Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0116(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0080/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0080/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0143

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 38k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi ***
P8_TA(2019)0143A8-0080/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12527/2018),

–  ottaa huomioon turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (CETS N:o 218),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 1 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 8 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0436/2018),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/348/YOS turvallisuudesta kansainvälisten jalkapallo-ottelujen yhteydessä(1),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhtenäistetystä lähestymistavasta urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0080/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Euroopan neuvostolle.

(1) EYVL L 121, 8.5.2002, s. 1.
(2) EUVL C 252, 18.7.2018, s. 2.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö