019)0124A8-0360/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0163),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0129/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 31. august 2018 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0360/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 382 af 23.10.2018, s. 7.
(2) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 28.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer
P8_TC1-COD(2018)0076

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/518.)

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik