Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2110(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0057/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0057/2019

Rasprave :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0132

Usvojeni tekstovi
PDF 191kWORD 67k
Četvrtak, 14. veljače 2019. - Strasbourg
Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka(1),

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u kojem se navodi da u oblikovanju i provedbi politika EU-a Europska unija i njezine države članice, budući da su životinje čuvstvena bića, punu pažnju posvećuju zahtjevima za dobrobit životinja,

–  uzimajući u obzir procjenu provedbe Uredbe (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i njezinih priloga provedenu na europskoj razini koju je u listopadu 2018. objavila Služba Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS)(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2012. o zaštiti životinja tijekom prijevoza(3),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o dobrobiti životinja tijekom prijevoza, objavljeno 12. siječnja 2011.(4),

–  uzimajući u obzir Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 10. studenog 2011. o učinku Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza (COM(2011)0700),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru od 15. veljače 2012. o strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. − 2015. (COM(2012)0006),

–  uzimajući u obzir svoju Izjavu br. 49/2011 od 15. ožujka 2012. o uvođenju osmosatnog ograničenja za prijevoz životinja za klanje u Europskoj uniji(5),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 23. travnja 2015.(6),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 31/2018 o dobrobiti životinja u EU-u(7),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam i Odbora za predstavke (A8-0057/2019),

A.  budući da, kako se navodi u članku 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europska unija životinje ne smatra samo robom, proizvodima ili imovinom, već čuvstvenim bićima, što znači da životinje mogu osjećati ugodu i bol; budući da se taj pojam u zakonodavstvu EU-a odražava u mjerama kojima bi se trebalo osigurati da se životinje drže i prevoze u uvjetima u kojima nisu izložene lošem postupanju, zlostavljanju, boli ili patnji; budući da se u EU-u dobrobit životinja poštuje i štiti u najvećoj mogućoj mjeri i da je EU primjer ostatku svijeta;

B.  budući da se svake godine milijuni životinja prevezu preko velikih udaljenosti između i unutar država članica te u treće zemlje radi rasploda, uzgoja, daljnjeg tova i klanja; budući da se životinje također prevoze u rekreativne svrhe, radi izložbi ili kao suputnici; budući da su građani EU-a sve zabrinutiji kad je riječ o poštovanju standarda dobrobiti životinja, osobito pri prijevozu živih životinja;

C.  budući da je Parlament u svojoj Rezoluciji od 12. prosinca 2012. pozvao na to da se trajanje putovanja životinja za klanje skrati na najviše osam sati;

D.  budući da prema definiciji Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) iz 2008. dobrobit životinja znači da je životinja zdrava, ima dovoljno prostora, da se dobro hrani, da se osjeća sigurnom, da može pokazati svoje prirodno ponašanje i da ne pati zbog osjećaja poput straha, boli i nevolje; budući da to nije osigurano u većini slučajeva prijevoza živih životinja, osobito na velike udaljenosti;

E.  budući da se Uredba (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza primjenjuje na prijevoz svih živih kralježnjaka koji se obavlja unutar Unije;

F.  budući da su države članice odgovorne za osiguravanje ispravne primjene i provedbe Uredbe na nacionalnoj razini, uključujući službene inspekcije, dok je Komisija odgovorna za to da države članice ispravno provode zakonodavstvo EU-a;

G.  budući da države članice ne primjenjuju Uredbu (EZ) br. 1/2005 dovoljno strogo ili striktno unutar EU-a te uopće ne nastoje primjenjivati je izvan EU-a;

H.  budući da je zbog velikog broja kršenja koja je 2017. godine DG SANTE (Komisija) utvrdio u mnogim državama članicama potrebno pokretanje odgovarajućih postupaka zbog kršenja Ugovora;

I.  budući da je prijevoz stresan za životinje jer su one tada izložene nizu izazova koji štete njihovoj dobrobiti; budući da u slučaju trgovine s određenim trećim zemljama životinje dodatno pate zbog vrlo dugih putovanja koja uključuju duga čekanja na granicama radi provjere dokumenata, vozila i sposobnosti životinja za prijevoz;

J.  budući da kvaliteta i učestalost inspekcija država članica izravno utječu na razinu poštovanja zahtjeva; budući da analiza izvješća o inspekcijskim pregledima koja sastavljaju države članice pokazuje da među državama članicama postoje velike razlike u pogledu broja provedenih inspekcijskih pregleda, koji se kreće od nijednog do nekoliko milijuna pregleda godišnje, kao i u pogledu učestalosti prekršaja, koja se kreće između 0 i 16,6 %, što upućuje na to da države članice imaju različite pristupe inspekcijama, tj. nasumične strategije u odnosu na strategije utemeljene na riziku; budući da je i zbog takvih razlika u pristupu nemoguće usporediti podatke među državama članicama;

K.  budući da bi se obukom i osposobljavanjem vozača radi promicanja pažljivog načina vožnje ovisno o vrstama životinja koje se prevoze povećala dobrobit životinja tijekom prijevoza(8);

L.  budući da se odgovarajućim postupanjem sa životinjama može skratiti vrijeme njihova utovara i istovara, smanjiti gubitak težine, broj ozljeda i rana te dobiti bolja kvaliteta mesa;

M.  budući da postoje opsežne studije koje potvrđuju da dobrobit životinja utječe na kvalitetu mesa;

N.  budući da bi kvalitetno postupanje sa životinjama pri utovaru i istovaru, kao i briga o njima tijekom provoza, trebali ostati u prvom planu kako bi se zaštitila dobrobit životinja tijekom prijevoza;

O.  budući da je sposobnost za prijevoz jedan od glavnih faktora za osiguranje dobrobiti životinja tijekom prijevoza jer je upravo tijekom prijevoza rizik za dobrobit životinja veći za ozlijeđene, oslabljene, gravidne i bolesne životinje ili one koje još nisu odbijene od sise; budući da se može pojaviti nesigurnost u pogledu sposobnosti životinja za prijevoz i faze gestacije;

P.  budući da je najveći broj prekršaja povezan s pitanjima sposobnosti za prijevoz, nakon čega slijede pitanja povezana s dokumentima;

Q.  budući da je odgovornima često nejasno što se mora poduzeti ako se životinje proglase nesposobnim za prijevoz;

R.  budući da odgovorni često nisu sigurni u kojem se stupnju graviditeta životinja nalazi;

S.  budući da je osobito problematično prevoziti telad i janjad neodbijenu od sise;

T.  budući da su uzgajivači najzainteresiranija strana za to da njihove životinje budu sposobne za prijevoz i da oni mogu najviše izgubiti ako se prijevoz ne provodi u skladu s postojećim pravilima;

U.  budući da se pri zaustavljanju na provjerenoj kontrolnoj točki često javljaju propusti kad je riječ o opskrbi životinja dovoljnom količinom hrane i vode te o poštovanju razdoblja odmora od 24 sata;

V.  budući da su vozila za prijevoz životinja često prenapučena; budući da visoke temperature u vozilu i neprimjereno prozračivanje vozila predstavljaju velik problem;

W.  budući da su nedavno u različitim državama članicama izbile zarazne bolesti životinja kao što su afrička svinjska kuga, ptičja gripa i životinjske bolesti malih preživača i goveda; budući da se tijekom prijevoza živih životinja može povećati rizik od širenja tih bolesti;

X.  budući da je prijevoz mesa i drugih proizvoda dobivenih od životinja, kao i sjemena i zametaka, tehnički i administrativno lakši i ponekad ekonomski isplativiji za poljoprivrednike od prijevoza živih životinja radi klanja ili uzgoja; budući da Savez veterinara Europe (FVE) i OIE naglašavaju da bi životinje trebalo uzgajati što bliže prostorima u kojima su rođene i zaklati ih što bliže mjestu proizvodnje; budući da dostupnost objekata za klanje, među ostalim pokretnih klaonica, na mjestu uzgoja ili blizu mjesta uzgoja može pomoći u stvaranju sredstava za život u ruralnim područjima;

Y.  budući da je klanje životinja što bliže mjestu njihova uzgoja najprikladniji način za osiguranje njihove dobrobiti;

Z.  budući da su klaonice u državama članicama neujednačeno raspoređene;

AA.  budući da je za neke države članice i opskrbne lance u Uniji prijevoz živih životinja radi daljnje proizvodnje ili klanja važan da bi se osiguralo tržišno natjecanje;

Preporuke

Provedba i primjena

1.  napominje da se svake godine unutar EU-a i iz EU-a u treće zemlje prevoze milijuni živih životinja radi klanja ili uzgoja; smatra da Uredba (EZ) br. 1/2005, ako se pravilno provodi i primjenjuje, ima pozitivan utjecaj na dobrobit životinja tijekom prijevoza; pozdravlja smjernice Komisije o toj temi, ali žali zbog toga što je u skladu s tematskim izvješćem Europskog revizorskog suda br. 31/2018 provedba tih smjernica i nekih mjera koje je Komisija planirala kasnila i do pet godina; napominje da i dalje postoje ozbiljni problemi u pogledu prijevoza i da je provedba Uredbe od primarne važnosti za one koji su u tu provedbu uključeni;

2.  naglašava činjenicu da Odbor za predstavke prima vrlo velik broj predstavki o dobrobiti životinja tijekom prijevoza, u kojima se često skreće pozornost na sustavno, trajno i ozbiljno kršenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od strane država članica i prijevoznika;

3.  naglašava da patnja životinja tijekom prijevoza u društvu izaziva veliku zabrinutost; napominje da je Komisija 21. rujna 2017. primila više od milijun potpisa za potporu kampanji # StopTheTrucks (zaustavite kamione) kojom građani EU-a pozivaju na ukidanje prijevoza na velike udaljenosti;

4.  žali zbog činjenice da ukupna stopa napretka u provedbi Uredbe (EZ) br. 1/2005 u državama članicama nije bila dovoljna da bi se postigao njezin glavni cilj, a to je poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza, osobito u vezi s provjerom plana puta i primjenom kazni; poziva države članice da znatno poboljšaju poštovanje te Uredbe; poziva Komisiju da osigura učinkovitu i ujednačenu primjenu postojećeg zakonodavstva EU-a o prijevozu životinja u svim državama članicama; potiče Komisiju da pokrene sudski postupak protiv država članica koje ne primjenjuju Uredbu na ispravan način i da im izrekne sankcije;

5.  naglašava da djelomična provedba nije dovoljna za postizanje sveobuhvatne svrhe Uredbe, tj. izbjegavanja ozljede i nepotrebne patnje životinja ili njihova uginuća tijekom prijevoza te da je stoga potrebno uložiti veće napore kako bi se spriječili ozbiljni incidenti koji znatno utječu na dobrobit životinja i kazneno gonili oni koji su za njih odgovorni;

6.  žali zbog toga što brojna pitanja povezana s Uredbom (EZ) br. 1/2005 još nisu riješena, uključujući: prenapučenost, nedovoljnu slobodnu visinu, nedovoljan broj zaustavljanja kako bi se životinje odmorile te nahranile i napojile, neprikladne uređaje za prozračivanje i napajanje, prijevoz tijekom ekstremne vrućine, prijevoz životinja koje nisu sposobne za putovanje, prijevoz teladi koja nisu odbijena od sise, potrebu za utvrđivanjem stanja graviditeta živih životinja, mjeru u kojoj se provjeravaju planovi puta, odnos između povrede, provedbe i kažnjavanja, „mješoviti“ učinak osposobljavanja, obrazovanja i certificiranja i nedostatnu stelju, kako je Europski revizorski sud utvrdio u svojem tematskom izvješću br. 31/2018 te nevladine organizacije u pritužbama podnesenim Komisiji; poziva na poboljšanje u navedenim područjima;

7.  poziva sve države članice da osiguraju da se putovanja planiraju i izvršavaju, od odlaska do odredišta, u skladu sa zahtjevima u pogledu dobrobiti životinja u EU-u, uzimajući u obzir različita prijevozna sredstva i različite geografske uvjete u EU-u i trećim zemljama;

8.  ističe da to što neke države članice u određenim područjima sustavno krše Uredbu dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja, a posljedično i do nejednakih uvjeta za subjekte u različitim državama članicama, što zatim može dovesti do takozvane „utrke do dna” u smislu standarda dobrobiti životinja tijekom prijevoza; poziva Komisiju, s obzirom na to na razine sankcija mogu biti deset puta više u nekim državama članicama u odnosu na druge, da izradi usklađen sustav sankcija na razini EU-a kako bi se zajamčilo da su one djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, vodeći računa o opetovanim kršenjima; poziva Komisiju da razvije plan djelovanja za usklađivanje sankcija u državama članicama;

9.  žali zbog toga što je Komisija ignorirala rezoluciju Parlamenta od 12. prosinca 2012. te ističe da je jaka i usklađena provedba s učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama u skladu s člankom 25. Uredbe ključna za poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza i da se države članice ne smiju ograničavati samo na izdavanje preporuka i uputa; poziva Komisiju da ipak posluša poziv iz te Rezolucije i da provjeri postoje li u Uredbi neusklađenosti s pravnim zahtjevima u pojedinačnim državama članicama;

10.  smatra da bi opetovana kršenja, ako se događaju u okolnostima u kojima je prijevoznik imao kontrolu, trebala rezultirati kaznenim progonom; poziva države članice da kazneno progone kršenja Uredbe, osobito ako je riječ o opetovanim kršenjima; smatra da bi učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne trebale uključivati zapljenu vozila i obvezno ponovno osposobljavane osoba odgovornih za dobrobit i prijevoz životinja te da bi to trebalo biti usklađeno u cijeloj Uniji; smatra da bi kazne trebale odražavati nanesenu štetu, opseg, trajanje i učestalost kršenja;

11.  poziva države članice da učinkovitije koriste snažne izvršne ovlasti koje su im dodijeljene na temelju Uredbe, uključujući obvezu da od prijevoznika traže uspostavu sustava za sprečavanje ponavljanja kršenja i da prijevozniku privremeno oduzmu odobrenje za obavljanje prijevozničke djelatnosti ili da to odobrenje povuku; posebno poziva države članice da poduzmu dostatne korektivne mjere i uvedu sankcije kako bi se izbjegla patnja životinja i subjekti odvratili od daljnje neusklađenosti; poziva države članice i Komisiju da im cilj bude potpuna usklađenost pri provedbi i primjeni Uredbe;

12.  poziva Komisiju da, nakon savjetovanja s nacionalnim kontaktnim točkama, na temelju izvješća o inspekciji i provedbi sastavi popis subjekata koji su opetovano i ozbiljno kršili Uredbu; poziva Komisiju da objavljuje redovita ažuriranja tog popisa te da promiče primjere najbolje prakse u prijevozu i upravljanju;

13.  naglašava da neusklađenost država članica s Uredbom ugrožava njezinu svrhu koja se sastoji u sprečavanju nastanka i širenja zaraznih bolesti životinja jer je prijevoz jedan od uzroka brzog širenja takvih bolesti, među ostalim onih koje se mogu prenijeti na ljude; napominje da vozila često ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 12. izmijenjene Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama(9); posebno smatra da neadekvatno skladišten otpad predstavlja rizik za širenje antimikrobne otpornosti i bolesti; poziva Komisiju da izradi usklađene postupke da izdavanje odobrenja plovilima i kamionima te da poduzme mjere kako bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti životinja tijekom prijevoza u EU-u i prijevoza iz trećih zemalja promicanjem biosigurnosnih mjera i veće dobrobiti životinja;

14.  poziva na pojačanu suradnju između nadležnih tijela kako bi se ojačala provedba, upotrebom tehnologije za ostvarivanje kontinuirane razmjene povratnih informacija u stvarnom vremenu između države članice iz koje prijevoz kreće, države članice odredišta i svih zemalja provoza; poziva Komisiju da razvije sustave za geolokaciju kako bi se omogućilo praćenje lokacije životinja i trajanja prijevoza u vozilima za prijevoz, kao i svako nepoštovanje rasporeda prijevoza; mišljenja je da bi trebalo provesti detaljnu istragu ako životinje koje su na početku prijevoza bile u dobrom fizičkom stanju na odredište stignu u lošem stanju te da se u slučaju ponavljanja te situacije sve odgovorne strane u prijevoznom lancu odmah moraju kazniti u skladu sa zakonom, a poljoprivrednik koji je vlasnik životinje mora na temelju nacionalnog prava imati pravo na naknadu za gubitak prihoda do kojeg može doći zbog te situacije; nadalje smatra da bi nadležna tijela trebala strogo kazniti organizatora i službenika koji je ovjerio plan puta izdan u državi članici polaska ako je plan puta netočno popunjen ili popunjen zavaravajućim podacima;

15.  smatra da je provedba izrazito teška kad se putovanje odvija kroz nekoliko država članica i kad se različite provedbene zadaće (odobravanje plana puta, ovlaštenje prijevoznika, izdavanje potvrde o osposobljenosti i certifikata o odobrenju vozila itd.) obavljaju u nekoliko država članica; poziva države članice koje otkriju kršenja da obavijeste sve druge uključene države članice, u skladu sa zahtjevima iz članka 26. Uredbe, kako bi se spriječilo ponavljanje kršenja i omogućila optimizirana procjena rizika;

16.  traži od Komisije da Europskom parlamentu podnosi redovita izvješća o provedbi i primjeni Uredbe, uključujući raščlambu kršenja po državama članicama, prema vrsti životinja i vrsti kršenja, u odnosu na opseg prijevoza živih životinja po državi članici;

17.  pozdravlja slučajeve u kojima vlade, znanstvenici, poduzeća, predstavnici industrije i nacionalna nadležna tijela zajedno rade na utvrđivanju najboljih praksi kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima zakonodavstva, među ostalim, kao u slučaju mrežne stranice Animal Transport Guides; poziva Komisiju da u državama članicama širi i promiče najbolje prakse za prijevoz stoke te da podupire platformu EU-a za dobrobit životinja promicanjem poboljšanog dijaloga i razmjene dobrih praksi među svim sudionicima; poziva Komisiju da izradi novu strategiju za dobrobit životinja za razdoblje 2020. – 2024. te da podupire inovacije u području prijevoza životinja;

18.  poziva Komisiju da nastavi surađivati sa OIE-om, EFSA-om i državama članicama radi potpore provedbi i pravilnoj primjeni Uredbe (EZ) 1/2005 u svrhu promicanja pojačanog dijaloga o pitanjima koja se odnose na dobrobit životinja tijekom prijevoza s posebnim naglaskom na:

   boljoj primjeni propisa EU-a o dobrobiti životinja tijekom prijevoza s pomoću razmjene informacija i najboljih praksi te izravnog sudjelovanja dionika,
   potpori aktivnostima osposobljavanja za vozače i prijevoznike,
   boljem širenju smjernica i informativnih članaka o prijevozu životinja, prevedenih na sve jezike EU-a,
   razvoju i primjeni dobrovoljnih obveza od strane poduzeća za daljnje poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza;
   povećanoj razmjeni informacija i većem korištenju najboljih praksi među nacionalnim tijelima radi smanjenja broja kršenja koje prouzročuju prijevoznici i vozači;

19.  poziva Komisiju da ocijeni usklađenost Uredbe s Uredbom (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet(10), u pogledu vremena vožnje i razdoblja odmora vozača;

20.  naglašava da je važno razlikovati između odgovornosti poduzeća za prijevoz životinja i odgovornosti poljoprivrednika jer bi poduzeća trebala snositi odgovornost za probleme koji proizlaze iz prijevoza životinja, a ne poljoprivrednici; podsjeća da su poljoprivrednici najviše zainteresirani za dobrobit životinja, iz emocionalnih razloga i privrženosti, ali i iz gospodarskih razloga;

21.  podsjeća da je Komisija kao čuvarica Ugovora odgovorna za praćenje primjenjuje li se pravilno zakonodavstvo EU-a; poziva Europskog ombudsmana da istraži nije li Komisija stalno neuspješna u osiguranju usklađenosti s postojećom Uredbom i bi li stoga mogla biti odgovorna za nepravilnosti u postupanju;

22.  žali zbog odluke Konferencije predsjednika, koja je donesena bez glasovanja na plenarnoj sjednici u Parlamentu, o tome da se neće osnovati parlamentarni istražni odbor za dobrobit životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega, unatoč podršci velikog broja zastupnika u EP-u iz različitih klubova zastupnika; stoga preporučuje da Parlament na početku sljedećeg parlamentarnog saziva osnuje istražni odbor za dobrobit životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega kako bi se primjereno istražila i nadzirala navodna kršenja i nepravilnosti u primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza;

Prikupljanje podataka, inspekcijski pregledi i praćenje

23.  izražava žaljenje zbog poteškoća u provedbi dosljedne analize provedbe Uredbe koje se javljaju zbog različitih pristupa prikupljanju podataka u državama članicama; poziva Komisiju da uspostavi zajedničke minimalne standarde za sustave praćenja svih putovanja kako bi se omogućilo usklađenije prikupljanje podataka i ocjena praćenih parametara; poziva države članice da ulože dodatne napore kako bi Komisiji dostavile usklađene, sveobuhvatne i potpune podatke o inspekcijskim pregledima prijevoza i razinama kršenja; poziva države članice da provode više nenajavljenih kontrola te da izrade i primjenjuju strategiju koja se temelji na procjeni rizika kako bi svoje inspekcijske preglede usredotočile na prijevoze s visokim stupnjem rizika radi maksimalnog povećanja učinkovitosti ograničenih resursa za inspekcije;

24.  napominje da je Komisija, prema tematskom izvješću Revizorskog suda iz 2018. o dobrobiti životinja u EU-u, prepoznala da su podaci koje dostavljaju države članice nepotpuni, nedosljedni, nepouzdani i nedovoljno detaljni da bi se mogli izvući zaključci o usklađenosti na razini EU-a;

25.  naglašava da se u cijeloj Uniji inspekcije moraju provoditi ujednačeno i na odgovarajućem udjelu životinja koje se prevoze svake godine unutar svake države članice kako bi se zajamčilo i očuvalo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja unutar EU-a; osim toga, poziva Komisiju da poveća broj nenajavljenih inspekcija na licu mjesta koje provodi Ured za hranu i veterinarstvo (FVO), usredotočenih na dobrobit i prijevoz životinja; smatra da je zbog različitih metoda prikupljanja podataka i kontrolnih mehanizama teško dobiti točnu sliku o usklađenosti u pojedinačnim državama članicama; stoga poziva Komisiju da usvoji usklađeniju strukturu izvješćivanja te da provede daljnju analizu podataka dobivenih iz inspekcijskih izvješća FVO-a i povratnih informacija država članica koje se odnose na njihove višegodišnje nacionalne planove kontrole; potvrđuje da su revizije koje provodi DG SANTE važan izvor informacija za Komisiju pri ocjenjivanju provedbe postojeće Uredbe; poziva Komisiju da svake godine obavi najmanje sedam nenajavljenih posjeta u skladu s preporukom Europskog revizorskog suda;

26.  poziva Komisiju da državama članicama pruži smjernice o tome kako se računalni veterinarski sustav (TRACES) može upotrebljavati kao potpora za pripremu analiza rizika za inspekcije prijevoza živih životinja, kako je preporučio Revizorski sud u svojem tematskom izvješću iz 2018., u kojem se navodi da su tijela država članica nadležna za inspekcijske preglede rijetko koristila informacije iz sustava TRACES za ciljane inspekcije; poziva na djelotvorniji i transparentniji sustav praćenja, uključujući javni pristup informacijama koje se prikupljaju s pomoću TRACES-a; poziva i na povećanje broja godišnjih inspekcijskih pregleda od strane FVO-a;

27.  poziva države članice da povećaju kontrole u cijelom proizvodnom lancu, a posebno da provedu učinkovite i sustavne inspekcije pošiljaka životinja prije utovara, kako bi se zaustavile prakse kojima se krše odredbe Uredbe i pogoršavaju uvjeti za prijevoz životinja kopnom ili morem, kao što je dopuštanje prenapučenih prijevoznih sredstava ili nastavak putovanja životinja koje nisu sposobne za duga putovanja, ili dopuštanje da se kontinuirano koriste kontrolne točke s neodgovarajućim objektima za odmor, hranjenje i napajanje životinja koje se prevoze;

28.  zabrinut je zbog niske razine inspekcija u nekim državama članicama te zbog toga što je broj prijavljenih kršenja malen ili jednak nuli; dovodi u pitanje točnost sustava za inspekciju i izvješćivanje; poziva države članice koje trenutno provode vrlo malo inspekcijskih pregleda ili ih uopće ne provode da provedu dovoljan broj inspekcija te da Komisiji dostave sveobuhvatna izvješća o tim inspekcijskim pregledima;

29.  poziva države članice da provode i inspekcije prijevoza unutar Europe pri utovaru životinja u vozilo kako bi se provjerilo poštuju li se zahtjevi Uredbe (EZ) br. 1/2005;

30.  slaže se s Komisijom da je dobra praksa nadležnih tijela da pri utovaru pregledaju sve pošiljke namijenjene zemljama koje nisu članice EU-a(11); smatra da bi i pri utovaru trebalo pregledati i udio pošiljki u EU-u razmjerno broju kršenja koja prijavljuju nevladine organizacije i inspekcije FVO-a; napominje da bi nadležna tijela pri utovaru trebala provjeriti poštuju li se zahtjevi iz Uredbe u pogledu podne površine i slobodne visine, funkcioniraju li dobro sustavi za prozračivanje i opskrbu vodom, funkcioniraju li dobro uređaji za pojenje i jesu li prilagođeni vrsti koja se prevozi, da nisu utovarene životinje koje nisu sposobne za putovanje i da je osigurano dovoljno hrane i stelja;

31.  poziva države članice da se pobrinu za dovoljan broj pristupačnih, čistih i ispravnih uređaja za pojenje prilagođenih rasi, te da spremnik za vodu bude napunjen i da ima dovoljno svježe stelje;

32.  potiče države članice da osiguraju da nadležna tijela provjeravaju sadrže li planovi puta realistične podatke te da su u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe;

33.  poziva države članice da osiguraju da su vozila za prijevoz u skladu s minimalnim zahtjevima u pogledu prostora iz poglavlja VII. Priloga I. Uredbi te da se pri visokim temperaturama životinjama ostavi više prostora;

34.  poziva države članice da se pobrinu da je unutarnja visina vozila u skladu s minimalnim standardima te da nema razmaka između poda ili bočnih stranica vozila i pregradnih zidova;

35.  prepoznaje da je došlo do određenog napretka u prijevozu životinja unutar EU-a, no zabrinut je zbog brojnih izvješća o korištenju neprimjerenih vozila za prijevoz živih životinja kopnom i morem te poziva na to da se takve prakse bolje prate i kažnjavaju; uviđa da se često ne poštuju zahtjevi iz članaka 20. i 21. Uredbe u pogledu prijevoza na plovilima za stoku; poziva države članice da ne odobravaju uporabu vozila i plovila za prijevoz stoke koja nisu u skladu s odredbama Uredbe i da u slučaju neusklađenosti povuku već izdana odobrenja; poziva države članice da budu strože u postupcima certifikacije i izdavanja odobrenja za vozila te izdavanja certifikata o osposobljenosti vozačima;

36.  stoga poziva na usklađene i obvezujuće standarde za odobrenje vozila i plovila kao sredstava za prijevoz životinja koje bi trebalo izdati središnje tijelo EU-a; budući da bi to tijelo trebalo biti odgovorno za utvrđivanje prikladnosti sredstava za prijevoz životinja u smislu stanja vozila i vrste njihove opreme (npr. odgovarajući satelitski navigacijski sustavi u vozilu odnosno na plovilu);

37.  poziva subjekte da omoguće temeljito osposobljavanje vozača i pomoćnog osoblja u skladu s Prilogom IV. Uredbi kako bi se osiguralo pravilno postupanje sa životinjama;

38.  priznaje da u nekim državama članicama postoje brodovi i luke koji ispunjavaju potrebne standarde, no ističe da tijekom prijevoza morem ipak prevladavaju loši uvjeti, osobito u vezi s utovarom i istovarom; poziva države članice da budu strože u postupcima certifikacije i odobravanja za plovila, da poboljšaju svoje provjere plovila za prijevoz stoke i sposobnosti životinja za prijevoz prije ukrcaja te da propisno provode inspekcije postupka utovara u skladu s Uredbom; poziva države članice da Komisiji dostave detaljne planove svojih objekata za inspekcijske preglede; poziva Komisiju da sastavi, ažurira i dijeli popis luka s odgovarajućim objektima za inspekcijski pregled životinja; nadalje, poziva nadležna tijela da ne odobravaju planove puta u kojima se planira upotreba luka bez takvih objekata; poziva države članice da prilagode svoje luke i vode računa o održavanju svojih plovila kako bi se poboljšali uvjeti za dobrobit životinja u pomorskom prijevozu životinja;

39.  poziva Komisiju da odobri inovativne alternative za provjere izvoza u skladu s člankom 133. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429(12), kao što su provjere na platformi, koje predstavljaju poboljšanje za dobrobit životinja jer je na njima niža gustoća stoke i nije potreban istovar životinja, što smanjuje vrijeme čekanja;

40.  napominje da se zahtjevom za posjedovanje certifikata o zdravlju životinja za prijevoz kroz države članice stvara negativan poticaj za odabir domaćih odredišta umjesto najbližeg mogućeg odredišta; poziva Komisiju da iskoristi svoje ovlasti na temelju članka 144. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 za donošenje delegiranog akta kojim bi se omogućilo odstupanje za kretanja koja predstavljaju nizak rizik za širenje bolesti;

Trajanje putovanja

41.  ustraje u tome da bi putovanje za sve životinje koje se prevoze trebalo trajati samo koliko je potrebno, uzimajući u obzir geografske razlike na razini država članica i u skladu s uvodnom izjavom 5. Uredbe (EZ) u kojoj se navodi da „zbog dobrobiti životinja prijevoz životinja na dugim putovanjima ... mora biti ograničen što je više moguće” i uvodnom izjavom 18. u kojoj je navedeno da „duga putovanja, za razliku od kratkih, mogu imati štetnije djelovanje na životinje”;

42.  insistira na tome da se pri vremenu prijevoza životinja, uključujući vrijeme utovara i istovara, u obzir mora uzeti veterinarski savjet za pojedine vrste, neovisno o tome odvija li se prijevoz kopnom, morem ili zrakom;

43.  žali zbog kršenja Uredbe koja se odnose na neprimjenu ili nepravilnu primjenu posebnih pravila o životinjama koje nisu odbijene od sise, kao što su telad, janjad, jarad, ždrebad i prasad koji su još na mlijeku te poziva na uvođenje detaljnijih mjera kako bi se zajamčila popuna zaštita dobrobiti tih životinja tijekom prijevoza;

44.  poziva države članice da zajamče da se životinje koje nisu odbijene od sise istovaruju barem jedan sat kako bi im se dali elektroliti ili nadomjestak za mlijeko te da njihov prijevoz ukupno ne traje dulje od osam sati;

45.  poziva Komisiju da utvrdi definiciju životinja koje nisu odbijene od sise prema vrsti te da prijevoz takvih životinja ograniči na maksimalnu udaljenost od 50 km i maksimalno trajanje od 1,5 sati s obzirom na to da je tijekom prijevoza teško osigurati njihovu dobrobit;

46.  skreće pozornost na to da su u dokumentima o planiranju prijevoza često navedeni samo nazivi mjesta bez točnih adresa točaka za kontrolu, opskrbu i sakupljanje, zbog čega je kontrola znatno otežana;

47.  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2012. poziva na što kraće trajanje putovanja životinja, a osobito na izbjegavanje dugih i vrlo dugih putovanja te putovanja izvan granica EU-a, upotrebom alternativnih strategija, kao što su osiguranje gospodarski održivih i dobro raspoređenih lokalnih ili pokretnih objekata za klanje u blizini stočnih farmi, promicanje kratkih lanaca opskrbe i izravne prodaje, korištenje sjemena ili zametaka, kad je to moguće, umjesto prijevoza rasplodnih životinja te prijevoz trupova i proizvoda od mesa, kao i regulatornim ili neregulatornim inicijativama u državama članicama radi olakšavanja klanja na poljoprivrednim gospodarstvima; poziva Komisiju da po potrebi jasno utvrdi konkretna kraća vremena putovanja za prijevoz svih različitih vrsta živih životinja te za prijevoz životinja koje nisu odbijene od sise;

48.  napominje da su zbog različitih zahtjeva te uvjeta na tržištu koji se mijenjaju i političkih odluka male klaonice postale gospodarski neodržive što je dovelo do općeg smanjenja njihova broja; apelira na Komisiju i lokalna tijela u državama članicama da podupiru i po potrebi promiču klanje na poljoprivrednim gospodarstvima, gospodarsko održive lokalne ili pokretne klaonice te objekte za preradu mesa u državama članicama kako bi se životinje klale što bliže mjestu uzgoja, što je i u interesu očuvanja radnih mjesta u ruralnim područjima; poziva Vijeće i Komisiju da izrade strategiju za približavanje modelu stočarske proizvodnje s većom regionalnom usmjerenošću prema kojem bi se životinje rađale, tovile i klale u istoj regiji, kad god je to moguće, uzimajući u obzir geografske razlike, umjesto da se prevoze na izrazito velikim udaljenostima;

49.  apelira na Komisiju da istraži kako bi se poljoprivrednici, klaonice i industrija prerade mesa mogli potaknuti na klanje životinja u najbližem objektu radi izbjegavanja dugotrajnog prijevoza životinja i smanjenja emisija; poziva Komisiju da u tom pogledu olakša inovativna rješenja, kao što su pokretne klaonice, te istodobno osigura visoke standarde dobrobiti životinja;

50.  smatra da u određenim slučajevima bilo kakvo smanjenje dopuštenog trajanja prijevoza, kako je trenutačno utvrđeno u Poglavlju V. Priloga 1. Uredbi, ne bi bilo održivo i stoga bi trebalo pronaći rješenja za slučajeve u kojima je zbog geografskih okolnosti i ruralne izoliranosti potreban prijevoz živih životinja kopnom i/ili morem radi daljnje proizvodnje ili klanja;

51.  poziva države članice da, u slučaju kad se utvrdi da životinja nije sposobna za prijevoz i ako se mjere prve pomoći pokažu neučinkovitim, po potrebi dopuste prisilno klanje izravno na gospodarstvima za uzgoj i tovljenje životinja kako bi se izbjegla nepotrebna patnja životinja;

52.  napominje da društvena i gospodarska vrijednost životinje može utjecati na standarde njezina prijevoza; ističe da su standardi za prijevoz rasplodnih životinja u industriji kopitara visokokvalitetni;

53.  poziva Komisiju da izradi strategiju kako bi se osigurao zaokret s prijevoza živih životinja na sustav trgovine pretežno mesom i trupovima životinja te zametnim proizvodima s obzirom na učinke koje prijevoz živih životinja ima na okoliš te dobrobit i zdravlje životinja; smatra da se u svakoj takvoj strategiji potrebno uhvatiti u koštac s gospodarskim faktorima koji utječu na odluku da se prevoze žive životinje; poziva Komisiju da tom strategijom obuhvati prijevoz u treće zemlje;

54.  poziva države članice da u klaonicama omoguće programe za religijsko klanje životinja, s obzirom na to da je velik udio izvoza živih životinja namijenjen tržištima Bliskog istoka;

55.  priznaje trenutačne poremećaje na tržištu prouzročene različitim carinama koje se primjenjuju na žive životinje i meso, čime se snažno potiče trgovina živim životinjama; apelira na Komisiju da zajedno sa svojim trgovinskim partnerima preispita te poremećaje kako bi se smanjila trgovina živim životinjama i po potrebi zamijenila trgovinom mesom;

56.  podsjeća na to da je, na temelju sadašnje Uredbe, već obvezno zaustavljanje radi odmora na odobrenoj kontrolnoj točki nakon maksimalnog vremena trajanja prijevoza domaćih kopitara i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta kad prijevoz traje dulje od osam sati;

Dobrobit životinja

57.  poziva nadležna tijela država članica da osiguraju da se na točkama izlaska iz Unije nalaze službeni veterinari koji su zaduženi za provjeru da su životinje sposobne za nastavak putovanja i da vozila i/ili plovila ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe; osobito napominje da se u članku 21. Uredbe navodi da su veterinari dužni provjeriti vozila prije nego što ona napuste EU kako bi se zajamčilo da vozila nisu prenapučena, da je osigurana dostatna slobodna visina i stelja, da su opremljena s dovoljno hrane i vode i da uređaji za prozračivanje i pojenje ispravno funkcioniraju;

58.  potiče korištenje planova za nepredvidive situacije za sva putovanja kao što su zamjenski kamioni i centri za nepredviđene situacije kako bi prijevoznik mogao učinkovito reagirati na hitne slučajeve i smanjiti utjecaj kašnjenja ili nesreće na životinje koje se prevoze radi rasploda ili klanja, kao što se na temelju Uredbe već zahtjeva od prijevoznika pri dugim putovanjima;

59.  ustraje u tome da bi se zakonodavstvo o dobrobiti životinja trebalo temeljiti na znanosti i najnovijim tehnologijama; žali zbog činjenice da, unatoč jasnim preporukama EFSA-e i zahtjevu Parlamenta iz njegove rezolucije iz 2012., Komisija nije ažurirala propise o prijevozu životinja u skladu s najnovijim znanstvenim dokazima; stoga poziva Komisiju da ažurira propise, pri čemu bi se u koštac trebala uhvatiti s konkretnim potrebama na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnologije, naročito u pogledu faktora kao što su dostatno prozračivanje te kontrola temperature i vlage klimatizacijskim sustavima u svim vozilima, primjereni sustavi za pojenje i tekuća hrana, osobito za životinje koje još nisu odbijene od sise, smanjena gustoća stoke i utvrđena dostatna minimalna slobodna visina, te da vozila prilagodi potrebama svake vrste; ističe zaključak u mišljenju EFSA-e da osim trajanja prijevoza na dobrobit životinja utječu i drugi aspekti, kao što je pravilan utovar i istovar te dizajn vozila;

60.  izražava zabrinutost u pogledu putovanja tijekom kojih se životinje napajaju zagađenom vodom neprikladnom za konzumaciju ili nemaju pristup vodi zbog neispravnih ili loše postavljenih uređaja za napajanje; naglašava da je potrebno osigurati da u vozilima za prijevoz živih životinja tijekom putovanja ima dovoljno vode i da bi u svakom slučaju opskrba trebala biti primjerena posebnim zahtjevima vrste životinja koje se prevoze i odgovarati njihovu broju;

61.  pozdravlja snažan angažman Komisije za razvoj pokazatelja koji će se temeljiti na dobrobiti životinja kojima bi se trebala promicati bolja ostvarenja u pogledu dobrobiti životinja tijekom prijevoza; smatra da bi Komisija trebala bez odgode razviti te pokazatelje kako bi se mogli koristiti kao dopuna postojećim zakonodavnim zahtjevima;

62.  poziva Komisiju da osigura da se sve buduće revizije zakonodavstva o dobrobiti votinja tijekom prijevoza zasnivaju na objektivnim i znanstveno utemeljenim pokazateljima kako bi se izbjegle proizvoljne odluke koje imaju neopravdan gospodarski utjecaj na sektore stočarstva;

63.  insistira na tome da na temelju prava EU-a poljoprivrednici budu pravno odgovorni za to da životinje koje se prijevoze neće zadobiti ozljede, pretrpjeti štetu ili nepotrebno patiti;

64.  ističe da su kršenja često prouzročena neodgovarajućim sustavima za prozračivanje vozila za cestovni prijevoz živih životinja na duge udaljenosti. U tim situacijama životinje su prisiljene biti u malim prostorima na ekstremnim temperaturama, znatno izvan raspona temperature i dopuštenih odstupanja utvrđenih u Uredbi;

65.  poziva Komisiju da osigura da se u svim državama članicama bez iznimke životinje prije vjerskog obrednog klanja omame;

66.  žali što se u odjeljcima za životinje ne pruža uvijek dovoljno prostora za odgovarajuće prozračivanje unutar vozila te što je prirodno kretanje životinja onemogućeno, pa su životinje često prisiljene zauzimati neprirodne položaje na duža razdoblja, što predstavlja jasno kršenje tehničkih propisa utvrđenih u članku 6. i Prilogu I. poglavlju II. točki 1.2. Uredbe;

67.  smatra da prisutnost veterinara na plovilima za prijevoz živih životinja treba biti obvezna, da je potrebno prijavljivati i registrirati broj životinja koje uginu tijekom putovanja te da je potrebno pripremiti krizne planove za rješavanje situacija na moru koje mogu negativno utjecati na dobrobit životinja koje se prevoze;

68.  napominje da poljoprivrednici, prijevoznici i nadležna tijela u različitim državama članicama različito tumače i provode Uredbu (EZ) br. 1/2005, osobito u pogledu sposobnosti životinja za prijevoz; poziva Komisiju da revidira Uredbu kako bi po potrebi detaljnije utvrdila zahtjeve za prijevoz; apelira na Komisiju i države članice da u kontekstu jednakih uvjeta osiguraju da se Uredba ubuduće primjenjuje i provodi na usklađen i ujednačen način u cijeloj Uniji, osobito kad je riječ o sposobnosti životinja za prijevoz;

69.  poziva Komisiju da razvije punu radnu definiciju pojma „sposobnost životinje za prijevoz” i izradi praktične smjernice za takvu procjenu; poziva države članice da predvide aktivnosti za podizanje razine osviještenosti i informiranje, uključujući pouzdane, redovite i obvezne tečajeve osposobljavanja, obrazovanje i certificiranje za vozače, prijevoznike, trgovce, sabirne centre, klaonice, veterinare, granične službenike i sve subjekte koji sudjeluju u prijevozu životinja kako bi se smanjile visoke razine kršenja propisa o sposobnosti za prijevoz; poziva subjekte da osiguraju temeljito osposobljavanje vozača i pomoćnog osoblja u skladu s Prilogom IV. Uredbi;

70.  poziva na strogi nadzor kako bi se spriječio prijevoz bolesnih i slabih životinja, životinja s malom težinom, životinja u laktaciji, gravidnih ženki i ženki za koje još nije prošlo vrijeme potrebno za odbijanje mladunčadi od sise;

71.  naglašava da je, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005, za životinje koje se prevoze na velike udaljenosti već obvezno osigurati vodu, hranu i odmor u odgovarajućim razmacima i u skladu s njihovom vrstom i starosti; potiče Komisiju da povodi učinkovitije praćenje kako bi se osiguralo da sve države članice potpuno i usklađeno ispunjavaju te pravne zahtjeve;

72.  naglašava da države članice trebaju osigurati da je prijevoz životinja pravilno organiziran, uzimajući u obzir vremenske uvjete i vrstu prijevoza; ;

73.  naglašava da, ako se životinje moraju istovariti u trećim zemljama radi razdoblja odmora od 24 sata, organizator mora utvrditi mjesto za odmor s objektima koji su jednakovrijedni onima na kontrolnim točkama EU-a; poziva nadležna tijela da redovito provode inspekcijske preglede tih objekata i da ne odobravaju planove puta ako nije potvrđeno da predloženo mjesto za odmor ima objekte jednakovrijedne onima u EU-u;

74.  poziva države članice da osiguraju da planiranje prijevoza obuhvaća dokaze o rezervaciji na kontrolnoj točki, uključujući hranu, vodu i svježu stelju; poziva Komisiju da definira zahtjeve za lokaciju mjesta za odmor i objekte na njima;

75.  prepoznaje da niža gustoća stoke i prekidanje prijevoza kako bi se životinjama omogućio odmor imaju nepovoljan gospodarski učinak na prijevoznike što može utjecati na primjereno postupanje sa životinjama koje se prevoze; poziva Komisiju da promiče poticaje za primjereno postupanje sa životinjama;

76.  poziva države članice da se pobrinu za to da se na gospodarstvima poboljša vođenje evidencije o razdobljima gestacije;

77.  poziva Komisiju da na temelju znanstvenih saznanja oblikuje smjernice o pristupu vodi za životinje koje se prevoze u kavezima i uvjetima za prijevoz pilića kojima se promiče visoka razina dobrobiti;

78.  podsjeća da države članice moraju za životinje čiji se životni i uzgojni ciklus bliži kraju pronaći rješenja kojima se poštuje njihova dobrobit;

Ekonomska pomoć

79.  poziva na raširenije korištenje mjere ruralnog razvoja pod nazivom „plaćanja povezana s dobrobiti životinja”, u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013(13), kojom se pruža potpora visokim standardima dobrobiti životinja koji nadilaze važeće obvezne standarde;

80.  poziva na to da se u predstojećoj reformi ZPP-a zadrži i ojača veza između plaćanja u okviru ZPP-a i poboljšanih uvjeta u vezi s dobrobiti životinja kojima se u potpunosti poštuju ili čak i nadilaze standardi utvrđeni u Uredbi (EZ) br.1/2005;

81.  apelira na to da se podupiru mjere kojima bi se zajamčila uravnotežena raspoređenost klaonica u državama članicama koja osigurava da je u obzir uzet broj stoke u određenoj regiji;

Treće zemlje

82.  zabrinut je zbog stalnih izvješća o problemima povezanima s prijevozom i dobrobiti životinja u određenim trećim zemljama; napominje da klanje u određenim trećim zemljama u koje EU šalje životinje podrazumijeva ekstremnu i produljenu patnju i da se njime redovito krše međunarodni standardi o dobrobiti pri klanju koje je utvrdilo OIE; primajući na znanje potražnju za živim životinjama u trećim zemljama poziva Komisiju i države članice da, kad god je to moguće, promiču zaokret s prijevoza živih životinja na prijevoz mesa ili trupova životinja u treće zemlje te prijevoz sjemena ili zametaka umjesto rasplodnih životinja;

83.  oštro kritizira statističke podatke Komisije o usklađenosti provedenih putovanja s Uredbom u pogledu prijevoza živih životinja u treće zemlje te naglašava da su ti podaci sastavljeni bez sustavnih provjera vozila za prijevoz životinja;

84.  traži od Komisije da u svojim bilateralnim trgovinskim pregovorima s trećim zemljama traži da se poštuju pravila EU-a o dobrobiti životinja i da u okviru Svjetske trgovinske organizacije brani internacionalizaciju odredbi Unije o toj temi;

85.  žali zbog činjenice da u određenim trećim zemljama standardi nisu jednako visoki kao i oni u EU-u; poziva Komisiju da ojača postojeće zahtjeve prema trgovinskim partnerima Unije, osobito u pogledu trgovine životinjama i prijevoza životinja, kako bi oni bili barem jednako strogi kao standardi EU-a; poziva države članice koje izvoze u treće zemlje da surađuju s lokalnim vlastima kako bi se poboljšali standardi dobrobiti životinja;

86.  poziva na dosljedno i potpuno poštovanje presude Suda Europske unije iz 2015. u predmetu C-424/13 u kojoj je Sud presudio da u slučaju prijevoza životinja koji uključuje dugo putovanje koje počinje na teritoriju EU-a i nastavlja se izvan EU-a prijevoznik mora dostaviti realističan plan puta u smislu usklađenosti, pri čemu se posebna pozornost posvećuje prognozi temperature, kako bi dobio odobrenje za polazak; poziva nadležna tijela da ne odobravaju planove puta u kojima je u skladu s presudom Suda potrebno životinje istovariti radi odmora od 24 sata u zemlji koja nije članica EU-a, osim ako je organizator odredio mjesto za odmor na kojem se nalaze objekti istovjetni onima na kontrolnoj točki; u tom pogledu podsjeća da je jedini popis smještaja koji postoji onaj iz 2009. za smještaj životinja na rutama u trećim zemljama, u kojem često nisu navedene detaljne adrese, što znatno otežava potreban inspekcijski pregled u skladu s pravom Unije; poziva službene veterinare na izlaznim točkama da u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005 provjere da se poštuju odredbe Uredbe prije nego što vozila napuste EU-u;

87.  u tom kontekstu podsjeća na Prijedlog direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava unije (zviždači) koji je izradila Komisija (COM(2018)0218), posebno u pogledu veterinarskih kontrola;

88.  izražava žaljenje zbog često dugih kašnjenja na granicama i u lukama te skreće pozornost na povećani bol i nelagodu koji se tako prouzročuju životinjama; poziva države članice koje graniče s trećim zemljama da osiguraju odmorišta na kojima se životinje mogu istovariti te nahraniti, napojiti i odmoriti te na kojima im se može pružiti veterinarska skrb kako bi se planovi puta mogli propisno ispuniti te da na carini za životinje koje se prevoze otvore namjenske brze trake na kojima će raditi dovoljno osoblja kako bi se smanjila razdoblja čekanja, bez ugrožavanja kvalitete sanitarnih i carinskih kontrola na granicama; nadalje, poziva države članice na bolju suradnju pri planiranju prijevoza stoke da bi se izbjegao prevelik broj vozila koja istodobno dolaze na graničnu kontrolu;

89.  poziva Komisiju da ojača suradnju i komunikaciju, uključujući daljnju uzajamnu pomoć i ubrzanu razmjenu informacija, među nadležnim tijelima u svim državama članicama i u trećim zemljama kako bi se smanjili problemi u pogledu dobrobiti i bolesti životinja povezani s lošom administracijom tako da se osigura da izvoznici u potpunosti ispunjavaju administrativne zahtjeve; traži od Komisije da promiče dobrobit životinja na međunarodnoj razini i da poduzme inicijative za podizanje razine osviještenosti u zemljama izvan EU-a;

90.  poziva Komisiju da izvrši pritisak na zemlje provoza koje postavljaju birokratske i sigurnosne prepreke kojima se nepotrebno odgađa prijevoz živih životinja;

91.  poziva države članice i Komisiju da posebnu pozornost posvete kršenjima zakonodavstva o dobrobiti životinja tijekom putovanja plovnim putovima i pomorskih putovanja u treće zemlje te da procjene moguća kršenja zakonodavstva kao što je zabranjeno izbacivanje mrtvih životinja s plovila u Sredozemno more (često s odrezanim oznakama na uhu) do kojih dolazi jer često ne postoje mogućnosti za njihovo odlaganje u odredišnoj luci;

92.  skreće pozornost na Odluku Vijeća 2004/544/EZ o potpisivanju Europske konvencije o zaštiti životinja tijekom međunarodnog prijevoza(14), u kojoj „prijevoz” može značiti jedno od sljedećeg: između dvije države članice, uz prijelaz preko državnog područja treće zemlje, između države članice i treće zemlje ili izravno između dvije države članice;

93.  naglašava da bi prijevoz živih životinja u treće zemlje trebao biti predmet bilateralnih sporazuma radi ublažavanja razlika te u slučaju da se to ne može postići, trebalo bi biti zabranjen ako standardi u pogledu prijevoza u tim trećim zemljama nisu usklađeni sa standardima EU-a i ako njihova provedba nije dostatna da se zajamči potpuna usklađenost s Uredbom;

94.  podsjeća države članice da bi u skladu s ustaljenom sudskom praksom(15) mogle uvesti strože nacionalne propise u području zaštite životinja tijekom prijevoza, pod uvjetom da su usklađeni s glavnim ciljem Uredbe (EZ) br. 1/2005;

95.  poziva Europsku komisiju da promiče razmjenu najboljih praksi i jednakovrijedne regulatorne mjere s trećim zemljama u pogledu prijevoza živih životinja;

o
o   o

96.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskoj agenciji za sigurnost hrane te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 3, 5.1.2005., str. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) SL C 434, 23.12.2015., str. 59.
(4) Službeni list EFSA-e 2011:9(1):1966.
(5) SL C 251 E, 31.8.2013., str. 116.
(6) Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015., Zuchtvieh-Export / Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 31/2018 od 14. studenog 2018. naslovljeno „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene”.
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) SL 121, 29.7.1964., str. 1977.
(10) SL L 102, 11.4.2006., str. 1.
(11) „Konačno izvješće o reviziji provedenoj u Nizozemskoj od 20. veljače 2017. do 24. veljače 2017. radi procjene dobrobiti životinja tijekom prijevoza u zemlje koje nisu članice EU-a”, Europska komisija, Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane, 2017.
(12) Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).
(13) SL L 347, 20.12.2013., str. 347.
(14) SL L 241, 13.7.2004., str. 21.
(15) Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. listopada 2004. – predmet C-113/02, Komisija Europskih zajednica protiv Kraljevine Nizozemske i Presuda Suda (treće vijeće) od 8. svibnja 2008. – predmet C-491/06, Danske Svineproducenter.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti