Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2267(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0166/2019

Indgivne tekster :

A8-0166/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0137

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 45k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet
P8_TA(2019)0137A8-0166/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (2018/2267(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 19. oktober 2018 om ophævelse af Dominique Bildes immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsministerium på grundlag af en anmodning fra den offentlige anklager ved appelretten i Paris, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 12. november 2018, i forbindelse med en igangværende retslig forundersøgelse vedrørende underslæb, fortielse af underslæb, organiseret bedrageri, dokumentfalsk og anvendelse af falske dokumenter og sort arbejde ved manglende angivelse af en medarbejder for så vidt angår ansættelsesvilkårene for assistenter,

–  der har hørt Jean-François Jalkh, stedfortræder for Dominique Bilde, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0166/2019),

Α.  der henviser til, at undersøgelsesdommerne ved retten i Paris har anmodet om ophævelse af Dominique Bildes parlamentariske immunitet med henblik på at afhøre hende i forbindelse med påståede handlinger;

Β.  der henviser til, at anmodningen om ophævelse af Dominique Bildes immunitet vedrører påstande om underslæb, fortielse af underslæb, organiseret bedrageri, dokumentfalsk og anvendelse af falske dokumenter og sort arbejde ved manglende angivelse af en medarbejder for så vidt angår ansættelsesvilkårene for assistenter for medlemmer af Europa-Parlamentet, der er tilknyttet Front National;

C.  der henviser til, at der den 5. december 2016 blev indledt en retslig undersøgelse efter en indledende efterforskning, som var iværksat på grundlag af en anmeldelse fra den daværende formand for Europa-Parlamentet den 9. marts 2015 vedrørende et antal parlamentariske assistenter for medlemmer af Europa-Parlamentet, som var tilknyttet Front National;

D.  der henviser til, at der under en ransagning på Front Nationals hovedkontor i februar 2016 blev beslaglagt en række dokumenter på Front Nationals regnskabsførers kontor, som viste nævnte partis forsæt til at "spare" ved at lade Europa-Parlamentet betale partimedarbejdernes løn i medfør deres stilling som parlamentariske assistenter; der henviser til, at det i denne fase af efterforskningen kom frem, at otte parlamentariske assistenter næsten ikke udførte nogen form for arbejde som parlamentarisk assistent eller kun i meget ringe omfang;

E.  der henviser til, at det kom frem, at Dominique Bildes fuldtidsansatte parlamentariske assistent fra den 1. oktober 2014 til den 31. juli 2015 var en af de assistenter, der næsten ikke udførte noget parlamentarisk assistentarbejde; der henviser til, at i den organisationsplan, som Front National offentliggjorde i februar 2015, blev Dominique Bildes parlamentariske assistents jobtitel angivet som "national planlægningsmedarbejder", og han arbejdede i afdelingen "politikobservation og fremadrettede planer" under ledelse af et andet medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at hans kontrakt som parlamentarisk assistent blev efterfulgt af to andre ansættelseskontrakter med tilknytning til Front Nationals aktiviteter i perioden fra august 2015 til den 31. december 2016; der henviser til, at han i den periode, der var omfattet af hans kontrakt som parlamentarisk assistent, ligeledes udførte følgende opgaver: generalsekretær for foreningen Collectif Marianne, generalsekretær for foreningen Collectif Mer et Francophonie og kandidat ved departementsvalget i marts 2015 i Doubs;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentet suspenderede udbetalingen af udgifter til parlamentarisk assistance i forbindelse med kontrakten med Dominique Bildes parlamentariske assistent;

G.  der henviser til, at undersøgelsesdommerne anser det for nødvendigt at afhøre Dominique Bilde;

H.  der henviser til, at Dominique Bilde under henvisning til sin parlamentariske immunitet nægtede at besvare de spørgsmål, der blev stillet af efterforskerne, da hun blev afhørt af dem i august 2017, og nægtede at møde for undersøgelsesdommerne til et forberedende retsmøde, som skulle have været afholdt den 24. november 2017, inden hun blev tiltalt for underslæb;

I.  der henviser til, at den kompetente myndighed med henblik på at gennemføre en afhøring af Dominique Bilde i forbindelse med anklagerne mod hende har indgivet en anmodning om ophævelse af hendes immunitet;

J.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lovgivende forsamling;

K.  der henviser til, at det fremgår af artikel 26 i den franske forfatning, at medlemmer af parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører, og at denne tilladelse ikke er påkrævet i tilfælde af en alvorlig forbrydelse, eller hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse;

L.  der henviser til, at der ikke er bevis for eller begrundet mistanke om fumus persecutionis;

1.  vedtager at ophæve Dominique Bildes immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Dominique Bilde.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik