Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0238(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0070/2019

Ingediende teksten :

A8-0070/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0142

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 48k
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ***
P8_TA(2019)0142A8-0070/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10923/2018),

–  gezien het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108) (CETS nr. 223),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 16 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0440/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0070/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan de Raad van Europa.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid