Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2545(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0147/2019

Indgivne tekster :

B8-0147/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0138

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 43k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om forlængelse af gyldigheden af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (2019/2545(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 342 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005(2) og (EU, Euratom) 2015/2264(3),

–  der henviser til adfærdskodeksen vedrørende flersprogethed vedtaget af Præsidiet den 16. juni 2014,

–  der henviser til sin afgørelse af 26. februar 2014(4), hvorved gyldigheden af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden blev forlænget til udgangen af 8. valgperiode, og til de efterfølgende afgørelser truffet af Præsidiet om at forlænge den periode, hvor bestemmelserne i artikel 158 kan fraviges, til udgangen af indeværende valgperiode,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 158 og 159,

A.  der henviser til forretningsordenens artikel 158, hvoraf det fremgår, at alle Parlamentets dokumenter skal være affattet på de officielle sprog, og at alle medlemmer har ret til at tale i Parlamentet på det officielle sprog, de ønsker, med tolkning til de øvrige officielle sprog;

B.  der henviser til forretningsordenens artikel 159, hvoraf det fremgår, at bestemmelserne i artikel 158 kan fraviges indtil udgangen af den 8. valgperiode, for så vidt der ikke er et tilstrækkeligt antal tolke eller oversættere til rådighed for et officielt sprog, selv om der er truffet passende forholdsregler; der henviser til, at for hvert af de officielle sprog, for hvilke en undtagelse anses for nødvendig, skal Præsidiet på forslag af generalsekretæren og under hensyntagen til de midlertidige særlige ordninger, som Rådet har vedtaget på grundlag af traktaterne om udarbejdelse af retsakter, fastslå, om betingelserne er opfyldt, og tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse hver sjette måned;

C.  der henviser til, at Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 og (EU, Euratom) 2015/2264 indeholder bestemmelser om en gradvis begrænsning af undtagelsen for så vidt angår irsk, og at denne undtagelse, hvis der ikke er en rådsforordning, der fastsætter det modsatte, bortfalder med virkning fra den 1. januar 2022;

D.  der henviser til, at der hvad angår kroatisk, irsk og maltesisk trods alle passende forholdsregler ikke forventes at være kapacitet til at sikre fuld tolkning til og fra disse sprog fra begyndelsen af den 9. valgperiode;

E.  der henviser til, at antallet af kvalificerede oversættere trods ihærdige og vedvarende bestræbelser fra institutionernes side og betydelige fremskridt stadig forventes at være så begrænset, hvad angår irsk, at der ikke inden for en overskuelig fremtid kan sikres den fulde dækning af dette sprog, som er foreskrevet i forretningsordenens artikel 158; der henviser til, at et stigende antal retsakter i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 og (EU, Euratom) 2015/2264 skal oversættes til irsk, hvilket mindsker muligheden for at oversætte andre parlamentsdokumenter til dette sprog;

F.  der henviser til, at det i forretningsordenens artikel 159, stk. 4, er fastsat, at Parlamentet efter begrundet henstilling fra Præsidiet ved udgangen af valgperioden kan vedtage at forlænge denne artikels gyldighed;

G.  der henviser til, at Præsidiet i lyset af ovenstående har henstillet, at gyldigheden af artikel 159 forlænges indtil udgangen af den 9. valgperiode;

1.  vedtager at forlænge gyldigheden af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

(1) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.
(2) Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger (EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3).
(3) Rådets forordning (EF, Euratom) 2015/2264 af 3. december 2015 om forlængelse og afvikling af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, der er indført ved forordning (EF) nr. 920/2005 (EUT L 322 af 8.12.2015, s. 1)
(4) EUT C 285 af 29.8.2017, s. 164.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik