Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0272M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2019

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0141

Usvojeni tekstovi
PDF 150kWORD 59k
Utorak, 12. ožujka 2019. - Strasbourg
Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija)
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10861/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu od 9. listopada 2018. između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10877/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 207. stavkom 3. prvim podstavkom i člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom, u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0445/2018),

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnam s druge strane(1),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama,

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu(2) (Uredba o FLEGT-u),

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije za akcijski plan EU-a za izvršavanje zakonodavstva, upravljanje i trgovinu u području šuma (COM(2003)0251),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. lipnja 2016. o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šumarstva (10721/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva(3) (Uredba EU-a o drvu),

–  uzimajući u obzir izvješća Agencije za istrage o kaznenim djelima protiv okoliša od 31. svibnja 2018. pod naslovom „Serijsko kršenje zakonodavstva: kontinuirani uvoz nezakonite drvne sirovine iz Kambodže u Vijetnam”(4) i od 25. rujna 2018. pod naslovom „Kršenje propisa u Vijetnamu: potrebne su mjere u vezi s izdavanjem lažnih dozvola CITES-a za trgovinu sijamskim palisandrom (Dalbergia cochinchinensis)”(5),

–  uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda za razdoblje 2015. – 2030.,

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum, koji je postignut 12. prosinca 2015. na 21. sjednici Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (COP21),

–  uzimajući u obzir Izazov iz Bonna iz 2011., odnosno globalno nastojanje da se do 2020. obnovi 150 milijuna, a do 2030. 350 milijuna hektara svjetskog zemljišta na kojemu je provedeno krčenje šuma i koje je degradirano,

–  uzimajući u obzir izvješće Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) iz 2012. naslovljeno „Zeleni ugljik, crna trgovina: nezakonita sječa stabala, porezne prijevare i pranje novca u svjetskim tropskim šumama”(6),

–  uzimajući u obzir konvencije UN-a o borbi protiv kriminala i korupcije, uključujući Konvenciju protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta i Konvenciju protiv korupcije,

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 12. ožujka 2019.(7) o nacrtu odluke Vijeća,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0093/2019),

A.  budući da je Vijetnam, nakon Indonezije i Malezije, postao treća azijska zemlja koja je započela pregovore o Sporazumu o dobrovoljnom partnerstvu o FLEGT-u (izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma); budući da su pregovori zaključeni u svibnju 2017. i da je sporazum potpisan 19. listopada 2018.;

B.  budući da je cilj Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu pružiti pravni okvir kojim bi se zajamčilo da su sva drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine koji se iz Vijetnama izvoze u EU, a obuhvaćeni su tim sporazumom, proizvedeni na zakonit način; budući da je općeniti cilj sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu poticanje sustavnih promjena u sektoru šumarstva koje su usmjerene na održivo gospodarenje šumama, iskorjenjivanje nezakonite sječe i podupiranje napora diljem svijeta da se zaustavi krčenje i uništavanje šuma;

C.  budući da je Vijetnam važna zemlja u kontekstu trgovine drvom, da je njegov sektor prerade drva, orijentiran na izvoz, četvrti po veličini na svijetu i da mu je cilj postati najveći; budući da je Vijetnam, kao prerađivačko središte, važan izvoznik proizvoda od drvne sirovine u EU, ali i u zemlje u regiji, posebno u Kinu i Japan;

D.  budući da je Vijetnam velik uvoznik drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine te da je u vijetnamskim tvornicama 2017. prerađeno oko 34 milijuna kubnih metara drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine, od čega je 25 % uvezeno, a 75 % potječe s domaćih plantaža, od kojih su mnoge u vlasništvu i pod upravom malih poljoprivrednika; budući da je vrijednost uvoza u razdoblju od 2011. do 2017. porasla za 68 %; budući da je Vijetnam posljednjih godina ostvario znatan napredak u pogledu smanjenja domaćeg krčenja šuma i povećao svoje šumsko područje s 37 % 2005. na 41,65 % 2018., uključujući industrijske plantaže; budući da je Vijetnam od 2016. uveo zabranu sječe domaćih prirodnih šuma;

E.  budući da je 2017. najveća količina oblica i ispiljene drvne sirovine izvezena iz Kameruna, SAD-a i Kambodže, uz Demokratsku Republiku Kongo kao važnog dobavljača; budući da je Kambodža od 2015. drugi najveći dobavljač tropske drvne sirovine za Vijetnam unatoč izvještajima o zabrani(8) izvoza u Vijetnam; budući da je između 2016. i 2017. zabilježeno povećanje od 43 % u obujmu i 40 % u vrijednosti uvoza iz afričkih zemalja; budući da nevladine organizacije s relevantnim stručnim znanjem ističu da drvnu sirovinu izvezenu iz Kambodže i DR Konga treba smatrati „visokorizičnom”, dok se sirova drvna sirovina često uvozi iz zemalja koje karakterizira slabo upravljanje, visoka razina korupcije ili sukoba, uz velik rizik od nezakonitosti u sječi drvne sirovine;

F.  budući da je stopa krčenja šuma u Kambodži peta najviša na svijetu i budući da statistički podaci UN-a pokazuju da je šumski pokrov u Kambodži pao sa 73 % 1990. na 57 % 2010.;

G.  budući da Kambodža na temelju članka 3. Dekreta br. 131 od 28. studenoga 2006. zabranjuje izvoz okruglih oblica osim onih proizvedenih na plantažama, ispiljene drvne sirovine osim one proizvedene na plantažama te drvne sirovine kvadratnog i pravokutnog oblika, debljine i širine veće od 25 cm(9); budući da se smatra da se cjelokupnim izvozom proizvoda od drvne sirovine iz prirodnih šuma Kambodže u načelu krše kambodžanski zakoni; budući da se u okviru Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu Vijetnam obvezuje da će uvoziti isključivo drvnu sirovinu koja je zakonito posječena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje podrijetla;

H.  budući da se u okviru Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu zemlje obvezuju na uspostavu politike kojom će se zajamčiti da se u EU izvozi samo drvna sirovina i proizvodi od drvne sirovine koji su potvrđeni kao zakoniti(10); budući da će Vijetnam morati donijeti zakonodavstvo kojim će se uvesti sustav za osiguranje zakonitosti drvne sirovine (TLAS) i uspostaviti potrebne administrativne strukture i kapacitet za provedbu i poštovanje obveza u vezi sa Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu; budući da će se Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu primjenjivati na drvnu sirovinu i proizvode od drvne sirovine namijenjene i za domaća i za izvozna tržišta, osim završnog koraka, izdavanja dozvola FLEGT, koje se trenutačno odnosi samo na izvoz u EU;

I.  budući da se Vijetnam obvezao na donošenje zakonodavstva kojim se osigurava uvoz samo zakonito proizvedene drvne sirovine(11) na njegovo tržište, na temelju obveza u pogledu provedbe dubinske analize za uvoznike drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine; budući da se Vijetnam također obvezao da će poštovati mjerodavne zakone zemalja sječe, što je dio definicije zakonitosti u okviru Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu;

J.  budući da bi promicanje tog Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu u regiji imalo važnu ulogu u poticanju gospodarske integracije i ostvarivanju međunarodnih ciljeva održivog razvoja; budući da bi sklapanje novih sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, posebno s Kinom, koja graniči s Vijetnamom i važan je akter u industriji prerade drva, omogućilo davanje jamstava u pogledu zakonitosti i održivosti trgovine drvnom sirovinom i proizvodima od drvne sirovine u regiji;

K.  budući da će Vijetnam moći pristupiti sustavu za izdavanje dozvola FLEGT tek nakon što dokaže da u potpunosti provodi sve obveze iz Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu(12) i nakon što uspostavi kapacitet za provedbu povezanog nacionalnog zakonodavstva; budući da se za drvnu sirovinu uvezenu na temelju dozvole FLEGT smatra da je zakonita u skladu s Uredbom EU-a o drvu; budući da se pristupanje Vijetnama sustavu izdavanja dozvola FLEGT odobrava delegiranim aktom;

L.  budući da će se Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama trgovina drvnom sirovinom i proizvodima od drvne sirovine liberalizirati u trenutku njegova stupanja na snagu te da će uvoz iz Vijetnama biti obuhvaćen općim obvezama u pogledu dužne pažnje u okviru Uredbe EU-a o drvu do početka izdavanja dozvola FLEGT(13);

1.  podsjeća da je održivo i uključivo gospodarenje i upravljanje šumama ključno za postizanje ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma;

2.  poziva EU da osigura usklađenost Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu sa svim njegovim politikama, među ostalim u području razvoja, zaštite okoliša, poljoprivrede i trgovine;

3.  snažno podržava postupak FLEGT s Vijetnamom s obzirom na ulogu te zemlje u sektoru prerade drvne sirovine; pozdravlja potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, čiji je cilj postupno dovršenje potpune reforme politika u toj zemlji radi uklanjanja nezakonito proizvedene drvne sirovine iz lanaca opskrbe vijetnamskih subjekata; pozdravlja predanost Vijetnama i dosad postignuti napredak te je svjestan da će potpuna provedba Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu biti dugotrajan proces koji podrazumijeva ne samo donošenje cijelog niza zakonodavnih akata (sustav TLAS), nego i osiguranje uspostave prikladnog administrativnog kapaciteta za provedbu i izvršavanje Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu; podsjeća da izdavanje dozvola FLEGT može započeti tek nakon što Vijetnam dokaže spremnost svojeg sustava TLAS; prima na znanje izazove koje predstavlja koordinacija između nacionalnih i pokrajinskih razina, što je potrebno kako bi se Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu na odgovarajući način i dosljedno izvršavao u cijeloj zemlji, te poziva vijetnamsku vladu da osigura takvu koordinaciju;

4.  podsjeća da provedba Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu mora biti u skladu s obvezama EU-a u pogledu zaštite okoliša te da se njome mora zajamčiti usklađenost s obvezama u pogledu sprečavanja masovnog krčenja šuma;

5.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da osiguraju prikladne ljudske resurse za provedbu ovog Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, uključujući prikladne resurse za Delegaciju EU-a u Hanoiju, kao i financijska sredstva za Vijetnam u okviru sadašnjih i budućih instrumenata razvojne suradnje koji će biti posebno namijenjeni za provedbu Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu; potiče Komisiju i ESVD da pomažu vijetnamskim vlastima i civilnom društvu, među ostalim, stavljanjem na raspolaganje satelitskih snimaka; poziva EU da usmjeri svoje napore na jačanje vijetnamskog pravnog okvira i institucijskog kapaciteta rješavanjem tehničkih i gospodarskih izazova koji otežavaju učinkovitu provedbu i izvršavanje postojećih nacionalnih i međunarodnih propisa;

6.  potvrđuje da je vijetnamska drvna industrija preuzela obveze kako bi uklonila nezakonitu drvnu sirovinu iz lanaca opskrbe i podigla razinu osviještenosti o tim pitanjima; međutim, naglašava da je ključan pomak u načinu razmišljanja unutar te industrije, kao i stroga provedba propisa; podsjeća da zbog prisutnosti nezakonite drvne sirovine u lancima opskrbe postoji rizik od nanošenja štete ugledu vijetnamske prerađivačke industrije;

7.  međutim, svjestan je da je u prošlosti Vijetnam bio suočen sa znatnim izazovima u borbi protiv trgovine nezakonitom drvnom sirovinom iz Laosa, a posljednjih godina iz Kambodže; smatra da u takvim slučajevima Vijetnam i zemlje dobavljači zajedno snose odgovornost za poticanje te nezakonite trgovine s obzirom na to da su vijetnamske vlasti, posebno na razini pokrajina, donijele službene odluke kojima se krši zakonodavstvo zemlje sječe, kao što je primjena službenih uvoznih kvota;

8.  pozdravlja predanost Vijetnama usvajanju zakonodavstva kojim bi se osiguralo da se samo zakonito proizvedena drvna sirovina uvozi na njegovo tržište, na temelju provedbe obvezne dubinske analize za uvoznike, što je jedno od najvećih postignuća Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu; podsjeća da se obveze u pogledu provedbe dubinske analize ne bi trebale svesti na puko zadovoljavanje osnovnih uvjeta, nego da bi trebale uključivati sve potrebne korake, kao što su prikupljanje informacija, procjena rizika i poduzimanje dodatnih mjera za ublažavanje utvrđenih rizika, s ciljem smanjenja razine rizika do „zanemarive”, što će provoditi nadležna nacionalna tijela temeljitim i sustavnim provjerama pojedinačnih poduzeća; upozorava na izazov izvršavanja obveza dubinske analize preko carinskih tijela, što će zahtijevati prikladno osposobljavanje; podsjeća da bi vijetnamske vlasti trebale usvojiti sustav provedbe dubinske analize koji bi odgovarao onom koji je detaljno opisan u Uredbi EU-a o drvu te ističe da u nacionalnom zakonodavstvu o provedbi dubinske analize treba omogućiti podneske neovisnih trećih strana; potiče vijetnamske vlasti da kao uvjete u svojem sustavu provedbe dubinske analize razmotre revizije koje bi provodile treće strane i javno izvješćivanje poduzeća, kao i da pruže odgovarajuću potporu poduzećima u ispunjavanju njihovih obveza i da izbjegnu nerazmjerno opterećenje za dobavljače drva za kućanstva, izbjegavajući pritom stvaranje zakonskih rupa;

9.  poziva Vladu Vijetnama da osigura primjerene, odvraćajuće i proporcionalne kazne za kršenje zakonodavstva kojim se provodi sustav TLAS, što bi u slučaju uvoza obuhvaćalo potpunu zabranu stavljanja na vijetnamsko tržište nezakonite drvne sirovine, kao i njezinu pljenidbu;

10.  pozdravlja neovisni mehanizam za evaluaciju i pritužbe te povratne informacije i poziva vijetnamske vlasti da se pobrinu da se na njih primjereno odgovori, među ostalim, učinkovitim i odvraćajućim mjerama u slučajevima u kojima je to potrebno; očekuje da ti mehanizmi djeluju potpuno transparentno i da potiču razmjenu informacija između civilnog društva i tijela za izvršavanje; pozdravlja predanost Vijetnama da zajamči neovisno praćenje provedbe Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu koje provode organizacije civilnog društva, šumarska udruženja, poduzeća, sindikati, lokalne zajednice i ljudi koje žive u šumskim područjima; ističe presudnu važnost njihova sudjelovanja i pristupa relevantnim i ažuriranim informacijama kako bi mogli odigrati svoju ulogu u tom procesu i dodatno pridonijeti vjerodostojnosti sustava TLAS i njegovu kontinuiranom jačanju; pozdravlja obvezu koju je Vijetnam preuzeo da bi se civilnom društvu omogućio pristup nacionalnoj bazi podataka o šumarstvu i potiče vladu da podnese zakonodavstvo o provedbi sustava TLAS na javno savjetovanje i uzme u obzir primljene povratne informacije;

11.  pozdravlja sudjelovanje organizacija civilnog društva u pregovorima u vezi sa Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu i nakon njih te apelira na Vladu Vijetnama da osigura njihovu istinsku i potpunu uključenost tijekom cijele faze provedbe i nakon nje, koja će obuhvatiti cijelo područje primjene Sporazuma, uključujući kontrole uvoza, obveze provedbe dubinske analize, sustav klasifikacije organizacija i provjeru poduzeća temeljenu na riziku, kao i provjeru dozvola FLEGT; ističe važnost uključivanja lokalnih zajednica i iz društveno-ekonomskih razloga i kako bi se zajamčila pravilna provedba novog zakona o šumarstvu i obveza u vezi sa Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu;

12.  oštro osuđuje nezakonitu trgovinu drvnom sirovinom preko kambodžanske granice te poziva vlasti obiju država da odmah i u potpunosti zaustave nezakonite tokove, što je nužno potrebno za uspješan nastavak procesa Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu; potiče vijetnamske vlasti da istraže, smijene i privedu pravdi osobe odgovorne za dopuštanje nezakonite trgovine s Kambodžom i drugim zemljama te upravljanje njome; pozdravlja nedavnu odluku vijetnamskih vlasti da dopuste trgovinu drvnom sirovinom isključivo preko glavnih međunarodnih kanala, kao i da ojačaju sposobnosti za provedbu zakona protiv nezakonite trgovine; snažno potiče vijetnamske vlasti da drvnu sirovinu iz Kambodže odmah kategoriziraju kao „visokorizičnu” te da zajamče poštovanje kambodžanskog zakonodavstva o sječi i izvozu drvne sirovine, u skladu s obvezama u vezi sa Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu; poziva te dvije zemlje da potiču i poboljšaju dijalog, prekograničnu suradnju, razmjenu podataka o trgovini i informacija o rizicima povezanima s nezakonitom trgovinom drvnom sirovinom i odgovarajućim zakonodavstvom na snazi te ih potiče da uključe EU u olakšavanje tog dijaloga; potiče Vijetnam i Kambodžu da zatraže potporu Interpola i da surađuju na djelotvornim i dugoročnim mjerama za borbu protiv sveprisutne nezakonite sječe i prekograničnog krijumčarenja drvne sirovine u Vijetnam; poziva vijetnamske vlasti da primijene iste mjere na uvoz iz drugih zemalja dobavljača u kojima postoje ili bi mogli nastati slični problemi, pogotovo onih u Africi, kao što je DR Kongo;

13.  naglašava da treba uzeti u obzir regionalnu dimenziju nezakonite sječe i prijevoza, prerade i trgovine nezakonitom drvnom sirovinom u cijelom lancu opskrbe; poziva da se ta regionalna dimenzija uključi u postupak evaluacije Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu na način da se procijeni povezanost između slabijih mehanizama za izvršavanje zakonodavstva u drugim zemljama regije i povećanja izvoza iz tih zemalja u EU;

14.  ističe da loše upravljanje i korupcija u sektoru šumarstva ubrzavaju nezakonitu sječu i uništavanje šuma te naglašava činjenicu da uspjeh inicijative FLEGT također ovisi o borbi protiv prijevara i korupcije u cijelom lancu opskrbe drvnom sirovinom; poziva Vladu Vijetnama da radi na suzbijanju raširene korupcije i razmatranju drugih čimbenika koji potiču tu trgovinu, posebno u pogledu carinskih i drugih tijela koja će imati ključnu ulogu u provedbi i izvršavanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, što bi bio konkretan znak da je Vijetnam u potpunosti predan procesu u vezi s tim sporazumom; naglašava potrebu da se stane na kraj nekažnjavanju u sektoru šumarstva jamčenjem kaznenog progona prekršaja;

15.  pozdravlja to što je vijetnamska vlada nedavno donijela akcijski plan za provedbu Sporazuma i poziva je da primjenjuje konkretan, vremenski ograničen i mjerljiv pristup; pozdravlja to što je 1. siječnja 2019. stupio na snagu novi zakon o šumarstvu, koji uključuje zabranu uvoza nezakonito proizvedene drvne sirovine u Vijetnam te potiče vijetnamske vlasti da provode tu zabranu i da po potrebi brzo donesu provedbene mjere kako bi se premostio jaz do početka djelovanja sustava TLAS;

16.  pozdravlja uključivanje odredbi o održivom gospodarenju šumama u Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, kojima se također utvrđuje veza sa Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu; poziva Komisiju da tijekom provedbe Sporazuma o slobodnoj trgovini posebnu pozornost posvećuje trgovini drvnom sirovinom i proizvodima od drvne sirovine te da pomno prati trgovinske tokove kako bi osigurala da dodatna liberalizacija trgovine sa sobom ne donosi dodatne rizike u pogledu nezakonite trgovine;

17.  traži od Komisije da jednom godišnje izvješćuje Parlament o napretku koji je Vijetnam ostvario u provedbi Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, među ostalim, u vezi s uvjetima iz ove Rezolucije, kao i o aktivnostima Zajedničkog odbora za provedbu, kako bi se omogućilo donošenje utemeljene odluke nakon prijedloga delegiranog akta kojim se odobrava prihvaćanje dozvola FLEGT; poziva Komisiju da tijekom sljedećeg postupka revizije razmotri poboljšanje propisa o dozvolama FLEGT ne bi li joj se omogućio brz odgovor na slučajeve znatnog kršenja obveza u vezi sa Sporazumom o dobrovoljnom partnerstvu;

18.  poziva Komisiju da potiče dijalog i promiče Uredbu EU-a o drvu s velikim zemljama uvoznicama u toj regiji i velikim trgovinskim partnerima EU-a, kao što su Kina i Japan, te da joj u bilateralnim odnosima s tim zemljama, među ostalim i u trgovinskim odnosima, prioritet bude potreba za konkretnim rješenjima za zaustavljanje nezakonite trgovine drvnom sirovinom kako bi se stvorili jednaki uvjeti na globalnoj razini za rješavanje tog problema; potiče Komisiju da pokrene pregovore o sporazumu o dobrovoljnom partnerstvu sa zemljama u susjedstvu Vijetnama čim budu ispunjeni nužni uvjeti i ističe važnost sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu u području FLEGT za buduće instrumente za razvoj i suradnju; poziva Komisiju da uspostavi instrumente za olakšavanje razmjene najboljih praksi između Vijetnama i drugih zemalja koje su već sklopile sporazume o dobrovoljnom partnerstvu s EU-om;

19.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica, Socijalističke Republike Vijetnama i Kraljevine Kambodže.

(1) SL L 329, 3.12.2016., str. 8.
(2) SL L 347, 30.12.2005., str. 1.
(3) SL L 295, 12.11.2010., str. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (ur.). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, str. 6.
(10) Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu obuhvaća sve glavne proizvode koji se izvoze u EU, osobito pet obveznih drvnih proizvoda kako je utvrđeno u Uredbi o FLEGT-u iz 2005. (oblice, ispiljena drvna sirovina, željeznički pragovi, šperploče i furnir) te također uključuje niz drugih proizvoda od drvne sirovine kao što su iverje, parket, ploče iverice i namještaj od drva. Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu obuhvaća izvoz u sve treće zemlje; međutim, barem u početku, sustav izdavanja dozvola primjenjuje se samo na izvoz u EU.
(11) U skladu s člankom 2. točkom (j) Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu, „zakonito proizvedena drvna sirovina” (dalje u tekstu navedena i kao „zakonita drvna sirovina”) znači proizvodi od drvne sirovine koji su dobiveni ili uvezeni i proizvedeni u skladu s vijetnamskim zakonodavstvom kako je utvrđeno u Prilogu II. i drugim mjerodavnim odredbama ovog Sporazuma; a u slučaju uvezene drvne sirovine znači proizvodi od drvne sirovine koji su dobiveni, proizvedeni i izvezeni u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom zemlje sječe i postupcima opisanima u Prilogu V.
(12) EU i Vijetnam prvo će zajednički procijeniti spremnost sustava TLAS za izdavanje dozvola FLEGT. Izdavanje dozvola može se početi provoditi samo ako su obje strane suglasne da je sustav dovoljno pouzdan.
(13) Članak 13.8 stavak 2(a): „[svaka stranka] potiče promicanje trgovine šumskim proizvodima posječenima u skladu s domaćim zakonodavstvom zemlje sječe koji potječu iz šuma kojima se održivo upravlja; to može uključivati sklapanje Dobrovoljnog partnerskog sporazuma o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma („FLEGT”)”.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti