Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0272M(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2019

Viták :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0141

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 55k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg
Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Az Európai Parlament 2019. március 12-i nem jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelmére vonatkozó önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (10861/2018),

–  tekintettel az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás 2018. október 9-i tervezetére (10877/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésével és 207. cikkének (4) bekezdésével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, valamint 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0445/2018),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás tervezetére,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti átfogó beruházásvédelmi megállapodás tervezetére,

–  tekintettel az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendeletre(2) (FLEGT-rendelet),

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és a fatermékek kereskedelmére irányuló cselekvési tervről szóló bizottsági javaslatra (COM(2003)0251),

–  tekintettel az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről szóló, 2016. június 28-i tanácsi következtetésekre (10721/2016),

–  tekintettel a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) (uniós fakitermelési rendelet),

–  tekintettel a Környezeti Vizsgálati Ügynökség (EIA) „Sorozatban vétkes: Vietnám továbbra is illegális fát importál Kambodzsából” című(4), 2018. május 31-i és „Vietnám vétkes: Fellépés szükséges a rózsafa kereskedelmére vonatkozó hamis CITES-engedélyek ellen” című(5), 2018. szeptember 25-i jelentéseire,

–  tekintettel az ENSZ 2015–2030-as időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési céljaira;

–  tekintettel a 2015. december 12-én elért Párizsi Megállapodásra és az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek 21. Konferenciájára (COP 21),

–  tekintettel a 2011. évi bonni felhívásra, amely azt a globális célt tűzi ki, hogy 2020-ig helyreállítsanak 150 millió hektár leromlott és kiirtott erdőterületet, 2030-ig pedig 350 millió hektárt,

–  tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) „Zöld szén, fekete kereskedelem: illegális fakitermelés, adócsalás és pénzmosás a világ trópusi erdeiben” című, 2012-es jelentésére(6),

–  tekintettel a bűnözés és a korrupció kezelését célzó ENSZ-egyezményekre, többek között a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezményre és a korrupció elleni ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetéről szóló, 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalására(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0093/2019),

A.  mivel Vietnám Indonézia és Malajzia után 2010-ben harmadik ázsiai országként tárgyalásokat kezdett az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes partnerségi megállapodásról; mivel a tárgyalások 2017 májusában lezárultak és a megállapodást 2018. október 19-én aláírták;

B.  mivel az önkéntes partnerségi megállapodás célja jogi keret nyújtása annak biztosításához, hogy a Vietnámból az EU-ba irányuló, az önkéntes partnerségi megállapodás által lefedett fa- és fatermékbehozatal teljes egészében törvényes forrásból származzon; mivel az önkéntes partnerségi megállapodások általában rendszerszintű változtatásokat akarnak véghezvinni az erdészeti ágazaton belül a fenntartható erdőgazdálkodás, az illegális fakitermelés felszámolása, valamint az erdőirtást és erdőpusztulást megakadályozó, az egész világra kiterjedő erőfeszítések támogatása érdekében;

C.  mivel a fakereskedelem terén Vietnám jelentős országnak számít és itt működik a világ negyedik legnagyobb és exportorientált fafeldolgozó ágazata, amelynek célja, hogy első legyen a világon; mivel feldolgozó központként Vietnám nem csak az EU, hanem a régióbeli országok – nevezetesen Kína és Japán – számára is az egyik legfontosabb fatermék-beszállító;

D.  mivel Vietnám jelentős fa- és fatermékimportőr, hiszen üzemeiben 2017-ben mintegy 34 millió köbméter fát és faterméket dolgoztak fel, amely mennyiségnek 25%-a importból származott, míg 75%-a hazai – leginkább kistulajdonosok által birtokolt és irányított – ültetvényekről érkezett; mivel 2011 és 2017 között a behozatal értéke 68%-kal növekedett; mivel az elmúlt években Vietnám jelentős előrelépést tett a belföldi erdőirtás csökkentése terén, valamint a 2005-ös 37%-ról 2018-ra 41,65%-ra növelte erdőterületének arányát az ipari ültetvényekkel együtt; mivel Vietnám 2016 óta végrehajtja a belföldi természetes erdők kitermelésére vonatkozó tilalmat;

E.  mivel a rönkfa és a fűrészáru tekintetében 2017-ben a legjelentősebb forrásországok Kamerun, az USA és Kambodzsa voltak, mellettük pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) volt még kiemelkedő szállító; mivel 2015 óta Kambodzsa Vietnám második legfontosabb trópusifa-szállítója annak ellenére is, hogy jelentések szerint a Vietnámba irányuló kivitelre tilalmat(8) hirdettek; mivel a jelentések szerint 2016 és 2017 között az afrikai országokból származó import volumene 43%-kal, értéke pedig 40%-kal nőtt; mivel a megfelelő szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetek felhívták a figyelmet arra, hogy a Kambodzsából és a Kongói Demokratikus Köztársaságból exportált fát „magas kockázatúnak” kell tekinteni, míg a nyersfát gyakran importálják olyan országokból, amelyeket gyenge kormányzás, magas szintű korrupció vagy konfliktus jellemez, és széles körben fennáll a fakitermelés jogellenességének kockázata;

F.  mivel Kambodzsa a világon az 5. helyen áll az erdőirtás tekintetében, és mivel az ENSZ statisztikái szerint Kambodzsa erdőterülete az 1990-es 73%-ról 2010-re 57%-ra csökkent;

G.  mivel a 2006. novemberi 28-i, 131. számú miniszteri rendelet 3. cikke alapján Kambodzsa az ültetvényeken termelt rönkfa kivételével tiltja a rönkfa kivitelét, az ültetvényeken termelt nyers fűrészáru kivételével a nyers fűrészáru kivitelét, valamint a négyzet vagy téglalap keresztmetszetű, 25 cm-nél vastagabb és szélesebb faanyag kivitelét(9); mivel elvben a kambodzsai jogszabályok megsértésének minősül a természetes erdőkből származó faanyagból készült termékek kivitele Kambodzsából; mivel az önkéntes partnerségi megállapodás értelmében Vietnám vállalja, hogy csak a forrásország nemzeti joga szerint legálisan kitermelt faanyagot importál;

H.  mivel az önkéntes partnerségi megállapodás keretében egy ország kötelezettséget vállal olyan szabályrendszer megalkotására, amelynek köszönhetően csak bizonyítottan legális faanyag és fatermékek exportálhatók az EU-ba(10); mivel Vietnámnak el kell fogadnia a faanyagokra vonatkozó jogszerűség-igazolási rendszert (TLAS) létrehozó jogszabályokat, az önkéntes partnerségi megállapodásban szereplő kötelezettségek végrehajtásához és érvényesítéséhez pedig ki kell építenie a szükséges adminisztrációs struktúrákat és kapacitást; mivel ez az önkéntes partnerségi megállapodás mind a hazai, mind az exportpiacokra szánt faanyagokra és fatermékekre vonatkozik, kivéve a FLEGT engedélyezési rendszer utolsó lépését, amely jelenleg csak az EU-ba irányuló exportot érinti;

I.  mivel Vietnám kötelezte magát olyan jogszabályok elfogadására, amelyek biztosítják, hogy piacára – a faanyagokat és fatermékeket importálókra vonatkozó kellő gondosság kötelezettségének jóvoltából – kizárólag legálisan kitermelt faanyag kerülhessen(11); mivel Vietnám azt is vállalta, hogy a kitermelés helye szerinti országok vonatkozó jogszabályait elismeri a jogszerűség önkéntes partnerségi megállapodásban szereplő meghatározása részeként;

J.  mivel a szóban forgó önkéntes partnerségi megállapodás támogatása a régióban jelentős mértékben elősegítené a gazdasági integrációt és a fenntartható fejlődés tekintetében a nemzetközi célkitűzések tiszteletben tartását; mivel a régióban zajló fakereskedelem és a fából készült termékek kereskedelme jogszerűségének és életképességének tekintetében garanciák biztosítását tenné lehetővé, ha újabb önkéntes partneri megállapodások jönnének létre, különösen Kínával, amely Vietnámmal határos és a feldolgozottfa-ágazat megkerülhetetlen szereplője;

K.  mivel csak miután Vietnám igazolta az önkéntes partnerségi megállapodásból eredő kötelezettségek maradéktalan végrehajtását(12) és kiépítette a vonatkozó nemzeti jogszabályok érvényesítéséhez szükséges kapacitást, akkor léphet be az uniós FLEGT engedélyezési rendszerbe; mivel a FLEGT-engedély alapján importált faanyag úgy tekintendő, mint amely jogszerűség szempontjából megfelel az uniós fakitermelési rendeletnek; mivel Vietnám FLEGT engedélyezési rendszerbe való belépésének jóváhagyása felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történik;

L.  mivel az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésekor liberalizálja a faanyag- és fatermék-kereskedelmet, a FLEGT-engedélyezés indulásáig pedig a Vietnámból származó behozatalra kiterjednek az uniós fakitermelési rendeletben előírt kellő gondossághoz fűződő általános kötelezettségek(13);

1.  emlékeztet arra, hogy a fenntartható és inkluzív erdőgazdálkodás és erdészeti irányítás elengedhetetlen a 2030-ig tartó időszakra szóló fejlesztési menetrendben és a Párizsi Megállapodásban rögzített célkitűzések eléréséhez;

2.  felhívja az Uniót, hogy gondoskodjon arról, hogy a megállapodás valamennyi uniós – többek között a fejlesztési, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és a kereskedelmi – szakpolitikával összhangban álljon;

3.  határozottan támogatja a Vietnámmal való FLEGT-folyamatot, tekintettel az ország szerepére a fafeldolgozó ágazatban; üdvözli az önkéntes partnerségi megállapodás aláírását Vietnámmal, mely megállapodás célja szerint fokozatosan teljes szabályozási reformot eredményez az országban, kiküszöbölve a vietnámi közreműködők ellátási láncából a jogszerűtlen módon előállított faanyagot; üdvözli Vietnám elkötelezettségét és az eddigi előrehaladást és tudatában van annak, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás maradéktalan végrehajtása hosszú távú folyamat, amely nem csak egy teljes jogszabálycsomag (TLAS) elfogadását igényli, hanem annak biztosítását is, hogy az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásához és érvényesítéséhez megfelelő adminisztratív kapacitás és szakértelem álljon rendelkezésre; emlékeztet rá, hogy a FLEGT-engedélyezés csak akkor indulhat, ha Vietnám bizonyította TLAS rendszerének erre való alkalmasságát; tudomásul veszi a nemzeti és a tartományi szintek közötti koordinációból eredő kihívásokat, amely koordináció az önkéntes partnerségi megállapodásnak az országban való megfelelő és következetes végrehajtásához szükséges, és felhívja a vietnámi kormányt, hogy biztosítsa ezt a koordinációt;

4.  emlékeztet arra, hogy a megállapodás végrehajtásának ki kell egészítenie az uniós környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat, továbbá biztosítania kell az összhangot a tömeges erdőirtás megelőzése kapcsán vállalt kötelezettségekkel;

5.  felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy rendeljenek megfelelő humánerőforrást ezen önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásához, ideértve a megfelelő forrásokat a hanoi uniós képviselet számára, valamint a jelenlegi és jövőbeni fejlesztési együttműködési eszközök keretében olyan pénzügyi forrásokat Vietnámnak, amelyeket az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtására különítenek el; ösztönzi a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy segítsék a vietnámi hatóságokat és a civil társadalmat többek között úgy, hogy műholdas felvételeket bocsátanak rendelkezésükre; felhívja az Uniót, hogy a meglévő nemzeti és nemzetközi szabályok hatékony végrehajtását és érvényesülését gátló technikai és gazdasági kihívások kezelésével összpontosítsa erőfeszítéseit a vietnámi jogi keret és intézményi kapacitás megerősítésére;

6.  elismeri, hogy Vietnám faipara elkötelezte magát az illegális faanyagok ellátási láncokból való eltávolítása, és e kérdések fontosságának tudatosítása mellett; hangsúlyozza azonban, hogy alapvető fontosságú az iparágon belüli szemléletváltás, valamint a határozott végrehajtás; emlékeztet arra, hogy az illegális faanyag jelenléte az ellátási láncokban a vietnámi feldolgozóipar jó hírének csorbítását kockáztatja;

7.  ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a múltban Vietnám jelentős kihívással szembesült a Laoszból – illetve az elmúlt években Kambodzsából – érkező faanyag jogszerűtlen kereskedelmének kezelése terén; véleménye szerint ezekben az esetekben Vietnám és a szállító országok együttesen felelősek a jogszerűtlen kereskedelem fenntartásáért, mivel a vietnámi hatóságok – elsősorban tartományi szinten – olyan hivatalos határozatokat hoztak, amelyek ellentétesek a kitermelés helye szerinti ország jogszabályaival (például hivatalos behozatali kvótákat szabtak meg);

8.  üdvözli Vietnám olyan jogszabályok elfogadására irányuló kötelezettségvállalását, amelyek biztosítják, hogy – az importőrökre kötelezően vonatkozó kellő gondosság jóvoltából, ami az önkéntes partnerségi megállapodás egyik legfőbb eredménye – csak jogszerűen előállított faanyag juthat piacára; emlékeztet rá, hogy a kellő gondossághoz fűződő kötelezettségek nem merülhetnek ki egy kipipálandó listában, hanem ki kell terjedniük valamennyi szükséges lépésre, így az adatgyűjtésre, a kockázatelemzésre és kiegészítő intézkedések megtételére az azonosított kockázatok enyhítése céljából, a kockázati szint „elhanyagolhatóra” csökkentése érdekében – ennek végrehajtása pedig az illetékes nemzeti hatóságok feladata, amely az egyes vállalatok határozott és rendszeres ellenőrzése révén végezhető el; kiemeli a kellő gondossághoz fűződő kötelezettségek vámhatóságok általi betartatásának kihívásait, amihez megfelelő képzésre lesz szükség; emlékeztet arra, hogy a vietnámi hatóságoknak az uniós fakitermelési rendeletben részletezett átvilágítási rendszerhez hasonlót kell alkalmazniuk, és hangsúlyozza, hogy az átvilágításra vonatkozó nemzeti jogszabályokban rendelkezni kell a független harmadik felek észrevételeiről; ösztönzi a vietnámi hatóságokat annak megfontolására, hogy átvilágítási rendszerük követelményei között szerepeljenek a harmadik fél által végzett ellenőrzés és a vállalatok nyilvános jelentéstétele, valamint hogy nyújtsanak megfelelő támogatást a vállalatoknak kötelezettségeik teljesítéséhez és annak elkerüléséhez, hogy aránytalan terhek háruljanak a háztartások faanyag-beszállítóira, elkerülve eközben a joghézagok kialakulását;

9.  felhívja Vietnám kormányát, hogy állapítson meg megfelelő, elrettentő és arányos szankciókat a TLAS-t végrehajtó jogszabályok megsértéséért, amelyek behozatal esetében magukban foglalják a jogszerűtlen faanyag vietnámi piacra juttatásának teljes tilalmát, az ilyen faanyagok lefoglalása mellett;

10.  üdvözli a független értékelési, panasztételi és nyomonkövetési mechanizmust, és felhívja a vietnámi hatóságokat annak biztosítására, hogy az eredményezzen megfelelő válaszokat, beleértve – szükség esetén – a hatékony és elrettentő büntetőjogi fellépést is; elvárja, hogy e mechanizmusok teljesen átlátható módon működjenek, és segítsék elő az információmegosztást a civil társadalom és a végrehajtó hatóságok között; üdvözli Vietnám azon kötelezettségvállalását, hogy biztosítja az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásának civil társadalmi szervezetek, erdészeti társulások, vállalatok, szakszervezetek, helyi közösségek és az erdős területeken élő népesség által végzett független nyomon követését; hangsúlyozza részvételük és azokhoz a releváns és aktualizált információkhoz való hozzáférésük döntő fontosságát, amelyek birtokában betölthetik szerepüket e folyamatban és továbbra is hozzájárulhatnak a TLAS hitelességéhez és folyamatos erősítéséhez; üdvözli Vietnám azon kötelezettségvállalását, hogy lehetővé teszi a civil társadalom számára az erdészeti tárgyú nemzeti adatbázishoz való hozzáférést, és ösztönzi a kormányt, hogy a TLAS-t végrehajtó jogszabályokról folytassanak nyilvános konzultációt, és vegyék figyelembe a visszajelzéseket;

11.  üdvözli a civil társadalmi szervezetek bevonását az önkéntes partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások folyamán és azokat követően, és sürgeti a vietnámi kormányt, hogy a végrehajtás folyamán biztosítson valódi és teljes részvételt, az önkéntes partnerségi megállapodás teljes hatókörét lefedve, beleértve a behozatal ellenőrzését, a kellő gondosság elvén alapuló kötelezettségeket, a Szervezetek Besorolási Rendszerét és a vállalatok kockázatalapú ellenőrzését, illetve a FLEGT-engedélyeket; hangsúlyozza a helyi közösségek bevonásának fontosságát egyrészt társadalmi-gazdasági szempontok miatt, másrészt az új erdészeti törvény és az önkéntes partnerségi megállapodásban foglalt kötelezettségek megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében;

12.  határozottan elítéli a kambodzsai határon keresztül folytatott jogszerűtlen fakereskedelmet, és felhívja mindkét ország hatóságait, hogy azonnal és véglegesen vessenek véget az illegális áramlásoknak, ami teljességgel nélkülözhetetlen a megállapodással kapcsolatos folyamat sikeres folytatásához; sürgeti a vietnámi hatóságokat, hogy vizsgálják ki, mozdítsák el hivatalukból és állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek a Kambodzsából és máshonnan érkező faanyag illegális kereskedelmének engedélyezéséért és irányításért; üdvözli a vietnámi hatóságok legutóbbi határozatát, hogy csak a fő kereskedelmi kapukon keresztül megvalósuló fakereskedelmet engedélyezik, valamint hogy az illegális kereskedelemmel szemben megerősítik a bűnüldözési képességeket; sürgeti a vietnámi hatóságokat, hogy a kambodzsai faanyagokat haladéktalanul sorolják be a „magas kockázatú” kategóriába, továbbá gondoskodjanak arról, hogy – az önkéntes partnerségi megállapodásnak megfelelően – a fakitermelésről és a fakivitelről szóló kambodzsai jogszabályokat tiszteletben tartják; felhívja a két országot, hogy mozdítsák elő és javítsák a párbeszédet, a határokon átnyúló együttműködést, a kereskedelmi adatok cseréjét, az illegális fakereskedelemmel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó információkat, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és arra ösztönzi őket, hogy vonják be az EU-t e párbeszéd elősegítésébe; ösztönzi Vietnámot és Kambodzsát, hogy kérjék az Interpol segítségét és közösen dolgozzanak ki a burjánzó illegális fakitermelést és a faanyag határokon keresztül Vietnámba történő csempészését megakadályozó hatékony és hosszú távú intézkedéseket; felhívja a vietnámi hatóságokat, hogy alkalmazzák ugyanezen intézkedéseket más beszállító országokból, nevezetesen afrikai országokból, például a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó behozatal esetén is, amennyiben hasonló aggodalmak merülnek vagy merülhetnek fel;

13.  hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az illegális fakitermelés regionális dimenziójával, illetve az illegális faanyagok szállításával, feldolgozásával és kereskedelmével a teljes ellátási láncban; felszólít e regionális dimenziónak az önkéntes partnerségi megállapodás értékelési folyamatába való beillesztésére a régió más országainak gyengébb végrehajtási mechanizmusai és az ilyen országokból az EU-ba irányuló kivitel növekedése közötti kapcsolat értékelése révén;

14.  hangsúlyozza, hogy az erdészeti ágazatban a gyenge irányítás, valamint a korrupció felgyorsítja az illegális fakitermelés és az erdőpusztulás ütemét, és hangsúlyozza, hogy a FLEGT-kezdeményezés sikere attól is függ, hogy kezelik-e a csalást és a korrupciót a faanyag-ellátási lánc egészében; sürgeti a vietnámi kormányt, hogy – annak konkrét jeleként, hogy Vietnám teljes mértékben elkötelezett az önkéntes partnerségi megállapodás folyamata mellett – törekedjen a széles körben elterjedt korrupció megszüntetésére, illetve a szóban forgó kereskedelmet tápláló más tényezők kiküszöbölésére, különösen a vám- és egyéb hatóságokkal kapcsolatban, amelyek kulcsszerepet játszanak majd az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtásában és érvényesítésében; hangsúlyozza, hogy a jogsértések elkövetőinek büntetőeljárás alá vonásával meg kell szüntetni, hogy az erdészeti ágazatban büntetlenek maradjanak az elkövetett jogsértések;

15.  üdvözli, hogy a vietnámi kormány nemrégiben elfogadta az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtását szolgáló cselekvési tervet, és felhívja a kormányt, hogy alkalmazzon konkrét, ütemezett és mérhető megközelítést; üdvözli az új erdészeti törvény 2019. január 1-jei hatálybalépését, amely többek között tiltja az illegálisan termelt faanyag Vietnámba történő bevitelét, és sürgeti a vietnámi hatóságokat a tiltás haladéktalan végrehajtására, és szükség esetén végrehajtási intézkedések gyors elfogadására a TLAS működőképessé válásáig terjedő időszak áthidalása céljából;

16.  üdvözli a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó, az önkéntes partnerségi megállapodáshoz is kapcsolódó rendelkezések beemelését az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásba; felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson külön figyelmet a fa- és fatermék-kereskedelemre a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása során, valamint szorosan kövesse nyomon a kereskedelmi forgalmat annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedelem liberalizálása ne vonja maga után az illegális kereskedelem további kockázatait;

17.  kéri a Bizottságot, hogy évente számoljon be a Parlamentnek a Vietnám által az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása terén – többek között az ezen állásfoglalásban foglalt kötelezettségek tekintetében – elért eredményekről, valamint a végrehajtással foglalkozó vegyes bizottság tevékenységeiről, egy megalapozott döntés lehetővé tétele érdekében, amint elkészül a javaslat a FLEGT-engedélyek elfogadását engedélyező felhatalmazáson alapuló jogi aktusra; felhívja a Bizottságot, hogy a következő felülvizsgálat alkalmával vegye fontolóra a FLEGT-engedélyekről szóló rendelet javítását annak érdekében, hogy az gyors választ tudjon adni azokban az esetekben, amikor súlyosan megsértik az önkéntes partnerségi megállapodás kötelezettségvállalásait;

18.  felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a párbeszédet a régió legfontosabb importáló országaival, például Kínával és Japánnal, valamint hogy az említett országokkal fenntartott kétoldalú – többek között kereskedelmi – kapcsolatok keretében továbbra is kiemelt helyen kezelje az illegális fakereskedelem felszámolását célzó konkrét megoldások szükségességét, e probléma globális szinten egyenlő versenyfeltételek melletti kezelése érdekében; támogatja, hogy a Bizottság tárgyalásokat kezdjen önkéntes partnerségi megállapodásról Vietnám szomszédos országaival, amint teljesülnek a szükséges feltételek, és hangsúlyozza a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások fontosságát a jövőbeli fejlesztési és együttműködési eszközökben; felkéri a Bizottságot, hogy hozzon létre olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik a bevált gyakorlatok cseréjét Vietnám és olyan országok között, amelyek már kötöttek önkéntes partnerségi megállapodást az EU-val;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Vietnámi Szocialista Köztársaság és a Kambodzsai Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 329., 2016.12.3., 8. o.
(2) HL L 347., 2005.12.30., 1. o.
(3) HL L 295., 2010.11.12., 23. o.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL, Környezeti Bűncselekmények (szerk.), 2012. „Zöld szén, fekete kereskedelem: illegális fakitermelés, adócsalás és pénzmosás a világ trópusi erdeiben”, Gyorsreagálási vizsgálat. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, 6. o.
(10) Az önkéntes partnerségi megállapodás az EU-ba exportált összes fontosabb termékre kiterjed, elsősorban a FLEGT-rendeletben meghatározott öt kötelező fatermékre (rönkfa, fűrészáru, vasúti talpfa, rétegelt lemez és furnér), továbbá számos más fatermékre, így a faforgácsra, a parkettára, a forgácslemezre és a fabútorokra. Az önkéntes partnerségi megállapodás minden harmadik országba irányuló exportra vonatkozik, habár az engedélyezési rendszer kezdetben legalábbis csak az uniós kivitelt érinti.
(11) Az önkéntes partnerségi megállapodás 2. cikkének j) pontja szerint a „jogszerűen előállított fatermékek” (a továbbiakban „jogszerű fatermék” megnevezéssel is szerepelhet) a II. mellékletben meghatározott vietnámi jogszabályokkal és e megállapodás egyéb vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kitermelt vagy behozott és előállított fatermékek; behozott fatermékek esetében pedig a kitermelés helye szerinti ország vonatkozó jogszabályaival és az V. mellékletben ismertetett eljárásokkal összhangban kitermelt, előállított és exportált fatermékeket jelent.
(12) A TLAS rendszer FLEGT-engedélyezésre való alkalmasságának értékelését első alkalommal az EU és Vietnám közösen végzi majd. Az engedélyezés csak akkor indulhat, ha mindkét fél egyetért abban, hogy a rendszer erre megfelelő mértékben alkalmas.
(13) 13.8. cikk, 2a) bekezdés: „[mindkét fél] ösztönzi a fenntarthatóan kezelt erdőkből származó és a kitermelés helye szerinti ország vonatkozó hazai jogszabályaival összhangban előállított erdészeti termékek előtérbe helyezését; ebbe beletartozhat az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó önkéntes partnerségi megállapodás megkötése is”.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat