Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0272M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2019

Predložena besedila :

A8-0093/2019

Razprave :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0141

Sprejeta besedila
PDF 162kWORD 59k
Torek, 12. marec 2019 - Strasbourg
Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10861/2018),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu z dne 9. oktobra 2018 med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10877/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvima pododstavkoma členov 207(3) in 207(4) v povezavi s točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter s členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0445/2018),

–  ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani(1),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam,

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost(2) (uredba FLEGT),

–  ob upoštevanju predloga Komisije za akcijski načrt za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (COM(2003)0251),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. junija 2016 o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10721/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode(3) (uredba EU o lesu),

–  ob upoštevanju poročil Agencije za okoljske preiskave z dne 31. maja 2018 z naslovom Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber (Serijski kršitelj: Vietnam še naprej uvaža nezakonit kamboški les)(4) in z dne 25. septembra 2018 z naslovom Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade (Kršenje predpisov v Vietnamu: potrebni so ukrepi v zvezi s ponarejenimi dovoljenji CITES za trgovino s palisandrom)(5),

–  ob upoštevanju ciljev OZN na področju trajnostnega razvoja za obdobje 2015–2030,

–  ob upoštevanju Pariškega sporazuma, sprejetega 12. decembra 2015 na 21. konferenci pogodbenic Okvirne konvencije OZN o podnebnih spremembah (COP 21),

–  ob upoštevanju projekta Bonn Challenge (bonski izziv) iz leta 2011 – svetovnega prizadevanja za to, da bi do leta 2020 obnovili 150 milijonov hektarov izkrčenih gozdov in propadle zemlje po svetu, do leta 2030 pa 350 milijonov hektarov,

–  ob upoštevanju poročila Programa OZN za okolje (UNEP) iz leta 2012 z naslovom Green carbon, Black trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests (Zeleni ogljik, črna trgovina: Nezakonita sečnja, davčna utaja in pranje denarja v tropskih gozdovih po svetu(6)),

–  ob upoštevanju konvencij OZN o boju proti kriminalu in korupciji, vključno s Konvencijo proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in Konvencijo proti korupciji,

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 12. marca 2019(7) o osnutku sklepa Sveta,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj (A8-0093/2019),

A.  ker je Vietnam leta 2010 postal tretja azijska država (po Indoneziji in Maleziji), ki je začela pogajanja o sporazumu o prostovoljnem partnerstvu pri izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (FLEGT); ker so se pogajanja končala maja 2017 in je bil sporazum podpisan 19. oktobra 2018;

B.  ker je cilj sporazuma o prostovoljnem partnerstvu vzpostaviti pravni okvir, s katerim bi bilo zagotovljeno, da so ves les in vsi lesni proizvodi, ki so iz Vietnama uvoženi v EU in za katere velja sporazum o prostovoljnem partnerstvu, proizvedeni zakonito; ker so sporazumi o prostovoljnem partnerstvu na splošno namenjeni spodbujanju sistemskih sprememb v gozdarskem sektorju za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, izkoreninjenje nezakonite sečnje in v podporo svetovnim prizadevanjem za zaustavitev krčenja in degradacije gozdov;

C.  ker je Vietnam, kar zadeva trgovino z lesom, pomembna država, katere izvozno usmerjena lesnopredelovalna industrija je četrta največja na svetu in skuša postati največja; ker je Vietnam kot predelovalno vozlišče pomemben izvoznik lesnih proizvodov v EU, pa tudi v države v regiji, zlasti na Kitajsko in Japonsko;

D.  ker je Vietnam pomemben uvoznik lesa in lesnih proizvodov in so njegove tovarne v letu 2017 porabile približno 34 milijonov kubičnih metrov lesa in lesnih proizvodov, od tega je bilo 25 % uvoženih in 75 % pridobljenih iz domačih nasadov, od katerih so številne v lasti in upravljanju malih kmetov; ker se je vrednost uvoza v obdobju 2011–2017 povečala za 68 %; ker je Vietnam v zadnjih letih dosegel znaten napredek pri zmanjševanju krčenja gozdov v državi in je svoje gozdno območje, vključno s plantažnimi nasadi, s 37 % v letu 2005 povečal na 41,65 % v letu 2018; ker Vietnam od leta 2016 izvaja prepoved sečnje domačih naravnih gozdov;

E.  ker so bile v letu 2017 največje države izvora za hlode in žagani les Kamerun, ZDA in Kambodža, poleg Demokratične republike Kongo, ki je prav tako pomemben dobavitelj; ker je Kambodža kljub domnevni prepovedi(8) izvoza v Vietnam od leta 2015 njegova druga največja dobaviteljica tropskega lesa; ker naj bi se obseg uvoza iz afriških držav med letoma 2016 in 2017 povečal za 43 %, vrednost uvoza pa za 40 %; ker so nevladne organizacije z ustreznim strokovnim znanjem opozorile, da bi moral les, izvožen iz Kambodže in Demokratične republike Kongo, veljati za les z visokim tveganjem, medtem ko se surovi les pogosto uvaža iz držav, ki jih zaznamujejo slabo upravljanje, visoka stopnja korupcije ali konfliktov ter splošno tveganje za nezakonitosti pri sečnji lesa;

F.  ker ima Kambodža na svetovni ravni peto največjo stopnjo krčenja gozdov in ker statistični podatki OZN kažejo, da se je obseg gozdnih površin v Kambodži s 73 % v letu 1990 zmanjšal na 57 % v letu 2010;

G.  ker Kambodža v skladu s členom 3 pododloka št. 131 z dne 28. novembra 2006 prepoveduje, da bi se okrogli les (razen z nasadov), neobdelan žagani les (razen z nasadov) ter tramovi, debeline in širine več kot 25 cm, izvažali(9); ker za vsakršen izvoz lesnih proizvodov iz naravnega gozda iz Kambodže načeloma velja, da je v nasprotju s kamboško zakonodajo; ker se je Vietnam s sporazumom o prostovoljnem partnerstvu zavezal, da bo uvažal samo les, ki je bil v skladu z nacionalno zakonodajo države izvora zakonito posekan;

H.  ker se država s sporazumom o prostovoljnem partnerstvu zavezuje, da bo vzpostavila politiko za zagotovitev, da se bodo v EU izvažali samo les in lesni proizvodi, katerih zakonitost je potrjena(10); ker bo moral Vietnam sprejeti zakonodajo, s katero bo vzpostavil sistem za zagotavljanje zakonitosti lesa (v nadaljnjem besedilu: sistem TLAS) ter potrebne upravne strukture in zmogljivosti za izvajanje in izvrševanje svojih zavez iz sporazuma o prostovoljnem partnerstvu; ker bo ta sporazum o prostovoljnem partnerstvu veljal za les in lesne proizvode, namenjene tako domačemu trgu kot izvoznim trgom, razen za zadnjo fazo v postopku izdajanja dovoljenj FLEGT, ki se za zdaj uporablja samo za izvoz v EU;

I.  ker se je Vietnam zavezal, da bo sprejel zakonodajo, s katero bo zagotovil, da se bo v skladu z obveznostmi glede potrebne skrbnosti za uvoznike lesa in lesnih proizvodov na njegov trg uvažal samo zakonito proizveden les(11); ker se je Vietnam zavezal tudi, da bo ustrezne zakone držav sečnje priznal, saj so del opredelitve zakonitosti v okviru sporazuma o prostovoljnem partnerstvu;

J.  ker bi promocija tega sporazuma o prostovoljnem partnerstvu v regiji pomembno prispevala k spodbujanju gospodarskega povezovanja in uresničevanju mednarodnih ciljev trajnostnega razvoja; ker bi s sklenitvijo novih sporazumov o prostovoljnem partnerstvu, zlasti s Kitajsko, ki meji na Vietnam in je pomembna akterka v lesnopredelovalni industriji, lahko zajamčili, da bi bila trgovina z lesom in lesnimi proizvodi v regiji zakonita in sposobna preživeti;

K.  ker bo lahko Vietnam šele po tem, ko bo dokazal, da izpolnjuje vse zaveze iz sporazuma o prostovoljnem partnerstvu(12), in je vzpostavil zmogljivosti za izvrševanje s tem povezane nacionalne zakonodaje, pristopil k evropski shemi izdajanja dovoljenj FLEGT; ker se za les, uvožen na podlagi dovoljenja FLEGT, domneva, da je zakonit v skladu z uredbo EU o lesu; ker se pristop Vietnama k shemi izdajanja dovoljenj FLEGT odobri z delegiranim aktom;

L.  ker se bo z začetkom veljavnosti sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom sprostila trgovina z lesom in lesnimi proizvodi in bodo za uvoz iz Vietnama do začetka izdajanja dovoljenj FLEGT veljale splošne obveznosti glede potrebne skrbnosti iz uredbe EU o lesu(13);

1.  opozarja, da sta trajnostno in vključujoče upravljanje gozdov in gospodarjenje z njimi bistvena za uresničitev ciljev iz agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma;

2.  poziva EU, naj zagotovi, da bo sporazum o prostovoljnem partnerstvu skladen z vsemi njenimi politikami, tudi na področjih razvoja, okolja, kmetijstva in trgovine;

3.  glede na vlogo Vietnama v lesnopredelovalni industriji odločno podpira proces FLEGT s to državo; pozdravlja, da je bil z Vietnamom podpisan sporazum o prostovoljnem partnerstvu, ki je bil zasnovan zaradi postopne in celovite reforme politike v državi, da bi bil iz dobavnih verig vietnamskih gospodarskih subjektov izločen nezakonito proizveden les; pozdravlja predanost Vietnama in njegov dosedanji napredek ter se zaveda, da bo popolno izvajanje sporazuma o prostovoljnem partnerstvu dolgoročen proces, ki ne bo vključeval samo sprejetja vrste predpisov (TLAS), ampak tudi zagotovitev ustreznih upravnih zmogljivosti in strokovnega znanja za izvajanje in izvrševanju sporazuma o prostovoljnem partnerstvu; opozarja, da se lahko dovoljenja FLEGT začnejo izdajati šele, ko bo Vietnam dokazal, da je njegov sistem TLAS pripravljen; je seznanjen z izzivi, ki jih predstavlja usklajevanje med nacionalno in provincijsko ravnjo, ki je potrebno, da bi se sporazum o prostovoljnem partnerstvu ustrezno in dosledno izvrševal po vsej državi, in poziva vietnamsko vlado, naj zagotovi to usklajevanje;

4.  želi spomniti, da mora izvajanje sporazuma o prostovoljnem partnerstvu dopolnjevati zaveze EU glede varstva okolja in biti skladno z zavezami glede preprečevanja obsežnega krčenja gozdov;

5.  poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj za izvajanje tega sporazuma o prostovoljnem partnerstvu dodelita ustrezne človeške vire, zagotovita naj tudi ustrezne vire za delegacijo EU v Hanoju ter za Vietnam v okviru sedanjih in prihodnjih instrumentov razvojnega sodelovanja predvidita finančna sredstva, ki bodo posebej namenjena za izvajanje sporazuma o prostovoljnem partnerstvu; spodbuja Komisijo in ESZD, naj vietnamskim oblastem in civilni družbi pomagata, med drugim tako, da jim dasta na voljo satelitske posnetke; poziva EU, naj si prizadeva za okrepitev pravnega okvira in institucionalnih zmogljivosti Vietnama, tako da obravnava tehnične in gospodarske izzive, ki ovirajo učinkovito izvajanje in izvrševanje veljavnih nacionalnih in mednarodnih predpisov;

6.  priznava, da se je vietnamska lesna industrija zavezala, da bo iz dobavnih verig izločila nezakonit les in ozaveščala o tej problematiki; vseeno poudarja, da sta sprememba miselnosti v tej industriji in dosledno izvrševanje bistvenega pomena; opozarja, da bi prisotnost nezakonitega lesa v dobavnih verigah lahko škodila ugledu vietnamske predelovalne industrije;

7.  se hkrati zaveda, da se je Vietnam v preteklosti soočal z velikim izzivom reševanja problema trgovine z nezakonitim lesom iz Laosa, v zadnjih letih pa tudi iz Kambodže; meni, da morajo v takih primerih tako Vietnam kot države dobaviteljice prevzeti odgovornost za spodbujanje te nezakonite trgovine, saj so vietnamske oblasti, zlasti na ravni provinc, sprejele uradne odločitve, ki so v nasprotju z zakonodajo države sečnje, na primer določitev uradnih uvoznih kvot;

8.  pozdravlja, da se je Vietnam zavezal, da bo sprejel zakonodajo, s katero bo zagotovil, da se bo v skladu z obvezno potrebno skrbnostjo za uvoznike na njegov trg uvažal samo zakonito proizveden les, kar je eden glavnih dosežkov sporazuma o prostovoljnem partnerstvu; opozarja, da obveznosti glede potrebne skrbnosti ne bi smele biti omejene zgolj na izpolnitev formalne obveznosti, temveč bi morale vključevati vse potrebne ukrepe (kot so zbiranje informacij, oceno tveganj in sprejetje dodatnih ukrepov za ublažitev morebitnih ugotovljenih tveganj, da bi se raven tveganja zmanjšala na „zanemarljivo“), ki bi jih morali izvesti pristojni nacionalni organi v okviru zanesljivih in sistematičnih preverjanj posameznih podjetij; opozarja na izziv, da obveznosti glede potrebne skrbnosti izvršujejo carinski organi, za kar bo potrebno ustrezno usposabljanje; opozarja, da bi morale vietnamske oblasti sprejeti sistem potrebne skrbnosti, ki bo ustrezal tistemu, ki je podrobno opisan v uredbi EU o lesu, in poudarja, da morajo biti v nacionalni zakonodaji o primerni skrbnosti predvidena tudi stališča neodvisnih tretjih oseb; spodbuja vietnamske oblasti, naj razmislijo o tem, da bi v okviru sistema potrebne skrbnosti določile, da morajo revizijo opraviti tretje osebe, podjetja pa javno poročati, ter naj podjetja ustrezno podpirajo pri izpolnjevanju njihovih obveznosti in naj preprečijo, da bi bili dobavitelji lesa za gospodinjstva nesorazmerno obremenjeni, hkrati pa naj preprečijo nastanek vrzeli;

9.  poziva vietnamsko vlado, naj za kršitev zakonodaje za uvedbo sistema TLAS predvidi ustrezne odvračilne in sorazmerne kazni, ki bi v primeru uvoza poleg zasega nezakonitega lesa vključevale popolno prepoved njegovega dajanja na vietnamski trg;

10.  pozdravlja neodvisen mehanizem za vrednotenje, pritožbe in povratne informacije in poziva vietnamske oblasti, naj zagotovijo, da bo sledil ustrezen odziv nanje, vključno s sprejetjem učinkovitih in odvračilnih izvršilnih ukrepov, kadar je to potrebno; pričakuje, da bodo ti mehanizmi delovali popolnoma pregledno in da bodo spodbujali izmenjavo informacij med civilno družbo in izvršilnimi organi; pozdravlja, da se je Vietnam zavezal, da bo zagotovil, da bodo organizacije civilne družbe, združenja upravljavcev gozdov, podjetja, sindikati, lokalne skupnosti in ljudje, ki živijo na gozdnih območjih, neodvisno spremljali izvajanje sporazuma o prostovoljnem partnerstvu; poudarja, da je bistvenega pomena, da so ti akterji vključeni in imajo dostop do ustreznih in najnovejših informacij, da bi lahko izpolnili svojo vlogo v tem procesu in dodatno prispevali k verodostojnosti sistema TLAS in njegovi stalni krepitvi; pozdravlja, da se je Vietnam zavezal, da bo civilni družbi omogočil dostop do nacionalne podatkovne zbirke o gozdarstvu, ter spodbuja vietnamsko vlado, naj zakonodajo za vzpostavitev sistema TLAS predložijo v javno posvetovanje in upoštevajo prejete povratne informacije;

11.  pozdravlja sodelovanje organizacij civilne družbe v času pogajanj o sporazumu o prostovoljnem partnerstvu in po njih ter poziva vietnamsko vlado, naj ves čas izvajanja sporazuma in tudi kasneje zagotovi dejansko in popolno vključenost, kar zadeva celotno področje uporabe sporazuma o prostovoljnem partnerstvu, vključno z nadzorom uvoza, obveznostmi glede potrebne skrbnosti, sistemom klasifikacije organizacij in preverjanjem podjetij in dovoljenj FLEGT na podlagi tveganj; poudarja, kako pomembno je vključiti lokalne skupnosti, tako iz socialno-ekonomskih razlogov kot z vidika zagotavljanja ustreznega izvajanja novega gozdarskega zakona in zavez iz sporazuma o prostovoljnem partnerstvu;

12.  ostro obsoja trgovino z nezakonitim lesom, ki poteka prek kamboške meje, in poziva oblasti obeh držav, naj nezakonite tokove takoj in v celoti ustavita, kar je nujno potrebno, da bi se proces sporazuma o prostovoljnem partnerstvu lahko uspešno nadaljeval; poziva vietnamske oblasti, naj uvedejo preiskavo zoper odgovorne osebe, ki so odobrile in upravljale nezakonito trgovino iz Kambodže in od drugod, ter naj jih odstavijo s položaja in jih privedejo pred sodišče; pozdravlja nedavno odločitev, ki so jo sprejele vietnamske oblasti, da bodo dovolile samo trgovanje z lesom prek glavnih mednarodnih kanalov ter da bodo okrepile zmogljivosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v boju proti nezakoniti trgovini; poziva vietnamske oblasti, naj v skladu z zavezami iz sporazuma o prostovoljnem partnerstvu les iz Kambodže takoj kategorizirajo kot les z visokim tveganjem in zagotovijo, da bo kamboška zakonodaja o sečnji in izvozu lesa spoštovana; poziva obe državi, naj spodbujata in izboljšujeta dialog, čezmejno sodelovanje, izmenjavo podatkov o trgovanju in informacij o tveganjih, povezanih s trgovino z nezakonitim lesom, in ustrezno veljavno zakonodajo, ter ju poziva, naj v spodbujanje tega dialoga vključita EU; spodbuja Vietnam in Kambodžo, naj zaprosita za podporo Interpola in skupaj določita učinkovite in dolgoročne ukrepe za boj proti razširjeni nezakoniti sečnji in tihotapljenju lesa prek meje v Vietnam; poziva vietnamske oblasti, naj enake ukrepe izvajajo tudi za uvoz iz drugih držav dobaviteljic, za katere obstajajo ali bi se lahko pojavili podobni pomisleki, zlasti za uvoz iz afriških držav, na primer Demokratične republike Kongo;

13.  poudarja, da je treba regionalno razsežnost nezakonite sečnje ter prevoz in predelavo nezakonitega lesa in trgovino z njim obravnavati vzdolž celotne dobavne verige; poziva, naj se ta regionalna razsežnost vključi v proces vrednotenja sporazuma o prostovoljnem partnerstvu, tako da se oceni povezava med šibkejšimi mehanizmi izvrševanja v drugih državah regije in povečanjem izvoza iz teh držav v EU;

14.  poudarja, da slabo upravljanje in korupcija v gozdarskem sektorju pospešujeta nezakonito sečnjo in degradacijo gozdov, ter nadalje poudarja, da je uspeh pobude FLEGT odvisen tudi od spopadanja z goljufijami in korupcijo vzdolž celotne dobavne verige lesa; poziva vietnamsko vlado, naj si prizadeva končati razširjeno korupcijo in naj obravnava druge dejavnike, ki to trgovino spodbujajo, zlasti v zvezi s carinskimi in drugimi organi, ki bodo imeli ključno vlogo pri izvajanju in izvrševanju sporazuma o prostovoljnem partnerstvu, in tako konkretno pokaže, da je Vietnam v celoti zavezan procesu sporazuma o prostovoljnem partnerstvu; poudarja, da je treba nekaznovanje v gozdarskem sektorju končati, tako da se zagotovi pregon kršitev;

15.  pozdravlja, da je vietnamska vlada nedavno sprejela akcijski načrt za izvajanje sporazuma o prostovoljnem partnerstvu, in jo poziva, naj sledi konkretnemu, časovno vezanemu in merljivemu pristopu; pozdravlja, da je 1. januarja 2019 začel veljati novi gozdarski zakon, ki vključuje prepoved uvoza nezakonito proizvedenega lesa v Vietnam, in poziva vietnamske oblasti, naj to prepoved izvajajo in po potrebi hitro sprejmejo izvedbene ukrepe, da se premosti vrzel, dokler sistem TLAS ne bo začel delovati;

16.  pozdravlja, da so bile v sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom vključene določbe o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ki vzpostavljajo tudi povezavo s sporazumom o prostovoljnem partnerstvu; poziva Komisijo, naj med izvajanjem sporazuma o prosti trgovini posebno pozornost nameni trgovini z lesom in lesnimi proizvodi ter natančno spremlja trgovinske tokove, da bi zagotovila, da dodatna liberalizacija trgovine ne bo potegnila za sabo dodatnih tveganj za nezakonito trgovino;

17.  poziva Komisijo, naj Parlamentu vsako leto poroča o napredku, ki ga je Vietnam dosegel pri izvajanju sporazuma o prostovoljnem partnerstvu, tudi kar zadeva zahteve iz te resolucije, pa tudi o dejavnostih skupnega odbora za izvajanje, da bi se – potem ko bo predložen delegirani akt za odobritev sprejetja dovoljenj FLEGT – lahko informirano odločili; poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi pri naslednjem pregledu uredbo o izdajanju dovoljenj FLEGT izboljšala tako, da se bo lahko hitro odzivala na večje kršitve zavez iz sporazuma o prostovoljnem partnerstvu;

18.  poziva Komisijo, naj spodbuja dialog z glavnimi državami uvoznicami v regiji in glavnimi trgovinskimi partnericami EU, kot sta Kitajska in Japonska, in v teh državah promovira uredbo EU o lesu ter v dvostranskih odnosih s temi državami, tudi v trgovinskih odnosih, še naprej daje prednost temu, da so potrebne konkretne rešitve za zaustavitev trgovine z nezakonitim lesom, da bi na svetovni ravni ustvarili enake konkurenčne pogoje, na podlagi katerih bi obravnavali to problematiko; podpira namero Komisijo, da takoj po tem, ko bodo izpolnjeni potrebni pogoji, začne pogajanja o sporazumu o prostovoljnem partnerstvu s sosednjimi državami Vietnama, in poudarja pomen sporazumov o prostovoljnem partnerstvu FLEGT v okviru prihodnjih instrumentov za razvoj in sodelovanje; poziva Komisijo, naj vzpostavi instrumente, ki bodo omogočali izmenjavo primerov dobre prakse med Vietnamom in drugimi državami, ki so že sklenile sporazume o prostovoljnem partnerstvu z EU;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, Socialistične republike Vietnam in Kraljevine Kambodže.

(1) UL L 329, 3.12.2016, str. 8.
(2) UL L 347, 30.12.2005, str. 1.
(3) UL L 295, 12.11.2010, str. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade
(6) Nellemann, C., Interpolov programu za kazniva dejanja zoper okolje (ur.). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment (Zeleni ogljik, črna trgovina: Nezakonita sečnja, davčna utaja in pranje denarja v tropskih gozdovih po svetu. Ocena hitrega odzivanja). Program OZN za okolje, GRID-Arendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total.
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, str. 6.
(10) Sporazum o prostovoljnem partnerstvu zajema vse glavne proizvode, ki se izvažajo v EU, zlasti pet obveznih lesnih proizvodov, kot so opredeljeni v uredbi FLEGT iz leta 2005 (hlodi, žagani les, železniški pragovi, vezani les in furnir), vključuje pa tudi številne druge lesne proizvode, kot so lesni drobci, parket, iverne plošče in leseno pohištvo. Sporazum o prostovoljnem partnerstvu zajema izvoz v vse tretje države, čeprav se – vsaj na začetku – shema izdajanja dovoljenj uporablja samo za izvoz v EU.
(11) V skladu s členom 2(j) sporazuma o prostovoljnem partnerstvu „zakonito proizveden les“ (v nadaljnjem besedilu tudi: zakonit les) „pomeni lesne proizvode, ki so bili pridobljeni ali uvoženi in proizvedeni v skladu zakonodajo Vietnama iz Priloge II in drugih ustreznih določb tega sporazuma; v primeru uvoženega lesa pa pomeni lesne proizvode, ki so bili pridobljeni, proizvedeni in izvoženi v skladu z ustrezno zakonodajo države sečnje in postopki, opisanimi v Prilogi V“.
(12) Najprej bosta EU in Vietnam skupaj ocenila pripravljenost sistema TLAS za izdajanje dovoljenj FLEGT. Izdajanje dovoljenj se bo lahko začelo samo, če se bosta obe strani strinjali, da je sistem dovolj zanesljiv.
(13) Odstavek 2(a) člena 13.8: „[vsaka pogodbenica] spodbuja trgovino z gozdarskimi proizvodi, ki izhajajo iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari in v katerih se sečnja izvaja v skladu z zakonodajo države sečnje; to lahko vključuje sklenitev prostovoljnega sporazuma o partnerstvu za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovino na področju gozdov“.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov