Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2545(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0147/2019

Pateikti tekstai :

B8-0147/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0138

Priimti tekstai
PDF 119kWORD 43k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento sprendimas pratęsti Parlamento darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimą iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (2019/2545(RSO))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 342 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentą, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamentus (EB) Nr. 920/2005(2) ir (ES, Euratomas) Nr. 2015/2264(3),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Biuro priimtą Daugiakalbystės kodeksą,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 26 d. sprendimą(4) pratęsti Parlamento darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimą iki aštuntosios Parlamento kadencijos pabaigos ir į vėlesnius Biuro sprendimus pratęsti 158 straipsnio nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą iki šios kadencijos pabaigos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 158 ir 159 straipsnius,

A.  kadangi pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnį visi Parlamento dokumentai turi būti rengiami oficialiosiomis kalbomis, visi Parlamento nariai turi teisę Parlamente kalbėti savo pasirinkta oficialiąja kalba ir turi būti žodžiu verčiama į kitas oficialiąsias kalbas;

B.  kadangi pagal Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnį leidžiama nukrypti nuo 158 straipsnio nuostatų iki aštuntosios Parlamento kadencijos pabaigos ir kadangi, nors ir buvo imtasi reikiamų priemonių, vis dar trūksta tam tikrą oficialiąją kalbą mokančių lingvistų; kadangi kiekvienos oficialiosios kalbos, kurios atžvilgiu, kaip manoma, būtina taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, atveju Biuras, remdamasis generalinio sekretoriaus pasiūlymu ir tinkamai atsižvelgdamas į Tarybos pagal Sutartis priimtą laikinąją specialią tvarką dėl teisės aktų rengimo, turi įsitikinti, ar tenkinamos sąlygos, ir peržiūrėti savo sprendimą kas šešis mėnesius;

C.  kadangi Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 920/2005 ir (ES, Euratomas) 2015/2264 numatytas laipsniškas leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su airių kalba, taikymo apribojimas ir nesant kito Tarybos reglamento, kuriame būtų nurodyta kitaip, ši nukrypti leidžianti nuostata baigs galioti 2022 m. sausio 1 d.;

D.  kadangi, nepaisant atitinkamų išankstinių priemonių, nesitikima, kad kroatų, airių ir maltiečių kalbų vertimo pajėgumai bus tokie, jog bus galima teikti visapusiškas vertimo žodžiu į šias kalbas paslaugas nuo devintosios Parlamento kadencijos pradžios;

E.  kadangi, nepaisant ilgalaikių nuolatinių tarpinstitucinių pastangų ir didelės pažangos, vis dar manoma, jog airių kalbą mokančių kvalifikuotų vertėjų raštu skaičius bus nepakankamas, kad artimiausiu metu būtų galima užtikrinti visapusišką lingvistinių paslaugų šios kalbos vartojimo srityje pagal 158 straipsnį teikimą; kadangi pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 920/2005 ir (ES, Euratomas) 2015/2264 vis daugiau teisės aktų turi būti išversti į airių kalbą ir dėl to sumažėja galimybė versti į šią kalbą kitus Parlamento dokumentus;

F.  kadangi pagal Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio 4 dalį numatyta, kad, remdamasis pagrįsta Biuro rekomendacija, Parlamentas gali nuspręsti savo kadencijos pabaigoje pratęsti šio straipsnio galiojimą;

G.  kadangi, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, Biuras rekomendavo pratęsti 159 straipsnio galiojimą iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos;

1.  nusprendžia pratęsti Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimą iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.

(1) OL 17, 1958 10 6, p. 385.
(2) 2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 920/2005, iš dalies keičiantis 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, ir nustatantis laikinas nuo tų reglamentų leidžiančias nukrypti priemones (OL L 156, 2005 6 18, p. 3).
(3) 2015 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2264, kuriuo pratęsiamas Reglamentu (EB) Nr. 920/2005 nustatytų laikinų priemonių, leidžiančių nukrypti nuo 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio Europos atominės energijos bendrijoje vartojamas kalbas, galiojimas ir jos laipsniškai panaikinamos (OL L 322, 2015 12 8, p. 1).
(4) OL C 285, 2017 8 29, p. 164.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika