Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2267(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0166/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0166/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0137

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 40k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2019)0137A8-0166/2019

Euroopan parlamentin päätös 12. maaliskuuta 2019 Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2267(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan tasavallan oikeusministeriön Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen yleisen syyttäjän pyynnöstä 19. lokakuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy tutkintatuomareiden esitutkinnassa olevaan asiaan, joka koskee luottamusaseman väärinkäyttöä, luottamusaseman väärinkäytön salaamista, järjestäytyneenä ryhmänä harjoitettua petosta, väärennöksiä ja väärennösten hyödyntämistä sekä työn teettämistä laiminlyömällä työntekijän ilmoittamisvelvoite avustajien työsuhteen ehdoissa, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 12. marraskuuta 2018,

–  on kuullut Jean-François Jalkhia Dominique Bilden sijaisena työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0166/2019),

Α.  ottaa huomioon, että Pariisin alioikeuden tutkintatuomarit ovat pyytäneet Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä voidakseen kuulla häntä väitettyjen rikosten yhteydessä;

Β.  ottaa huomioon, että Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö liittyy väitettyihin rikoksiin, jotka koskevat luottamusaseman väärinkäyttöä, luottamusaseman väärinkäytön salaamista, järjestäytyneenä ryhmänä harjoitettua petosta, väärennöksiä ja väärennösten hyödyntämistä sekä työn teettämistä laiminlyömällä työntekijän ilmoittamisvelvoite Kansallista rintamaa (Front national) edustavien Euroopan parlamentin jäsenten avustajien työsuhteen ehdoissa;

C.  ottaa huomioon, että esitutkinta käynnistettiin 5. joulukuuta 2016 sen jälkeen, kun oli tehty alustava tutkinta Euroopan parlamentin silloisen puhemiehen tehtyä 9. maaliskuuta 2015 ilmoituksen eräistä Kansallista rintamaa edustavien Euroopan parlamentin jäsenten avustajista;

D.  toteaa, että Kansallisen rintaman puoluetoimistossa helmikuussa 2016 tehdyssä etsinnässä puolueen varainhoitajan toimistosta takavarikoitiin eräitä asiakirjoja, joista käy ilmi kyseisen puolueen halu säästää antamalla Euroopan parlamentin maksaa puolueen työntekijöiden palkat sillä perusteella, että nämä ovat parlamentin jäsenten avustajia; ottaa huomioon, että tutkinnan tässä vaiheessa voitiin todeta, että kahdeksan parlamentin jäsenten avustajaa ei ollut työskennellyt lähes lainkaan avustajan tehtävissä tai työskentely oli ollut erittäin vähäistä;

E.  toteaa, että kävi ilmi, että Dominique Bilden kokoaikainen avustaja 1. lokakuuta 2014 – 31. heinäkuuta 2015 kuului avustajiin, jotka eivät olleet työskennelleet lähes lainkaan avustajan tehtävissä; ottaa huomioon, että helmikuussa 2015 julkaistussa Kansallisen rintaman organisaatiokaaviossa Dominique Bilden avustajan tehtävänimikkeenä on ”délégué national à la prospective” ja hän työskenteli yhdellä erään toisen Euroopan parlamentin jäsenen vastuualueella (”Veille et prospective”); ottaa huomioon, että hänen sopimustaan parlamentin jäsenen avustajana seuraa kaksi muuta työsopimusta, jotka liittyvät Kansallisen rintaman toimintaan elokuun 2015 ja 31. joulukuuta 2016 välisenä aikana; toteaa, että hänellä oli myös parlamentin jäsenen avustajan sopimuksensa keston ajan seuraavat tehtävät: Collectif Marianne -ajatushautomon pääsihteeri, Collectif Mer et Francophonie -kansalaisjärjestön pääsihteeri ja ehdokkuus kantonivaaleissa Doubs’n departementissa maaliskuussa 2015;

F.  toteaa, että Euroopan parlamentti lykkäsi Dominique Bilden avustajan sopimukseen liittyvien avustajakulujen maksamista;

G.  toteaa, että tutkintatuomarit katsoivat tarpeelliseksi kuulla Dominique Bildeä;

H.  ottaa huomioon, että Dominique Bilde kieltäytyi vastaamasta tutkijoille tilaisuudessa, johon hänet oli kutsuttu elokuussa 2017, ja kieltäytyi saapumasta tutkintatuomareiden kuultavaksi, jotta hänet voitaisiin asettaa syyteharkintaan luottamusaseman väärinkäytöstä 24. marraskuuta 2017, vedoten koskemattomuuteensa parlamentin jäsenenä;

I.  toteaa, että voidakseen kuulustella Dominique Bildeä häntä vastaan esitetyistä syytteistä toimivaltainen viranomainen esitti hänen koskemattomuutensa pidättämistä koskevan pyynnön;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

K.  ottaa huomioon, että Ranskan perustuslain 26 pykälän mukaan parlamentin jäsentä ei voida pidättää eikä hänen vapauttaan muuten riistää tai rajoittaa törkeästä rikoksesta tai muusta rikoksesta ilman sen parlamentin kamarin puhemiehistön lupaa, jonka jäsen hän on; lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos hänet on tavattu itse teossa tai jos hänet on lainvoimaisesti tuomittu syylliseksi;

L.  ottaa huomioon, että fumus persecutionis -tilanteesta ei ole todisteita eikä sellaista ole syytä epäillä;

1.  päättää pidättää Dominique Bilden koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Dominique Bildelle.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö