Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2569(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0103/2019

Predložena besedila :

B8-0103/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0127

Sprejeta besedila
PDF 118kWORD 46k
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg
Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pogodb EU, zlasti členov 2, 3, 4, 6 in 7 Pogodbe o Evropski unij (PEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017(1),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, prepoved diskriminacije, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost moških in žensk;

B.  ker je pravna država temelj demokracije in eno od ustanovnih načel EU, ki deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, kot je zapisano v Listini in EKČP;

C.  ker je EU zavezana spoštovanju svobode izražanja in obveščanja ter svobode zbiranja in združevanja;

D.  ker 11. člen EKČP in člen 12 Listine določata, da ima vsakdo pravico do svobode zbiranja in združevanja, vključno s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese;

E.  ker 11. člen EKČP navaja, da je „/i/zvrševanje teh pravic /.../ mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali kaznivih dejanj, zaradi varovanja zdravja ali morale ali za varovanje pravic in svoboščin drugih ljudi“;

F.  ker 11. člen EKČP prav tako navaja, da svoboda zbiranja „ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil, policije ali državne uprave z zakonom omejili izvrševanje teh pravic“;

G.  ker člen 12 Listine določa tudi, da „politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju politične volje državljanov Unije“;

H.  ker bi bilo treba svobodo združevanja zaščititi; ker imajo živahna civilna družba in pluralistični mediji ključno vlogo pri spodbujanju odprte in pluralistične družbe ter sodelovanju javnosti v demokratičnem procesu in krepitvi odgovornosti vlad;

I.  ker je svoboda zbiranja del svobode izražanja, kot zagotavljata člen 11 Listine in 10. člen EKČP, ki navaja, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja, ki obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje;

J.  ker izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva, kot določa 10. člen EKČP;

K.  ker 52 Listine določa: „Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, mora biti predpisano z zakonom in spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin“;

L.  ker Evropska unija v skladu s členom 4(2) PEU „/s/poštuje /.../ temeljne državne funkcije /držav članic/, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in varovanje nacionalne varnosti“; ker „/z/lasti nacionalna varnost ostaja v izključni pristojnosti vsake države članice“;

M.  ker morajo v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije vse omejitve temeljnih pravic in državljanskih svoboščin spoštovati načela zakonitosti, nujnosti in sorazmernosti;

N.  ker so bili organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v več državah članicah kritizirani, da ogrožajo pravico do protestiranja in uporabljajo prekomerno silo;

1.  poziva države članice, naj spoštujejo pravico do mirnega zbiranja, svobode združevanja in svobode izražanja;

2.  poudarja, da je javna razprava bistvena za delovanje demokratičnih družb;

3.  obsoja to, da so bili v zadnjih letih v več državah članicah sprejeti zakoni o omejevanju svobode zbiranja;

4.  obsoja uporabo nasilnih in nesorazmernih posredovanj državnih organov med protesti in mirnimi demonstracijami; spodbuja ustrezne organe, naj zagotovijo pregledno, nepristransko in učinkovito preiskavo, če obstaja sum uporabe nesorazmerne sile; opozarja, da morajo organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj vedno odgovarjati za opravljanje svojih dolžnosti ter spoštovanje ustreznih pravnih in operativnih okvirov;

5.  poziva države članice, naj zagotovijo, da bo uporaba sile s strani organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj vedno zakonita, sorazmerna, nujna in zadnja možnost ter da bosta pri tem varovana človeško življenje in telesna nedotakljivost; ugotavlja, da je neselektivna uporaba sile proti množicam v nasprotju z načelom sorazmernosti;

6.  ugotavlja, da imajo novinarji in fotoreporterji pomembno vlogo pri poročanju o nesorazmernem nasilju, ter obsoja primere, ko so bili tarča namernih napadov;

7.  verjame, da nasilje nad mirnimi protestniki ne more predstavljati rešitve v razpravi ali v politiki;

8.  se zaveda, da so med žrtvami tudi pripadniki policijskih sil, saj delajo v težavnih razmerah, zlasti zaradi sovražnosti nekaterih protestnikov, pa tudi zaradi pretirane delovne obremenitve; obsoja vse oblike nasilja, ki ga nad posamezniki in lastnino vršijo nasilni in militantni protestniki, saj je nasilje njihov edini cilj in s tem spodkopavajo legitimnost mirnih protestov;

9.  spodbuja uslužbence organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj držav članic, naj aktivno sodelujejo v usposabljanju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) o javnem redu – policijskih dejavnostih pri pomembnih dogodkih; spodbuja države članice, naj si izmenjujejo najboljše prakse v zvezi s tem;

10.  poudarja pomen zagotavljanja varnosti uradnikov organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, policistov in vojakov, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem varnosti med javnimi demonstracijami;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Organizaciji združenih narodov.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov