Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2545(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0147/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0147/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0138

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 39k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

Euroopan parlamentin päätös 12. maaliskuuta 2019 parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan voimassaolon jatkamisesta yhdeksännen vaalikauden loppuun (2019/2545(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 342 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15. huhtikuuta 1958 annetun neuvoston asetuksen N:o 1(1),

–  ottaa huomioon neuvoston asetukset (EY) N:o 920/2005(2) ja (EU, Euratom) 2015/2264(3),

–  ottaa huomioon puhemiehistön 16. kesäkuuta 2014 hyväksymät monikielisyyttä koskevat menettelysäännöt,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 tekemänsä päätöksen(4) työjärjestyksen 159 artiklan voimassaolon jatkamisesta kahdeksannen vaalikauden loppuun ja puhemiehistön sitä seuraavat päätökset, joilla on jatkettu työjärjestyksen 158 artiklaan tehdyn poikkeuksen voimassaoloa meneillään olevan vaalikauden loppuun,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 158 ja 159 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että 158 artiklan mukaisesti kaikki parlamentin asiakirjat laaditaan virallisilla kielillä ja kaikilla jäsenillä on oikeus käyttää haluamallaan virallisella kielellä parlamentissa puheenvuoroja, jotka tulkataan muille virallisille kielille;

B.  ottaa huomioon, että 159 artiklan mukaan 158 artiklan määräyksistä voidaan poiketa kahdeksannen vaalikauden loppuun asti, jos jonkin virallisen kielen lingvistejä ei ole käytettävissä riittävästi, vaikka tilanteeseen on pyritty varautumaan asianmukaisesti; ottaa huomioon, että kunkin sellaisen virallisen kielen osalta, jota koskeva poikkeus katsotaan tarpeelliseksi, puhemiehistön on pääsihteerin ehdotuksesta ja ottaen asianmukaisesti huomioon neuvoston perussopimusten nojalla hyväksymät tilapäiset erityisjärjestelyt, jotka koskevat säädösten laatimista, varmistettava, täyttyvätkö edellytykset, ja tarkistettava päätöksensä joka kuudes kuukausi;

C.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksissa (EY) N:o 920/2005 ja (EU, Euratom) 2015/2264 säädetään iirin kieltä koskevan poikkeuksen asteittaisesta rajoittamisesta ja, jos muuta neuvoston asetusta ei ole, että poikkeuksen voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2022;

D.  ottaa huomioon, että kaikista toimenpiteistä huolimatta kroaatin, iirin ja maltan kielten kapasiteetin ei odoteta riittävän täysimääräisten tulkkauspalvelujen tarjoamiseen yhdeksännen vaalikauden alusta alkaen;

E.  ottaa huomioon, että pitkään jatkuneista toimielinten yhteisistä ponnisteluista ja huomattavasta edistymisestä huolimatta pätevien iirin kielen kääntäjien määrän odotetaan edelleen olevan niin rajallinen, että lähitulevaisuudessa ei pystytä tarjoamaan työjärjestyksen 158 artiklan mukaisia kattavia iirinkielisiä palveluja; ottaa huomioon, että neuvoston asetusten (EY) N:o 920/2005 ja (EU, Euratom) 2015/2264 mukaisesti yhä suurempi määrä säädöksiä on käännettävä iiriksi, mikä vähentää mahdollisuutta kääntää muita parlamentin asiakirjoja kyseiselle kielelle;

F.  ottaa huomioon, että 159 artiklan 4 kohdan mukaan parlamentti voi puhemiehistön perustellusta suosituksesta päättää vaalikauden lopussa artiklan voimassaolon jatkamisesta;

G.  ottaa edellä sanotun perusteella huomioon, että puhemiehistö on suositellut työjärjestyksen 159 artiklan voimassaolon jatkamista yhdeksännen vaalikauden loppuun;

1.  päättää jatkaa Euroopan parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan voimassaoloa yhdeksännen vaalikauden loppuun;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 920/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annetun asetuksen N:o 1 muuttamisesta ja näitä asetuksia koskevista käyttöön otettavista väliaikaisista toimenpiteistä (EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3).
(3) Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2264, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 koskevien, asetuksella (EY) N:o 920/2005 käyttöön otettujen väliaikaisten toimenpiteiden jatkamisesta ja vaiheittaisesta käytöstä poistamisesta (EUVL L 322, 8.12.2015, s. 1).
(4) EUVL C 285, 29.8.2017, s. 164.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö