Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2110(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0057/2019

Texte depuse :

A8-0057/2019

Dezbateri :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0132

Texte adoptate
PDF 203kWORD 68k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (2018/2110(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe(1),

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede că „la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii [...], Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile”,

–  având în vedere Evaluarea implementării la nivel european a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE și anexele sale pertinente, publicate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (DG EPRS)(2) în octombrie 2018,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2012 referitoare la protecția animalelor în timpul transportului(3),

–  având în vedere Avizul științific din 12 ianuarie 2011 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind bunăstarea animalelor în timpul transportului(4),

–  având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu din 10 noiembrie 2011 privind impactul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului (COM(2011)0700),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European din 15 februarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  având în vedere Declarația sa nr. 49/2011 din 15 martie 2012 referitoare la stabilirea unei limite maxime de 8 ore pentru călătoria animalelor transportate în Uniunea Europeană în vederea sacrificării(5),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 23 aprilie 2015(6),

–  având în vedere Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Bunăstarea animalelor în UE”(7),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru petiții (A8-0057/2019),

A.  întrucât, astfel cum se afirmă la articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE consideră animalele nu sunt simple bunuri, produse sau posesiuni, ci ființe sensibile, acest lucru însemnând că sunt capabile să simtă plăcere și durere; întrucât legislația UE a transpus această noțiune în măsuri care ar trebui să garanteze că animalele sunt ținute și transportate în condiții care să nu le supună maltratării, abuzului, durerii sau suferinței; întrucât nivelul cel mai ridicat de respectare și protejare a bunăstării animalelor este asigurat în Uniunea Europeană, care constituie un exemplu pentru restul lumii în acest domeniu;

B.  întrucât milioane de animale sunt transportate an de an între statele membre, în interiorul statelor membre și în țări terțe pe distanțe lungi pentru reproducere, pentru a fi crescute, pentru a fi îngrășate în continuare sau pentru a fi sacrificate; întrucât animalele sunt, de asemenea, transportate în scop recreativ, pentru expoziții și ca animale de companie; întrucât cetățenii UE sunt din ce în ce mai preocupați cu privire la respectarea standardelor de bunăstare a animalelor, în special în ceea ce privește transportul animalelor vii;

C.  întrucât, în Rezoluția sa din 12 decembrie 2012, Parlamentul a solicitat ca durata călătoriei animalelor destinate sacrificării să fie redusă la maximum opt ore;

D.  întrucât, conform definiției din 2008 a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), bunăstarea animalelor înseamnă că un animal este sănătos, dispune de spațiu suficient, este bine hrănit, se consideră în siguranță, este liber să își exprime tendințele normale de comportament și nu are sentimente de teamă, durere și suferință; întrucât acest lucru nu este valabil în marea majoritate a transporturilor de animale vii, în special pe distanțe lungi;

E.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul operațiunilor de transport se aplică transportului tuturor animalelor vertebrate vii efectuat în cadrul Uniunii;

F.  întrucât statele membre au responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare corectă și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 1/2005 la nivel național, inclusiv inspecțiile oficiale, în timp ce Comisia are responsabilitatea de a se asigura că statele membre pun în aplicare în mod corespunzător legislația UE;

G.  întrucât statele membre nu aplică Regulamentul nr. 1/2005 suficient de rapid și de strict în cadrul UE și nu încearcă deloc să asigure respectarea acestuia în afara UE;

H.  întrucât numărul mare de încălcări identificate de DG SANTE a Comisiei în 2017 în mai multe state membre ar necesita inițierea procedurilor relevante de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de tratat;

I.  întrucât transportul este stresant pentru animale, dat fiind că le expune ore în șir la o serie de dificultăți care le afectează bunăstarea; întrucât, în ceea ce privește comerțul cu anumite țări terțe, animalele suferă într-o măsură și mai mare, deoarece deplasările sunt foarte lungi și includ mari întârzieri la frontieră pentru verificarea documentelor, a vehiculelor și a adecvării animalelor pentru transport;

J.  întrucât calitatea și frecvența inspecțiilor statelor membre au un impact direct asupra nivelului de respectare a cerințelor; întrucât o analiză a rapoartelor de inspecție ale statelor membre evidențiază diferențe enorme între statele membre în ceea ce privește numărul de inspecții, care variază de la zero la mai multe milioane pe an, și frecvența încălcărilor, care variază de la zero la 16,6 %, ceea ce sugerează că statele membre adoptă abordări diferite în ceea ce privește inspecțiile, de exemplu, strategii aleatorii față de strategii bazate pe risc; întrucât astfel de diferențe de abordare fac imposibilă compararea datelor între statele membre;

K.  întrucât formarea și educarea conducătorilor auto pentru a se promova modalitățile prudente de conducere, care să țină seama de categoriile de animale transportate, ar asigura o mai mare bunăstare a animalelor pe durata transportului(8);

L.  întrucât manipularea corectă a animalelor poate avea ca rezultat reducerea timpului necesar pentru încărcarea și descărcarea animalelor, reducerea pierderilor în greutate, reducerea numărului de răniri și leziuni și o mai bună calitate a cărnii;

M.  întrucât există studii ample care demonstrează că bunăstarea animalelor are efecte asupra calității cărnii;

N.  întrucât, pentru a asigura bunăstarea animalelor pe durata transportului, eforturile ar trebui să se concentreze cu prioritate asupra calității practicilor de creștere și îngrijire a animalelor aplicate în etapele de încărcare și descărcare, precum și asupra îngrijirii pe durata deplasărilor;

O.  întrucât adecvarea animalelor pentru transport este un factor major pentru a putea asigura bunăstarea animalelor în timpul transportului, deoarece riscurile în această privință sunt mai mari pentru animalele rănite, slăbite, gestante, neînțărcate sau bolnave; întrucât pot exista incertitudini legate de adecvarea animalelor pentru transport sau de stadiul de gestație;

P.  întrucât cel mai mare procent de încălcări s-a înregistrat în legătură cu adecvarea animalelor pentru transport, pe locul doi aflându-se chestiunile legate de documentație;

Q.  întrucât există adesea confuzii în rândul persoanelor responsabile cu privire la ceea ce trebuie făcut în cazul în care animalele sunt declarate inapte pentru transport;

R.  întrucât adesea cei responsabili nu știu exact cât de avansată este gestația unui animal;

S.  întrucât transportul este problematic în special pentru vițeii și mieii neînțărcați;

T.  întrucât agricultorii reprezintă partea cea mai interesată să își mențină animalele apte pentru transport și partea care are cel mai mult de pierdut dacă transportul nu respectă normele existente;

U.  întrucât există adesea deficiențe în ceea ce privește asigurarea unui volum suficient de hrană și apă pentru animale, precum și respectarea perioadei de repaus de 24 de ore atunci când se oprește la un post de control verificat;

V.  întrucât vehiculele de transport sunt adesea supraaglomerate; întrucât temperaturile ridicate și ventilația necorespunzătoare din interiorul vehiculului reprezintă o problemă majoră;

W.  întrucât recent au izbucnit în diferite state membre epidemii de boli infecțioase la animale, cum ar fi pesta porcină africană, gripa aviară și boli ale rumegătoarelor mici și ale bovinelor; întrucât transportul animalelor vii poate crește riscul de răspândire a bolilor respective;

X.  întrucât transportul cărnii și al altor produse de origine animală, precum și al materialului seminal și al embrionilor se realizează mai ușor din punct de vedere tehnic și administrativ și, uneori, este mai avantajos din punct de vedere financiar pentru crescători decât transportul animalelor vii în scopul sacrificării sau al reproducerii întrucât Federația Veterinarilor din Europa și OIE subliniază că animalele ar trebui să fie crescute cât mai aproape posibil de locul în care se nasc și să fie sacrificate cât mai aproape posibil de punctul de producție; întrucât existența unor instalații de sacrificare, inclusiv a unor instalații mobile, în apropierea locurilor de creștere sau în cadrul acestora poate contribui la asigurarea mijloacelor de subzistență în zonele rurale;

Y.  întrucât cea mai bună modalitate de a asigura bunăstarea animalelor ar fi sacrificarea lor cât mai aproape posibil de locul unde au fost crescute;

Z.  întrucât abatoarele sunt distribuite disproporționat la nivelul statelor membre

AA.  întrucât, pentru unele state membre și lanțuri de aprovizionare din Uniune, transportul animalelor vii în vederea producției ulterioare sau a sacrificării este important pentru a asigura concurența pe piață,

Recomandări

Punerea în aplicare și asigurarea respectării

1.  constată că, în fiecare an, milioane de animale vii sunt transportate în scopuri de sacrificare sau reproducție în interiorul UE și dinspre UE spre țări terțe; consideră că, atunci când este corect pus în aplicare și respectat, Regulamentul (CE) nr. 1/2005 are un impact pozitiv asupra bunăstării animalelor în timpul transportului; salută orientările Comisiei cu privire la acest subiect, dar regretă că, potrivit Raportului special nr. 31/2008 al Curții de Conturi Europene, orientările respective și unele dintre acțiunile planificate de Comisie au fost amânate cu până la cinci ani; observă că există încă anumite probleme grave legate de transport și că asigurarea respectării regulamentului ar părea să fie principala preocupare a persoanelor implicate în punerea sa în aplicare;

2.  subliniază faptul că Comisia pentru petiții primește foarte multe petiții privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, care denunță frecvent încălcări sistematice, continue și grave ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului atât de statele membre, cât și de transportatori;

3.  subliniază că suferința animalelor în timpul transportului reprezintă un motiv de preocupare considerabilă în rândul societății; ia act de faptul că, la 21 septembrie 2017, Comisia Europeană a primit peste 1 milion de semnături în sprijinul campaniei #StopTheTrucks, în cadrul căreia cetățenii Uniunii solicită să se pună capăt transportului pe distanțe lungi;

4.  regretă că progresele realizate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 sunt insuficiente pentru a îndeplini obiectivul principal al regulamentului, și anume o mai mare bunăstare a animalelor în timpul transportului, în special în ceea ce privește verificarea jurnalelor de călătorie și aplicarea sancțiunilor; invită statele membre să îmbunătățească în mod substanțial respectarea regulamentului; invită Comisia să asigure respectarea eficientă și uniformă a legislației în vigoare a UE cu privire la transportul animalelor în toate statele membre; îndeamnă Comisia să introducă acțiuni în justiție și să impună sancțiuni împotriva acelor state membre care nu aplică regulamentul în mod corect;

5.  subliniază că nu ajunge o punere în aplicare parțială pentru a atinge obiectivul general al regulamentului, și anume de a evita rănirea sau suferința nejustificată a animalelor ori decesul acestora în timpul transportului și că, prin urmare, ar trebui depuse eforturi mai mari pentru a preveni incidentele grave care au un impact semnificativ asupra bunăstării animalelor și pentru a-i urmări în justiție pe cei responsabili ;

6.  regretă faptul că o serie de aspecte care țin de respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005 trebuie în continuare să fie soluționate, iar printre acestea se numără supraaglomerarea, spațiul pe verticală insuficient, incapacitatea de a asigura opririle necesare pentru odihnă, hrană și apă, sistemele de ventilație și de adăpare inadecvate, transportul în condiții de căldură extremă, transportul de animale care nu sunt apte, transportul de viței neînțărcați, necesitatea de a verifica dacă animalele vii sunt sau nu gestante, gradul de verificare a jurnalelor de călătorie, relația dintre încălcarea legii/asigurarea respectării legii/sancțiuni, impactul „mixt” al formării, educației și certificării, precum și insuficiența materialului de așternut, astfel cum au fost identificate, de asemenea, de Curtea de Conturi Europeană în Raportul său special nr. 31/2018, precum și de organizațiile neguvernamentale în plângerile depuse la Comisie; solicită să se realizeze îmbunătățiri privind aspectele menționate mai sus;

7.  solicită tuturor statelor membre să se asigure că deplasările sunt planificate și executate, de la punctul de plecare până la cel de destinație, în conformitate cu cerințele UE privind bunăstarea animalelor, luând în considerare diferitele mijloace de transport și diversele condiții geografice din UE și din țările terțe;

8.  subliniază că încălcarea sistematică a regulamentului în anumite domenii și în anumite state membre dă naștere unei concurențe neloiale, care are drept rezultat crearea unor condiții de concurență inechitabile între operatorii din diversele state membre, care poate duce, la rândul său, la o uniformizare la nivel inferior a standardelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului; dat fiind că nivelurile sancțiunilor pot fi de zece ori mai ridicate în unele state membre decât în altele, invită Comisia să dezvolte un sistem armonizat de sancțiuni la nivelul UE, pentru a se asigura că sancțiunile sunt eficace, proporționale și disuasive, ținând seama de încălcările repetate; îndeamnă Comisia să elaboreze o foaie de parcurs pentru a alinia sancțiunile în toate statele membre;

9.  regretă faptul că Comisia a ignorat Rezoluția Parlamentului din 12 decembrie 2012 și subliniază că o punere în aplicare strictă și armonizată, cu sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul nr. 1/2005, este esențială pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor în timpul transportului și că statele membre nu pot să se rezume doar la formularea de recomandări și instrucțiuni; face apel la Comisie să dea curs solicitării formulate în rezoluția respectivă de a verifica dacă regulamentul prezintă incompatibilități cu cerințele legale din fiecare stat membru;

10.  consideră că încălcările repetate, atunci când se petrec în circumstanțe asupra cărora transportatorul deține controlul, ar trebui să atragă după sine urmărirea penală; invită statele membre să declanșeze urmărirea penală în cazurile de încălcare a regulamentului, în special în cazul încălcărilor repetate; consideră că sancțiunile eficace, proporționale și disuasive ar trebui să includă confiscarea vehiculelor, precum și recalificarea obligatorie a celor responsabili pentru bunăstarea și transportul animalelor și este de opinie că acestea ar trebui să fie armonizate la nivelul Uniunii Europene; consideră că sancțiunile ar trebui să reflecte daunele, amploarea, durata și recurența încălcării;

11.  invită statele membre să utilizeze mai eficient competențele solide în materie de asigurare a respectării legislației care le sunt conferite în temeiul regulamentului, inclusiv obligația de a impune transportatorilor să introducă sisteme pentru a preveni repetarea încălcărilor și de a suspenda sau retrage autorizația transportatorului; invită statele membre să întreprindă acțiuni corective suficiente și să impună sancțiuni pentru a evita suferința animalelor și pentru a descuraja operatorii să continue să nu se conformeze legislației; invită statele membre și Comisia să urmărească un nivel zero de neconformitate în procesul de punere în aplicare și asigurare a respectării regulamentului;

12.  invită Comisia să întocmească, după consultarea punctelor de contact naționale, pe baza rapoartelor de inspecție și de punere în aplicare, o listă cu operatorii care au comis încălcări grave și repetate ale regulamentului; invită Comisia să publice și să actualizeze în mod frecvent lista și, de asemenea, să promoveze exemple de bune practici, atât în domeniul transporturilor, cât și în cel al guvernanței;

13.  subliniază faptul că nerespectarea dispozițiilor regulamentului de către statele membre pune în pericol îndeplinirea obiectivului regulamentului de a preveni apariția și răspândirea bolilor infecțioase ale animalelor, deoarece transportul este una cauzele răspândirii rapide a acestor boli, inclusiv a bolilor transmisibile, la oameni; constată că, adesea, vehiculele nu respectă cerințele de la articolul 12 din Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine(9) modificată; consideră, în special, că depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor creează riscul extinderii rezistenței la antimicrobiene și de răspândire a bolilor; invită Comisia să elaboreze proceduri armonizate pentru aprobarea navelor și a camioanelor și să întreprindă acțiuni pentru a preveni răspândirea de boli infecțioase în rândul animalelor în timpul transportului atât în interiorul UE, cât și din țările terțe, promovând măsuri de biosecuritate și de creștere a bunăstării animalelor;

14.  solicită să se intensifice cooperarea dintre autoritățile competente în vederea consolidării asigurării respectării legislației cu ajutorul tehnologiei, pentru a crea o buclă de feedback în timp real între statul membru de plecare, statul membru de destinație și toate țările de tranzit; solicită Comisiei să dezvolte sisteme de geolocalizare pentru a permite localizarea animalelor și urmărirea duratei deplasărilor făcute cu vehicule de transport, precum și detectarea oricărei neconformități cu programele de transport; consideră că, în cazul în care animalele ce pornesc sănătoase ajung într-o stare de sănătate precară, acest lucru ar trebui să declanșeze o anchetă amănunțită și, dacă se repetă, părțile răspunzătoare din lanțul de transport trebuie să fie sancționate imediat conform legislației, iar proprietarul-agricultor trebuie să aibă dreptul la despăgubiri potrivit legislației naționale pentru orice pierdere a veniturilor determinată de această situație; consideră, de asemenea, că autoritățile competente ar trebui să sancționeze aspru organizatorul și ofițerul responsabil pentru certificarea unui jurnal de călătorie creat în statul membru de plecare în cazul în care jurnalul a fost completat cu informații false sau înșelătoare;

15.  consideră că asigurarea respectării legislației este deosebit de dificilă atunci când o călătorie trece prin mai multe state membre și când diferitele sarcini de asigurare a respectării legislației (aprobarea jurnalelor de călătorie, autorizarea transportatorilor, certificarea competenței și aprobarea vehiculelor etc.) sunt efectuate de mai multe state membre diferite; invită statele membre care descoperă încălcări să informeze toate celelalte state membre implicate cu privire la aceasta, astfel cum se prevede la articolul 26 din regulament, astfel încât să poată fi prevenite încălcările repetate și să poată fi realizată o evaluare optimizată a riscurilor;

16.  solicită Comisiei să înainteze rapoarte periodice Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului, care să includă o defalcare a cazurilor de încălcare pe state membre, specie și tip de încălcare, în raport cu volumul transporturilor de animalelor vii în fiecare stat membru;

17.  salută cazurile în care guvernele, oamenii de știință, întreprinderile, reprezentanții industriei și autoritățile naționale competente au colaborat în definirea de bune practici în vederea asigurării conformității cu cerințele legislației, precum printre altele, este cazul cu site-ul web al Ghidurilor pentru transportul animalelor; invită Comisia să disemineze și să promoveze cele mai bune practici pentru statele membre în privința transportului animalelor și să sprijine platforma UE pentru bunăstarea animalelor, promovând un dialog extins și schimbul de bune practici între toți actorii; invită Comisia să elaboreze o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru perioada 2020-2024 și să sprijine inovarea în domeniul transportului animalelor;

18.  invită Comisia să coopereze în continuare cu OIE, EFSA și cu statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare și în execuție adecvată a Regulamentului nr. 1/2005, cu scopul de a promova intensificarea dialogului pe marginea problemelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, cu un accent deosebit pe:

   o mai bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, prin schimburi de informații și de bune practici și prin implicarea directă a părților interesate;
   sprijinirea activităților de formare destinate conducătorilor auto și societăților de transport;
   o mai bună difuzare a ghidurilor și a fișelor informative referitoare la transportarea animalelor, traduse în toate limbile UE;
   elaborarea unor angajamente voluntare de către întreprinderi și acțiuni în sensul acestora în vederea îmbunătățirii pe mai departe a bunăstării animalelor în timpul transportului;
   intensificarea schimburilor de informații între autoritățile naționale și utilizarea pe scară mai largă a bunelor practici, în vederea reducerii numărului de încălcări cauzate de companiile de transport și de conducătorii auto;

19.  invită Comisia să evalueze compatibilitatea regulamentului cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere(10) în ceea ce privește perioadele de conducere și perioadele de repaus ale conducătorilor auto;

20.  subliniază că este important să se facă distincția între responsabilitatea întreprinderilor de transport de animale și cea a fermierilor, deoarece întreprinderile respective ar trebui să fie trase la răspundere pentru problemele care decurg din transportul animalelor, și nu fermierii; reamintește că agricultorii sunt cei mai interesați de bunăstarea animalelor, din motive emoționale, afective, dar și economice;

21.  reamintește că Comisia, în calitatea sa de protector al tratatelor, are responsabilitatea de a monitoriza aplicarea corectă a legislației UE; invită Ombudsmanul European să investigheze dacă Comisia a eșuat sistematic în a veghea asupra respectării prezentului regulament și dacă ar putea fi trasă la răspundere pentru administrare defectuoasă;

22.  regretă decizia luată de Conferința președinților, de a nu propune instituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind bunăstarea animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE, în ciuda sprijinului unui număr mare de deputați în Parlamentul European din diferite grupuri politice; recomandă, prin urmare, ca Parlamentul să înființeze o comisie de anchetă privind bunăstarea animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE de la începutul următoarei legislaturi parlamentare, pentru a cerceta și monitoriza în mod adecvat presupusele încălcări și aplicarea defectuoasă a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului;

Colectarea datelor, inspecțiile și monitorizarea

23.  regretă dificultatea efectuării unei analize coerente a punerii în aplicare a regulamentului existent din cauza abordărilor diferite ale statelor membre în materie de colectare a datelor; invită Comisia să stabilească standarde minime comune pentru sistemele de urmărire a tuturor deplasărilor, pentru a permite o colectare a datelor mai armonizată și evaluarea parametrilor monitorizați; invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a pune la dispoziția Comisiei date armonizate, cuprinzătoare și complete privind inspecțiile în domeniul transporturilor și gradul de încălcare a legislației Uniunii; solicită statelor membre să efectueze mai multe controale inopinate și să dezvolte și să aplice o strategie în funcție de riscuri în vederea axării activităților de inspecție pe formele de transport cu risc ridicat, astfel încât să crească la maximum eficiența resurselor limitate de inspecție;

24.  ia act de faptul că, potrivit raportului special al Curții de Conturi din 2018 privind bunăstarea animalelor în UE, Comisia a recunoscut că datele raportate de statele membre sunt incomplete și insuficient de coerente, fiabile și detaliate pentru a permite formularea unor concluzii privind conformitatea la nivelul UE;

25.  subliniază faptul că inspecțiile trebuie realizate în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii și pe eșantioane reprezentative de animale transportate anual în fiecare stat membru pentru a asigura și menține buna funcționare a pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței în cadrul UE; în plus, invită Comisia să crească numărul de inspecții inopinate efectuate de Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV), având drept obiect controlul tratamentului corespunzător al animalelor în timpul transportului; consideră că metodele diferite de colectare a datelor și mecanismele de control diferite fac dificilă o evaluare clară a respectării normelor în state membre în mod individual; invită, așadar, Comisia să adopte o structură de raportare mai armonizată și să analizeze în continuare datele generate de rapoartele elaborate în urma inspecțiilor OAV și evaluările statelor membre în ceea ce privește planurilor naționale multianuale de control (PNMC); recunoaște că auditurile DG SANTE reprezintă o sursă importantă de informații pentru Comisie în ceea ce privește evaluarea punerii în aplicare a prezentului regulament; invită Comisia să efectueze cel puțin șapte vizite neanunțate în fiecare an, în conformitate cu recomandarea Curții de Conturi;

26.  invită Comisia să ofere statelor membre orientări cu privire la modul în care sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) poate fi utilizat pentru a sprijini pregătirea analizelor de risc pentru inspecțiile privind transportul animalelor vii, așa cum a recomandat Curtea de Conturi în raportul său special din 2018, care constată că autoritățile responsabile cu inspecțiile în domeniul transporturilor din statele membre utilizau rar informații din sistemul TRACES pentru a direcționa inspecțiile; solicită un sistem de monitorizare mai eficient și mai transparent, care să prevadă accesul public la informațiile colectate prin TRACES; solicită, de asemenea, creșterea numărului de inspecții anuale efectuate de OAV;

27.  invită statele membre să intensifice controalele de-a lungul întregului lanț de producție și, în special, să desfășoare inspecții eficiente și sistematice a loturilor de animale înainte de încărcare pentru a pune capăt practicilor care încalcă regulamentul și înrăutățesc condițiile de transport al animalelor pe uscat sau pe mare, cum ar fi autorizarea continuării transportului pe distanțe lungi în cazul mijloacelor de transport supraaglomerate și a animalelor inapte sau acceptarea în continuare a funcționării unor puncte de control care au dotări inadecvate pentru odihna, hrănirea și adăparea animalelor transportate;

28.  este îngrijorat de numărul mic al inspecțiilor din unele state membre și de faptul că nivelul încălcărilor raportate în respectivele state membre este scăzut sau egal cu zero; pune sub semnul întrebării acuratețea sistemelor de inspecție și raportarea; invită statele membre care fac inspecții rar sau deloc să le efectueze în număr suficient și să înainteze Comisiei rapoarte de inspecție cuprinzătoare;

29.  invită statele membre să inspecteze și transporturile intraeuropene atunci când animalele sunt încărcate în vehicule pentru a verifica respectarea cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

30.  este de acord cu Comisia că inspectarea în etapa de încărcare de către autoritățile competente a tuturor loturilor destinate țărilor din afara UE constituie o bună practică(11); consideră că un procentaj din transporturile în interiorul UE ar trebui, de asemenea, să fie inspectat în faza de încărcare, proporțional cu numărul de încălcări raportate de ONG-uri și de inspecțiile OAV; consideră că, la încărcare, autoritățile competente ar trebui să verifice dacă cerințele din regulament referitoare la suprafață și la spațiul pe înălțime sunt respectate, dacă ventilația și sistemele de alimentare cu apă funcționează bine, dacă dispozitivele de adăpare funcționează în mod adecvat și sunt adecvate pentru speciile transportate, dacă nu sunt încărcate animale inapte și dacă se transportă o cantitate suficientă de furaje și așternut;

31.  invită statele membre să se asigure că există un număr suficient de instalații de adăpare accesibile, curate și funcționale, în conformitate cu nevoile fiecărei specii, că rezervorul de apă este plin și că există o cantitate suficientă de așternut curat;

32.  invită statele membre să se asigure că autoritățile competente verifică dacă jurnalele de călătorie conțin informații realiste și dacă respectă articolul 14 alineatul (1) din regulament;

33.  invită statele membre să se asigure că vehiculele de transport respectă cerințele minime din punct de vedere al spațiului stabilite în capitolul VII din anexa I la regulament și că, în cazul în care se înregistrează temperaturi ridicate, animalelor li se asigură spațiu suplimentar în mod proporțional;

34.  invită statele membre să se asigure că înălțimea internă a vehiculelor de transport respectă standardele minime și că nu există spații între podea sau peretele vehiculului și pereții despărțitori;

35.  recunoaște că s-au înregistrat progrese în privința transportului animalelor în interiorul UE, dar este îngrijorată de numărul de semnalări ale utilizării unor vehicule necorespunzătoare pentru transportul de animale pe uscat și pe apă și solicită intensificarea monitorizării și a sancționării acestor practici; recunoaște că cerințele prevăzute la articolele 20 și 21 din regulament privind transportul cu nave pentru transportul animalelor sunt adesea neglijate; cere statelor membre să nu autorizeze utilizarea vehiculelor și a navelor pentru transportul animalelor care nu respectă dispozițiile regulamentului și să retragă autorizațiile deja emise în caz de nerespectare; solicită statelor membre să adopte proceduri mai riguroase atât în certificarea și aprobarea vehiculelor, cât și în acordarea de certificate de competență conducătorilor auto;

36.  solicită, de aceea, adoptarea de standarde armonizate și obligatorii pentru autorizarea vehiculelor și a navelor ca mijloace de transport pentru animale, care ar trebui elaborate de o autoritate centrală a UE; întrucât această autoritate ar trebui să fie responsabilă cu stabilirea caracterului adecvat al mijlocului de transport pentru transportul animalelor din punct de vedere al stării vehiculelor și al naturii echipamentului acestora (de exemplu, prezența la bord a unui sistem adecvat de navigație prin satelit);

37.  invită operatorii să asigure formarea temeinică a conducătorilor auto și a însoțitorilor în conformitate cu anexa IV din regulament, pentru a asigura tratamentul corect al animalelor;

38.  recunoaște că unele state membre au nave și porturi care respectă standardele impuse, dar subliniază că, cu toate acestea, în timpul transportului maritim predomină condițiile precare, în special la încărcare și descărcare; solicită statelor membre să adopte proceduri mai riguroase de certificare și aprobare a navelor, să îmbunătățească verificarea navelor pentru transportul animalelor înainte de încărcare și pe cea a stării animalelor și să inspecteze în mod adecvat operațiunile de încărcare, în concordanță cu regulamentul; invită statele membre să prezinte Comisiei planuri detaliate cu privire la instalațiile de inspecție; invită Comisia să întocmească, să actualizeze și să difuzeze o listă a porturilor care dispun de instalații adecvate de inspecție a animalelor; solicită autorităților competente să nu aprobe jurnalele de călătorie care indică intenția de a utiliza porturi care nu sunt echipate cu astfel de instalații; solicită statelor membre să își adapteze porturile și să își întrețină navele pentru a îmbunătăți condițiile de asigurare a bunei calități a vieții animalelor în transportul maritim;

39.  solicită Comisiei să aprobe alternative inovatoare pentru controalele exporturilor în conformitate cu articolul 133 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/429(12), precum inspecțiile pe platformă, care duc la îmbunătățirea bunăstării animalelor prin reducerea gradului de încărcare și prin eliminarea condiției de descărcare a animalelor, ceea ce reduce duratele de așteptare;

40.  ia act de faptul că cerința privind certificatele de sănătate animală pentru transport în toate statele membre încurajează în mod greșit alegerea destinațiilor naționale în locul celei mai apropiate destinații posibile; solicită Comisiei să se folosească de competențele care îi revin în temeiul articolului 144 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 pentru a adopta un act delegat care să ofere o derogare pentru deplasările care prezintă un risc scăzut de răspândire a bolilor;

Durata deplasărilor

41.  insistă ca durata deplasării pentru toate animalele transportate să fie cât mai scurtă posibil, ținând seama de diferențele geografice între statele membre și în concordanță cu considerentul 5 din regulament, care prevede că „din considerente de bunăstare a animalelor, transportul animalelor în călătorii de lungă durată ... ar trebui limitat în cea mai mare măsură posibilă” și în conformitate cu considerentul 18, care prevede că „deplasările de lungă durată pot fi mai dăunătoare pentru bunăstarea animalelor decât cele de scurtă durată”;

42.  insistă asupra necesității ca durata de transportare a animalelor, inclusiv cea de încărcare și descărcare, să țină seama de recomandările medicilor veterinari pentru fiecare specie în parte, indiferent dacă transportul se face pe uscat, pe mare sau pe calea aerului;

43.  regretă încălcările regulamentului care constau în absența aplicării sau aplicarea neadecvată a normelor specifice privind animalele neînțărcate cum ar fi vițeii, mieii, iezii, mânjii și purceii care sunt încă hrăniți cu lapte și solicită adoptarea unor măsuri mai detaliate pentru a garanta pe deplin tratamentul adecvat al acestor animale în timpul transportului;

44.  invită statele membre să se asigure că animalele neînțărcate sunt descărcate timp de cel puțin o oră, astfel încât să li se poată da electroliți sau înlocuitori de lapte, și nu sunt transportate timp mai mult de opt ore în total;

45.  solicită Comisiei să formuleze o definiție a termenului de „animal neînțărcat” pentru fiecare specie și să limiteze deplasarea animalelor neînțărcate la o distanță maximă de 50 km și la o durată maximă de 1,5 ore, având în vedere dificultatea de a asigura bunăstarea acestora în timpul transportului;

46.  subliniază că documentele de planificare a transportului specifică adesea doar locul și nu oferă adrese precise ale punctelor de control, de aprovizionare și de adunare, ceea ce face mult mai dificilă efectuarea de controale;

47.  solicită ca, ținând seama de Rezoluția Parlamentului European din 12 decembrie 2012, timpul de deplasare a animalelor să fie cât mai scurt posibil și să se evite în special deplasările lungi și foarte lungi, precum și călătoriile în afara UE prin utilizarea unor strategii alternative, cum ar fi asigurarea unor unități locale sau mobile de sacrificare viabile din punct de vedere economic și echilibrat distribuite în apropierea fermelor de creștere a animalelor, promovarea circuitelor scurte de distribuție și a vânzărilor directe, înlocuirea, atunci când este posibil, a transportului animalelor de reproducție cu transportul materialului seminal sau al embrionilor și transportul carcaselor și al produselor din carne, precum și prin intermediul unor inițiative de reglementare sau de altă natură în statele membre pentru a facilita sacrificarea la fermă; invită Comisia să definească în mod clar o durată mai mică a deplasării ca fiind adecvată în cazul transportului tuturor speciilor de animale și în cazul transportului animalelor neînțărcate;

48.  constată că diverse cerințe, precum și condițiile schimbătoare de pe piață și deciziile politice au făcut ca abatoarele mici să devină neviabile din punct de vedere economic, ceea ce a dus la o scădere generală a numărului lor; îndeamnă Comisia și autoritățile locale din statele membre să sprijine și să promoveze, acolo unde este necesar, posibilitatea asigurării de unități de sacrificare la fermă, de sacrificare locală sau mobilă viabile economic și de unități de prelucrare a cărnii în statele membre, astfel încât animalele să fie sacrificate cât mai aproape posibil de locul lor de creștere, ceea ce este și în interesul păstrării locurilor de muncă în zonele rurale; invită Consiliul și Comisia să elaboreze o strategie pentru a trece la un model de producție animală mai regional în care, ori de câte ori este posibil, ținând cont de diferențele geografice, animalele să se nască, să fie îngrășate și sacrificate în aceeași regiune, în loc să fie transportate pe distanțe extrem de lungi;

49.  îndeamnă Comisia să analizeze modurile în care pot fi oferite stimulente pentru agricultori, abatoare și industria cărnii pentru a-i determina să sacrifice animalele în cadrul celor mai apropiate unități de sacrificare, cu scopul de a preveni perioadele îndelungate de transport al animalelor și a reduce emisiile; invită Comisia să faciliteze soluțiile inovatoare în acest sens, cum ar fi unitățile mobile de sacrificare, garantând în același timp standarde ridicate de bunăstare a animalelor;

50.  consideră că, în anumite cazuri, o reducere a duratei permise a călătoriei, astfel cum este stabilită în prezent în capitolul V din anexa 1 la regulament, nu ar fi viabilă și că, prin urmare, ar trebui găsite soluții pentru cazurile în care circumstanțele geografice și izolarea rurală impun transportul animalelor pe uscat și/sau pe mare pentru continuarea producției sau în vederea sacrificării;

51.  invită statele membre să permită sacrificarea de urgență direct în fermele de creștere și de îngrășare a animalelor, după caz, dacă se constată că un animal nu este apt pentru a fi transportat și dacă primele măsuri de ajutor se dovedesc a fi ineficiente, pentru a evita suferința inutilă a animalelor;

52.  observă că valoarea societală și economică a unui animal poate avea un impact asupra standardului de transport al acestuia; subliniază că standardele de transport pentru animalele de reproducție în domeniul creșterii cailor sunt de înaltă calitate;

53.  invită Comisia să elaboreze o strategie care să asigure trecerea de la transportul de animale vii la desfășurarea cu preponderență a unui comerț cu carne și carcase și cu material germinativ, dat fiind efectul pe care transportul animalelor vii îl are asupra mediului, asupra calității vieții animalelor și asupra sănătății; consideră că toate aceste strategii trebuie să vizeze factorii economici care influențează decizia de a transporta animale vii; solicită Comisiei să includă în această strategie transportul către țări terțe;

54.  solicită statelor membre să asigure în abatoare programe de sacrificare a animalelor cu respectarea preceptelor religioase, având în vedere că o mare parte a exportului de animale este destinată piețelor din Orientul Mijlociu.

55.  recunoaște actuala denaturare a pieței cauzată de tarifele diferite aplicate animalelor vii și cărnii, care stimulează puternic comerțul cu animale vii; îndeamnă Comisia ca, alături de partenerii săi comerciali, să examineze această denaturare în vederea reducerii comerțului cu animale vii și, acolo unde este cazul, să înlocuiască aceste vânzări de animale cu vânzări de carne;

56.  reamintește că, în temeiul regulamentului existent, o pauză de odihnă la un post de control autorizat este obligatorie după o perioadă maximă de transport în cazul ecvideelor domestice și al animalelor domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, dacă transportul depășește opt ore;

Bunăstarea animalelor

57.  invită autoritățile competente din statele membre să asigure prezența medicilor veterinari oficiali la punctele de ieșire din UE, care să aibă sarcina de a verifica dacă animalele sunt apte să își continue călătoria și dacă vehiculele și/sau navele îndeplinesc cerințele regulamentului; observă, în special, că articolul 21 din regulament prevede ca medicii veterinari să verifice vehiculele înainte ca acestea să părăsească teritoriul UE, pentru a se asigura că acestea nu sunt încărcate excesiv, oferă suficient spațiu deasupra animalelor, au așternuturi, precum și hrană și apă pentru animale în cantități suficiente și că sistemele de ventilație și adăpare funcționează corect;

58.  încurajează utilizarea unor planuri de urgență pentru toate călătoriile, inclusiv, de exemplu, a unor camioane de înlocuire și a unor centre de urgență, pentru a permite transportatorului să reacționeze în mod eficient în situații de urgență și pentru a reduce impactul unei întârzieri sau al unui accident asupra animalelor transportate în scopul reproducerii sau al sacrificării, așa cum li se cere deja transportatorilor pe distanțe lungi în temeiul regulamentului;

59.  insistă asupra faptului că legislația din domeniul calității vieții animalelor ar trebui să se bazeze pe cunoștințe științifice și pe ultimele tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor recomandări clare din partea EFSA și a solicitării exprimate de Parlament în rezoluția sa din 2012, Comisia nu a actualizat normele privind transportul animalelor ținând seama de cele mai recente cunoștințe științifice; invită, prin urmare, Comisia să actualizeze normele ce vizează anumite nevoi, pe baza celor mai recente cunoștințe științifice și tehnologii, în special în ceea ce privește factorii precum existența unor instalații adecvate de ventilare și de control al temperaturii și umidității în toate vehiculele, existența unor sisteme de adăpare și de furaje lichide adecvate, în special pentru animalele neînțărcate, densități reduse ale efectivelor de animale și existența unui anumit spațiu minim deasupra animalelor, precum și adaptarea vehiculelor la nevoile fiecărei specii de animale; subliniază faptul că în avizul emis de EFSA, pe lângă durata călătoriei, se indică și alte aspecte privind bunăstarea animalelor, cum ar fi încărcarea și descărcarea în condiții adecvate, precum și modul în care sunt concepute vehiculele;

60.  își exprimă îngrijorarea cu privire la călătoriile în care animalele sunt adăpate cu apă contaminată, improprie pentru consum, și nu au acces la apă din cauza funcționării defectuoase sau a amplasării necorespunzătoare a dispozitivelor de adăpare; subliniază că vehiculele utilizate pentru transportul animalelor vii trebuie să asigure o cantitate suficientă de apă în timpul călătoriilor și, în orice caz, cantitatea furnizată ar trebui să fie adaptată nevoilor specifice ale speciilor de animale transportate și numărului acestora;

61.  salută angajamentul asumat de Comisie de a elabora indicatori ai bunăstării animalelor, care ar trebui să promoveze rezultate mai bune ale bunăstării animalelor în timpul transportului; consideră că serviciile Comisiei ar trebui să elaboreze fără întârziere acești indicatori, care să completeze cerințele legislative în vigoare;

62.  solicită Comisiei să garanteze că orice viitoare revizuire a legislației privind tratamentul corespunzător al animalelor în timpul transportului se bazează pe indicatori obiectivi și fiabili din punct de vedere științific, pentru a evita deciziile arbitrare cu un impact economic nejustificat asupra sectoarelor creșterii animalelor;

63.  insistă asupra faptului că, în temeiul legislației UE, fermierilor le revine responsabilitatea legală de a garanta că animalele lor nu vor suferi vătămări, prejudicii sau orice suferință evitabilă în timpul transportului;

64.  subliniază că încălcările sunt adesea cauzate de caracterul inadecvat al sistemelor de ventilație ale vehiculelor utilizate pentru transportul animalelor vii pe distanțe lungi și că, în aceste situații, animalele sunt închise în spații mici cu temperaturi extreme, cu mult peste limitele de temperatură și de toleranță stabilite în regulament;

65.  invită Comisia să asigure în toate statele membre practicarea asomării, în toate cazurile fără excepție, înainte de sacrificarea animalelor conform ritualurilor religioase;

66.  regretă că compartimentele destinate animalelor nu oferă întotdeauna suficient spațiu pentru a permite o ventilație adecvată în interiorul vehiculelor și că sunt împiedicate mișcările naturale ale animalelor, acestea fiind deseori obligate să stea în poziții nefirești pentru perioade îndelungate, încălcând în mod clar specificațiile tehnice stabilite la articolul 6 și în capitolul II punctul 1.2 din anexa I la regulament;

67.  consideră că este necesar să se impună prezența obligatorie a medicilor veterinari la bordul navelor utilizate pentru transportul animalelor vii, să se raporteze și să se consemneze numărul de animale care mor în timpul călătoriei și să se elaboreze planuri de urgență pentru a face față situațiilor pe mare care ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării animalele în timpul transportului;

68.  ia act de faptul că fermierii, transportatorii și autoritățile competente din statele membre interpretează și pun în aplicare în mod diferit Regulamentului (CE) nr. 1/2005, în special în ceea ce privește măsura în care animalele sunt apte pentru transport; invită Comisia să revizuiască regulamentul pentru a preciza mai exact cerințele în materie de transport, dacă este cazul; îndeamnă Comisia și statele membre să garanteze, în contextul existenței unor condiții echitabile pentru toți, că în viitor regulamentul este pus în aplicare și implementat într-un mod armonizat și uniform în întreaga Uniune, în special în ceea ce privește măsura în care animalele sunt apte pentru transport;

69.  invită Comisia să elaboreze o definiție de lucru completă a ceea ce constituie „apt pentru transport” în raport cu animalele și să elaboreze orientări practice pentru evaluarea acestui aspect; invită statele membre să asigure activități de sensibilizare și de informare, inclusiv cursuri de formare solide, periodice și obligatorii, precum și instruirea și certificarea conducătorilor auto, transportatorilor, comercianților, centrelor de colectare, abatoarelor, medicilor veterinari, agenților de frontieră și tuturor operatorilor care participă la transportul animalelor, pentru a reduce nivelurile ridicate de încălcare a normelor în materie de adecvare; invită operatorii să asigure formarea temeinică a conducătorilor auto și a însoțitorilor în conformitate cu anexa IV la regulament;

70.  solicită o vigilență strictă pentru a se asigura că nu sunt transportate animale bolnave, slabe, animale de greutate mică, animale în lactație, femele gestante și femele care nu au atins perioada de înțărcare necesară;

71.  subliniază că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, există deja obligația ca animalele transportate pe distanțe lungi să fie adăpate, hrănite și să aibă posibilitatea să se odihnească la intervale corespunzătoare, adaptate la nevoile animalelor în funcție de specia și vârsta acestora; îndeamnă Comisia să monitorizeze mai eficient respectarea deplină și armonizată a acestor cerințe legale de către toate statele membre;

72.  subliniază că statele membre trebuie să se asigure că transportul de animale este bine organizat și că se ține cont de condițiile meteorologice, precum și de tipul de transport;

73.  subliniază că, atunci când animalele trebuie descărcate în țări terțe pentru o perioadă de repaos de 24 de ore, organizatorul trebuie să identifice un loc de odihnă cu instalații echivalente cu cele ale unui punct de control din UE; invită autoritățile competente să inspecteze în mod regulat aceste instalații și să nu aprobe jurnalele de călătorie dacă nu s-a confirmat că locul propus pentru odihnă dispune de instalații echivalente cu cele din UE;

74.  invită statele membre să se asigure că planificarea transporturilor include dovada unei rezervări efectuate la un punct de control, inclusiv a hranei pentru animale, a apei și a așternutului proaspăt; invită Comisia să definească cerințele privind amplasarea locurilor de odihnă și instalațiile cu care sunt dotate acestea;

75.  ia act de faptul că reducerea densității animalelor în transport și întreruperea deplasărilor pentru a le permite animalelor să se odihnească au un efect economic negativ asupra transportatorilor, fapt ce poate afecta manipularea corespunzătoare a animalelor transportate; invită Comisia să încurajeze inițiative privind manipularea corespunzătoare a animalelor transportate;

76.  invită statele membre să asigure o îmbunătățire a evidențelor privind perioadele de gestație ținute în ferme;

77.  invită Comisia să formuleze orientări, pe baza cunoștințelor științifice, privind asigurarea cu apă a animalelor transportate în cuști și condițiile de transportare a puilor care promovează un nivel de bunăstare ridicat;

78.  reamintește că statele membre trebuie să găsească soluții pentru a asigura bunăstarea animalelor la sfârșitul ciclului lor de viață și de producție;

Ajutorul economic

79.  solicită utilizarea pe scară mai largă a măsurii de dezvoltare rurală „plăți pentru bunăstarea animalelor”, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013(13), care oferă sprijin pentru standarde ridicate de bunăstare a animalelor ce depășesc standardele obligatorii aplicabile;

80.  solicită ca viitoarea reformă a PAC să mențină și să consolideze legătura dintre plățile din cadrul PAC și existența unor condiții îmbunătățite legate de bunăstarea animalelor, care să respecte sau să depășească standardele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

81.  insistă asupra instituirii unui sprijin pentru măsurile ce asigură o distribuție echilibrată a abatoarelor în statele membre, ținând cont de efectivele de animale din diferite regiuni;

Țările terțe

82.  își exprimă îngrijorarea cu privire la consemnarea constantă a unor probleme legate de transportul și bunăstarea animalelor în anumite țări terțe; observă că sacrificarea în anumite țări terțe către care sunt trimise animale din UE le provoacă acestora suferințe extreme și îndelungate și încalcă sistematic standardele internaționale ale OIE privind bunăstarea în momentul sacrificării; deși este conștient de faptul că cererea din țările terțe este deseori pentru animale vii, invită Comisia și statele membre să promoveze înlocuirea, atunci când este posibil, a transportului de animale vii către țările terțe cu transportul de carne sau de carcase, precum și transportul de material seminal sau de embrioni în locul animalelor de reproducere;

83.  critică ferm statisticile întocmite de Comisie cu privire la respectarea regulamentului în ceea ce privește călătoriile realizate pentru transportul animalelor vii în țări din afara UE și subliniază că aceste statistici au fost întocmite fără a efectua controale sistematice asupra autovehiculelor destinate acestui tip de transport;

84.  invită Comisia să solicite în cadrul negocierilor sale comerciale bilaterale cu țările terțe aplicarea prevederilor UE privind protecția animalelor și să pledeze în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în favoarea aplicării la nivel internațional a dispozițiilor UE în domeniu;

85.  regretă faptul că standardele practicate de anumite țări terțe nu sunt la fel de ridicate ca cele din Uniune; invită Comisia să consolideze cerințele existente față de partenerii comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce privește comerțul cu animale și transportul acestora, în așa fel încât acestea să fie cel puțin la fel de stricte precum cele din UE. invită statele membre care exportă în țări terțe să colaboreze cu autoritățile locale pentru a îmbunătăți standardele în materie de bunăstare a animalelor;

86.  solicită respectarea consecventă și integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul transporturilor de animale care presupun o deplasare îndelungată ce începe pe teritoriul UE și continuă în afara acestuia, transportatorul, pentru a obține autorizația de pornire, este obligat să prezinte un jurnal de călătorie care să fie realist în ceea ce privește respectarea normelor, acordând o atenție deosebită temperaturilor prognozate; invită autoritățile competente ca, în cazurile în care animalele trebuie să fie descărcate, conform hotărârii Curții, pentru o perioadă de odihnă de 24 de ore într-o țară terță, să aprobe jurnalele de călătorie numai dacă organizatorul a identificat un loc de odihnă care oferă condiții echivalente cu cele ale unui punct de control; reamintește, în acest sens, și faptul că singura listă de adăposturi pentru animale pe rutele din țări terțe datează din 2009, adesea fără detalii privind adresa exactă, ceea ce face mult mai dificilă efectuarea inspecțiilor necesare prevăzute în legislația UE; solicită medicilor veterinari oficiali de la punctele de ieșire să verifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, că sunt respectate dispozițiile acestui regulament înainte ca vehiculele să părăsească teritoriul UE;

87.  reamintește, de asemenea, în acest context, propunerea Comisiei de directivă privind protecția persoanelor care denunță cazurile de încălcare a legislației UE (avertizorii) [COM(2018)0218], în special în contextul controalelor veterinare;

88.  regretă întârzierile la frontiere și în porturi, care sunt adesea îndelungate, și atrage atenția asupra accentuării durerii și a suferinței animalelor din această cauză; invită statele membre învecinate cu țări terțe să asigure zone de repaos unde animalele să poată fi descărcate și hrănite, adăpate, lăsate să se odihnească și să beneficieze de îngrijiri veterinare, astfel încât jurnalele de călătorie să poată fi completate în mod corespunzător, și să deschidă în cadrul vămilor benzi-expres speciale de circulație pentru animalele transportate, care să aibă personal suficient, astfel încât să se reducă perioadele de așteptare, fără însă a compromite calitatea controalelor sanitare și vamale la frontieră; invită, de asemenea, statele membre să coopereze mai eficient în planificarea transporturilor de animale, pentru a evita situația în care la controalele la frontieră ajung prea multe animale în același timp;

89.  invită Comisia să intensifice cooperarea și comunicarea, inclusiv asistența reciprocă și schimbul accelerat de informații, între autoritățile competente din toate statele membre și din țările terțe pentru a reduce problemele legate de bunăstarea animalelor și de îmbolnăvirea animalelor cauzate de administrarea defectuoasă, garantând că exportatorii respectă integral cerințele administrative; invită Comisia să promoveze la nivel internațional bunăstarea animalelor și să desfășoare inițiative pentru a sensibiliza în mai mare măsură țările terțe ;

90.  solicită Comisiei să exercite presiuni asupra țărilor de tranzit care ridică obstacole birocratice și de siguranță ce întârzie inutil transportul animalelor vii;

91.  invită statele membre și Comisia să acorde o atenție deosebită încălcărilor legislației privind bunăstarea animalelor comise pe durata transportului de animale către țări terțe pe fluvii și pe mare și să evalueze eventualele încălcări ale legislației, cum ar fi aruncarea – interzisă prin lege – a animalelor moarte de pe nave în Marea Mediterană (cu crotaliile adesea tăiate), deoarece, de multe ori, acestea nu pot fi eliminate în porturile de destinație;

92.  atrage atenția asupra Deciziei 2004/544/CE a Consiliului privind semnarea Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional(14), conform căreia transportul se poate face: între două state membre, tranzitând teritoriul unui stat nemembru; între un stat membru și un stat nemembru; sau direct între două state membre;

93.  subliniază că, atât timp cât standardele țărilor terțe privind transportul animalelor nu sunt aliniate cu cele ale UE, iar punerea lor în aplicare nu este suficient de riguroasă pentru a asigura respectarea integrală a regulamentului, transportul de animale vii către țările terțe ar trebui să facă obiectul unor acorduri bilaterale prin care să se reducă aceste diferențe, iar dacă acest lucru nu este posibil, transportul de animale vii către țările terțe ar trebui interzis;

94.  reamintește statelor membre că, în temeiul jurisprudenței constante(15), acestea pot introduce norme naționale mai stricte pentru protecția animalelor în timpul transportului, atât timp cât aceste norme sunt coerente cu obiectivul principal al Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

95.  invită Comisia să promoveze schimbul de bune practici și de măsuri de echivalență reglementară cu țările terțe în ceea ce privește transportul animalelor vii;

o
o   o

96.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi Europene, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 3, 5.1.2005, p. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) JO C 434, 23.12.2015, p. 59.
(4) Jurnalul Oficial EFSA, 2011:9(1):1966.
(5) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 116.
(6) Hotărârea Curții de Justiție (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene din 14 noiembrie 2018, intitulat: „Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”.
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) OJ 121, 29.7.1964, p. 1977.
(10) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.
(11) „Raportul final al unui audit efectuat în Țările de Jos între 20 februarie 2017 și 24 februarie 2017 pentru a evalua calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări din afara UE”, Comisia Europeană, Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară, 2017.
(12) Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).
(13) JO L 347, 20.12.2013, p. 347.
(14) JO L 241, 13.7.2004, p. 21.
(15) Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14.10.2004 – cauza C-113/02, Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos, și Hotărârea Curții de Justiție (Camera a treia) din 8.5.2008 – cauza C-491/06, Danske Svineproducenter.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate