Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2247(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0167/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0167/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0136

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 141kWORD 52k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
P8_TA(2019)0136A8-0167/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean‑Marie Le Pen (2018/2247(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen, που διαβίβασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας βάσει αιτήματος που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας στο Εφετείο του Παρισιού, στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με διαδικασία δικαστικής έρευνας που εκκρεμεί λόγω των εικαζόμενων αδικημάτων της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των κοινοβουλευτικών βοηθών, και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 22 Οκτωβρίου 2018,

–  αφού άκουσε τον Jean-François Jalkh, που εκπροσωπεί τον Jean-Marie Le Pen, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0167/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές του Εφετείου του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen προκειμένου να την ακούσουν σε σχέση με εικαζόμενα ποινικά αδικήματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen αφορά τα εικαζόμενα αδικήματα της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων, και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2016, κινήθηκε διαδικασία δικαστικής έρευνας μετά από προκαταρκτική εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία του τότε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 9 Μαρτίου 2015, σχετικά με ορισμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εθνικού Μετώπου τον Φεβρουάριο του 2016, κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα στο γραφείο του ταμία του Εθνικού Μετώπου, από τα οποία προκύπτει ότι το κόμμα επιθυμούσε να προβεί σε «εξοικονομήσεις» με το να επωμισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αποδοχές εργαζομένων του κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινοβουλευτικών βοηθών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους 23 ΒΕΚ του Εθνικού Μετώπου και τους 54 καταγεγραμμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, μόνο 15 ΒΕΚ, 21 τοπικοί κοινοβουλευτικοί βοηθοί και 5 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί εμφανίζονται στο οργανόγραμμα του Εθνικού Μετώπου, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί δήλωσαν ότι τόπος εργασίας τους ήταν η έδρα του Εθνικού Μετώπου στη Nanterre, σε ορισμένες μάλιστα δε περιπτώσεις υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αν και κατοικούσαν σε απόσταση μεταξύ 120 και 945 χλμ. από τον δηλωθέντα τόπο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον στάδιο της έρευνας έχει προκύψει ότι οκτώ κοινοβουλευτικοί βοηθοί δεν επιτέλεσαν στην πραγματικότητα καμία ή καμία αξία λόγου εργασία κοινοβουλευτικής επικουρίας στο πλαίσιο των συνολικών καθηκόντων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκαν καταστάσεις που εγείρουν αμφιβολίες κατά πόσο οι εν λόγω κοινοβουλευτικοί βοηθοί ασκούσαν πράγματι καθήκοντα που συναρτώνται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά:

   συμβάσεις απασχόλησης ως κοινοβουλευτικών βοηθών που παρεμβάνονται μεταξύ δύο συμβάσεων απασχόλησης με το Εθνικό Μέτωπο,
   σώρευση συμβάσεων απασχόλησης ως κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμβάσεων εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο,
   συμβάσεις εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο αμέσως μετά από συμβάσεις απασχόλησης ως κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Jean-Marie Le Pen, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απασχόλησε έναν κοινοβουλευτικό βοηθό το 2011, μολονότι ο εν λόγω κοινοβουλευτικός βοηθός δήλωσε στους ανακριτές ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε εργαστεί για την προεκλογική εκστρατεία ενός άλλου βουλευτή του ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-Marie Le Pen μερίμνησε για την καταβολή των μισθών τριών άλλων ατόμων ως βοηθών των βουλευτών, ενώ τα άτομα αυτά ουδέποτε εργάστηκαν υπό την ιδιότητα αυτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι, ο Jean-Marie Le Pen υπό την ιδιότητα του προέδρου του Εθνικού Μεετώπου κατά τον χρόνο των εικαζόμενων αξιόποινων πράξεων, δημιούργησε ένα σύστημα, το οποίο κατήγγειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη χρησιμοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για την πληρωμή ορισμένων υπαλλήλων του Εθνικού Μετώπου μέσω σύναψης συμβάσεων κοινοβουλευτικής επικουρίας με άτομα τα οποία, στην πραγματικότητα, εργάζονταν για το κόμμα, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές κρίνουν αναγκαίο να ακούσουν τον Jean-Marie Le Pen·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-Marie Le Pen αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις κλητεύσεις των ανακριτών στις 21 Ιουνίου 2018 και, επικαλούμενος την ασυλία του, το ίδιο έπραξε όταν κλήθηκε από τους ανακριτές τον Ιούλιο του 2018·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ακουστεί ο Jean-Marie Le Pen σε σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση για την άρση της ασυλίας του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ούτε να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του, χωρίς την άδεια του Προεδρείου του Σώματος στο οποίο ανήκει, και ότι η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση κακουργήματος ή πλημμελήματος που έχει τελεστεί επ’ αυτοφώρω ή όταν η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-Marie Le Pen·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-Marie Le Pen.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου