Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2247(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0167/2019

Indgivne tekster :

A8-0167/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0136

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 45k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet
P8_TA(2019)0136A8-0167/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (2018/2247(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 5. september 2018 om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsministerium på grundlag af en anmodning fra den offentlige anklager ved appelretten i Paris, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 22. oktober 2018, i forbindelse med en igangværende retslig forundersøgelse vedrørende underslæb, fortielse af underslæb, organiseret bedrageri, dokumentfalsk og anvendelse af falske dokumenter, og sort arbejde ved manglende angivelse af en medarbejder for så vidt angår ansættelsesvilkårene for parlamentariske assistenter,

–  der har hørt Jean-François Jalkh, stedfortræder for Jean-Marie Le Pen, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0167/2019),

Α.  der henviser til, at undersøgelsesdommerne ved retten i Paris har anmodet om ophævelse af Jean-Marie Le Pens parlamentariske immunitet med henblik på at afhøre ham i forbindelse med påståede handlinger;

Β.  der henviser til, at anmodningen om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet vedrører påstande om underslæb, fortielse af underslæb, organiseret bedrageri, dokumentfalsk og anvendelse af falske dokumenter, sort arbejde ved manglende angivelse af en medarbejder for så vidt angår ansættelsesvilkårene for assistenter for medlemmer af Europa-Parlamentet, der er tilknyttet Front National;

C.  der henviser til, at der den 5. december 2016 blev indledt en retslig undersøgelse efter en indledende efterforskning, som var iværksat på grundlag af en anmeldelse fra den daværende formand for Europa-Parlamentet den 9. marts 2015 vedrørende et antal parlamentariske assistenter for medlemmer af Europa-Parlamentet, som var tilknyttet Front National;

D.  der henviser til, at der under en ransagning på Front Nationals hovedkontor i februar 2016 blev beslaglagt en række dokumenter på Front Nationals regnskabsførers kontor, som viste nævnte partis forsæt om at "spare" ved at lade Europa-Parlamentet betale partimedarbejdernes løn i medfør deres stilling som parlamentariske assistenter;

E.  der henviser til, at der på Front Nationals organisationsplan, der blev offentliggjort i februar 2015, kun figurerede 15 medlemmer af Europa-Parlamentet (af i alt 23) og 21 lokale parlamentariske assistenter og 5 akkrediterede parlamentariske assistenter (af i alt 54 assistenter); der henviser til, at en række parlamentariske assistenter angav Front Nationals hovedkontor i Nanterre som deres arbejdssted, i nogle tilfælde som fuldtidsansatte, selv om de var bosiddende mellem 120 km og 945 km fra deres erklærede arbejdssted; der henviser til, at det i denne fase af efterforskningen kom frem, at otte parlamentariske assistenter næsten ikke udførte nogen form for arbejde som parlamentarisk assistenter eller kun som en meget lille del af deres samlede opgaver;

F.  der henviser til, at efterforskningen ligeledes klarlagde nogle forhold, som fik det til at forekomme usandsynligt, at de pågældende parlamentariske assistenter rent faktisk havde arbejdsopgaver med forbindelse til Europa-Parlamentet, nemlig følgende:

   ansættelseskontrakter som parlamentarisk assistent i Europa-Parlamentet indføjet mellem to ansættelseskontrakter hos Front National
   ansættelseskontrakter som parlamentarisk assistent i Europa-Parlamentet samtidig med ansættelseskontrakter hos Front National
   ansættelseskontrakter hos Front National, som fulgte umiddelbart efter ansættelseskontrakter som parlamentarisk assistent i Europa-Parlamentet;

G.  der henviser til, at det under efterforskningen kom frem, at Jean-Marie Le Pen i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet havde ansat en parlamentarisk assistent i 2011, men at den pågældende parlamentariske assistent fortalte efterforskerne, at han havde arbejdet på en valgkampagne for et andet medlem af Europa-Parlamentet i den relevante periode; der henviser til, at Jean-Marie Le Pen havde ladet tre andre personer aflønne som parlamentariske assistenter, selv om de stort set ikke havde udført nogen form for arbejde som sådanne;

H.  der henviser til, at det også under efterforskningen kom frem, at Jean-Marie Le Pen i sin egenskab af formand for Front National på tidspunktet for de påståede lovovertrædelser havde indført det af Europa-Parlamentet anmeldte system, som bestod i at lade en del af Front Nationals ansatte blive finansieret med EU-midler, gennem undertegnelse af parlamentariske kontrakter med personer, som i virkeligheden arbejdede for partiet, under tilsidesættelse af den gældende EU-lovgivning;

I.  der henviser til, at undersøgelsesdommerne anser det for nødvendigt at afhøre Jean-Marie Le Pen;

J.  der henviser til, at Jean-Marie Le Pen nægtede at give møde efter at være blevet indkaldt hertil af efterforskerne den 21. juni 2018, og gjorde det samme, da undersøgelsesdommerne indkaldte ham i juli 2018, under påberåbelse af sin parlamentariske immunitet;

K.  der henviser til, at den kompetente myndighed med henblik på at gennemføre en afhøring af Jean-Marie Le Pen i forbindelse med anklagerne mod ham har indgivet en anmodning om ophævelse af hans immunitet;

L.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lovgivende forsamling;

M.  der henviser til, at det fremgår af artikel 26 i den franske forfatning, at medlemmer af Parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører, og at denne tilladelse ikke er påkrævet, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse;

N.  der henviser til, at der ikke er bevis for eller begrundet mistanke om fumus persecutionis;

1.  vedtager at ophæve Jean-Marie Le Pens immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Jean-Marie Le Pen.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik